Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Så kan vatten renas från kvicksilver

21 november, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Vatten som förorenats av kvicksilver och andra giftiga tungmetaller orsakar stora miljö- och hälsoproblem i världen. Nu presenterar chalmersforskare ett helt nytt sätt att effektivt rena giftigt vatten med hjälp av elektrokemi. Resultaten publicerades nyligen i den ansedda tidskriften Nature Communications.

>

Visst går det att smälta guld i rumstemperatur

20 november, 2018 - Chalmers tekniska högskola

När spänningen stiger kan oförutsedda saker hända. Det gäller även guldatomer. För första gången har forskare från bland annat Chalmers lyckats få ytan på ett guldföremål att smälta i rumstemperatur.

>

Skelettimitation visar hur ben bildas atom för atom

19 november, 2018 - Chalmers tekniska högskola

I ett projekt om 3D-printat skelett har chalmersforskare funnit svaret på hur ben bildas på atomnivå. De visar hur en oregelbunden massa bildar en perfekt arrangerad benstruktur av sig själv. Upptäckten innebär ökad förståelse vilket kan leda till nya förbättrade implantat samt i förlängningen öka kunskapen om bland annat benskörhet.

>

Seminarium belyser utmaningar kring vård av för tidigt födda barn

14 november, 2018 - Umeå universitet

För att överleva och utvecklas optimalt har för tidigt födda barn stora behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar. I samband med Världsprematurdagen 15 november anordnas ett öppet seminarium vid Umeå universitet som belyser framsteg inom prematurvården, hälsokonsekvenser av prematurfödsel och vad man ska tänka på som förälder och personal inför skolstarten.

>

Miljonregn över cancerforskare i Umeå

14 november, 2018 - Umeå universitet

Cancerfonden delar ut 630 miljoner till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin och en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i Sverige. Umeå universitet har tio beviljade anslag med en total summa på strax över 25 miljoner kronor.

>

Misslyckas sociala medier med att stimulera mänskliga relationer?

14 november, 2018 - Umeå universitet

I dag formar sociala medier många delar av mänskliga relationer och har ersatt det fysiska mötet eller telefonsamtalet. Frågan är om sociala medier verkligen är utformade för att få oss att socialisera mer kvalitativt? I sin doktorsavhandling skriver Christoffel Kuenen att tjänster från Facebook och LinkedIn främst är utformade för att bocka av olika uppgifter och inte för en digital gemenskap.

>

Övertoner kan ge snabbare datakommunikation

14 november, 2018 - Göteborgs universitet

Forskare har för första gången lyckats framkalla så kallade spinnvågsövertoner. Tekniken öppnar möjligheter för att öka datahastigheten vid trådlös kommunikation.
Spinntroniska oscillatorer är en sorts nanokomponenter där spinnvågor används för att skapa mikrovågssignaler i gigahertzområdet. Spinnvågsövertonerna kan liknas vid de övertoner (flageoletter), som används inom musik.

– Exempelvis vet en erfaren violinist exakt var på strängen man försiktigt placerar fingret för att dämpa grundfrekvensen och istället låter strängen svänga på en av sina många övertoner. Detta gör det möjligt att spela toner som är mycket högre i frekvens än strängens grundton, säger Johan Åkerman, professor vid Göteborgs universitet.

>

Stora arealer brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd

14 november, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt skydd, visar en ny studie där forskare från Chalmers och KTH har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal.

>

Fler blommor runt äppelodlingarna kan ge högre skörd

13 november, 2018 - Stockholms universitet

Vill äppelodlare ha större äppelskörd bör de satsa på att öka mängden blommor runt äppelodlingarna. En ny studie gjord av forskare från bland annat Stockholms universitet visar att fler pollinatörer, såsom bin och blomflugor, dras till odlingen då – och chansen till pollinering ökar. Studien visar även att det inte verkar finnas någon motsättning mellan hög produktion och hög biologisk mångfald.

>

Forskning i viktlöst tillstånd

13 november, 2018 - Karlstads universitet

Solcellsforskare inom kemi och fysik vid Karlstads universitet har den senaste veckan utfört sitt arbete i tyngdlöshet i ett flygplan. Vid Novespace anläggning i franska Bordeaux genomfördes under tre dagar forskningen i denna unika miljö. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.