Pressmeddelanden

Miljö

Årets Celsius- och Linnéföreläsningar om artificiell intelligens och ekosystem

10 februari, 2009 - Uppsala universitet

Torsdagen den 12 februari är det dags för 2009 års Celsius- Linnéföreläsning vid Uppsala universitet. Inbjudna talare är James H. Brown, professor i ekologi och Douglas Hofstadter, professor i kognitionsvetenskap och datavetenskap, båda framstående forskare inom sina respektive ämnesområden.

Marinekolog får stipendium för evolutionsstudier

10 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs universitet är en av Sveriges ledande marina forskare. Nu får hon Börssällskapet i Göteborgs stipendium om 650 000 kronor för fortsatta insatser inom marin evolution.

Nya forskningsrön kan leda till restriktioner för båtbottenfärg

9 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Gift i båtbottenfärger har påverkat algers gener och proteiner så mycket att de blivit toleranta. Forskning vid Göteborgs universitet visar dessutom att kemikalierna i båtbottenfärger kanske inte bara påverkar hamnar och marinor, utan även större marina områden. Följden kan bli nya restriktioner för giftiga bottenfärger.

Marinbiolog blir chef för Havsmiljöinstitutet

3 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Åke Hagström, professor i marinbiologi, har utsetts till chef för det nationella Havsmiljöinstitutet som koordineras från Göteborgs universitet.
–Jag ser fram mot att få bygga upp en verksamhet byggd på nationell och internationell samverkan, säger Åke Hagström.

Vägtrafikbuller i boendemiljön kan öka risken för hjärtinfarkt

2 februari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-02] Personer boende i en miljö med höga nivåer av vägtrafikbuller kan ha en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med personer i miljöer med lägre exponering. Det visar en studie från Karolinska Institutet som genomförts i Stockholmsområdet.

Forskningsprojekt ska stärka europeisk fiskodling

2 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Europas fiskodlingar ska bli globalt konkurrenskraftiga och odla den etiskt och kvalitetsmässigt bästa fisken. Det är målet med forskningsprojektet Lifecycle som leds från Göteborgs universitet. Totalt satsas 130 miljoner kronor i projektet, varav 64 miljoner från EU.

Havens försurning i fokus inför FN:s klimatkonferens

30 januari, 2009 - Göteborgs universitet

Om inte utsläppen av koldioxid minskar kan ishaven inom 40 år vara så försurade att dess koraller riskerar att lösas upp och att ishavsarter med skal utrotas.
I dag undertecknar 155 forskare från 26 länder en gemensam deklaration för att få världens regeringar att agera. Sverige representeras av forskare från Göteborgs universitet.

Ny metod för att rena vatten med hänsyn till hela miljön

28 januari, 2009 - Mälardalens högskola

29 år, tvåbarnsmamma, forskare och snart doktor i miljö- och energiteknik vid Mälardalens högskola. Emma Nehrenheim lever ett hektiskt och intressant liv och pendlar vant mellan familjen och forskarvärlden.

Nu på fredag ska Emma Nehrenheim disputera med sin avhandling ”Industriavfall som renar vatten”.

Grönt är skönt – så skapas grönområden för fler

28 januari, 2009 - Statens folkhälsoinstitut

Att vistas i grönområden har positiv effekt på vår hälsa. Men hur skapas områden som fler vill använda? Att de är attraktiva och ligger nära bostaden är viktigt visar en ny vägledning från Statens folkhälsoinstitut.

Billigare klimatavtal för hjälpsamma industriländer

26 januari, 2009 - Umeå universitet

För att minska världens utsläpp av växthusgaser bör industriländer dela med sig av sin reningsteknologi. En sådan lösning skulle också kunna minska industriländernas kostnader för att uppnå avtalen i Kyotoprotokollet, menar Linda Sahlén vid Umeå universitet.