Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Effektivt ljus utan sällsynta jordartsmetaller

25 november, 2019 - Umeå universitet

Moderna smartphoneskärmar och nya effektiva organiska ljuskällor innehåller dyra och miljömässigt problematiska jordartsmetaller. För en hållbar framtid måste vi fokusera på miljövänligare material. Forskare vid Umeå och Kyusho universitet visar att sådana material är ett praktiskt alternativ för effektiva ljusemitterande elektrokemiska celler. Studien publiceras i Nature Communications.

Trädens smarta försvar: ”luktar” sig till kommande angrepp

22 november, 2019 - Lunds universitet

Växter kan trigga igång sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än någon anat. I en ny studie konstaterar forskare för första gången att sexuella doftämnen kan varna växterna redan innan insekterna lagt sina ägg. Växter kan ”lukta” sig till ett förestående angrepp av skadeinsekter genom de doftämnen som honan utsöndrar för att locka till sig hanar […]

Tonläget varierar när celler kommunicerar

21 november, 2019 - Göteborgs universitet

Hur celler kommunicerar är fokus för en ny avhandling från Göteborgs universitet.
– Genom att studera celler från däggdjur samt bananflugans nervceller har vi fått en bättre förståelse för hur celler kommunicerar, säger avhandlingens författare, Anna Larsson.

Algodling på västkusten- ett miljövänligt vattenbruk

20 november, 2019 - Göteborgs universitet

Det finns ett växande intresse för vattenbruk och odling av makroalger. I en ny avhandling undersöks de bästa förhållanden för att hållbart kunna odla brunalgen sockertare.

Tillgången till vindkraft har ökat

19 november, 2019 - Göteborgs universitet

Sedan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin. Det visar en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Ny metod tar analys av genetiska bibliotek till nya nivåer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod för att undersöka dynamiska förlopp i stora genetiska bibliotek. Genom att applicera metoden på cellcykelreglering kan de bidra de till en tydligare bild av den gäckande kontrollmekanismen. Studien är publicerad i tidskriften Nature Methods.

En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Hos arter med sexuell reproduktion finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation. Ett team av forskare från Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan könen upprätthåller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

14 november, 2019 - Umeå universitet

Oliver Billker och Ellen Bushell, Umeå universitet, och ett internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen publiceras i dag i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

Ljuset i nanotunneln visar vägen mot framtidens katalysatorer

13 november, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Nu ser Chalmersforskare ljuset i nanotunneln som ska leda oss mot effektivare katalysatorer och mer miljövänlig kemiteknik. Med hjälp av en ny sorts nanoreaktor har forskarna lyckats kartlägga den katalytiska prestandan hos enskilda metalliska nanopartiklar. Den nya metoden är viktig för att kunna studera och förbättra kemiska processer.