Pressmeddelanden

Nya publikationer

Ökad risk för demens hos kvinnor som varit fertila länge

17 september, 2020 - Göteborgs universitet

Kvinnor med längre fertil period löper ökad risk för demens i hög ålder jämfört med de som haft en kortare reproduktiv period. Det framgår av en befolkningsstudie från Göteborgs universitet. – Våra resultat kan förklara varför kvinnor i högre grad drabbas av demens jämfört med män efter 85 års ålder, och är ytterligare en byggsten i […]

Ny forskning: Muftiat – religiösa ledare eller statens förlängda arm?

15 september, 2020 - Södertörns högskola

Långt över 200 år har gått sedan kejsarinnan Katarina II av Ryssland instiftade systemet med muftiat. Genom revolutioner och krig har denna religiösa samhällsinstitution överlevt. Men vilka är de och vilken roll har de spelat i det genom historien? Det ger Renat Bekkin svar på i sin avhandling People of reliable loyalty: Muftiate and the […]

Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner

14 september, 2020 - Umeå universitet

​Dan Adolfsson har tillverkat syntetiska molekyler som binder till så kallade amyloida plack, vilka finns i hjärnan hos patienter med Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Detta kan störa de processer som leder till att vissa hjärnceller dör. Dan Adolfsson försvarar resultaten i sin avhandling fredag den 18 september vid Umeå universitet.

Systematiken avgörande för personcentrerad vård

10 september, 2020 - Göteborgs universitet

Systematik och en tydlig struktur – det är faktorer som är avgörande i omställningen till personcentrerad vård. I en studie från Göteborgs universitet, publicerad i tidskriften BMJ, speglas nu ett decennium av erfarenheter och forskning i fältet. Förväntningarna växer sig allt starkare på att hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad, och därmed ta avstamp i […]

Nya rön om vattendelningsreaktionen i fotosystem II

8 september, 2020 - Umeå universitet

Genom att kombinera isotopmärkning, magnetisk resonans, röntgenemission och kristallografi diskuterar Casper de Lichtenberg i sin avhandling vilka vattenmolekyler, som är bundna i det aktiva sätet i fotosystem II, som är de reaktiva och hur den vattendelande reaktionen fortskrider. Han försvarar sina resultat den 11 september vid Umeå universitet.

Tillbaka till framtiden – designhistoria som tar sig an morgondagens stora utmaningar

4 september, 2020 - Umeå universitet

I takt med att en ständigt accelererande materialism satt mänskligheten på en till synes oundviklig kollisionskurs med vår planets ekosystem frågar sig designforskare Maria Göransdotter vilken roll industridesignens historia spelat för att ta oss hit. Hon undersöker om bortglömda episoder i designhistorien kan öppna upp nya perspektiv på hur vi kan förstå och göra design i dag. Hon försvarar sin a

Skogens många värden ökar med skogens ålder

3 september, 2020 - Umeå universitet

​Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Det visar forskare från Umeå universitet, SLU i Uppsala och Göteborgs universitet i en ny studie publicerad i Environmental Research Letters.

Långa sjukskrivningar efter låggradig hjärntumör

2 september, 2020 - Göteborgs universitet

Ett år efter diagnosen låggradig hjärntumör var knappt tre av tio personer i heltidsarbete. Ytterligare ett år senare var andelen fortsatt under hälften, visar en studie från Göteborgs universitet. Återgång i arbete är en viktig friskfaktor för denna unga patientgrupp. Varje år diagnostiseras ungefär hundra personer i Sverige med låggradig hjärntumör, även kallat lågmalignt gliom. […]