Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Lundaforskare kammar hem prestigefyllda mångmiljonbelopp

28 mars, 2019 - Lunds universitet

Två forskare vid Lunds universitet får sammanlagt cirka 52 miljoner kronor i åtråvärda anslag från Europeiska forskningsrådet, ERC. Det ena projektet handlar om kiselalgernas tidiga tillväxt i havet för 250 miljoner år sedan och de globala effekter som algernas tillväxt gav upphov till. Det andra forskningsprojektet ska utforma den nödvändiga reglertekniken bakom fossilfria städer. Daniel Conley, professor i biogeokemi vid Lunds […]

>

Pressinbjudan: Värt att veta – seminarieserie vid SLU i Alnarp

26 mars, 2019 - SLU

Vi har startat en seminarieserie, Värt att Veta vid SLU i Alnarp, för att öka kunskapen genom ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i populärvetenskaplig form. Se hela programmet här. Kommande föreläsning handlar om frön. De är fullspäckade med näringsämnen som ska fungera som energiförråd då fröet gror. Detta näringsförråd hos fröerna […]

>

Bakterier kan bli framtida strömkälla

26 mars, 2019 - Lunds universitet

En färsk studie från Lunds universitet visar hur man kan öka möjligheten att utvinna ström ur bakterier. Studien kan bli vägledande i jakten på de åtråvärda elektronerna. En av samhällets stora utmaningar idag är att tillgodose behovet av förnybar och miljövänlig energi. En möjlig energikälla som intresset växer allt mer kring är bakterier. De senaste […]

>

Bepansrat tulpandjur hade fångstarmar och svans

25 mars, 2019 - Naturhistoriska riksmuseet

Ett nytt fossilfynd var felande länk i evolutionens pussel. Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har hittat fossil av ett 4 centimeter stort djur som avslöjar den tidiga evolutionen i den djurgrupp som människor och alla andra ryggradsdjur tillhör.

>

Forskare avslöjar Jupiters okända resa

22 mars, 2019 - Lunds universitet

Jätteplaneten Jupiter bildades fyra gånger längre bort från solen än sin nuvarande omloppsbana. Det tog bara 700 000 år för giganten att förflytta sig inåt i solsystemet. Bevisen för denna mäktiga resa har forskarna hittat tack vare ett antal asteroider runt Jupiter. Det är känt att gasjättar kring andra stjärnor ofta befinner sig väldigt nära […]

>

Storspigg – den stora boven bakom Östersjöns fortsatt svaga gäddbestånd?

21 mars, 2019 - Linnéuniversitetet

Gädda är en av Sveriges allra vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den en viktig ekologisk roll i Östersjöns skärgårdsmiljö. Tyvärr har bestånden av gädda minskat dramatiskt under senare decennier med stora negativa konsekvenser för ekosystemet och för rekreationsmöjligheter som till exempel sportfiske. Omfattande naturvårdsinsatser har genomförts för att främja gäddan men […]

>

Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

21 mars, 2019 - Örebro universitet

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar. – Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare […]

>

EU:s stora ansvar för tropisk avskogning visas i nya studier

21 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En sjättedel av utsläppen från en genomsnittlig diet i EU kan direkt kopplas till avskogning av regnskog. Två nya studier tydliggör konsumtionens klimatpåverkan genom att kombinera satellitdata från regnskog, global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder.
– Man kan säga att EU importerar avskogning av stora arealer varje år, säger chalmersforskaren Martin Persson.

>

Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi

19 mars, 2019 - Umeå universitet

Vilka faktorer bestämmer formen på ett blad? Genom att använda olika systembiologiska metoder har Barbara Terebieniec identifierat gener som kontrollerar bladform i europeisk asp. Barbara Terebieniec lade fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet den 14 mars.

>

På väg mot en tsunami av ljus

19 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har upptäckt ett sätt att skapa en helt ny strålningskälla. De ultraintensiva ljuspulserna består av en enda vågrörelse och kan beskrivas som en tsunami av ljus. Den starka vågen kan användas för att utforska växelverkan mellan ljus och materia på ett nytt sätt. Resultaten publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Physical Review Letters.