Pressmeddelanden

Miljö

Flyttfåglar trivs i ekologiska odlingar

26 maj, 2009 - Lunds universitet

Ekologiska odlingar är ofta bättre rastplatser för flyttfåglar än konventionellt odlade marker. Men inte alltid. Det visar en aktuell forskningsstudie från Lunds universitet. Undersökningen har fokuserat på det skånska jordbrukslandskapet.

50 000 kemikalier hamnar i naturen – internationell konferens i Göteborg om gifter i miljön

26 maj, 2009 - Göteborgs universitet

Det finns uppskattningsvis tio miljoner växter och djur på jorden. Det finns också tio miljoner kända kemiska ämnen – varav cirka 50 000 utnyttjas dagligen i olika produkter och sprids till miljön med vårt avfall.
Den 31 maj samlas 1 550 internationella forskare i Göteborg för att diskutera ett av vår tids mest angelägna miljöproblem.

Utveckling mot effektiv och hållbar biobränsletorkning

25 maj, 2009 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Användandet av biobränslen har ökat i hela Europa de senaste årtiondena och det finns flera skäl att tro att ökningen kommer att fortsätta. Genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen kan miljö- och klimatproblemen begränsas. Miljövänliga och effektiva fordonsbränslen kan framställas genom förgasning av skogs- och träbiomassa. Förgasningen kräver dock en torr råvara vilket innebär att biobränslet måste torkas innan det kan vidareförädlas till flytande fordonsbränslen. Just torkning av biobränsle diskuteras i Peter Bengtssons avhandling ”Development towards an efficient and sustainable biofuel drying”.

Kloka torskar och sjuka hav eller Torsk i Soppan – Formas satsar på Vetenskapsteater.

25 maj, 2009 - Formas

Visste du att en fiskhona fejkar orgasm för att lura sin hane, eller att de flesta fiskar kommunicerar med ljud? Att fria laxar är smartare än
odlade och att det finns samband mellan brist på torsk och stor algblomning? Östersjöns miljö och framtid står i fokus i miljödebatten och under det svenska EU-ordförandeskapet. Frågorna gäller bland annat biologisk mångfald, fiskepolitik, övergödning
och marin juridik. Torsk i Soppan är en ny vetenskapspjäs av och med skådespelarna Helge Skoog och Johan Paulsen och handlar om fiskar och Östersjön.

Maskulina östrogener hos fiskar?

22 maj, 2009 - Stockholms universitet

Hur enzymet aromatas påverkar guppy-fiskars fortplantning och hur enzymet reagerar av steroider har Stefan Hallgren studerat i sin avhandling i zoologi, Stockholms universitet.

Klimatåtgärder för godstransporter utvärderas

20 maj, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers har nu utvärderat de första insatserna i projektet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg. Målet med projektet är att halvera godstransporternas utsläpp av klimatgaser till år 2020. Resultaten presenteras på Logistik- och Transportmässan i Göteborg den 26 maj.

Pressinbjudan: Kan vi shoppa oss till en bättre värld?

20 maj, 2009 - SLU

Får fattiga bönder det verkligen bättre om vi köper rättvisemärkta produkter? Det är en av de frågor som diskuteras under workshopen ”Political consumption: Shopping for a better world, is it possible?” i nästa vecka i Uppsala.

Bönders naturintresse kan utnyttjas bättre i naturvården

19 maj, 2009 - SLU

Dagens miljöstöd är inte det effektivaste sättet att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald. Riktade miljöstöd till intensivt odlade slättbygder och ökat samarbete med naturintresserade lantbrukare kan göra större nytta. Det menar Johan Ahnström i en avhandling från SLU.

Planering inför avverkning minskar markskadorna

18 maj, 2009 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

I avverkningsplaneringen finns ofta information om när ett bestånd kan avverkas. Men hur avverkningen ska utföras för att undvika skador på mark och vatten står sällan med. Genom att planera vart man ska köra och vilka hjälpmedel som behövs kan markskadorna minimeras. Det var ett av Skogforsks budskap på kursen Skogsbruk vid vatten i Uppsala den 12 maj.