Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Forskare föreslår ny strategi för utveckling av läkemedel och vaccin

11 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Att utveckla läkemedel och behandlingsmetoder via djurförsök är en omfattande och viktig verksamhet. Förutom etiska och ekonomiska hänsynstaganden finns en ökad insikt om att forskningsresultaten är osäkra och har låg reproducerbarhet. Nu föreslår en internationell forskargrupp nya riktlinjer för utformning av läkemedelsstudier. Genom att avsiktligt införa biologisk variation i studierna kan vi få mer tillförlitliga […]

Hjälper biologer att förstå deras komplexa data

11 juni, 2020 - Umeå universitet

Chanaka Mannapperuma har utvecklat bioinformatikverktyg som hjälper biologer att analysera komplexa genomikdata. Hans mål har varit att skapa intuitiva, lättanvända verktyg som inte kräver specialiserad bioinformatikkunskap. Chanaka Mannapperuma försvarar sin doktorsavhandling vid Umeå universitet torsdag 11 juni.

Så kan framtidens ultratunna kameralinser se dagens ljus

11 juni, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Framtidens kameralinser kan bli tusentals gånger tunnare och betydligt mer resurssmarta att tillverka. Nu presenterar chalmersforskare en ny teknik för att framställa artificiella material till morgondagens optiska teknikprylar, så kallade metaytor. Metaytor kan komma till användning i optiska komponenter inom bärbar elektronik, sensorer, kameror eller rymdsatelliter.

Blöt vår och solig sommar ger nyttigare och mer hållbara äpplen

10 juni, 2020 - Göteborgs universitet

För att vi ska ha svenska äpplen till jul krävs förutom goda lagringsmöjligheter, att äpplena är av god kvalitet och kan stå emot mögel. Sommarvädret är viktigt, men det finns också det som äppelodlare kan ta till för att få fina och hållbara äpplen, enligt en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.  

Ny förklaring till hur svenska stenblocksfält uppstått

10 juni, 2020 - Stockholms universitet

​Över stora delar av östra Sverige finns områden med stora kantiga stenblock. Forskare har nu funnit en förklaring till hur vissa av dessa uppkommit, berggrunden har slitits isär av glaciärer. Detta innebär att en ny process för hur inlandsisen format landskapet har identifierats, för första gången på närmare 200 år.

Olika ägg föredrar olika spermier

10 juni, 2020 - Stockholms universitet

​Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns.

Ny metod att identifiera gener som kan driva hjärntumörer

9 juni, 2020 - Uppsala universitet

Cancerforskare vid Uppsala universitet har utvecklat en metod för identifiering av funktionella mutationer och hur dessa påverkar gener med betydelse för utveckling av glioblastom – en malign hjärntumör med mycket negativ prognos. Studien är publicerad i Genome Biology.

Nordliga insekter lika känsliga för klimatförändringar som tropiska

5 juni, 2020 - Uppsala universitet

Tidigare forskning har antagit att insekter på nordliga breddgrader skulle klara ett varmare klimat bra, kanske till och med gynnas av det. Men det här är fel, visar forskare från Uppsala universitet, Lunds universitet och Universitetet i Oviedo, Spanien, i en ny studie. De tidigare modellerna har missat att ta hänsyn till att insekter som lever i nordliga klimat är inaktiva en stor del av året.

Dna ger ökad kunskap om kontakten mellan stenålderskulturer

5 juni, 2020 - Uppsala universitet

Vilken sorts utbyte hade stenålderns olika kulturer med varandra? I en ny tvärvetenskaplig studie har forskare kombinerat arkeologisk och genetisk information för att bättre förstå kulturella influenser från stridsyxekultur som påträffats i gravar från den så kallade gropkeramiska kulturen. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Physical Anthropology.

Riksantikvarieämbetet öppnar utlysningen för forskningsmedel för 2021

4 juni, 2020 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar sista utlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö, samt utlysningen för centrala museer. Totalt delar Riksantikvarieämbetet ut cirka 18 miljoner till projekt och uppdrag under 2021. Ansökan om medel för forskning och utveckling från Riksantikvarieämbetet kan göras en gång per år. Ansökningstiden för 2021 års bidrag pågår från den 2 juni […]