Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning

12 juli, 2018 - Stockholms universitet

Ett internationellt forskarteam med forskare från bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet har identifierat en trolig källa för var den högenergiska kosmiska strålningen som når jorden bildas. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen tillsammans med observationer från ett 20-tal olika teleskop runt om i världen.

>

Ny teknik ger bättre avbildning av celler

11 juli, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Bättre avbildning djupt inne i celler och vävnader. Det blir möjligt med hjälp av ett växelvis flourescerande protein, som slår av och på ungefär som en lampa – i kombination med ett nyutvecklat mikroskop. Resultaten av denna studie, som en forskargrupp på KTH har gjort i samarbete med forskargrupper i Ryssland och USA, presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Methods.

>

Fiberoptisk överföring når 400 mil med extremt lågbrusiga optiska förstärkare

5 juli, 2018 - Chalmers tekniska högskola

​Forskare från Chalmers och Tallinns tekniska universitet har demonstrerat en 4000 kilometer lång fiberoptisk kommunikationslänk med optiska förstärkare som har extremt lågt brus. Det är nära sex gånger längre överföringssträcka än med konventionella optiska förstärkare. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

>

Engagerade hyresgäster är grunden för framtidens hållbara fastigheter

4 juli, 2018 - Engagerade hyresgäster är grunden för framtidens hållbara fastigheter

En forskargrupp vid Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med medlemmar från Stockholms Stads Forum för Hållbara Fastigheter undersökt hur man kan få till ett bättre samarbete mellan hyresvärdar och hyresgäster. Det för att minska negativ påverkan på miljön och bättre ta tillvara på jordens resurser.

>

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

4 juli, 2018 - Umeå universitet

40 miljoner kronor satsar regeringen under två år på att utveckla en nationell kompetensplattform och vidareutbildning inom artificiell intelligens. Umeå universitet, som har en framstående forskning inom AI som bland annat tillämpas inom hälso-och sjukvård och skogsindustri, är ett av sju lärosäten som deltar. Satsningen möjliggör en förstärkt kompetensförsörjning i norra Sverige.

>

Ny teknik kan ge dubbelt så lång överlevnadstid för bröstcancerpatienter

2 juli, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Dubbelt så lång överlevnadstid och mindre biverkningar för bröstcancerpatienter. Det kan bli verklighet med en ny individanpassad teknik som har tagits fram av KTH-forskare inom bioteknologi i samarbete med forskare från Uppsala universitet och Erasmus University Medical Center i Rotterdam. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Nuclear Medicine.

>

Gästfrihet som öppenhet mot den andra

29 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Gästfrihetens historia är lika gammal som mänsklighetens existens. Tidiga beskrivningar berättar om gästfrihet som ära och om plikten att välkomna en gäst som knackar på dörren. Under de senaste årtiondena har frågan om gästfrihet fått uppmärksamhet på grund av ett ökat antal invandrare, asylsökande och turister. Gästfrihet innehåller en grundläggande fråga: hur ska vi välkomna […]

>

Örebroprofessor i ny bok om skolans digitalisering: Staten måste sätta press på kommunerna

28 juni, 2018 - Örebro universitet

– Förra året antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolorna. Det intressanta är att den säger att kommunerna ska tillhandahålla infrastruktur samt ha en övergripande strategi för digitaliseringen i sina skolor. Tidigare har kommunerna huvudsakligen lämpat över ansvaret på lärare och rektorer, men det räcker inte långt. Lärare kan till exempel inte ha ansvar för de gemensamma system som krävs, det måste ligga på kommunernas IT-avdelningar.

Men det finns ett stort problem med den nationella strategin, menar Åke Grönlund. Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som ska se till att kommunerna genomför den.
– SKL är ju en intresseorganisation för landets kommuner. Man säger alltså åt kommunerna att de själva får bestämma hur mycket de ska göra. Då finns en klar risk att det inte kommer att hända så mycket.

>

Så kan smarta teknikprylar undvika hastighetsgränser

28 juni, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Det är inte bara i trafiken som det finns hastighetsgränser. Även ljuset har sina begränsningar – till exempel i optiska switchar för internettrafik. Nu har fysikforskare på Chalmers förstått varför det inte går att öka hastigheten över en viss gräns – och i vilka lägen det är bäst att välja en annan väg.

>

Nytt ljus över röntgenstrålning runt svarta hål

26 juni, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Ökad och ny kunskap om den extrema miljön i närheten av ett svart hål samt nya fakta om en av stjärnhimlens allra starkaste källor för mycket energirik röntgenstrålning- Cygnus X-1. Det är resultatet av den forskning som bedrivits med hjälp av ett specialbyggt teleskop från KTH. De nya rönen har nu renderat en artikel i Nature Astronomy.