Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Så kan kortslutning undvikas i litiummetallbatterier

19 januari, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Förhoppningarna på nästa generations energitäta litiummetallbatterier är stora, men innan de kan sitta i våra bilar behöver avgörande problem lösas. Nu har ett internationellt Chalmerslett forskarlag tagit fram en konkret vägledning för hur batterierna ska laddas och köras för att maximera effektiviteten och minimera risken för kortslutningar.

Ledande partikelfysiker och banbrytande kemist nya hedersdoktorer i naturvetenskap

13 januari, 2021 - Lunds universitet

En folkbildande partikelfysiker med en rad världsupptäckter i forskarportföljen och en experimentell professor som utvecklat teoretiska modeller i gränslandet mellan kemi och fysik. Melissa Franklin och Clifford Woodward har utsetts till hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Melissa Franklin, partikelfysiker vid Harvard University, har gjort betydande insatser i forskning om fenomen vid vår nuvarande […]

Unik observation av förstadium till Higgsmekanismen

12 januari, 2021 - Lunds universitet

Genom att studera kalla atomer har forskare på ett unikt sätt kunnat observera ett förstadium till en kvantfasövergång, och därigenom studera fysikaliska processer som kan liknas vid den så kallade Higgsmekanismen. Upptäckten kan bland annat ge mer kunskap om kvantmekaniska processer som liknar de förlopp där ämnen ändrar form från gas, vätska eller fast form till ett annat tillstånd. Resultatet kan också ge mer kunskap om suprafluider och supraledare.

Forskare hittar förklaring på gåtfulla stjärnor

28 december, 2020 - Lunds universitet

Nu har forskare från Lunds universitet dragit en spännande slutsats angående massiva stjärnor som kan observeras i ytterområdena hos många spiralgalaxer. Dessa objekt verkar vara så kallade runaway-stjärnor som har flyttat sig till platser där det inte kan bildas några stjärnor alls. För ungefär tio år sedan upptäckte forskarvärlden att ultraviolett ljus strålar ut från […]

Funnit mekanism som styr hur ljus begränsar cellers tillväxt

18 december, 2020 - Göteborgs universitet

Ljus är nödvändigt för liv, men kan också vara skadligt för cellerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers, utvecklat en metod för att kunna avläsa hur och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt.

Nio miljoner till forskning om populärvetenskaplig visualisering av atmosfären

17 december, 2020 - Umeå universitet

​Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar 9,4 miljoner till ett projekt som ska bidra till unga människors bildning och skapa intresse för vetenskap och teknik genom att visualisera och göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik. Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum science center vid Umeå universitet, leder projektet.

Nytt datorprogram förutsäger framtida utrotningar

17 december, 2020 - Göteborgs universitet

Ett nytt datorprogram för att kunna förutsäga framtida utrotningar av arter har utvecklats i studier som nu presenteras i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.
Tobias Andermann, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, är del av en forskargrupp vid samma institution som arbetar med mjukvaruutveckling. Forskargruppen försöker göra det möjligt för dagens biologer att arbeta med ett brett utbud av ny teknik och med stora datamängder.

Liten kvantdator har löst verkligt optimeringsproblem

17 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Kvantdatorer har redan lyckats överträffa vanliga datorer i att lösa vissa uppgifter – dessvärre totalt onyttiga sådana. Nästa milstolpe är att få dem att uträtta användbara saker. Forskare på Chalmers har nu visat att de med sin lilla, men välfungerande kvantdator kan lösa en liten del av ett verkligt logistikproblem. Intresset för att bygga kvantdatorer […]

Arkitektstudenter gör skillnad för flyktingar i Izmir och Lesvos

16 december, 2020 - Umeå universitet

​Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna för det globala samhället och med effekterna av klimatförändringar kommer den att fortsätta växa i omfattning och betydelse. Det är därför Arkitekthögskolan vid Umeå universitet satte igång ett projekt som i år engagerar 40 hängivna mastersstudenter i att göra konkret skillnad för människor som befinner sig på flykt. Projekten redovisas denna vecka.

Varmare klimat har inte ökat marknära vindar i Sverige

16 december, 2020 - Göteborgs universitet

Ett varmare klimat bör leda till starkare vindar, men en ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att de marknära vindarna i Sverige tvärtom minskat. Anledningen tros delvis vara ökad mängd skog kring väderstationerna.