Pressmeddelanden

Nya publikationer

Mer hjärt-kärlsjukdom och högre dödstal med snabba kolhydrater

26 februari, 2021 - Göteborgs universitet

En diet med hög andel snabba kolhydrater kan kopplas till ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och förtida död. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkar. Studien publiceras i The New England Journal of Medicine och omfattar 137 851 individer. Den bygger på populationsstudien PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study) med […]

Småskalig röntgenstrålning utmanar stora elektronacceleratorer

26 februari, 2021 - Umeå universitet

Laserbaserad röntgenstrålning är en ny teknik som ger kortare pulslängd och är billigare jämfört med stora partikelaccelerator-anläggningar, dock med lägre fotonantal. En ny studie som har publicerats i Nature Physics, har forskare i Lund i samarbete med Umeåfysiker László Veisz, gjort dessa röntgenstrålar mer fokuserade.

Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

24 februari, 2021 - Umeå universitet

Två nya studier ger en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis. Den ena artikeln, ledd av Umeåforskare Matthias Siewert och publicerad i Global Biogeochemical Cycles, beskriver hur permafrost och dess landformer orsakar en unik variation i arktiska jordar. Den andra artikeln i Science Advances ger en ny karta över hur den organiskt markkole

Unika fynd av fossil svamp i Siljans meteoritkrater

18 februari, 2021 - Linnéuniversitetet

Den mäktiga meteoritkratern vid Siljan i Dalarna är Europas största. Forskare har nu kunnat belägga att den uppspruckna berggrunden i meteoritkratern koloniserades av svamp för miljontals år sedan. En unik aspekt av fynden är att svampen verkar ha bidragit till produktion av växthusgasen metan i kratern. Den djupt uppspruckna berggrund som meteoritnedslag lämnar efter sig […]

Fördelningen av ryggradsdjur omdefinierar tempererade och kalla klimatregioner

18 februari, 2021 - Umeå universitet

Vegetationens fördelning har rutinmässigt använts för att klassificera jordens klimatzoner. Umeåforskare etablerar klimatregioner baserat på ryggradsdjurens fördelning i en ny studie publicerad i eLife. De fann att även om klimatregioner för öknar, savanner och stäpper liknar varandra för ryggradsdjur och växter så finns det stora skillnader för tempererade och kalla klimat.

En miljon år gammalt DNA belyser mammutarnas genetiska historia

17 februari, 2021 - Stockholms universitet

Forskare vid Centrum för paleogenetik har analyserat världens hittills äldsta kända DNA, från mammutar som levde för upp till 1,2 miljoner år sedan. Analyserna visar att den nordamerikanska Columbiamammuten var en hybrid mellan ullhårig mammut och en tidigare okänd mammutsläkting. Studien, publicerad i Nature, kastar nytt ljus över hastigheten med vilken evolutionära anpassningar sker.

Robotar i grupp som går att lita på och förstå

16 februari, 2021 - Umeå universitet

Forskning inom området människa-robot-interaktion handlar oftast om hur enskilda robotar ska bete sig när de interagerar med människor. Forskare vid Umeå universitet går bortom detta och studerar grupper av robotar som interagerar med grupper av människor. Resultaten har publicerats i Paladyn – Journal of Behavioral Robotics och är under granskning i tidskriften Frontiers.

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land

12 februari, 2021 - Umeå universitet

De negativa effekter som metaller i förorenade sjöar har på vattenlevande organismer kan även få betydelse för insektsätande fåglar på land. Det visar en ny avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Ekolog Johan Lidman försvarar sina resultat den 19 februari vid Umeå universitet.

Träffsäker algoritm presterade i nivå med hudläkare

12 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Nu presenteras en studie som stärker stödet för AI-baserade lösningar inom hudcancerdiagnostik. Med en egenutvecklad algoritm visar forskare vid Göteborgs universitet på teknikens förmåga att prestera på samma nivå som hudläkare vid bedömning av svårighetsgraden hos hudmelanom. Studien publiceras i tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology. Bakom resultaten står en grupp forskare vid […]