Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Kärnfamiljsuppfostran i grupp – en evolutionär lyckträff för fåglar

28 februari, 2020 - Lunds universitet

Fåglars uppväxt är mer präglande än vad man tidigare trott. Nu kan forskare vid Lunds universitet slå fast att fåglar som föder upp sina ungar i kärnfamiljsliknande grupper utvecklar en större mångfald av egenskaper jämfört med de arter som föder upp sina ungar i grupper av individer som tillfälligt träffas under parningssäsongen. I en ny […]

Antarktis isväggar är klimatvakter inför framtiden

26 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Antarktis inlandsis innehåller vattenmängder som kan höja vattenståndet globalt med flera meter. En ny studie, som publiceras i tidskriften Nature, visar att glaciärers isväggar har stor betydelse för klimatet genom att förhindra havsuppvärmning och avsmältning av glaciäris.

Svampinfektion hindrar grodors rörlighet

24 februari, 2020 - Uppsala universitet

Gölgrodor som smittats av av chytridsvampen Batrachochytrium dendrobatidis rör sig kortare sträckor än ickeinfekterade individer. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet och SLU, som har undersökt hur svampen påverkat rörligheten hos de rödlistade gölgrodorna längs upplandskusten.

Ny matematisk modell visar hur livets huvudgrupper uppstår i evolutionen

24 februari, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet och University of Leeds presenterar nu en matematisk modell av mångfalden i livets utvecklingshistoria. Modellen fördjupar kunskapen om hur nutidens organismgrupper har uppkommit och ger ett svar på Darwins ”förhatliga gåta” om blomväxternas ursprung. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka

21 februari, 2020 - Stockholms universitet

Forskare har nu kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades till tundra, taiga och stäpp vid slutet av senaste istiden.

Våra energisystem påverkas av klimat med ökat extremväder

18 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen.

Framtidens extremväder kan göra oss strömlösa

17 februari, 2020 - Lunds universitet

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. En ökande andel förnybart ökar sårbarheten ytterligare. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu.

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

17 februari, 2020 - Stockholms universitet

För att bevara växt- och djurarter måste vi inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som ökad brandrisk.

Gamla gener i nytt centrum

14 februari, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

Idag invigs ett nytt forskningslaboratorium med ambitionen att bli världsledande inom analys av förhistoriskt DNA. Forskningsfältet spänner mellan utdöda mammutars livsöden till förhistoriska människors migration, inom ämnena biologi, arkeologi och geologi.
Det nya Centrum för paleogenetik är en gemensam satsning mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag

13 februari, 2020 - Lunds universitet

De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning. Växter behöver vatten, […]