Pressmeddelanden

Miljö

Promiskuösa strandsnäckor i ung forskning

13 maj, 2008 - Göteborgs universitet

Honsnäckans rörlighet är mycket begränsad, vilket ökar risken för incest. Det löser snäckan genom att ha upp till 22 olika partners på en enda kull. Det framgår av två unga gymnasieelevers projektarbete vid Göteborgs universitet.

1270 vill forska med bidrag från Forskningsrådet Formas

13 maj, 2008 - Formas

Cirka 1270 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning, ungefär lika många som förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 840 att jämföra med förra årets 900. Nytt för i år var att Formas även utlyste postdoktors-stipendium till forskare med examen från utländskt universitet.

Utsläpp av metaller från vägtrafik

12 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

I takt med ökade regleringar inom miljöområdet och en snabb teknikutveckling är det inte längre fabriker som är de största miljöbovarna. Istället har det mer diffusa utsläppen från produktanvändning fått en större betydelse. David Hjortenkrans vid Högskolan i Kalmar har undersökt vilka metallutsläpp som sker från bromsbelägg och däck.

Stresstålig bakterie bryter ner gifter

8 maj, 2008 - SLU

Inom biosanering drar man nytta av mikroorganismers förmåga att bryta ner miljögifter. Jordbakterien Arthrobacter chlorophenolicus lever av vissa miljögifter och omvandlar dem till ofarliga ämnen. I sin doktorsavhandling vid SLU visar Maria Unell bland annat att denna bakterie använder en ovanlig nedbrytningsväg, och att den oväntat bryter ner det giftigaste ämnet först.

Etiskt perspektiv på kärnkraftsavfallet

7 maj, 2008 - Uppsala universitet

Vilket är vårt etiska ansvar gentemot kommande generationer, och hur kan detta ansvar hjälpa oss att handskas med konkreta problem som rör framtiden? Teologen Lars Löfquist har utvärderat olika etiska teorier med utgångspunkt i diskussionen om hanteringen av kärnkraftsavfall. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 9 maj.

”Nya” kemikalier hotar det marina djurlivet

7 maj, 2008 - Göteborgs universitet

Halterna av klassiska miljögifter som DDT och PCB har minskat kraftigt i vattenmiljön. Men dioxinhalterna minskar inte – och ”nya” kemikalier sprids i hög takt till våra vatten.
Till de hårdast drabbade hör uttern, där forskare från Göteborg och Uppsala noterat kraftigt ökade halter av fluorerade ämnen.

Träkol mot växthuseffekten överskattat

1 maj, 2008 - SLU

Träkol i marken kan lagra kol. Men träkolet stimulerar också frigörandet av det kol som redan finns bundet i humusen. Det skriver forskare vid SLU i Umeå i nya numret av Science.

Bättre förpackningar kan spara mat och miljö

30 april, 2008 - Karlstads universitet

Trots brist på livsmedel i världen och ökade matpriser, går nära 20 procent av all mat i Sverige rakt i soporna. Det gäller för såväl storhushåll och restauranger som hemma i köket. En del av förklaringen ligger i förpackningarnas utformning, visar en studie vid Karlstads universitet.

Inbjudan att delta i ”Arktiska Sverige” – en unik chans att komma forskare nära i deras arbete och få fördjupad insikt om hur klimatförändringarna har påverkat vår svenska känsliga subarktiska natur.

25 april, 2008 - Polarforskningssekretariatet

Från mitten av juli till mitten av augusti kommer ett 40-tal forskare att arbeta i stora delar av den svenska fjällkedjan. Deras forskningsinsatser är sammanlänkade i projektet ”Arktiska Sverige – samverkan inom fjällforskningen under Internationella polaråret”. Vi välkomnar journalister att delta i den förberedande workshopen och att ta del av fältarbetet i juli månad. Det är en unik chans att komma forskarna nära i deras arbete och att i en vacker och inspirerande miljö få fördjupad insikt om hur klimatförändringarna har påverkat vår svenska känsliga subarktiska natur.