Pressmeddelanden

Nya publikationer

Nyupptäckt resistensgen kan slå ut kraftfull antibiotika

27 mars, 2020 - Göteborgs universitet

Aminoglykosider är en grupp antibiotika som är mycket värdefull för att behandla infektioner med multiresistenta bakterier. En helt ny resistensgen, som sannolikt gör bakterierna motståndskraftiga mot den allra senaste aminoglykosiden, plazomycin, har upptäckts av forskare vid Göteborgs universitet. Genen har redan spridit sig till flera sjukdomsframkallande bakterier men lyckats flyga under radarn fram till nu. […]

Umeåforskning uppmärksammas på Världstuberkulosdagen

24 mars, 2020 - Umeå universitet

Umeåforskare har tillsammans med ukrainska, tyska och spanska samarbetspartners undersökt en ny stam av multiresistent tuberkulos. Studien publiceras i Emerging Infectious Diseases issue, Center of Disease Control and Prevention (CDC) tillägnad Världstuberkulosdagen den 24 mars.

Diabetes typ 2 vanligare hos män som haft tidig pubertet

24 mars, 2020 - Göteborgs universitet

Diabetes typ 2 är vanligare hos män som genomgått tidig pubertet, visar en studie vid Göteborgs universitet. Låg pubertetsålder hos män kan också kopplas till ökad risk för att sjukdomen, om den utvecklas, kräver insulinbehandling. Den aktuella observationsstudien, publicerad i tidskriften Diabetologia, omfattar 30 697 män i Sverige födda 1945-1961. Uppgifter om deras pubertetsålder och BMI […]

”Coronapandemin visar vikten av att forskare når ut med sin kunskap”

23 mars, 2020 - Örebro universitet

Forskare som vill nå ut och bidra till förändring kan inte bara förmedla fakta. De måste också våga ge råd – och väcka känslor. Men balansgången är svår, det visar inte minst den pågående rapporteringen om coronaviruset.
– Alltför starka budskap kan skada förtroendet för vetenskapen, samtidigt som vaghet riskerar att lämna fältet fritt för allmänt tyckande och trollfabrikers desinformation, säger Rolf Lidskog, professor vid Örebro universitet.

Kunskap om muskelfunktion ger ökad förståelse för hjärtsjukdomar

23 mars, 2020 - Umeå universitet

De molekylära mekanismerna för muskelfunktion är ännu inte helt kända. Magnus Andersson och hans forskarteam visar hur ett protein som reglerar muskelavslappning förändrar sin struktur just i det kritiska skede då kalcium, som använts vid muskelkontraktion, pumpas från muskelcellen tillbaka till dess lagringsutrymme.

Nya fynd ger ökad förståelse av pulsåderbråck

16 mars, 2020 - Göteborgs universitet

Pulsåderbråck i buken hos äldre män kan kopplas till nivåer av vissa undertyper av vita blodkroppar i blodet, visar en studie från Göteborgs universitet. Resultaten är en del av ett växande forskningsfält, som väntas förbättra både kunskaper om sjukdomen och behandlingsmöjligheter. Pulsåderbråck i buken, även kallat bukaortaneurysm, förekommer hos en till två procent av alla […]

Lantbrukaren – en entreprenöriell hjälte som verkar i det dolda

11 mars, 2020 - Högskolan i Halmstad

Traditionell entreprenörsforskning ser inte lantbrukare som entreprenörer, något som motsägs av nya forskningsresultat från Högskolan i Halmstad. I sin avhandling visar Jennie Cederholm Björklund hur lantbrukare är både innovativa och ¬– i allra högst grad – entreprenöriella.

Cancerceller bildar metastaser med hjälp av kopparbindande protein

10 mars, 2020 - Chalmers tekniska högskola

​Forskare vid Chalmers har visat att proteinet Atox1, som finns i bröstcancerceller, deltar i den process som gör att cancercellerna bildar metastaser. Detta gör proteinet till en potentiell biomarkör för bedömning av sjukdomens aggressivitet, men också till en möjlig måltavla för nya läkemedel. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften PNAS.

Ny plattform för cancerdiagnostik och test av läkemedel

4 mars, 2020 - Göteborgs universitet

Delar av den tumörvävnad som normalt kasseras vid cancerkirurgi bär på hittills outnyttjad kunskap om sjukdomen, visar studier vid Göteborgs universitet. Forskningen utgör grund för en ny experimentell plattform för cancerdiagnostik, prognoser och för att testa cancerläkemedel. Den studie som forskargruppen hittills publicerat, i tidskriften Biomaterials, gäller bröstcancer. Pågående studier på bland annat tjocktarmscancer och […]

Avgiftsfri kollektivtrafik inget mirakelmedel för mer hållbart resande

28 februari, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Som första land i välden introducerar Luxemburg nu avgiftsfri kollektivtrafik för alla. På lokal och regional nivå har åtgärden tidigare testats på flera håll runtom i världen. Erfarenheterna från dessa tidigare försök visar att avgiftsfri kollektivtrafik inte är ett mirakelmedel för att öka resandet i kollektivtrafiken och minska resandet med bil.