Pressmeddelanden

Miljö

Majoriteten anser sig vara mer miljövänlig än alla andra

19 december, 2019 - Göteborgs universitet

Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt än andra. I studien svarade över 4 000 människor på hur mycket och hur ofta de utför miljövänliga gärningar jämfört med […]

Östersjölaxens storlek och ursprung styr dess utbredning till havs

19 december, 2019 - SLU

Var en lax lever ute till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den fötts och växt upp i. Det visar en ny studie av forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Fish Biology.

Fyra tips för att minska matsvinnet under jul- och nyårshelgen

19 december, 2019 - Karlstads universitet

Denna tid på året infaller två av våra största mathelger. Det är också en tid då vi konsumerar i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Trots att vi vet att matsvinn har en negativ påverkan på klimatet. Vad kan vi göra för att minska matsvinnet? Forskaren Helén Williams vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ger sina bästa tips.

Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer

18 december, 2019 - Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer

MDH har tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling. Projektets totala budget, inklusive högskolornas och de deltagande företagens medverkan, är 54 miljoner kronor.

Arter dör ut i mycket högre takt än tidigare känt

18 december, 2019 - Umeå universitet

I en vetenskaplig studie som är publicerad i tidskriften Biology Letters har ett forskarlag från Umeå universitet gjort en bättre skattning av hur fort fågelarter dör ut. Utdöendet sker fem gånger snabbare än tidigare beräkningar visar.

Nytt synsätt på maktrelationer i medborgardialoger

18 december, 2019 - SLU

Oklarheter om vilket inflytande medborgardialoger kan ha på beslut i omstridda frågor leder inte sällan till konflikter. Martin Westin från SLU har studerat hur samhällsplanerare hanterar maktrelationer med medborgare i sådana dialoger. I sin avhandling beskriver han fyra olika synsätt på makt, och lanserar en ”begreppsfamilj” som kan användas i såväl utbildning som i praktisk planering.

Rwandas mjölkbönder behöver ett kontrollprogram mot juverinflammationer

18 december, 2019 - SLU

Mjölkkor har stor kulturell och ekonomisk betydelse i Rwanda, som strävar efter att förbättra barns näringsförsörjning genom säkrad tillgång på mjölk. Merparten av mjölken produceras dock av småbönder med enstaka kor, och bristande hygien, dålig juverhälsa och penicillinresistenta bakterier är påtagliga problem. Om detta, och om möjliga motåtgärder, handlar en ny avhandling från SLU.

Miljoner till företagsforskarskola för forskning om hållbara städer

18 december, 2019 - Högskolan i Gävle

– Vi bedriver spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle.
– Det är en stor glädje för mig att vi nu tillsammans kan ta fram ny kunskap och ge inspiration till att bygga den framtida staden, säger Ylva Fältholm.

En hållbar framtid kräver förändrade affärsmodeller

18 december, 2019 - Högskolan i Halmstad

För att tillgodose kommande generationers behov krävs en omställning från dagens linjära ekonomiska system – som bygger på en intensiv konsumtion av ändliga naturresurser – till en cirkulär ekonomi där varje resurs utnyttjas så effektivt så möjligt.