Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Kroppsmålning skyddar mot blodsugande insekter

16 januari, 2019 - Lunds universitet

I en studie konstaterar forskare från Sverige och Ungern att ljusa, målade ränder på kroppen skyddar naken hud mot insektsbett. Det är första gången som forskare lyckas bevisa att kroppsmålning har denna effekt. Att måla kroppen ger således ett skydd mot insektsburna sjukdomar. Kroppsmålning förekommer bland exempelvis vissa ursprungsbefolkningar. Majoriteten av dessa lever i områden […]

>

Förvaltare och forskare kan rädda Östersjöarters dna

16 januari, 2019 - Stockholms universitet

Internationella avtal som rör biologisk mångfald på dna-nivå efterföljs inte i skyddade områden i Östersjön. Det visar forskare vid Stockholms, Göteborgs och Luleå tekniska universitet i en artikel i Conservation Biology. Det är allvarligt, menar forskarna, eftersom arterna i Östersjön har unik dna som är viktig att bevara.

>

Skåda total månförmörkelse på Umevatoriet

15 januari, 2019 - Umeå universitet

Tidigt på MÅNdag (!) morgon den 21 januari blir fullmånen rödfärgad då den går in bakom jordens skugga. Umevatoriet i Umeå håller öppet hus då och ger intresserade chansen att titta på månförmörkelsen i teleskop.

>

Nya formella metoder för språkbehandling i datorn

15 januari, 2019 - Umeå universitet

När datorer behöver representera en menings innebörd används ofta grafer, bestående av noder och kanter, som är beräkningsmässigt svåra att verifiera. Genom att göra grafernas uppbyggnad tydlig kan många av svårigheterna hanteras mycket enklare. Petter Ericson försvarar resultaten i sin avhandling måndagen den 4 februari vid Umeå universitet.

>

Genombrott inom organisk elektronik

14 januari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En enkel idé från forskare på Chalmers – om hur man i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom upptäckten att det går att ”dubbeldopa” polymerer.

>

Företagsforskarskolan firar tio år och fortsätter sikta uppåt

14 januari, 2019 - Umeå universitet

Tio framgångsrika år firar Umeå universitets Företagsforskarskola med en stor workshop den 16 januari med över 50 deltagare: doktorander, handledare och företagspartners. Temat för dagen är visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden.

>

Så kan styrmedel användas för att hantera de globala miljöproblemen

11 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik, men frågan är komplex och flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Därför krävs också att olika forskningsområden samarbetar för att hitta lösningar. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

>

Europa i fokus på vårens livesända vetenskapsluncher

10 januari, 2019 - Umeå universitet

Europaparlamentsval i en tid av söndring. Vad innebär det europeiska medborgarskapet? Hur nationell var svensk medeltid? Det är några av ämnena våra forskare föreläser om på Umeå universitets vetenskapsluncher under våren.

>

Går det att förutsäga evolutionen?

8 januari, 2019 - Umeå universitet

Genom att använda kunskap om hur olika gener samverkar för att ge upphov till en viss egenskap har Umeåforskare kunnat konstruera matematiska modeller som förklarar vilka vägar evolutionen kommer att ta. Resultaten publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften eLife.

>

Miljoner till ny metod att identifiera växtplankton

7 januari, 2019 - Umeå universitet

Östersjöforskaren Agneta Andersson beviljas medel från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till utforskande av en DNA-metod som kan användas inom miljöövervakning av växtplankton i havet.