Pressmeddelanden

Nya publikationer

Studie visar på lägre dödlighet vid igångsättning efter 41 graviditetsveckor

21 november, 2019 - Göteborgs universitet

Att sätta igång en förlossning vid 41 fullgångna graviditetsveckor istället för vid 42 tycks vara säkrare för barnets överlevnad, visar ny svensk forskning. Den aktuella studien väntas bli en viktig pusselbit inför kommande ställningstaganden inom förlossningsvården. I Sverige är risken generellt mycket låg för att ett barn dör före eller under förlossningen, eller som nyfödd, […]

Framgångsrik studie i Bangladesh av svensk diarrévaccinkandidat

20 november, 2019 - Göteborgs universitet

I The Lancet Infectious Disease rapporteras nu positiva resultat från en studie där spädbarn och små barn som fick Etvax, en svensk vaccinkandidat i drickform, visat oväntat starkt immunsvar mot etec-bakterier. Etec, enterotoxinbildande E. coli, är en mycket vanlig orsak till diarré hos barn. Studien omfattade 430 barn i Bangladesh, från sex månader till fem […]

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

14 november, 2019 - Umeå universitet

Oliver Billker och Ellen Bushell, Umeå universitet, och ett internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen publiceras i dag i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

Så ledde strejker till kompromiss – digitaliserad data sätter den svenska modellen i nytt ljus

14 november, 2019 - Lunds universitet

Arbetare har samlats på Norra Bantorget i Stockholm för demonstration vid storstrejken år 1909. Foto: Axel Malmström 1909 (Stockholms stadsmuseum) Sverige anses ofta vara ett land som kännetecknas av samförstånd och kompromisser, inte minst på arbetsmarknadens område, ofta kallat ”den svenska modellen”. Men så har det inte alltid varit. Under 1900-talets början var den svenska […]

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

12 november, 2019 - Umeå universitet

Sereilakhena Phal utvecklar i sin avhandling elektrokemiska biosensorer och sensorplattformar för detektion av läkemedel som används inom kemoterapi för cancerbehandling och för bestämning av metalljoner i vattenprover. Hon försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

Nyupptäckta motiv på hällmålningen i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern

8 november, 2019 - Göteborgs universitet

Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats – den är från sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera tidigare okända motiv som inte längre är synliga för ögat. Viktigast av de nyupptäckta motiven är flera båtar med älghuvuden i fronten. Det är första gången älghuvudbåtar dokumenterats […]

Minskad risk för malignt melanom efter fetmakirurgi

31 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Fetmakirurgi är förknippat med tydligt minskad risk för hudcancer, visar en studie. Resultaten beskrivs som en viktig pusselbit som stärker kopplingen mellan viktnedgång och elakartad hudcancer. – Det här ger ytterligare evidens för att det finns en koppling mellan fetma och elakartad hudcancer, och att man borde betrakta fetma som en riskfaktor för de här […]

Därför springer löpare allt längre och extrema lopp

30 oktober, 2019 - Lunds universitet

Löpare som springer extremt långt och mäter och tävlar med sig själva flyr inte vardagens krav, utan är med sin disciplinerade löpning i själva verket ytterligare en del av konsumtionssamhället, enligt en färsk avhandling av konsumtionsforskaren Carys Egan-Wyer. – Jag ville ta reda på vad som motiverar människor som springer femton, sexton mil och i […]

Bättre batterier för elbilar med nytt nanomaterial

28 oktober, 2019 - Mittuniversitetet

Forskare vid Mittuniversitetet har utvecklat bättre batterier med hjälp av ett nytt nanomaterial. Dessa nya resultat, som publicerats i Scientific Reports, visar att kapaciteten i batterierna kan öka med 25% och den nya metoden kan vara särskilt viktigt för elbilsbranschen. Forskningen vid Mittuniversitetet har tagit sig an ett problem som gäckat den internationella batteriforskningen under lång […]

Växter använder cellväggen till försvar mot bladlusangrepp

28 oktober, 2019 - Umeå universitet

När en bladlus angriper en växt initieras ett försvar, som kan utlösas antingen av växtätaren eller av själva växten. I en artikel i tidskriften Plant Physiology visar UPSC-forskarna Benedicte Albrectsen och Karen Kloth ett av de cellväggsmodifierande enzymens roll för försvaret mot bladlusangrepp.