Pressmeddelanden

Miljö

>

Forskning inom automation av solcellssystem med batterilager

2 september, 2019 - Karlstads universitet

Forskare vid Karlstads universitet utvecklar avancerade kontrollmetoder baserad på biologiskt inspirerade principer för att optimera flexibla och robusta energisystem. Forskningen ingår i det internationella projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage. Det långsiktiga målet är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion.

>

Hur man styr energihungriga datormoln

28 augusti, 2019 - Umeå universitet

I sin avhandling har Jakub Krzywda utvecklat modeller och algoritmer för att göra avvägningar mellan energiförbrukning hos IT-infrastrukturer och prestandan för molnapplikationer i säker och effektiv drift med begränsad energibudget. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet 6 september.

>

En aminosyra avgörande för strömmingens anpassning till Östersjöns ljusmiljö

26 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Förändring av en enda aminosyra har haft en viktig roll för strömmingens anpassning till Östersjöns ljusmiljö. Precis samma genetiska förändring förekommer hos cirka en tredjedel av alla världens fiskar som lever i sötvatten eller bräckt vatten. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

>

Studerar uran i bentonit för slutförvaring av kärnavfall

26 augusti, 2019 - Umeå universitet

Sommarens skrämmande TV-serie Chernobyl aktualiserar en diskussion om kärnkraft. Slutförvaring av kärnavfall är ännu inte en akut fråga, enligt Umeåforskaren Michael Holmboe. Han studerar tillsammans med amerikanska forskare geokemin hur uranmolekyler interagerar med den bentonitlera som Sverige och andra länder planerar att använda som buffertmaterial mellan kärnavfallskapslarna och berggrunden.

>

Ny forskning: Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas

26 augusti, 2019 - Institutet för Framtidsstudier

Nature human behaviour, en av världens mest inflytelserika samhällsvetenskapliga tidskrifter, publicerar nu en banbrytande studie av ett svenskt forskarteam som skapat en modell som kan förutsäga moralisk normförändring. ”I moralfrågor rör sig världen imponerande förutsägbart”, säger forskningsledaren Pontus Strimling.

>

Så svarar svensk natur på klimatförändringar

23 augusti, 2019 - SLU

Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie från bl a SLU hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att floran i ökande grad består av arter som gynnas av de nya förhållandena. Under 1900-talet steg medeltemperaturen med ungefär 1,5 grader och nederbörden har ökat med ungefär tio procent. Hur har det påverkat växter ?

>

Pressinbjudan: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti

22 augusti, 2019 - SLU

Djur används på många olika sätt inom turism – som nöje, transportmedel eller något att betrakta, avbilda, jaga, hjälpa eller umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren och vilket ansvar har vi för dem när vi är en del av den djurbaserade turismen? Och hur upplever djuren sin situation? Dessa frågor avhandlas vid ett symposium vid SLU i Uppsala 27-28 augusti.

>

Så slogs Nordatlantens värmepump på

22 augusti, 2019 - Stockholms universitet

För 34 miljoner år sedan upphörde växthusklimatet som rådde under dinosauriernas tid och ett istidsklimat inleddes där Antarktis blev täckt av glaciärer. Geologiska data visar att cirkulationssystemet i Atlanten, som gör att Europa är varmt idag, också startade vid denna tid. Varför det är så har varit lite av ett mysterium.

>

SLU-innovation har förebyggt matsvinn på sydeuropeiska turisthotell

21 augusti, 2019 - SLU

Många små turistorter i Sydeuropa saknar möjlighet att återvinna de mängder av plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort EU-projekt har kartlagt svinnet, och testat olika sätt att minska det. En viktig pusselbit var en matsvinnsvåg som utvecklats av SLU-forskaren Mattias Eriksson. Bättre kunskap gör det lättare att förebygga svinnet.

>

Accelerator öppnar med Tino Sehgal

20 augusti, 2019 - Stockholms universitet

När dörrarna till konsthallen Accelerator öppnas för första gången möts publiken av lokaler helt tomma på objekt men ändå fulla av konst. Konstnären Tino Sehgals verk This progress uppstår i mötet mellan besökarna och de medverkande personer som befinner sig i utställningssalarna.