Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Biologiska processer påverkar hur arktiska vattendrag avger koldioxid

10 juni, 2019 - Umeå universitet

Arktiska vatten är en signifikant källa till globala koldioxidutsläpp. Gerard Rocher-Ros visar att vi behöver öka förståelsen för hur koldioxid frigörs från bäckar, älvar och sjöar för att kunna förutse klimatförändringar. Gerard försvarar sin avhandling på fredag 14 juni på Umeå universitet.

>

Kemister firar periodiska systemet som fyller 150 år

5 juni, 2019 - Umeå universitet

FN har utsett 2019 till periodiska systemets år eftersom det är 150 år sedan den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev presenterade den första varianten som ligger till grund för all modern kemi. Den inledande dagen på konferensen Oorgandagarna som går av stapeln den 12-14 juni i Umeå fokuserar därför på historiska och kulturella aspekter samt pågående utveckling av det periodiska systemet.

>

Pressinbjudan: Hur löser vi problemen med plast i haven?

3 juni, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

Havet är slutstation för stora mängder plast. Men hur farlig är plasten och vad kan vi göra för att komma åt problemet? Det är temat för ett vetenskapligt symposium 13-14 juni där Kungl. Vetenskapsakademien och Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) samlar expertis inom området. Medierepresentanter är välkomna att deltaga båda dagarna.

>

Återupptäcker arter i svunnet landskap

29 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Mattias Lindholm är Sveriges enda ljunghedsforskare. I en ny doktorsavhandling bidrar han med kunskap om ljunghedars artrikedom och betydelse för det svenska landskapet.
– Den svenska ljungheden har en hög artrikedom med marklevande skalbaggar och spindlar, säger Mattias Lindholm, författare till den nya avhandlingen.
Artrikedomen är störst på ljunghedarna under de första tio åren efter en bränning. Då finns arter som är helt unika.

>

Miljoner till miljöforskning om hur strandavfall kan avlägsnas och förvandlas till en framtida resurs

27 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

William Hogland, professor i miljöteknik, har tilldelats 2,8 miljoner kronor till EU-projektet ”CONTRA: Släk på baltiska stränder – Omvandling av en olägenhet till en resurs och tillgång”. Projektet kommer att studera hur man kan sanera stränderna och utnyttja avfallet, som en framtida resurs. Släken är organiskt material, till exempel havsgräs, ålgräs och brualger, som efter […]

>

Överrock av protein gör virus mer smittsamma och länkar dem till Alzheimers sjukdom

27 maj, 2019 - Stockholms universitet

Ny forskning från Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att virus samspelar med biologiska vätskor hos sina värdar vilket leder till en beläggning av protein på virusets yta. Proteinskiktet gör viruset mer smittsamt och underlättar bildningen av de plack som är typiska för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers.

>

Laserkrock banar väg för läkande strålar

27 maj, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers och Göteborgs universitet presenterar en ny metod som kan fördubbla energin hos protonstrålar som produceras av högeffektlasrar. Genombrottet kan på sikt leda till mer kompakta och prisvärda acceleratorer som kan komma till nytta inom flera områden, inte minst inom avancerad vård.

>

Mensforskaren: ”Vi behöver standarder för mensskydd”

24 maj, 2019 - Lunds universitet

Hur följs det upp hur innehållet i mensskydd påverkar kropp och miljö? Det undrade doktoranden Louise Klintner på Ekonomihögskolan och fann en marknad utan gemensamma riktlinjer. – Alla andra produkter som man har i eller nära kroppen är standardiserade eller reglerade, säger hon. Försäljningen av sanitetsprodukter, inklusive bindor, tamponger och på senare år, menskoppar, är […]

>

Arktiska vattendrag kan förlora mångfalden av sötvattensarter

22 maj, 2019 - Umeå universitet

Ett varmare klimat och dess följder hotar hälsan hos arktiska sötvattensekosystem, där arter anpassade till kallare klimat såsom röding kan gå förlorade. Dessutom ökar sannolikheten för giftiga algblomningar. Dessa förändringar beskrivs i en ny rapport om vattenmiljöer i Arktis som publicerades i början av maj.