Pressmeddelanden

Miljö

Stort intresse för miljömärkt mat bland konsumenter

17 oktober, 2008 - Örebro universitet

Svenska konsumenter är villiga att betala mer för miljövänlig mat. Det visar en studie om inställningen till miljömärkning och ursprungsmärkning av fisk som gjorts av forskare i Örebro.
– Konsumenterna tar hänsyn till miljö- och ursprungsmärkning, och det finns en vilja att betala mer för miljömärkt mat, konstaterar Thomas Laitila, professor i statistik vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Blåbärsriset minskar efter skogsgödsling

16 oktober, 2008 - SLU

Ökad kvävetillgång, efter t ex gödsling, påverkar skogsvegetationens sammansättning kraftigt. Blåbärsris och husmossa minskar i utbredning, medan gräset kruståtel gynnas.

Bättre datormodeller ger effektivare solceller

14 oktober, 2008 - Uppsala universitet

Datormodellering kan ge viktiga svar på hur olika faktorer påverkar prestanda för en solcell. Ulf Malm har tagit fram en simuleringsmodell som kan simulera vad som händer i så kallade CIGS-celler. Med hjälp av modellerna går det att bättre förstå vad som händer i cellerna, vilket på sikt kan leda till effektivare solceller. Ulf Malm lägger fram sin avhandling vid Uppsala universitet 17 oktober.

Inget köpmotstånd mot GMO-varor

14 oktober, 2008 - Linköpings universitet

Många européer är skeptiskt inställda till livsmedel från genmodifierade organismer (GMO). Men när de går i matvarubutiken hamnar ändå många GMO-märkta varor i korgen, visar en omfattande EU-studie där LiU-forskare stått för den svenska delen.

Smarta lösningar minskar utsläppen av CO2

14 oktober, 2008 - Mittuniversitetet

Bättre klimatskal, effektivare energitillförsel och användning av biobränsle för uppvärmning av hus skulle minska utsläppen av CO2 i Europa. Bostäder och lokaler svarar för 36 % av Sveriges energianvändning och många villor värms fortfarande med el. Befintliga villor har därför en viktig roll för att minska elanvändningen i Sverige.

Metod för att lindra Östersjöns övergödningssymptom

10 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Svenska Östersjökusten har upplevt ännu en sommar med omfattande algblomningar. Nu inbjuder forskningsplattformen Tellus till ett seminarium om hur övergödningssymptomen ska kunna lindras.

Starka svenska industrisektorer vinnare i EU:s ramprogram

9 oktober, 2008 - Formas

EU:s ramprogram för forskning och utveckling har stärkt svenska industrisektorer med stora företag och starka branschorganisationer. Däremot har branscher med mindre företag och svagare samordning haft svårare att hävda sig. För universitetens del är det svårare att se tydliga effekter. Det visar en ny undersökning av hur EU-programmen har påverkat fyra svenska industrisektorer och fem universitet.

Transportnätet ett hot mot landskapet

6 oktober, 2008 - SLU

Ekologiska samband riskerar att haverera och kulturvärden gå förlorade när nya vägar byggs. Det visar nya rön från forskningsprogrammet INCLUDE vid Centrum för biologisk mångfald, SLU. Konferensen ”Vägar till mångfald” 7-9 oktober tar upp frågorna.

Avloppsslam ger mervärde – ny avhandling ser till miljöns bästa

6 oktober, 2008 - Högskolan i Borås

Igenproppade pannsystem och utvinning av fosfor vid avfallsförbränning har varit i fokus för Anita Petterssons forskning på förbränningsteknik. Den 15 oktober presenterar hon resultaten i sin avhandling i ämnet på Chalmers och Högskolan i Borås.