Pressmeddelanden

Nya publikationer

Tarmmikrobiotan ger ledtrådar för diabetesbehandling

13 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Den individuella mixen av mikroorganismer i tarmen ger viktiga ledtrådar till hur en framtida eventuell diabetes typ 2 kan förutses, förebyggas och behandlas. Det slås fast i en befolkningsstudie som leds från Göteborgs universitet. Att en persons tarmmikrobiota kan bidra till diabetes typ 2 har konstaterats i tidigare forskning, ledd av Fredrik Bäckhed, professor i […]

Pessimism och oro i 2010-talets sista SOM-undersökning

26 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Fler svenskar tyckte att Sverige var på väg åt fel håll, oron inför framtiden ökade och brottslighet klättrade på dagordningen. Få oroade sig för pandemier, arbetslöshet eller ekonomisk kris. Detta visar analyserna av 2010-talets sista SOM-undersökning, som nu presenteras i forskarantologin Regntunga skyar. De vetenskapliga analyserna i bokens trettio kapitel är sprungna ur den nationella […]

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

26 juni, 2020 - Umeå universitet

Hur en växt fungerar beror på komplexa interaktioner mellan gener, proteiner och metaboliter. Att identifiera och analysera dessa genetiska egenskaper är mycket utmanande, särskilt när sekvensen av genomet (arvsmassan) inte är så bra som man skulle önska. Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg för att analysera interaktioner mel

Utsläpp från industrin blir plast

25 juni, 2020 - Lunds universitet

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft – eller snarare av koldioxid. Plasten i  dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet. I kampen mot klimatförändringarna hoppas många att koldioxidlagring ska vara en del av lösningen. Det vill […]

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

23 juni, 2020 - Umeå universitet

​Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och proteininnehållet i mikroalger visar Jean Claude Nzayisenga att vissa alger kan producera biodiesel i mörker. Han testar också olika tillväxtförhållanden för att förbättra kvaliteten på algbiodiesel och parallellt behandla avloppsvatten. Han försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling vid Umeå universitet måndagen de

Tydliga tecken på hjärnskada vid svår covid-19

18 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Vissa patienter som vårdas på sjukhus för coronavirusinfektion, covid-19, har kliniska och neurokemiska tecken på hjärnskada, visar en studie från Göteborgs universitet. Redan vid måttlig covid-19 kunde en biomarkör för hjärnskada uppmätas.  Vissa som smittas av coronaviruset SARS-CoV-2 får bara en lättare förkylning, medan andra blir allvarligt sjuka och behöver vård på sjukhus. Där har […]

”Avloppsvattnet måste renas från antibiotikaresistenta bakterier”

16 juni, 2020 - Örebro universitet

Hans forskargrupp var först i Sverige med att hitta bakterier, som är resistenta även mot nya sorters antibiotika, i vattendrag och sjöar. Nu lägger Faisal Ahmad Khan fram sin avhandling i biologi vid Örebro universitet.
– Det räcker inte att begränsa förskrivningen av antibiotika för att stoppa antibiotikaresistensen. Reningen av avloppsvatten från både sjukhus och hushåll måste bli bättre, säger han.

Boendeform inte avgörande för nyanländas integration

11 juni, 2020 - Örebro universitet

Integrationsprocessen för nyanlända i Sverige är komplicerad, oavsett om man som asylsökande har ordnat sin bostad själv eller om man bor i en av Migrationsverkets anläggningar. Det menar Lina Sandström, nybliven doktor i sociologi vid Örebro universitet.

Hjälper biologer att förstå deras komplexa data

11 juni, 2020 - Umeå universitet

Chanaka Mannapperuma har utvecklat bioinformatikverktyg som hjälper biologer att analysera komplexa genomikdata. Hans mål har varit att skapa intuitiva, lättanvända verktyg som inte kräver specialiserad bioinformatikkunskap. Chanaka Mannapperuma försvarar sin doktorsavhandling vid Umeå universitet torsdag 11 juni.

Att bli betraktad som en hel människa

10 juni, 2020 - Högskolan i Halmstad

Att bli betraktad som en hel människa, både av andra och sig själv, är det som möjliggör en hälsosam livsstil för personer med psykossjukdomar, såsom schizofreni, visar Marjut Blomqvists avhandling från Högskolan i Halmstad.