Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Ellen ska hitta mål för vaccin mot malaria

3 december, 2019 - Umeå universitet

Malaria dödar nästan halv miljon människor varje år. Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell ska kartlägga en musvariant av malariaparasiten och de proteiner som parasiten utsöndrar för att infektera möss. I nästa steg ska hon undersöka om dessa proteiner kan utgöra ett mål för vacciner eller läkemedel mot mänsklig malaria.

Fyra forskare blir Wallenberg Fellows

3 december, 2019 - Stockholms universitet

Fyra unga forskare vid Stockholms universitet har utsetts till Wallenberg Acedemy Fellows 2019. Anslaget gör det möjligt för dem att studera atmosfären runt Vintergatans äldsta stjärnor, energiomvandling i celler, gruppteorins roll för geometrin respektive de långsiktiga effekterna av villkorslösa kontaktöverföringar till fattiga familjer i låginkomstländer.

Små skogar viktigare än tidigare trott

2 december, 2019 - Stockholms universitet

Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora.

Rekordkromosom hittad i två fågelarter

2 december, 2019 - Lunds universitet

Forskare i Lund och i Storbritannien har upptäckt fågelvärldens största könskromosom. Jättekromosomen bildades när fyra kromosomer slogs samman till en och har hittats i två arter av lärkor. – Detta var en oväntad upptäckt eftersom fåglar i allmänhet anses ha väldigt stabil arvsmassa med välbevarade kromosomer, säger Bengt Hansson, professor vid Lunds universitet. I en […]

PISA: Experter vid Malmö universitet

2 december, 2019 - Malmö universitet

Imorgon 3/12 publiceras PISA, världens största elevstudie, om 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Söker du som journalist experter som kan kommentera och sätta resultaten i perspektiv? Vid Malmö universitet finns flera forskare som intresserar sig för PISA.

Ny kunskap om sångfåglars evolution

2 december, 2019 - Uppsala universitet

En internationell forskargrupp ledd av Alexander Suh vid Uppsala universitet har sekvenserat en kromosom i zebrafinkar som kallas ”germline restricted chromosome” eller GRC. Forskarna upptäckte att kromosomen är tiotals miljoner år gammal och spelar en viktig roll i sångfåglars biologi, då den innehåller gener viktiga för utvecklingen av embryot.

Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll

28 november, 2019 - Umeå universitet

Biomassa spelar en nyckelroll i utfasningen av fossila bränslen. Anders Rebbling presenterar i sin avhandling verktyg för att hantera askrelaterade drift- och miljöproblem vid förbränning av biomassa genom så kallad bränsledesign. Han försvarar sina resultat den 11 december vid Umeå universitet.

Ny studie: Användning av vissa neonikotinoider kan gynna humlor

28 november, 2019 - Lunds universitet

Debatten om växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider bör nyanseras. Det anser forskare vid Lunds universitet och SLU. Deras nya studie indikerar att användningen av vissa neonikotinoider kan vara gynnsam för humlor och pollinering.  VIDEO MED FORSKAREN MAJ RUNDLÖF, FRI ATT ANVÄNDA https://www.youtube.com/watch?v=osL71KkyD94&feature=youtu.be I en fältstudie finner forskarna Maj Rundlöf, Lunds universitet, och Ola Lundin, SLU, att […]

Förfinar magnetkamerans bilder

25 november, 2019 - Umeå universitet

Jianfeng Wang har forskat fram en förbättrad samplingsmetod för signalrekonstruktion och har använt Bayesianska metoder som bygger på subjektiv sannolikhet för dataanalys. Han försvarar sin avhandling den 17 december vid Umeå universitet.