Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Global uppvärmning kan göra tusentals svenska sjöar isfria om vintern

29 januari, 2019 - Uppsala universitet

Ny forskning visar att ungefär 35,300 sjöar på norra halvklotet skulle bli isfria hela året om ifall den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader. I Sverige blir tusentals sjöar helt isfria om uppvärmningen når mer än 3 grader. Forskare från bland annat Uppsala universitet har arbetat med studien, som nu presenteras i tidskriften Nature Climate Change.

>

Änder som sänder – flyttfåglars roll i smittspridning av fågelinfluensa

28 januari, 2019 - Linnéuniversitetet

Änder som sänder – flyttfåglars roll i smittspridning av fågelinfluensa Utbrott av högpatogen fågelinfluensa i Asien där virus sedan spridit sig till andra delar av världen har lagt ökat fokus på vilda fåglars roll när det gäller smittspridning. Nu har Jonas Waldenström och Mariëlle van Toor på Linnéuniversitetet fått 3,5 miljoner kronor för ett projekt […]

>

8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering

28 januari, 2019 - Umeå universitet

Umeåforskaren Linda Sandblad har tillsammans med partners från MAX IV-laboratoriet, Karolinska Institutet, RISE, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet fått ett anslag på åtta miljoner kronor över fyra år från Vetenskapsrådet för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur.

>

Defekter inte alltid negativa

28 januari, 2019 - Karlstads universitet

Vid materialutveckling vill man gärna ha kontroll över materialets kvalitet och hållbarhet. Helst vill man undvika defekter, men i vissa fall kan även defekter ge önskvärda egenskaper. Om detta handlar ett nystartat forskningsprojekt inom maskin- och materialteknik vid Karlstads universitet.

>

Ny forskning pekar ut alternativ fantasifull riktning för design

25 januari, 2019 - Umeå universitet

Kan en mer experimentell design hjälpa oss att hantera klimatförändringar, bristande resurser och framväxt av fascistiska rörelser? Søren Rosenbak visar hur design kan hjälpa oss att förstå vad som faktiskt är möjligt. Om vi lyckas frigöra den kreativa och inkluderande potentialen som finns inom design kan vi föreställa oss alternativa framtidsscenarion och i förlängningen även sätta dem i verket

>

Jordens äldsta sten hittades på Månen

25 januari, 2019 - Naturhistoriska riksmuseet

En sten som astronauterna på Apollo 14 tog med från Månen verkar ha kommit från jorden för cirka fyra miljarder år sedan. Det innebär att den är jordens äldsta sten och den första som hittats på en annan himlakropp. Det här visar forskning från Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med NASA och publicerades i tidskriften Earth and Planetary Science Letters 2019-01-25.

>

Stort vulkanutbrott utanför Skottland kan ha bidragit till förhistorisk global uppvärmning

24 januari, 2019 - Uppsala universitet

För ungefär 56 miljoner år sedan blev det mycket varmare på jorden. Forskare från Uppsala universitet kan nu tillsammans med brittiska kollegor visa att ett stort, explosivt vulkanutbrott på ön Isle of Skye utanför Skottland kan ha varit en bidragande faktor till klimatförändringen. Forskningen publiceras i tidskriften Scientific Reports.

>

Utsläpp av koldioxid orsakade jordens största massutdöende

23 januari, 2019 - Naturhistoriska riksmuseet

Nu vet forskarna mer om det dramatiska förlopp som kallas jordens tredje massutdöende för 250 miljoner år sedan. Livet på land slogs ut långt före livet i havet. Genom att studera fossil och lager i berggrunden kunde forskarna se att återhämtningen tog miljontals år innan livet återvände på land.

>

Så uppfattar fåglarna världen

23 januari, 2019 - Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet har med hjälp av en unik kamera för första gången lyckats återge hur fåglar ser färger i sin omgivning. Studien avslöjar hur fåglarnas färgseende gör att de får en helt annan verklighetsuppfattning än vi människor. Människans färgseende bygger på tre grundfärger: rött, grönt och blått. Fåglarnas bygger på samma färger. Plus […]

>

Livsfarlig ”torsksvamp” utnyttjar syrebrist – från tarmen till rymden

23 januari, 2019 - Umeå universitet

Forskare i Umeå har visat hur svampen Candida albicans kan anpassa sig till förhållanden med extrem syrebrist. Den kan på det sättet både skapa infektion i människans vitt skilda kroppsdelar och till och med överleva i rymden. Candida albicans är en vanlig mikrosvamp som kan orsaka allt från munsår, så kallad torsk, till livshotande blodförgiftning.