Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Sjögurka testas som vattenrenare vid odling av fisk

17 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Att odla fisk, skaldjur och andra marina arter bidrar till hållbara lösningar för matförsörjningen. En betydelsefull art inom vattenbruk är sjögurkan, som kan förbättra vattenkvaliteten i odlingar, något som nu för första gången testas i Sverige.

>

Forskare föreslår nytt ramverk för att underlätta utfasning av icke nödvändiga högfluorerade ämnen/PFAS

17 juni, 2019 - Stockholms universitet

Mängden potentiellt skadliga kemikalier i vår miljö skulle kunna reduceras kraftigt om industrin använde dem enbart när det verkligen var nödvändigt. Det är slutsatsen i en vetenskaplig artikel av forskare vid Stockholms universitet. För att underlätta för både konsumenter och producenter att minska användningen av onödiga kemikalier lanserar man ett ramverk för ”nödvändig användning”.

>

Studie från unik ”tidsmaskin”: liten fisk växer snabbare i varmare vatten

17 juni, 2019 - SLU

De pågående klimatförändringarna gör att våra hav blir allt varmare. Det påverkar fiskens tillväxt. En nyligen publicerad studie från SLU visar att uppvärmningen gör att liten – men inte stor – fisk växer allt snabbare över tid. Studien bygger på provfiskedata från den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten gör havsmiljön varmare än i det omgivande havet.

>

Torsken i Östersjön är nära en kollaps

13 juni, 2019 - SLU

Torsken i Östersjön är illa ute. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre. Det konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i ny artikel. Hoten mot torsken är många: ett hårt fisketryck, döda bottnar, födobrist, parasitangrepp och växande sälpopulationer. Ska torskbestånden återuppbyggas krävs smart förvaltning, och större förståelse för det komplexa ekologiska pusslet.

>

Växternas kemiska krigföring ökar vid varmare klimat

11 juni, 2019 - Lunds universitet

Växter har ett kemiskt försvar som gör att de släpper ut vissa ämnen vid exempelvis insektsangrepp. Nu visar en studie med forskare från Lunds universitet att växternas utsläpp kan vara många gånger större om angreppen sker i varmare klimat. Hur utsläppen av dessa ämnen förändras i framtiden och vilka effekter de har på ekosystemet måste […]

>

Forskningsexpedition ska undersöka den grönländska inlandsisens förändringar

11 juni, 2019 - Polarforskningssekretariatet

I början av augusti inleds en svensk-amerikansk forskningsexpedition med isbrytaren Oden i det svårtillgängliga och delvis outforskade området runt Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Genom att kartlägga området kring glaciären vill forskarna hitta orsakerna bakom historiska förändringar, vilket kan hjälpa oss att förutse hur ett varmare klimat kan påverka den grönländska inlandsisen i framtiden.

>

Amerikanska doktorander studerar globala klimatproblem i Abisko

11 juni, 2019 - Umeå universitet

Tolv doktorander från USA besöker under sommaren Umeå universitets Climate Impacts Research Centre, CIRC, i Abisko för att bygga grund för nya forskningssamarbeten. Projekten kommer främst att fokusera på arktiska sjöar och älvar och deras roll i koldioxidcykeln.

>

Ljusdosan som öppnar nya dörrar i nanovärlden

11 juni, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Chalmersforskare har upptäckt ett helt nytt sätt att fånga, förstärka och koppla ljus till materia på nanonivå. Med hjälp av en minimal dosa, byggd av staplade atomtunna material, har de lyckats skapa en typ av rundgång där ljus och materia blir till ett. Upptäckten, som nyligen publicerades i Nature Nanotechnology, öppnar nya möjligheter i nanofotonikens värld.

>

Hundratals växtarter har redan utrotats – vad spelar det för roll?

10 juni, 2019 - Stockholms universitet

För första gången har forskare analyserat all information om växtutrotning som dokumenterats från hela världen. Resultaten, som publiceras idag i tidskriften Nature, Ecology & Evolution, visar hur många växter som har dött ut under de senaste 250 åren, vilka de är, var de har försvunnit ifrån och vad vi kan dra för lärdomar för att förhindra framtida utrotning.

>

Bakterier resistenta mot nya antibiotika i avloppsvattnet och i Svartån i Örebro

10 juni, 2019 - Örebro universitet

Örebroforskare har hittat antibiotikaresistenta bakterier både i avloppsvattnet i Örebro och i Svartån. – Bakterierna är inte bara resistenta mot gamla antibiotika utan även mot nya – alltså mot de antibiotika som används för att bekämpa multiresistenta bakterier, säger Örebroprofessor Jana Jass. Örebroforskare har hittat antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvattnet från hushåll i Örebro och från […]