Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Varumärke i harmoni med hjälp av våra sinnen

17 september, 2019 - Linnéuniversitetet

Alla har vi någon form av känslor som spelar in när vi ska köpa bil, men även när vi väl sitter bakom ratten är det en mängd intryck som stimulerar våra sinnen. Det är just dessa intryck, framför allt baserade på bilinteriören, som utifrån ett varumärkesperspektiv nu har kartlagts i en ny avhandling från Linnéuniversitetet. […]

>

Grafen banar väg för nästa generations rymdteleskopsensorer

11 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers tekniska högskola har demonstrerat en grafendetektor som kan revolutionera sensorerna i nästa generations rymdteleskop. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.

>

Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk

10 september, 2019 - Umeå universitet

Streptomyces-bakterier är en potentiell guldgruva för produktion av antibiotika och dessa fantastiska bakterier har förmodligen fler typer av antibiotika vi kan utvinna om vi lär oss odla dem på alternativa sätt. Linda Sandblad visar hur streptomyces-protein skapar långa trådar och nätverk som får bakterien att växa och stabilisera sin form. Resultaten är publicerade i Life Science Allience.

>

Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären

9 september, 2019 - Umeå universitet

Varmare klimat och en upptining av permafrost gör att utsläppen av växthusgaser från Västsibiriska floder och sjöar ökar. Det visar Svetlana Serikova i sin avhandling som hon försvarar den 27 september vid Umeå universitet.

>

Supraledares varierande laddningsdensitet får ny förklaring

9 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare från Chalmers och Politecnico di Milano har identifierat en avgörande ny aspekt av den varierande laddningsdensiteten hos högtemperatursupraledare. De har upptäckt en ny typ av elektronvåg som kan hjälpa till att förklara några av mysterierna kring den vanligaste gruppen av högtemperatursupraledande material. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

>

Cancer ledande dödsorsak i höginkomstländer

3 september, 2019 - Göteborgs universitet

Cancer är nu den ledande dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, medan död i hjärt-kärlsjukdom är den fortsatt vanligaste i låg- och medelinkomstländer. Det framgår av en omfattande internationell studie. Fynden presenteras vid den pågående hjärtkongressen i Paris, European Society of Cardiology Congress, och publiceras samtidigt i The Lancet. Den svenska delen av studien har […]

>

Bristande stöd för gravida med stark oro leder till fler komplikationer

2 september, 2019 - Linnéuniversitetet

Lite stöd från den gravida kvinnans närstående leder till ökade fysiska besvär både under graviditet och förlossning, för de kvinnor som lider av stark oro och stressymptom. Det visar ny forskning som Sigríður Sía Jónsdóttirs presenterar i sin avhandling i vårdvetenskap. Att få barn är oftast en omvälvande erfarenhet. Därför är ett bra stöd från nära […]

>

Språket kan göra matematikuppgifter svårare

2 september, 2019 - Umeå universitet

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan texten påverka svårighetsgraden. Det är viktigt att förhindra att språkliga egenskaper gör uppgiften onödigt svår. När uppgifter översätts till flera språk måste man undvika att ”samma” uppgift är olika svår beroende på vilket språk det är formulerat i. Det skriver Frithjof Theens i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

>

Sämre tal vid fem år hos utlandsadopterade med spalt

2 september, 2019 - Göteborgs universitet

Gruppen internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt har sämre tal vid fem års ålder än motsvarande barn födda i Sverige, visar en studie. Att de adopterade barnen också behövde mer omfattande kirurgi kan vara en följd av att insatserna påbörjades senare i livet. – Studien visar att de opereras mer, har fler komplikationer och sämre tal […]

>

Hur man styr energihungriga datormoln

28 augusti, 2019 - Umeå universitet

I sin avhandling har Jakub Krzywda utvecklat modeller och algoritmer för att göra avvägningar mellan energiförbrukning hos IT-infrastrukturer och prestandan för molnapplikationer i säker och effektiv drift med begränsad energibudget. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet 6 september.