Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Molekylära simuleringar visar hur läkemedel blockerar viktiga receptorer

24 juni, 2020 - Uppsala universitet

​Många läkemedel verkar via så kallade G-proteinkopplade receptorer. I en ny studie beskriver forskare från Uppsala universitet hur de kunnat förutsäga hur särskilda molekyler som kan användas i ny immunterapi mot cancer binder till sådana receptorer.

Förluster av skog gynnar vissa arter medan andra förlorar

24 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Det sker långtgående effekter på den globala biologiska mångfalden när skogsytor försvinner i allt högre takt. Det visar en ny internationell studie, där forskare från Göteborgs universitet deltar.
Studien, som är publicerad i tidskriften Science (DATE), lutar sig mot uppgifter om biologisk mångfald på 6 000 platser globalt och sträcker sig över 150 år.

Forskning från A-Ö sommaren 2020

23 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration. Läs gärna mer här också.  Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadspolitik Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se Diskriminering på arbetsmarknaden Magnus […]

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

23 juni, 2020 - Umeå universitet

​Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och proteininnehållet i mikroalger visar Jean Claude Nzayisenga att vissa alger kan producera biodiesel i mörker. Han testar också olika tillväxtförhållanden för att förbättra kvaliteten på algbiodiesel och parallellt behandla avloppsvatten. Han försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling vid Umeå universitet måndagen de

Ny lågenergi-metod ger möjlighet att utvinna värdefulla metaller ur miljöfarligt glasavfall

17 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Glasavfall runt om i Småland utgör en allvarlig miljörisk och det är både dyrt och besvärligt att ta hand om det på ett bra sätt. I en avhandling i miljövetenskap framlagd vid Linnéuniversitetet i Kalmar visar Richard Mutafela att man med rätt metoder kan se avfallet som en värdefull resurs istället för ett problem. Glasriket […]

Buljong berikad med ny järnförening kan minska järnbrist

17 juni, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Järnberikning av mat är en kostnadseffektiv metod för att förebygga järnbrist. Men att hitta järnföreningar som lätt tas upp av tarmen utan att försämra livsmedelskvaliteten är en stor utmaning. Nu visar studier från Chalmers, ETH Zürich och Nestlé att en helt ny järnförening – som innehåller järnupptagshämmaren fytat och hydrolyserat majsprotein – uppfyller dessa kriterier.

”Avloppsvattnet måste renas från antibiotikaresistenta bakterier”

16 juni, 2020 - Örebro universitet

Hans forskargrupp var först i Sverige med att hitta bakterier, som är resistenta även mot nya sorters antibiotika, i vattendrag och sjöar. Nu lägger Faisal Ahmad Khan fram sin avhandling i biologi vid Örebro universitet.
– Det räcker inte att begränsa förskrivningen av antibiotika för att stoppa antibiotikaresistensen. Reningen av avloppsvatten från både sjukhus och hushåll måste bli bättre, säger han.

Fler arter av talgoxar och lärkor än tidigare känt

12 juni, 2020 - Uppsala universitet

1) Det kan finnas fler olika arter av talgoxar än vad man hittills har trott. Nu har fem huvudgrupper av denna småfågel identifierats, till skillnad från de tre grupper som vetenskapen har räknat med fram till nu.
2) Dvärg- och sandlärkorna bör betraktas som fyra olika arter istället för 2-3. Det föreslår forskare som har analyserat DNA från 130 dvärglärkor och den närstående sandlärkan.