Pressmeddelanden

Nya publikationer

Grafenförstärkta värmerör kan kyla kraftelektronik effektivt

3 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers tekniska högskola har, tillsammans med samarbetspartners i Kina och Italien, upptäckt att grafenbaserade värmerör kan lösa problem med kylelektronik och kraftsystem som exempelvis används i flygteknik och serverhallar. – Värmerör är ett av de bästa verktygen för detta på grund av deras höga effektivitet och unika förmåga att överföra värme över stora […]

Med unik röntgenteknik upptäcks föroreningar i vattnet

3 december, 2020 - Mittuniversitetet

Med hjälp av en specialbyggd cylinder som innehåller röntgenutrustning och en detektor kan tungmetaller i havet numera upptäckas i realtid. I en ny avhandling redovisar doktoranden Siwen An på Mittuniversitetet den teknik hon utvecklat. Metoden bygger på röntgenfluorescens och kallas för XRF-analys och har tidigare krävt en labbanalys efter provtagning på plats, men Siwen Ans […]

Nya metoder påvisar alzheimer långt innan symptom uppstår

30 november, 2020 - Göteborgs universitet

Nya former av proteinet tau, som påvisar alzheimer flera år innan symtomen på sjukdomen uppstår, har identifierats av forskare vid Göteborgs universitet, ihop med kollegor på tre andra lärosäten i Europa. Forskarna har utvecklat verktyg för att upptäcka de subtila biologiska förändringarna. Forskarna bakom fynden, som presenteras i två vetenskapliga artiklar, är verksamma vid Göteborgs […]

Skidskyttarnas träning måste bli än mer individuell visar ny studie

27 november, 2020 - Mittuniversitetet

Skidskytte är en sport där mycket små detaljer kan göra skillnad mellan succé och fiasko. Nu visar en ny studie som publicerats i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports att sättet som skidskytten agerar tiondelarna innan skottet avlossas kan ställa nya krav på skjuttränarna. Den kommande helgen inleds världscupsäsongen i skidskytte med tävlingar […]

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet

26 november, 2020 - Umeå universitet

​I en ny avhandling från Företagsforskarskolan har Majid Mustafa studerat en avancerad oxidationsprocess som kallas elektroperoxon. Med denna metod uppnår man en avsevärt bättre reningseffekt på avloppsvatten än med ozonering. Majid försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 3 december.

Stärkt bild av hur tarmmikrobiotan kan påverka diabetesutveckling

18 november, 2020 - Göteborgs universitet

Bakterieförändringar i tarmen kan kopplas till nivåerna av den molekyl, imidasolpropionat, som gör kroppens celler döva för insulin vid typ 2-diabetes och förstadier till sjukdomen. Det framgår av en europeisk studie som befäster tidigare forskning i fältet från Göteborgs universitet. Den forskning som leds av Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, har tidigare […]

Konflikten och sjukförsäkringarna — krock mellan motstridiga krav kan vara förklaringen

17 november, 2020 - Södertörns högskola

Debatten kring sjukskrivningar har stundtals varit hård. En tydlig konflikt råder mellan primärvårdens läkare och Försäkringskassans handläggare. En rapport från Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola visar att synen på den egna rollen spelar en stor roll i denna konflikt där patienten hamnar i mitten. Två starka professioner står på skilda sidor i diskussionen om tolkningen av […]

Ny kunskap om hur klimatet påverkar hänglavar i nordliga skogar

17 november, 2020 - Umeå universitet

​Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängd och varaktighet av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar hur ljusa hänglavars egenskaper gynnar dem i blött och fuktigt klimat. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ecology.

Maktskiftet i USA splittrar också Sverige visar ny rapport

16 november, 2020 - Mittuniversitetet

Två veckor efter det amerikanska presidentvalet presenteras nu snabbrapporten ”Stjärnspäckat” där ett 70-tal ledande svenska forskare från fler än 20 lärosäten medverkar. Analyserna kring hur valet kommer att påverka världspolitiken, pandemin, klimathotet och Sverige ger en splittrad bild. − Vi bjuds på många initierade och tankeväckande analyser där en av slutsatserna blir att maktskiftet kräver […]