Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Marin forskning som ser ljuset

23 september, 2002 - Göteborgs universitet

Nu kan organiska material med fördel karaktäriseras genom en kombination av två metoder; kemometri och spektroskopi. Det kommer Tomas Persson fram till i sin avhandling som han presenterar vid Göteborgs universitet den 27 september.

Varför kollapsar torskbestånden? Umeåforskare ger svar i vetenskaplig tidskrift

20 september, 2002 - Umeå universitet

Plötsliga kollapser i många ekologiska system är snarare regel än undantag. Det visar Lennart Persson, professor vid Umeå universitet, i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Artikeln ger bland annat en förklaring till kollapserna i torskbestånd i olika delar av världen.

Antioxidanter i vedrök

17 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Rök från traditionell småskalig vedeldning innehåller ämnen med antioxidantegenskaper. De kan troligen motverka hälsoeffekterna av skadliga ämnen i röken. Jennica Kjällstrand vid Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap på Chalmers har studerat organiska ämnen i vedrök, med särskild inriktning på just dessa ämnen. Den 18 september försvarar hon sin doktorsavhandling.

Nya metoder för uppskattning av areor

17 september, 2002 - Umeå universitet

Det finns alltid en viss osäkerhet när man ska fastställa areor. Anna Persson, institutionen för matematisk statistik, Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat och jämfört olika statistiska metoder för att korrigera uppmätta koordinatmätningar.

Flytande kristaller av biomolekyler

13 september, 2002 - Umeå universitet

Tobias Sparrman har studerat en viss typ av kolhydrat, karragenan (kappa) närmare och funnit att den kan bilda en flytande kristallin fas som orienterar sig i magnetfält på ett liknande sätt som de syntetiska molekyler som används i platta bildskärmar.

Proteinveckning och sjukdomsutveckling

10 september, 2002 - Umeå universitet

Annika Kjellsson Lind har i sin avhandling studerat proteinveckning. Proteinveckning har betydelse för olika sjukdomars utveckling som till exempel galna ko-sjukan och Alzheimer.

Aerosolpartiklars inverkan på jordens klimat

6 september, 2002 - Stockholms universitet

För att minska den osäkerhet som råder i uppskattningen av den globala uppvärmningen på jorden krävs framförallt en bättre förståelse för hur mänskliga utsläpp av aerosolpartiklar i atmosfären påverkar molnens egenskaper.

Europeisk konferens om ozonforskning på Chalmers

30 augusti, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Den 2 – 6 september står Chalmers och Göteborg som värdar för en internationell konferens om ozonforskning. Vetenskapligt fokus ligger på orsaker till och konsekvenser av ozonnedbrytning i stratosfären.