Pressmeddelanden

Miljö

Nya oroväckande fynd av mårdhund i Norrbotten

4 september, 2008 - SLU

Nya fynd av mårdhund har bekräftats i Hirvijärvi, väster om Kalix och i Vettasjärvi, väster om Pajala. Rapporterna om mårdhund har strömmat in till det nystartade projektet ”Mårdhund – förebyggande naturvård” som leds av SLU. Jägare i Norr- och Västerbotten uppmanas att under jakten också spana efter spår av mårdhund, en invandrad art som inte ska finnas i Sverige.

Dieter Müller i Formas nya pocketbok: ”Ingen fritidshusdemokrati i Sverige”

1 september, 2008 - Formas

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Landsbygden spelar en viktig roll i många stadsbors liv. Men fritidsboende har ingen rösträtt och ger inga skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som Dieter Müller på Umeå universitet vill ändra på. Han är en av författarna i Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva?.

Inbjudan till pressträff från Forskningsrådet Formas

21 augusti, 2008 - Formas

Landsbygden kan få allt större betydelse med stigande livsmedels- och energipriser och med oro för klimatförändringar. I Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva? skildrar trettiofem forskare landsbygdens möjligheter och problem. De tar upp frågor som rör vilka som bor på landsbygden, fritidshus, jord- och skogsbruk, öppna landskap, levnadsförhållanden, jämställdhet, byapolitik, lokal produktion, långa avstånd och naturturism.

Internationellt GRIP-program för 26 miljoner

20 augusti, 2008 - SLU

Vem ska bestämma över de biologiska resurserna i världen? Ska multinationella företag ta patent på grödor och gener? Är det enskilda nationers rätt att behålla sina intellektuella och genetiska värden för sig själva? Eller ska oberoende forskare få fri tillgång till de resurser som kan skapa framtidens medicinska och bioteknologiska genombrott?

Datormodeller av människan snart verklighet

19 augusti, 2008 - Göteborgs universitet

Vårdcentralen 2030.
Medan du och doktorn pratar analyserar en robot ditt blodprov och skickar resultaten till en dator som lagrat dina kroppsdata, inklusive all medicinsk information och en komplett DNA-sekvens. I en digital kopia av din kropp matchas dagens blodprov mot alla pågående biokemiska reaktioner. En diagnos ställs, och presenteras tillsammans med en detaljerad behandlingsplan inkluderat skräddarsydda läkemedel och kostråd, samt en uppskattning av behandlingens förväntade effekter, risker och biverkningar. Science fiction?
Inte så länge till.

Döda havsbottnar breder ut sig över världen

15 augusti, 2008 - Göteborgs universitet

Över 400 havsområden i världen har så stor syrebrist vid bottnarna att djur och fiskar tar skada. Därmed har antalet områden med döda bottnar fördubblats varje årtionde sedan 1960-talet, visar forskning vid Göteborgs universitet.

Mer mat med mindre vatten – Formas ger ut fjärde vattenboken under World Water Week

14 augusti, 2008 - Formas

Vatten är en förutsättning för all matproduktion. Därför behöver vi hushålla med knappa vattenresurser. Problemen måste angripas på bred front och med en blandning av små- och storskaliga lösningar. Flera åtgärder kräver politiska beslut och internationella förhandlingar. Och här kan forskningen ge vägledning i viktiga försörjnings- och rättvisefrågor som världen står inför. I Water for Food, Formas fjärde bok om vatten, visar forskare hur vi löser vattenproblematiken i världen.

HKH Kronprinsessan Victoria besöker Arktiska Sverige

1 augusti, 2008 - Polarforskningssekretariatet

12–14 augusti 2008 kommer Kronprinsessan Victoria att göra en studieresa till Abisko i Norrbotten, med anledning av forskningssatsningen Arktiska Sverige och det pågående Internationella polaråret 2007–2008. Kronprinsessan är svensk beskyddare av polaråret och kommer under sitt besök bland annat att delta med glaciärforskare i fält för att mäta glaciärer samt få ta del av den klimatforskning som utförs i Abisko.