Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Atlantisk stör i kungens matförråd – unikt fynd i Östersjövrak från 1495

27 augusti, 2020 - Lunds universitet

Nu kan forskare i Lund avslöja vad danske kung Hans tänkte bjuda på när han skulle göra anspråk på den svenska tronen i Kalmar år 1495: en två meter lång atlantisk stör. De välbevarade fiskdelarna hittades i ett vrak på Östersjöns botten förra året och har nu kunnat artbestämmas genom DNA-analys.

Tama höns har mindre hjärnor

26 augusti, 2020 - Linköpings universitet

I en ny studie har forskare från Linköpings universitet studerat hur det kan ha gått till när det skygga djungelhönset blev till dagens tamhöns. När de under tio generationer avlade på de tamaste djungelhönsen fick avkomman mindre hjärnor och hade lättare att vänja sig vid skrämmande men ofarliga händelser. Fynden kastar ljus över hur domesticeringen kan ha förändrat djur så mycket på kort tid.

Flera utrotningshotade djurarter kan sannolikt infekteras av SARS-CoV-2

24 augusti, 2020 - Uppsala universitet

Professor Kerstin Lindblad-Toh vid Uppsala universitet och hennes kollegor har identifierat ett stort antal däggdjur som potentiellt kan smittas av viruset SARS-CoV-2 via den så kallade ACE2-receptorn. Bland högriskarterna fanns många utrotningshotade arter, såsom flera apor.

Hög befolkningstäthet negativt för pollinatörer

24 augusti, 2020 - Lunds universitet

Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, är det som har störst påverkan på artrikedomen av pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts. Resultatet förvånar forskarna, som hade väntat sig att vegetationstäckningen skulle ha större betydelse. – Vi ser att desto mer tätbefolkat, desto färre […]

Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation

24 augusti, 2020 - Umeå universitet

Med de krav som dagens skola ställer är det viktigt att eleverna är motiverade att engagera sig i skolarbetet. Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater – och läraren kan stödja denna typ av drivkraft genom den kultur de skapar i klassrummet. Det visar Anders Hoverberg i sin avhandling som han försvarar den 28 augusti vid Umeå universitet.

Lundaforskare har utvecklat unik metod för att förutspå skadliga solstormar

20 augusti, 2020 - Lunds universitet

Den magnetiska energin som frigörs vid solstormar har potential att slå ut elnät, internet och flygtrafik. Men nu har forskare utvecklat en metod som kan hjälpa till att förutspå rymdväder. Upptäckten kan på sikt göra oss bättre förberedda på att skydda sårbara samhällsfunktioner. Solen är en förutsättning för allt liv på jorden. Men vår 4,6 […]

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

19 augusti, 2020 - Umeå universitet

Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed blir det allt viktigare att skogsråvaran används så effektivt som möjligt. De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard Timmerfors och har därför beforskat flishuggning. Jessica är doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Hon försvarar

Forskare kikar under älvens is med hjälp av seismiska signaler

18 augusti, 2020 - Umeå universitet

Älvforskare från Sverige, Finland och Tyskland rapporterar detaljerade mätningar av sedimentrörelser och vattennivåer i en isbelagd älv med en ny teknik – seismiska signaler. Resultaten publiceras i Journal of Geophysical Research – Earth Surface.

Uppluckrade flockbeteenden hos mikroorganismer minskar risken att bli uppäten

17 augusti, 2020 - Lunds universitet

När alger och bakterier med olika simsätt samlas i större grupper luckras deras flockbeteenden upp, något som kan minska risken att falla offer för vattenlevande rovdjur. Det visar en internationell studie ledd från Lunds universitet. Flockbeteenden uppkommer till synes spontant i en grupp av självständiga individer utan tydlig ledare. Beteendet förekommer hos alla möjliga typer […]

Klimatförändringar trolig orsak till den ullhåriga noshörningens utdöende

13 augusti, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

Utdöendet av förhistoriska djurarter som grottlejonet, den ullhåriga mammuten och den ullhåriga noshörningen vid slutet av den senaste istiden har ofta tillskrivits människans expansion över världen. Ny genforskning publicerad i Current Biology visar att åtminstone den ullhåriga noshörningens utdöende kan ha haft andra orsaker.