Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Astronomins dag och natt firas på Umevatoriet

24 september, 2018 - Umeå universitet

Lördag den 29 september är det äntligen dags för Astronomins dag och natt! Evenemanget är nationellt och sker årligen på flera orter i Sverige. I år är temat ”Röd planet, blå planet” med tanke på planeten Mars som varit närmare jorden än på mycket länge.

>

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

24 september, 2018 - Umeå universitet

För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från Umeå universitet visar hur sådana system kan utformas.

>

Bäst med morän i vägarnas stödremsor

24 september, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Morän är bättre än bergkross i det material som omger vägkanterna. Stödremsan behöver inte bara ha god bärighet utan framför allt ha hög täthet, enligt en forskningsrapport från VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut.

>

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

20 september, 2018 - Umeå universitet

Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre effekt på fiskars överlevnad än man tidigare trott.

>

Molekylers rörelser i en cell kan studeras i realtid med ny teknik

20 september, 2018 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet och Max Planck Institute for Molecular Physiology i Dortmund, Tyskland, presenterar en ny kemo-optogenetisk metod med vilken man kan studera rörelser och dynamik hos proteiner eller organeller samtidigt i flera cellulära områden i en levande cell. Metoden beskrivs i den ansedda tidskriften Angewandte Chemie.

>

Roboten som skördar paprikor och framgång

19 september, 2018 - Umeå universitet

En skörderobot har utvecklats i EU-projektet SWEEPER av bland annat Umeåprofessorn Thomas Hellström och hans forskarteam. Roboten är den första i sitt slag, och visades upp för imponerade paprikaodlare i början av juli. Den visades även för allmänheten den 11-12 september i Bryssel.

>

Utvecklar molekyler som avväpnar Listeria- och Klamydiabakterier

19 september, 2018 - Umeå universitet

Antibiotikaresistens hos bakterier är i dag ett stort problem över hela världen och nya läkemedel behövs. Martina Kulén har i sitt avhandlingsarbete bidragit till utvecklingen av nya typer av antibiotika, antivirulens-läkemedel, som inte dödar bakterier utan endast avväpnar dem.

>

Dåligt för klimatet med granskog på dikade torvmarker

18 september, 2018 - Göteborgs universitet

Dikade torvmarker i Sverige släpper ut ungefär lika mycket växthusgaser som biltrafiken. Bättre för klimatet vore att åter låta marken bli blöt och odla växter som klarar våta förhållanden. Plantering av sälg eller rörflen skulle dessutom även ge större ekonomiska förtjänster än nuvarande skogsbruk, visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet.

>

Bakterier gör elektrisk ström av socker i din tarm

18 september, 2018 - Lunds universitet

Bakterier i tarmfloran kan ge upphov till elektrisk ström. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Resultaten är av värde vid utveckling av läkemedel, men även vad gäller exempelvis produktionen av bioenergi. Det är sedan tidigare känt att bakterier kan skapa en elektrisk ström utanför sin egen cell, så kallad extracellulär elektrontransport. Detta har […]

>

Slumrande gener väcks till liv i nya generationer

13 september, 2018 - Göteborgs universitet

De ärftliga skillnaderna hos växtplankton som lever på korta geografiska avstånd ifrån varandra kan vara stora, något som länge förvånat forskarna. Nu visar ny forskning att växtplanktons förmåga att bilda vilostadier kan vara en viktig del av förklaringen.