Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

24 september, 2018 - Umeå universitet

För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från Umeå universitet visar hur sådana system kan utformas.

>

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

20 september, 2018 - Umeå universitet

Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre effekt på fiskars överlevnad än man tidigare trott.

>

Minskad risk för allvarlig stroke för den som promenerar

20 september, 2018 - Göteborgs universitet

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology. – Det är anmärkningsvärt att även lätt fysisk aktivitet kan ha en så tydlig koppling till hur du klarar […]

>

Molekylers rörelser i en cell kan studeras i realtid med ny teknik

20 september, 2018 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet och Max Planck Institute for Molecular Physiology i Dortmund, Tyskland, presenterar en ny kemo-optogenetisk metod med vilken man kan studera rörelser och dynamik hos proteiner eller organeller samtidigt i flera cellulära områden i en levande cell. Metoden beskrivs i den ansedda tidskriften Angewandte Chemie.

>

Utvecklar molekyler som avväpnar Listeria- och Klamydiabakterier

19 september, 2018 - Umeå universitet

Antibiotikaresistens hos bakterier är i dag ett stort problem över hela världen och nya läkemedel behövs. Martina Kulén har i sitt avhandlingsarbete bidragit till utvecklingen av nya typer av antibiotika, antivirulens-läkemedel, som inte dödar bakterier utan endast avväpnar dem.

>

Nya fynd kring Laing muskelsjukdom

19 september, 2018 - Göteborgs universitet

Nu öppnas nya möjligheter för framtida behandling av den ovanliga Laing muskelsjukdom, som får muskler i bland annat fötter och händer att förtvina. I en studie, publicerad i tidskriften PNAS, har forskare identifierat ett enzym med tydlig koppling till hur sjukdomen utvecklas. – Nu vet vi att nivåerna av enzymets aktivitet är en viktig faktor för hur snabb sjukdomen är. Detta kan innebära att sjukdomen skulle kunna behandlas om man […]

>

Ny avhandling: Vilken typ av lärare vill vi ha i skolan?

17 september, 2018 - Linnéuniversitetet

Att det är bra att vara en entreprenör har väl många av oss hört. Men vad innebär det att vara entreprenöriell och varför är det viktigt inom skolan? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöks begreppet entreprenöriellt lärande och hur lärarna i skolan arbetar med detta. Avhandlingens författare Carina Holmgren förklarar bakgrunden till varför vi […]

>

För mycket bak och för lite mat

11 september, 2018 - Högskolan Kristianstad

Hemkunskapsundervisningen i särskolan har fel fokus och hjälper inte barnen att bli självständiga vuxna. Dels bakas det mer söta bakverk än det lagas mat, dels är den matlagning som görs allt för avancerad. Det är slutsatsen i en ny avhandling i kostvetenskap som snart läggs fram vid Uppsala universitet.

>

”Stora grupper faller genom maskorna”

10 september, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi är tillbaka till där stora grupper faller genom maskorna, det individuella arbetet är jätteviktigt men det räcker inte till, säger Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Fältgruppen i Gävle är föregångare på det som kallas samhällsarbete med Nordostprojektet.
Den 13-14 september sker ett nordiskt symposium och bokrelease på Högskolan i Gävle.

>

Samhällsarbete – åter aktuellt i Sverige

10 september, 2018 - Högskolan i Gävle

​”Vi är tillbaka till där stora grupper faller genom maskorna och samhällsarbetet blir ett sätt att tillsammans stärka varandra och motverka ökande utanförskap”, säger Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Den 13-14 september möts studenter, lärare och nordiska forskare på Högskolan i Gävle i ett samtal om samhällsarbetet och en bokrelease.