Pressmeddelanden

Miljö

Havets försurning hämmar marina arters fortplantning

25 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Inom 100 år beräknas världshaven bli tre gånger surare. Den sänkta pH-halten kan slå hårt mot marina arters förmåga att fortplanta sig, visar forskning på sjöborrar vid Göteborgs universitet.
–Försurningen kan vara det största hotet mot marina ekosystem på hundratusentals år, säger forskaren Jon Havenhand vid Institutionen för marin ekologi.

Öringen hugger snabbare på iögonfallande byten

22 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Öringen har lättare att hitta ett väl synligt byte än ett som är kamouflerat. Det visar forskning vid Göteborgs universitet. Därmed ges vetenskapligt stöd åt en gammal sportfiskesanning: ju mer iögonfallande byte, desto snabbare hugger fisken.

Arktiska Sverige får besök

17 juli, 2008 - Expertsvar

Med anledning av det Internationella polaråret 2007-2008 genomförs en rad forskningsaktiviteter i de svenska fjällen under juli och augusti, med samlingsnamnet Arktiska Sverige. De flesta forskningsprojekt handlar om klimatförändringar och är tvärvetenskapliga till sin karaktär. Forskare, politiker, forskningsfinansiärer mfl. har inom ramen för Arktiska Sverige bjudits in att diskutera framtidens klimatforskning i en subarktisk miljö.

Forskare föreslår nya minimimått i krabbfisket

16 juli, 2008 - Göteborgs universitet

De kan vandra tiotals mil på havsbotten, lägga två miljoner ägg, finns i uppåt tjugo miljoner exemplar i svenska vatten – och alla hör till samma genetiska familj. Forskning vid Göteborgs universitet kastar nytt ljus över vår ”okända” fiskeresurs: krabbtaskan.

Artfattig park missgynnar humlor i staden

9 juli, 2008 - SLU

För att få humlor och andra bin att trivas i stadsnära grönområden krävs miljöer som ibland går stick i stäv med hur parker och andra grönytor planeras och sköts i dag. Det visar ny forskning som gjorts av Karin Ahrné på institutionen för ekologi vid SLU.

Pellets- och biogasprojekt för en hållbar utveckling

3 juli, 2008 - Karlstads universitet

Biogas är ett av de mest miljövänliga bränslen som finns för fordon. Forskning vid Karlstads universitet undersöker hur restprodukterna kan tas tillvara för att minska växthuseffekten. Universitetet får 2,9 miljoner till bioenergi- och biogasforskning.

Hitta experten i sommar

2 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Naturkatastrofer, alger, främmande arter, extremt väder, djur och hav – här hittar du naturvetenskapliga forskare vid Göteborgs universitet i sommar.

Forskningsprojekt gör direktsändningar från havsdjupen

2 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Ett unikt forskninsgprojekt vid Göteborgs universitet följer sedan förra veckan nedbrytningen av en död tumlare på havsbotten – i direktsändning.
Från i höst ska allmänheten kunna se sändningarna.

Miljövänligare sätt att tillverka disktrasor

30 juni, 2008 - Karlstads universitet

Viskos är ett material som finns i bland annat disktrasor, textilier, pappersdukar och tepåsar. När man framställer viskosprodukter idag använder man normalt koldisulfid, ett ämne som är miljöfarligt och mycket explosivt.
Nu får Karlstads universitet 1,3 miljoner för att göra tillverkningen miljövänligare.

Världens minsta fjäril i Sveriges största bokverk

27 juni, 2008 - SLU

”Här i dessa små, och af oss så föraktade kräken, kunne vi finna de största Naturens mästerstycken”. Ja, Linné hade en speciell förkärlek till de riktigt små fjärilarna. Nu kan vi lära oss mer om dem i Nationalnyckeln från ArtDatabanken vid SLU.