Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Tillgången till vindkraft har ökat

19 november, 2019 - Göteborgs universitet

Sedan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin. Det visar en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

>

Ny metod tar analys av genetiska bibliotek till nya nivåer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod för att undersöka dynamiska förlopp i stora genetiska bibliotek. Genom att applicera metoden på cellcykelreglering kan de bidra de till en tydligare bild av den gäckande kontrollmekanismen. Studien är publicerad i tidskriften Nature Methods.

>

En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Hos arter med sexuell reproduktion finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation. Ett team av forskare från Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan könen upprätthåller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

>

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

14 november, 2019 - Umeå universitet

Oliver Billker och Ellen Bushell, Umeå universitet, och ett internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen publiceras i dag i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

>

Ljuset i nanotunneln visar vägen mot framtidens katalysatorer

13 november, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Nu ser Chalmersforskare ljuset i nanotunneln som ska leda oss mot effektivare katalysatorer och mer miljövänlig kemiteknik. Med hjälp av en ny sorts nanoreaktor har forskarna lyckats kartlägga den katalytiska prestandan hos enskilda metalliska nanopartiklar. Den nya metoden är viktig för att kunna studera och förbättra kemiska processer.

>

Första bevisen för befjädrade polardinosaurier hittade i Australien

12 november, 2019 - Uppsala universitet

118 miljoner år gamla fossila fjädrar från dinosaurier och tidiga fåglar har hittats i sedimenten efter en sjö som en gång i tiden låg innanför den södra polcirkeln. De beskrivs i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Gondwana Research.

>

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

12 november, 2019 - Umeå universitet

Sereilakhena Phal utvecklar i sin avhandling elektrokemiska biosensorer och sensorplattformar för detektion av läkemedel som används inom kemoterapi för cancerbehandling och för bestämning av metalljoner i vattenprover. Hon försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

>

Lundaforskare på rätt spår att göra järnbaserade solceller effektivare

11 november, 2019 - Lunds universitet

En internationell studie ledd från Lunds universitet visar att 30 procent av energin i en viss typ av järnbaserade solceller försvinner i ett tidigare okänt stickspår. Genom att täppa till detta hoppas forskarna kunna bidra till utvecklingen av effektivare solceller och solaktiverade katalysatorer av ljusabsorberande järnmolekyler. Solen är en obegränsad källa till ren och förnyelsebar […]

>

Har utvecklat fiskmjöl för hållbart vattenbruk

7 november, 2019 - Göteborgs universitet

Vattenbruket i Sverige kan bli mer hållbart om biprodukter från industriell foderproduktion används istället för vildfångad foderfisk. Det visar studier vid Göteborgs universitet.

En av de viktigaste utmaningarna inom vattenbruket är tillgången på fiskmjöl. Efterfrågan är idag högre än utbudet på grund av den snabba utvidgningen av vattenbruket.

I en ny avhandling har odling av de två arterna grå havskatt (ofta kallad kotlettfisk) och europeisk hummer undersökts.