Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Om ett blad kan göra det – kan vi också göra det!

6 december, 2018 - Umeå universitet

Gröna blad har ett snillrikt system att fånga in ljus från solen och binda in energi. Kemist Anurag Kawde visar i sin avhandling att det är möjligt att efterlikna blad för att skörda solenergi och därigenom lagra energi från solljus i användbara solbränslen på ett kostnadseffektivt sätt. Han försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

>

Flerspråkiga elever kan skapa identiteter genom att växla mellan svenska och andra språk

4 december, 2018 - Linnéuniversitetet

I den svenska kommunala grundskolan är i dag mer än en fjärdedel av eleverna flerspråkiga, men trots det vet inte så mycket om deras språkbruk när läraren inte deltar i deras skolsamtal. Sofia Svensson, doktorand i svenska språket vid Linnéuniversitetet, har undersökt hur flerspråkiga elever i årskurs 5 genom språket skapar identiteter som bland annat […]

>

Dubbel risk för övervikt hos femåringar som druckit välling som små

4 december, 2018 - Göteborgs universitet

Risken för övervikt hos femåriga barn är nästan dubbelt så stor om de vid tolv månaders ålder drack välling varje dag. Det framgår av en studie publicerad i tidskriften Acta Paediatrica. – Välling är i sig är inte dåligt, men däremot sättet den används på. Problemet är när vällingen inte ses som en måltid utan […]

>

Ekonomisk, religiös och social mobilitet luckrar upp hedersnormer

29 november, 2018 - Örebro universitet

Hedersnormer gynnas av slutenhet och segregation. Var tolfte niondeklassare lever ett liv där våld används för att kontrollera och skydda familjens och släktens rykte. Det är några av slutsatserna i en ny kartläggning av hedersförtryck i storstäderna. Studien har letts av Örebro universitet. Kartläggningen består av intervjuer med 235 personer och en enkätundersökning bland cirka […]

>

Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer

26 november, 2018 - Umeå universitet

Klimatförändringar inverkar på våra nordliga granskogar inte bara genom att påverka trädens vitalitet utan även svampar och bakterier som lever i symbios med träd. Det visar Julia Haas i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 14 december vid Umeå universitet.

>

Ny avhandling om effektivitet, produktivitet och policyutvärdering

16 november, 2018 - Linnéuniversitetet

Att mäta effektivitet är viktigt för både privata företag och inom offentlig sektor, och produktiviteten anses ofta vara en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt. I en ny avhandling i nationalekonomi från Linnéuniversitetet har Pontus Mattsson undersökt effektivitet och produktivitet där dessa begrepp delvis kopplats till effekter av politiska åtgärder. Pontus Mattssons avhandling består av fem […]

>

Barn med fetma kan få bra hjälp inom primärvården

15 november, 2018 - Göteborgs universitet

Barn som behandlas för fetma inom primärvård eller öppenvård har relativt goda chanser att stävja viktproblem även på några års sikt, visar en studie publicerad i Acta Paediatrica. – Det finns en attityd att fetma är så förskräckligt svårt att man måste skicka barnen till specialistklinik, ibland många mil bort. Men kompetensen finns ofta på […]

>

Misslyckas sociala medier med att stimulera mänskliga relationer?

14 november, 2018 - Umeå universitet

I dag formar sociala medier många delar av mänskliga relationer och har ersatt det fysiska mötet eller telefonsamtalet. Frågan är om sociala medier verkligen är utformade för att få oss att socialisera mer kvalitativt? I sin doktorsavhandling skriver Christoffel Kuenen att tjänster från Facebook och LinkedIn främst är utformade för att bocka av olika uppgifter och inte för en digital gemenskap.

>

Föräldrarnas tarmar berättar historier för nästa generation

7 november, 2018 - Umeå universitet

Ägg och spermier är inte de enda vägarna för att överföra information från en generation till nästa. Forskare vid Umeå universitet har publicerat en ny studie som visar att tarmbakterier kan överföra information om tidigare erfarenheter av miljöförändringar från föräldrarna till deras avkomma.

>

Mistra Digital Forest banar väg för robotik i skogen

7 november, 2018 - Umeå universitet

I forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kraftsamlar skogsindustri och akademi för att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Forskningen vid Umeå universitet ska ge maskiner i skogen förmåga att uppfatta sin omgivning och förutse effekten av olika beslut med hjälp av digital fysik och sensordata. Det ska leda till smarta beslutsstöd och autonoma funktioner.