Pressmeddelanden

Nya publikationer

Fruars makt och omakt

15 september, 2005 - Umeå universitet

De var snävt begränsade av tidens könsordning men kunde genom sin sociala status bli inflytelserika inom de områden som ansågs lämpliga för kvinnor. En aktuell avhandling i historia utgår från landshövdingefruar i sin undersökning av förhållandet mellan kön, klass och kulturarv.

Tjugotalshusen idag

13 september, 2005 - Formas

Tjugotalets flerbostadshus har många kvaliteter väl värda att bevara, men också vissa brister i förhållande till dagens krav och önskemål. Flera av tjugotalshusen står inför en renovering. Genom att hushålla med befintliga material blir resultaten ofta varsamma för hus, människor och natur. Trots detta ersätter många det befintliga med moderna och oprövade material och metoder. Formas bok Tjugotalshusen visar vad som är tidstypiskt för husen med alla kvaliteter och brister och presenterar olika förslag på varsamma och sparsamma renoveringar.

Forskare klargör och debatterar: Bevara arter – till vilket pris?

8 september, 2005 - Formas

Sverige har undertecknat FN-konventionen om biologisk mångfald och riksdagen har bestämt att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras för att förhindra utrotning av arter som är viktiga för människan och ekosystemen. Men är det självklart att Sverige ska bevara alla arter – eller går vi för långt? Vad får det kosta och hur ska vi göra? Formas nya pocketbok Bevara arter – till vilket pris visar balansgången mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Mäns väg till heroin går genom gruppen – kvinnors genom partnern, visar ny studie

1 september, 2005 - Malmö universitet

Mäns väg till heroinmissbruket går oftast genom gänget, kvinnors går genom en kärlekspartner som redan missbrukar. Det framkommer i forskaren Bengt Svenssons nya bok ”Heroinmissbruk.” Han tycker att diskussionen i Sverige måste handla mer om att hur man kan minska skadeverkningarna av knarket. Då hade liv kunnat räddas. Sprutbytesprogram, information kring överdoser till missbrukarna och ambulansutryckningar utan polis är några av hans förslag. Dessutom är en kraftigt utbyggd, lättillgänglig narkomanvård viktig.

Från modersmål till primalt mänskligt språk

29 augusti, 2005 - Uppsala universitet

En studie av språkutvecklingen hos bonoboapor är utgångspunkten för en ny bok som visar hur språk och kultur sammanvävs under barndomen. En av författarna, Pär Segerdahl, är filosof vid Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Spelet om staden Forskare klargör och debatterar på pressfrukost den 31 augusti på forskningsrådet Formas

23 augusti, 2005 - Formas

Vem bestämmer över våra städers utveckling? Vilka har makten och resurserna att förändra staden? Staden är en spelplan för flera aktörer med olika åsikter, lojaliteter och intressen som inte alltid går att förena. Kan vi uppnå hållbara städer med hög livskvalitet inte bara för dagens utan även för morgondagens människor? I forskningsrådet Formas nya pocketbok Spelet om staden belyser forskarna de drivkrafter som formar och förändrar staden utifrån sina olika synvinklar.

Första heltäckande boken om kroppens elektriska signaler

10 augusti, 2005 - Lunds universitet

Information om kroppens elektriska aktivitet spelar en viktig roll i dagens diagnostik och behandling, speciellt i samband med sjukdomar i hjärtat och hjärnan. I den nyutkomna boken Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications (Elsevier/Academic Press) presenteras den hittills mest omfattande beskrivningen av analysmetoder av kroppens elektriska signaler.

Livets vardagsmysterier avslöjas i ny roman

28 juni, 2005 - Umeå universitet

Varför faller smörgåsen alltid med smöret neråt? Varför det är så svårt att öppna frysen andra gången? Varför sugs duschdraperiet alltid in mot kroppen när man duschar? Dessa och över 250 andra vardagsmysterier besvaras i en ny bok skriven av Maria Hamrin och Patrik Norqvist, universitetslektorer i fysik vid Umeå universitet.

Ny bok Bo01 Hållbar framtidsstad – lärdomar och erfarenheter

14 juni, 2005 - Formas

Bomässan Bo01 var ”projektet för hållbart samhälls-byggande”. Ett gammalt industriområde i Västra Hamnen i Malmö skulle förvandlas till en upplevelserik innerstadsmiljö med hjälp av god arkitektur och miljösatsningar. Men miljöambitionerna kom i den lokala mediedebatten i skymundan och istället låg fokus under mässtiden på lönekonflikter, pressade byggtider, lyxbostäder med höga hyror och slutligen mässbolagets konkurs. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu fick löpa gatlopp i lokalpressen. Formas bok Bo01-Hållbar framtidsstad visar vad bomässan egentligen handlade om och vilka lärdomar som kan dras från projektet.