Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Vinnare med rätt vätska

11 januari, 2001 - SLU

Vissa typer av automatiska vattenkoppar kan leda till att hästar dricker
för lite. Efter ansträngning återhämtar sig hästar dessutom snabbare om de
får koksaltlösning istället för vatten, något som kan vara särskilt
betydelsefullt vid tävlingar som pågår flera dagar i sträck. Det visar
veterinär Sara Nyman, SLU, i en doktorsavhandling om hur hästar reglerar
sitt vätskebehov.

>

Skogsbesök fortfarande populärt hos svenskar

14 december, 2000 - SLU

Trots att få svenskar plockar bär idag, besöker vi skogen lika ofta som för
tjugo år sedan. Men sträckan från bostaden får inte vara för lång. För att
få många besök ska skogen helst finnas inom promenadavstånd. Lisa Hörnsten
vid SLU har studerat svenska folkets rekreationsvanor.

>

Gör gas av avfall – bästa bot mot växthuseffekten

8 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Några av världens främsta forskare inom avfallsteknik samlas i Luleå 11- 13 december, för att bland annat diskutera metan gasens inverkan på växthuseffekten och vilka åtgärder som finns att vidta för att motverka växthuseffekten.

>

Alkalimetaller på heta ytor – grunden för en ny partikeldetektor

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Magnus Hagström, Inst för kemi, Fysikalisk kemi, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi, med inriktning mot fysikalisk kemi med avhandlingen ”Alkali Ion Desorption at Atmospheric Pressure: Desorption Kinetics and Detection of Individual Alkali Salt Particles”

>

Livsviktiga dofter

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Eva M. Pettersson, Kemisk Ekologi, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i Kemisk Ekologi med avhandlingen: ”Vital Volatiles – Host Location in Parasitic Wasps”

>

Sampling och Fourier-Laplace-transformer i flera komplexa variabler

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Niklas Lindholm, Matematik och datavetenskap, Göteborgs universitet, avser att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen i matematik vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Sampling and Fourier-Laplace transforms in several complex variables”.

>

AstraZeneca Lecture 5 december:Selektiv katalys – ämne vid årets AstraZeneca Lecture Selektiv kat

5 december, 2000 - Stockholms universitet

Tid: 5 december kl. 14.00 Titel: Palladium-Catalyzed Hetero-Atom Bond-Forming Reactions and How They Work Lokal: Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12. Genom katalys kan man påskynda kemiska reaktioner och uppbyggnad av molekyler. Med selektiv katalys kan man dessutom styra reaktionerna så att endast en önskad molekyl av flera möjliga bildas. Användning av […]

>

Göteborgs universitet minskar receptariebristen

29 november, 2000 - Göteborgs universitet

Nu är det möjligt att utbilda sig till receptarie även i Västsverige.
Göteborgs universitet har startat ett helt nytt 3-årigt receptarieprogram.
Tidigare har endast Uppsala universitet haft rätt att utfärda
receptarieexamen.
Högskoleverkets har beslutat att ge Göteborgs universitet rätt att utfärda
receptarieexamen. Receptarierna som utbildas på Naturvetenskapliga
fakultetens nya 3-åriga receptarieprogram kommer att fylla många av
tomrummen ute på apoteken.
De 48 studenter som just påbörjat receptarieprogrammet kommer att gå en
helt ny utbildning. Den är ett år längre än tidigare och utformad för att
möta receptariernas nya roller i yrkeslivet. Studenterna kommer att ha en
gedigen grund med faktakunskaper samt goda kunskaper i information och
rådgivning.

>

Tungmetaller i storstäder: en kemisk tidsbomb

29 november, 2000 - Linköpings universitet

Halterna av tungmetaller är mycket förhöjda i sjöbottnarna i stockholmsområdet, särskilt i innerstaden. Situationen är allvarlig eftersom metallerna kan komma att återföras till vattnet, och komma in i näringskedjorna. En sådan utveckling har ibland beskrivits som en kemisk tidsbomb eftersom förändringen kan komma mycket hastigt.