Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Forskare använder ny teknik för att se vatten som aldrig tidigare

4 augusti, 2020 - Umeå universitet

Från skapandet av en enda droppe till flödet i en flod och världens hydrologiska cykel – hur vatten binds samman och till olika ytor, har långtgående konsekvenser. En grupp forskare undersöker vatten på nya sätt och har omdefinierat hur denna bindande effekt fungerar på nivån för den minsta molekylen.

Nät av potatisskal kan ge mer ålgräs

30 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Genom att grundförstärka sjöbotten med ett nät gjort på potatisskal kan förutsättningarna för att ålgräs ska rota sig öka betydligt.

Ny forskning om metalliska nanopartiklar kan ge bättre solceller

27 juli, 2020 - Uppsala universitet

​I en ny studie visar en forskargrupp vid Uppsala universitet hur de lyckats väldigt väl med att samla upp så kallade ”heta elektronhål”. Forskningens resultat kan användas för att förbättra solceller, fotokemiska reaktioner och fotosensorer. Den vetenskapliga artikeln publiceras i Nature Materials.

Högfluorerade kemikalier ger ökad risk för diabetes och celiaki hos spädbarn visar Örebroforskare

23 juli, 2020 - Örebro universitet

Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar ny forskning vid Örebro universitet. – Vårt resultat visar på vikten att fortsätta undersöka mer exakt vilka av dessa kemikalier som påverkar mödrar och små barn, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi. Hon och […]

Röntgen vid MAX IV undersöker framtida nanoelektronik

17 juli, 2020 - MAX IV

Tack vare ett nytt innovativt koncept* har MAX IV banat väg för fjärde generationens synkrotroner. I en ny forskningsartikel bevisas den revolutionerande inverkan som MAX IV:s röntgenljus kan ha för utvecklingen av nanoelektronik, både inom grundforskningen och för industriella tillverkare. Ett team från Lunds universitets institution för elektro- och informationsteknik, institutionen för fysik och NanoLund, […]

MAX IV X-ray beams help seeing inside future nanoscale electronics

16 juli, 2020 - MAX IV

Thanks to the innovative concept of multi-bend achromats, MAX IV Laboratory has paved the way for fourth-generation synchrotrons. In a new publication, proof is given of the revolutionary impact that MAX IV’s X-rays can have for the advancement of nanoelectronics, both in research and for industrial manufacturers. A team from Lund University’s Department of Electrical […]

Avancerad teknik ger ny kunskap om våra tänders evolution

9 juli, 2020 - Uppsala universitet

Utvecklingen av våra tänder kan spåras hela vägen tillbaka till de allra första käkförsedda ryggradsdjuren som levde för över 400 miljoner år sedan. Det konstaterar en forskargrupp vars arbete letts från Uppsala universitet. För att kunna undersöka de svårstuderade fossilen har forskarna använt sig av en avancerad typ av skiktröntgen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

Flest palmer i de amerikanska regnskogarna

6 juli, 2020 - Uppsala universitet

Palmers egenskaper skiljer sig på många sätt från andra tropiska träds. En ny stor studie ledd av forskare vid Uppsala universitet har kartlagt hur många palmer det egentligen finns i olika tropiska områden. Andelen palmer är viktig att ta med i beräkningar för skogars möjligheter att ta upp kol och i uppskattningar av skogsområdens känslighet för klimatförändringar.

Inavlad lärka förklarar sångfåglarnas immunförsvar

3 juli, 2020 - Lunds universitet

Den sju kvadratkilometer stora ön Raso i Kap Verde är den enda platsen i världen där den akut hotade rasolärkan finns. Rasolärkan har låg genetisk variation men samtidigt ett brett immunförsvar, en kombination som lett till att forskarna kan förstå hur immungenerna hos sångfåglar är uppbyggda. Från tid till annan har antalet rasolärkor på ön […]

Lövsalsfåglars extrema byggnadsverk har utvecklats två gånger i evolutionen

2 juli, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

För att locka honor till parning bygger lövsalsfågeln en jättelik lövsal där han dansar och visar upp sina finaste föremål. Detta saknar motstycke i djurvärlden, men trots det har förmågan uppkommit två gånger oberoende av varandra bland de 28 olika arterna inom familjen lövsalsfåglar. Det visar forskare i en ny DNA-studie.