Pressmeddelanden

Nya publikationer

Trygga och tillitsfulla vuxna är viktiga när barn ska berätta om våld i hemmet

9 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Våren 2019 kom Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet. Avhandlingen fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Nu kommer en omarbetad, svensk version av avhandlingen som ska göra den än mer lättillgänglig. – Det […]

Tydlig kommunikation i operationssalar leder till ökad patientsäkerhet

9 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Tydlig kommunikation är avgörande för samordningen i en operationssal och för att förebygga fel under pågående operation. Ny forskning från Göteborgs universitet som har undersökt lagarbetet i svenska operationssalar visar att fler sociala aspekter i kommunikationen kan främja patientsäkerheten. I en studie av kommunikationen inom ett operationsteam under pågående arbete har sociala mekanismer undersökts och […]

Ny avhandling om bildjournalister – en hotad yrkeskår

8 juni, 2020 - Mittuniversitetet

Samtidigt som bildanvändandet i svenska tidningar ökar blir antalet bildjournalister allt färre. I en ny avhandling från Mittuniversitetet granskas förändringarna på den svenska tidningsmarknaden och hur de slår mot en yrkeskår. − Bildjournalisters yrkesideal är att komma nära människor och med sina bilder beskriva deras liv, och i många fall lidanden, för oss läsare. Deras […]

Kolesterolnivåerna sjunker i västvärlden men stiger i Asien

4 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Människors nivåer av det som brukar kallas dåligt kolesterol sjunker kraftigt i västvärlden, men stiger i låg- och medelinkomstländer, särskilt i Asien. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkar. Bakom studien, publicerad i tidskriften Nature, står hundratals forskare världen över. Deras data utgörs av uppmätta kolesterolvärden hos 102,6 miljoner […]

Oförberedda växter extra klimatkänsliga

2 juni, 2020 - Stockholms universitet

​En ny global studie visar att växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för. Svenska växter som inte hunnit genomgå förberedelser för årstidsväxlingar kan vara extra känsliga för oväntade temperaturförändringar. Resultaten kan hjälpa till att förutsäga hur växter svarar på klimatförändringar och vilka växtarter som riskerar att gå förlorade i ett förändrat klimat.

Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

2 juni, 2020 - Örebro universitet

Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Örebro-forskaren Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

27 maj, 2020 - Umeå universitet

FN har förklarat det kommande decenniet för ekosystemrestaureringens decennium. Det är nu extra viktigt att planera för framgångsrik restaurering. De flesta restaureringar utförs i vattendrag, oftast på korta sträckor. Forskare vid Umeå universitet visar att projekt som planeras på landskapsnivå leder till de bästa resultaten.

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom

27 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom, med varierande svårighetsgrad. Det framgår av en studie på drygt 73 000 personer i 33 länder, där forskare vid Göteborgs universitet nu är med och presenterar resultaten. Funktionella mag-tarmsjukdomar är ett samlingsbegrepp för kroniska sjukdomar i mag-tarmsystemet, med svåra symtom men utan tydliga förklaringar eller kopplingar till […]

Forskningprojekt har undersökt hur berättelser om migration samlats in och blivit del av det nationella kulturarvet

26 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Hur bevarar vi berättelser från människor som invandrat till Sverige? Hur samlas berättelserna in? Hur skapas samlingar av berättelser om migration som ett kulturarv som ska bevaras för framtida generationer? Det har forskarna Jesper Johansson och Malin Thor Tureby undersökt. Som exempel har de studerat hur Nordiska museet arbetar med detta kulturarvsskapande. Varför är det […]

Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

25 maj, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.