Pressmeddelanden

Nya publikationer

Forskare avslöjar liknande organutveckling i växter och djur

16 januari, 2020 - Umeå universitet

Ett forskarteam på UPSC lett av Umeåforskaren Hannele Tuominen visar att död av vissa celler i roten är viktig för att sidorötter ska växa. Tidigare antog man att kontrollerad celldöd är mindre viktig i växternas organutveckling. Dessa nya resultat tyder på att organbildning i växter och djur inte skiljer sig så mycket. Studien publiceras i dag i tidskriften Current Biology.

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion

16 januari, 2020 - Umeå universitet

Felaktigheter i tRNA-biogenesen kan påverka genuttrycket och är förknippade med många typer av sjukdomar såsom cancer och neurologiska sjukdomar. I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Ny art av antibiotikaresistent bakterie påträffad i infekterat sår

16 januari, 2020 - Göteborgs universitet

En hittills okänd art av antibiotikaresistenta bakterier, inom samma familj som E. coli och salmonella, har påträffats och klassificerats i Sverige. Arten, som är den första inom sitt släkte, föreslås få namnet Scandinavium goeteborgense, efter staden Göteborg där forskningen bedrivits. Att veta vilken bakterie som orsakar en infektion och vilka antibiotika som fungerar eller inte är […]

Umeåforskare upptäcker molekyl för cancerdiagnostik

14 januari, 2020 - Umeå universitet

Fyrsträngat DNA som associeras med uppkomsten av cancer och utveckling av nya cancerläkemedel kan specifikt detekteras med en fluorescerande molekyl. Det visar ett forskarteam vid Umeå universitet i en ny studie som publiceras i Angewandte Chemie.

Många äldre har fel styrka på glasögonen

14 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet. – Vi är väldigt friska och har god syn i Sverige, och att vara 70 innebär […]

Samarbeten för innovation präglas av såväl misstro som hoppfullhet

10 januari, 2020 - Lunds universitet

Olika åsikter och värdegrunder inom en organisation kan ställa till det i samarbetet med andra organisationer. Men den ledare som är beredd på detta, kan lyckas bättre i att navigera helskinnad ur stormen. Detta enligt forskaren Anna Brattström i en nyligen publicerad artikel i prestigefulla tidskriften Academy of Management Journal. Se intervju med forskaren på […]

Resistenta hudbakterier bakom många ledprotesinfektioner

7 januari, 2020 - Örebro universitet

Majoriteten av de hudbakterier som orsakar svårbehandlade infektioner i höft- och knäprotesleder är resistenta mot antibiotika och desinfektionsmedel. Det visar en ny avhandling i medicin av Emeli Månsson.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem

7 januari, 2020 - Umeå universitet

​Elever inom gymnasieskolan erbjuds begränsade möjligheter att arbeta med problemlösning. För att fördjupa förståelsen för problemlösning har Jonas Jäder även studerat några av de komponenter som är värdefulla för elevers problemlösande. Han försvarar sin avhandling den 10 januari vid Umeå universitet.

Arter dör ut i mycket högre takt än tidigare känt

18 december, 2019 - Umeå universitet

I en vetenskaplig studie som är publicerad i tidskriften Biology Letters har ett forskarlag från Umeå universitet gjort en bättre skattning av hur fort fågelarter dör ut. Utdöendet sker fem gånger snabbare än tidigare beräkningar visar.

ABBA-turismen och fansens resebeteende undersökta

17 december, 2019 - Mittuniversitetet

ABBA-fans är beredda att resa, ibland långt och ofta, för att ägna sig åt sitt intresse. Det är en av slutsatserna i en vetenskaplig artikel från Mittuniversitetet som nu publiceras i Journal of Popular Culture. Forskarna har analyserat svar från 1300 slumpvis utvalda fans och sammanställningen ger en inblick i ABBA-turismens utbredning och fansens hängivenhet. […]