Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Ungdomar får chans att jaga Higgspartiklar

5 februari, 2019 - Lunds universitet

Måndagen den 11 februari får skånska gymnasieungdomar leka partikelfysiker med forskarna i Lund. Eleverna får analysera riktiga data från forskningsanläggningen CERN och även prova på att jaga Higgspartiklar. Allt för att fira den internationella dagen Girls and Women in Science. För tre år sedan skapade FN den internationella dagen Girls and Women in Science. Dagen […]

>

Den första fingerfärdiga och kännande handprotesen har implanterats

5 februari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

​En svensk patient med amputerad hand har blivit den första mottagaren av ett osseo-neuromuskulärt implantat som styr en mycket rörlig handprotes. Under en banbrytande operation placerades titanimplantat i bägge underarmsbenen (radius och ulnar). Från implantaten drogs elektroder till nerver och muskler, som både samlar in signaler som styr en robothand och förser den med känsel.

>

Månens faser påverkar skalbaggar

1 februari, 2019 - Lunds universitet

Av alla nattaktiva djur är det bara dyngbaggar som navigerar med hjälp av polariserat månsken. Nu visar forskare vid Lunds universitet att skalbaggarna kan använda ljussignalerna trots att de tidvis är mycket svaga, och trots att konstgjorda ljuskällor, främst i städer, stör det naturliga ljuset från natthimlen. – Vår undersökning avslöjar att skalbaggarna kan vara […]

>

Drygt 1,1 miljoner kronor till forskningsprojekt om miljöföroreningar i Östersjön och i åkermark i kusttrakterna

31 januari, 2019 - Linnéuniversitetet

Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap, och Mats Åström, professor i miljögeologi, har fått 760.000 respektive 375.000 kronor beviljat av SGU, Sveriges geologiska undersökning, till ett nytt forskningsprojekt och ett fortsättningsprojekt vid Linnéuniversitetet. – Det var väldigt roligt att få detta bidrag, som gör det möjligt för oss att starta ett viktigt projekt i Östersjön. Det […]

>

Umeåforskare på topplista över framtidens biokemister

31 januari, 2019 - Umeå universitet

Professor Yaowen Wu har utsetts till framtidens forskare inom biokemi i American Chemical Societys prestigefyllda tidskrift Biochemistry, Totalt 34 utvalda forskare i sin tidiga karriär inom biokemi från hela världen presenterades i årets första nummer.

>

Ökad halt ozon minskar den globala matproduktionen

31 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Den ökade halten ozon i luften har minskat skördarna av grödor. Det visar en världsomspännande studie där bland annat forskare från Göteborgs universitet har undersökt hur marknära ozon påverkar den globala matproduktionen.
Forskarna har sammanställt och analyserat världsomspännande data från fältexperiment med ozon och skalat upp effekterna till global nivå. Resultaten visar att växternas upptag av marknära ozon kraftigt minskar storleken på skördarna.
De globalt viktigaste grödorna, vete, ris, majs och soja är alla känsliga för ozon men även andra grödor påverkas kraftigt. För vete uppskattas det globala skördebortfallet orsakat av ozon till sju procent, och för soja så mycket som tolv procent.

>

Vattenavvisande kemikalier i friluftskläder är onödiga

31 januari, 2019 - Stockholms universitet

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (PFAS) för att inte bara stå emot vatten utan även olja och andra fläckar. En ny studie från Stockholms universitet och University of Leeds visar att det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det i dag finns vattenavvisande alternativ som är bättre för miljön.

>

Den 210-miljoner-år gamla Smok gnagde i sig ben likt en hyena

31 januari, 2019 - Uppsala universitet

Koproliter (fossilt bajs) från den dinosaurieliknande härskarödlan Smok wawelski innehåller många bitar av större ben. Denna upptäckt har fått forskare vid Uppsala universitet att dra slutsatsen att Smok wawelski tuggade i sig ben för att få i sig salter och märg, ett beteende som ofta förknippas med däggdjur men inte reptiler.

>

Matematikerduo med toppartikel i filosofi

30 januari, 2019 - Umeå universitet

Vad betyder det för ett matematiskt bevis att passa med en sats? Vår magkänsla kan säga oss att ett argument är rätt. Manya Sundströms och Lars-Daniel Öhmans forskning specificerar kriterier för att bedöma denna typ av fråga. Därigenom bidrar de till det nya tvärvetenskapliga området matematisk estetik. Oxford University Press har nu valt deras vetenskapliga artikel som en toppartikel 2018.