Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Sällsynt sjukdom ger nya insikter om regulatoriska T-cellers funktion

23 april, 2019 - Karolinska Institutet

En internationell studie ledd från Karolinska Institutet ger nya insikter i hur immunsystemets regulatoriska T-celler skyddar mot autoimmun sjukdom. Genom att kartlägga vilka kroppsegna proteiner som angrips av immunsystemet hos patienter med sjukdomen IPEX, kunde man visa att regulatoriska T-celler kontrollerar immuntolerans i tarmen. Resultaten publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

>

Forskare: Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

23 april, 2019 - Högskolan i Gävle

Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.
En upplevelsekarta som täcker hela Stockholms kommun och som innehåller nästan 2000 upplevelser har hjälpt forskarna att förstå hur olika områden uppfattas.

>

Svensk välvilja riskerar skada unga flickor

18 april, 2019 - Malmö universitet

Svenska myndigheters strävan att skydda flickor och unga kvinnor från att bli könsstympade riskerar att ha motsatt effekt. Flickornas hälsa och välmående äventyras samtidigt som uppmärksamheten kring påstådda mörkertal riskerar fördröja att traditionen upphör. Det menar Sara Johnsdotter, professor vid Malmö universitet, som idag publicerar en ny studie.

>

Så skapas skräddarsydda material med ultrasnabba relationer

17 april, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Med hjälp av magiska vinklar och unika energitillstånd går det att designa skräddarsydda atomtunna material som skulle kunna användas i framtidens elektronik. Nu presenterar forskare vid Chalmers och Regensburgs universitet i Tyskland ett recept för att komponera och krydda material med ultrasnabba kopplingar. Resultaten publicerades nyligen i den högrankade tidskriften Nature Materials.

>

Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

11 april, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Vätgas är en ren och förnybar energibärare som kan driva bilar som bara släpper ut vatten. Problemet är att vätgasen är mycket brandfarlig när den blandas med luft. Därför krävs supereffektiva detektorer. Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda framtida kraven för att få användas i vätgasbilar.

>

Bok ger nycklar till att se litteratur på nytt sätt

10 april, 2019 - Göteborgs universitet

Han saknade en bok som på ett enkelt sätt förklarar hur en läsare kan ta sig an en berättande text utifrån olika perspektiv och begrepp – för att få en djupare läsupplevelse. Så Christer Ekholm, studierektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, skrev en själv. – Litteratur skapar individuella upplevelser, det är såklart själva kraften i […]

>

Islam som resurs för kamp i amerikansk hip-hop

8 april, 2019 - Lunds universitet

Ända sedan hip-hopens födelse i South Bronx i New York har islam varit ett centralt inslag i musiken. Islamologen Anders Ackfeldt vid Lunds universitet analyserar flera exempel på detta i sin avhandling Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture.

>

Utsläppen av växthusgaser från Sibiriska sjöar är höga

8 april, 2019 - Umeå universitet

En studie ledd av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet visar att utsläpp av växthusgaser från sjöar i västra Sibirien är höga, men kan minska när permafrosten tinar. Resultaten är publicerade i Nature Communications.

>

Genombrott i förståelsen av hur vissa sarkom uppstår

8 april, 2019 - Göteborgs universitet

Uppkomsten av vissa cancersjukdomar inom gruppen sarkom är kopplat till en hittills okänd interaktion mellan olika proteiner. Fynden som presenteras öppnar för möjligheten att på sikt kunna pröva nya behandlingar mot dessa former av sarkom. – Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot i den fortsatta forskningen, säger Pierre Åman, professor i […]

>

Tillgång till friluftsliv allt viktigare vid val av bostadsort

5 april, 2019 - Mittuniversitetet

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor när man väljer var man vill bo. Det visar den nationella undersökningen av svenska folkets friluftsvanor som genomförts av turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet. I den nu genomförda enkäten svarade varannan svensk, drygt 52 %, att tillgången till friluftsliv är viktig när man väljer bostadsort. Det […]