Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

På existensens strandkant

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

>

Astronomernas nya hus

25 oktober, 2001 - Lunds universitet

När professor Jan-Olof Stenflo från Institut für Astronomie i Zürich den 25 oktober 2001 inviger den nya astronomiska institutionen vid Lunds universitet sätts slutpunkten för en lång följetong. Lundaastronomerna har varit bofasta i byggnader vid Stadsparken sedan 1867. Men sedan 1937 har man diskuterat avflyttning till nya lokaler.

>

Låt eleverna tänka själv!

25 oktober, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar matematikundervisning i gymnasieskolan, särskilt hur ett undersökande arbetssätt används och kan användas. Resultaten indikerar att gymnasieelever både kan och vill undersöka matematik på en relativt hög abstraktionsnivå, men att sådan verksamhet är mycket ovanlig.

>

På existensens strandkant

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

>

Tillväxthormon och beteende hos laxfiskar

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Tillväxthormonet, som på engelska heter growth hormone och därför förkortas GH, har många funktioner hos ryggradsdjur inklusive människa. Som framgår av namnet stimulerar det framförallt tillväxt, men det påverkar bland annat
även ämnesomsättning, immunförsvar och reproduktion hos både däggdjur och fisk. Detta avhandlingsarbete har huvudsakligen fokuserat på effekter av GH på beteende hos juvenil laxfisk, samt de konsekvenser som höga GH-halter och
hög tillväxthastighet kan ha för juvenil laxfisk i naturen.

>

Fördelaktigt använda tallfrö från fröplantager vid skogssådd

23 oktober, 2001 - SLU

Det är fördelaktigt att vid skogssådd använda förädlat tallfrö från fröplantager jämfört med frö insamlat i vanliga skogsbestånd. Det blir fler plantor, och överlevnaden blir ofta bättre än hos vanligt beståndsfrö. Vinsten i tillväxt av att använda de större plantagefröna är större vid sådd
än vid plantering. Det framgår av en ny doktorsavhandling av Ulfstand Wennström, SkogForsk, vid SLU i Umeå.

>

Konsten att förpacka skvalpfritt

22 oktober, 2001 - Lunds universitet

När man förpackar mjölk, juice och andra flytande livsmedel gäller det att ha maskiner som kan arbeta snabbt och effektivt utan att vätskan skvalpar över. Förpackningen måste ju flyttas från en påfyllningsstation till förseglingsstationen. Vad som är optimal acceleration och hastighet har man hittills fått pröva sig fram till. Men nu finns det en matematisk modell för att beräkna hur skvalpfria förflyttningar ska utformas.

>

Vakuums egenskaper kartläggs

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

Tre forskare vid Umeå universitet, docenterna Gert Brodin och Mattias Marklund samt professor Lennart Stenflo, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum. Normalt har sådana processer betraktats som science fiction, eftersom de endast kan äga rum på grund av vakuums kvantelektrodynamiska egenskaper.

>

Livsmedelsanalyser utan lösningsmedel

17 oktober, 2001 - Lunds universitet

Koldioxid kan användas i stället för miljöfarliga lösningsmedel när man analyserar de fetter som ingår i livsmedel. Det visar försök med s k överkritisk koldioxidextraktion utförda vid Avdelningen för analytisk kemi vid Lunds universitet. Metoden kan bli både snabbare och mindre arbetskrävande än vid extraktion med lösningsmedel.