Pressmeddelanden

Miljö

Universiteten i Uppsala vill starta centrum för energiforskning

5 september, 2008 - SLU

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet vill starta ett gemensamt centrum i Uppsala för energiforskning och jämförande energistudier. Därför vänder sig universitetens rektorer till regeringen med en begäran om långsiktigt stöd om 95 miljoner kronor per år.

Miljöstöden för biologisk mångfald kan göras mer effektiva

4 september, 2008 - SLU

De miljöstöd som satsas på produktion av biologisk mångfald och vackra landskap tar liten hänsyn till de kostnader som den enskilde lantbruken har. Om miljöstöden vore inriktade på att betala för det egentliga natur- och kulturvärdet i ett område, samtidigt som kostnadernas variation mellan områden beaktades, skulle man få mer för pengarna. Det visar Fredrik Nilsson i avhandling från SLU.

Nya oroväckande fynd av mårdhund i Norrbotten

4 september, 2008 - SLU

Nya fynd av mårdhund har bekräftats i Hirvijärvi, väster om Kalix och i Vettasjärvi, väster om Pajala. Rapporterna om mårdhund har strömmat in till det nystartade projektet ”Mårdhund – förebyggande naturvård” som leds av SLU. Jägare i Norr- och Västerbotten uppmanas att under jakten också spana efter spår av mårdhund, en invandrad art som inte ska finnas i Sverige.

Dieter Müller i Formas nya pocketbok: ”Ingen fritidshusdemokrati i Sverige”

1 september, 2008 - Formas

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Landsbygden spelar en viktig roll i många stadsbors liv. Men fritidsboende har ingen rösträtt och ger inga skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som Dieter Müller på Umeå universitet vill ändra på. Han är en av författarna i Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva?.

Inbjudan till pressträff från Forskningsrådet Formas

21 augusti, 2008 - Formas

Landsbygden kan få allt större betydelse med stigande livsmedels- och energipriser och med oro för klimatförändringar. I Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva? skildrar trettiofem forskare landsbygdens möjligheter och problem. De tar upp frågor som rör vilka som bor på landsbygden, fritidshus, jord- och skogsbruk, öppna landskap, levnadsförhållanden, jämställdhet, byapolitik, lokal produktion, långa avstånd och naturturism.

Internationellt GRIP-program för 26 miljoner

20 augusti, 2008 - SLU

Vem ska bestämma över de biologiska resurserna i världen? Ska multinationella företag ta patent på grödor och gener? Är det enskilda nationers rätt att behålla sina intellektuella och genetiska värden för sig själva? Eller ska oberoende forskare få fri tillgång till de resurser som kan skapa framtidens medicinska och bioteknologiska genombrott?

Datormodeller av människan snart verklighet

19 augusti, 2008 - Göteborgs universitet

Vårdcentralen 2030.
Medan du och doktorn pratar analyserar en robot ditt blodprov och skickar resultaten till en dator som lagrat dina kroppsdata, inklusive all medicinsk information och en komplett DNA-sekvens. I en digital kopia av din kropp matchas dagens blodprov mot alla pågående biokemiska reaktioner. En diagnos ställs, och presenteras tillsammans med en detaljerad behandlingsplan inkluderat skräddarsydda läkemedel och kostråd, samt en uppskattning av behandlingens förväntade effekter, risker och biverkningar. Science fiction?
Inte så länge till.

Döda havsbottnar breder ut sig över världen

15 augusti, 2008 - Göteborgs universitet

Över 400 havsområden i världen har så stor syrebrist vid bottnarna att djur och fiskar tar skada. Därmed har antalet områden med döda bottnar fördubblats varje årtionde sedan 1960-talet, visar forskning vid Göteborgs universitet.