Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Tillbaka till framtiden – designhistoria som tar sig an morgondagens stora utmaningar

4 september, 2020 - Umeå universitet

I takt med att en ständigt accelererande materialism satt mänskligheten på en till synes oundviklig kollisionskurs med vår planets ekosystem frågar sig designforskare Maria Göransdotter vilken roll industridesignens historia spelat för att ta oss hit. Hon undersöker om bortglömda episoder i designhistorien kan öppna upp nya perspektiv på hur vi kan förstå och göra design i dag. Hon försvarar sin a

Sex Lundaforskare får dela på 100 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet

3 september, 2020 - Lunds universitet

Färgsprakande murödlor, nyskapande röntgenmikroskop och avancerad forskning kring Alzheimers, leukemi, bevisbilder och livets uppkomst. Sex forskare vid Lunds universitet har tilldelats femåriga startbidrag på totalt 9,5 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet. Nathalie Feiner, forskare i evolutionsbiologi, ska fördjupa sig i parallell evolution hos sex arter av murödlor i Medelhavsområdet. Genom att analysera generna hos de […]

Skogens många värden ökar med skogens ålder

3 september, 2020 - Umeå universitet

​Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Det visar forskare från Umeå universitet, SLU i Uppsala och Göteborgs universitet i en ny studie publicerad i Environmental Research Letters.

Massiv frisättning av metangas från havets botten kopplad till den globala uppvärmningen upptäckt för första gången på södra halvklotet

2 september, 2020 - Linnéuniversitetet

Tillsammans med forskare i Brasilien och Frankrike har professor Marcelo Ketzer och hans kollegor vid Linnéuniversitetet upptäckt metangasläckor från gashydratsmältning, orsakad av klimatförändringar, något som aldrig tidigare har bevittnats på södra halvklotet. Dessa nya forskningsrön har nu publicerats i Nature Communications. Gashydrat är ett isliknande ämne bestående av vatten och metan som bildas på flera […]

Mexico Citys historia visar hur vi kan behålla naturen i staden

1 september, 2020 - Högskolan i Gävle

Xochimilco, våtmarksområdet i utkanten av södra Mexico City, har varit ett av världshistoriens mest hållbara och produktiva jordbruk. Områdets kanaler och öar anlades för över 1000 år sedan, innan spanjorerna kom till Mexiko.
– Ingen har tidigare identifierat systemets cykler på det här sättet och vi har undersökt vad det kan finnas för gemensamma nämnare som har hjälpt systemet att överleva.

Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

31 augusti, 2020 - Umeå universitet

​En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av ångestdämpande läkemedel i vattenmiljön.

Forskarnas molekyl lagrar solenergi

31 augusti, 2020 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en molekyl som absorberar energi från solljus och lagrar energin i de kemiska bindningarna i molekylen. Tanken är att molekylen på sikt ska kunna användas till att effektivt fånga in och lagra solenergi för senare bruk. Den aktuella studien har publicerats i Journal of the American Chemical Society, JACS.

LONA-dagar vid Umeå universitet uppmärksammar vilda pollinatörer

28 augusti, 2020 - Umeå universitet

Den 29-30 augusti lanserar Umeå universitet kommande spännande aktiviteter kring projektet Pollinerande insekter i Västerbotten. Studenter och forskare inom projektet ska också ägna dagarna åt att inventera pollinatörer ute i fält om vädret tillåter.

I kampen mot malaria – myggans immunsystem kartläggs

27 augusti, 2020 - Umeå universitet

Forskare från Umeå och USA har gjort den första kartläggningen över immunceller hos mygga för att förstå hur myggor bekämpar malaria och andra infektioner. De har upptäckt en sällsynt celltyp som kan vara involverad i att begränsa malariainfektion samt identifierat molekylvägar som är involverade i att kontrollera malariaparasiten. Resultaten publiceras i dag i Science.

Avancerad bildteknik visar dinosaurieungen inuti sitt ägg

27 augusti, 2020 - Uppsala universitet

I en ny vetenskaplig artikel ger forskare från bland annat Uppsala universitet en glimt av hur en långhalsad dinosaurie-baby såg ut inuti sitt ägg innan kläckning. Forskargruppen kunde med avancerad visualiseringsteknik se även små och sköra delar av embryot som låg inbäddade i sten. Fynden beskrivs i tidskriften Current Biology.