Pressmeddelanden

Miljö

Havets försurning – det nya miljöhotet

9 juni, 2008 - Göteborgs universitet

Världens hav täcker 70 procent av jordens yta och innehåller en enorm biologisk och ekologisk variationsrikedom. Havet är en buffert för planetens livssystem, men också för klimatet genom att havet absorberar koldioxid – från atmosfären men också från förbränning av fossila bränslen. Enkelt uttryckt: klimatförändringen vore betydligt allvarligare om det inte vore för våra hav. Men havets buffrande funktion sker inte utan pris.

Mudderarbeten och avlopp från reningsverk förgiftar fisken

5 juni, 2008 - Göteborgs universitet

Enskilda händelser som mudderarbeten och utsläpp kan ge direkta skador på fiskarnas celler och DNA. Det visar forskning från Göteborgs universitet som studerat tånglake i Göteborgs hamn och öring i Viskan.

Skogsbränsle minskar klimatförändringar

2 juni, 2008 - Mittuniversitetet

Ökande koncentrationer av växthusgaser i atmosfären av främst CO2-utsläpp från förbränning av fossila bränslen påverkar klimatet på jorden. Att ersätta de fossila bränslena med skogsbränsle blir därför mer och mer aktuellt. Då skulle nettoutsläppen av CO2 och klimatpåverkan minska. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Spänningsalstrande kläder en framtida energikälla

2 juni, 2008 - Göteborgs universitet

Billigare och effektivare lampor – men också energialstrande träningskläder som kan driva din mp3-spelare.
Zinkoxiden hör till framtidens energikällor visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Giftiga ämnen i alunskiffer förstör grundvattnet

30 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden, nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring. Detta är viktiga kunskaper för vår miljö och framtida dricksvatten.

Giftiga ämnen i alunskiffer förstör grundvattnet

29 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring. Detta är viktiga kunskaper för vår miljö och framtida dricksvatten.

Nya sätt att mäta havsströmmarna i Östersjön

27 maj, 2008 - Stockholms universitet

Vattnets väg genom Östersjöns vinklar och vrår är trots stora havsforskningsinsatser under det senaste århundradet något av ett mysterium. En bidragande orsak till detta är bristen på fortlöpande mätningar av havsströmmarna. I en ny avhandling i atmosfärvetenskap och oceanografi vid Stockholms universitet undersöks strömmarna genom att analysera resultat från konventionell mätteknik och nya observationsmetoder tillsammans med prognoser från datormodeller. Mätningarna bidrar till ökade kunskaper om Östersjöns tillstånd.

Mer kvicksilver i svensk insjöfisk

26 maj, 2008 - SLU

Trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i insjöfisk fortsatt att öka de senaste tio åren. Halterna är nu generellt tre till fem gånger högre än den naturliga bakgrundsnivån. Det visar en SLU-analys av mer än svenska 2 000 sjöar från 1960-talet och framåt.