Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Ny forskning pekar ut alternativ fantasifull riktning för design

25 januari, 2019 - Umeå universitet

Kan en mer experimentell design hjälpa oss att hantera klimatförändringar, bristande resurser och framväxt av fascistiska rörelser? Søren Rosenbak visar hur design kan hjälpa oss att förstå vad som faktiskt är möjligt. Om vi lyckas frigöra den kreativa och inkluderande potentialen som finns inom design kan vi föreställa oss alternativa framtidsscenarion och i förlängningen även sätta dem i verket

>

Hur bra måste man skjuta för att vinna skidskytte-VM?

24 januari, 2019 - Mittuniversitetet

För första gången någonsin har en forskare studerat vilken effektivitet en skidskytt måste uppnå för att kunna vinna en världscup (VC) eller ett världsmästerskap (VM) i skidskytte. Med drygt 40 dagar kvar till skidskytte-VM i Östersund presenteras en studie från Mittuniversitetet som också visar vilken miss som är den mest förödande. – Bakgrunden till studien […]

>

Varför accepterar vi att bli styrda åt ett visst håll?

24 januari, 2019 - Linköpings universitet

​Rökrutor och sopsortering. Det är exempel på när man påverkar människors beteende i en viss riktning, så kallad nudging. En avhandling vid Linköpings universitet visar vad det är som gör att vi accepterar att bli styrda åt ett visst håll genom en nudge, eller inte.

>

Gamla celler reparerar skador i hjärnan hos MS-patienter

23 januari, 2019 - Karolinska Institutet

En ny studie visar att det sker en väldigt begränsad nybildning av celler i hjärnan hos patienter med sjukdomen multipel skleros (MS). Fynden stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjukdomsförloppet då de angripna cellerna kan reparera skador, men inte ersättas av nya. Resultaten publiceras i tidskriften Nature av forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

>

Nya rön om myelinproducerande cellers roll vid MS

23 januari, 2019 - Karolinska Institutet

Vissa myelinproducerande celler i hjärnan, oligodendrocyter, som angrips av immunförsvaret vid multipel skleros (MS), förändras vid MS och kan därmed ha ytterligare inverkan på sjukdomen än vad som tidigare har beskrivits. Det visar en studie som letts av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Edinburghs universitet i Storbritannien och som publiceras i tidskriften Nature.

>

Kvinnor ökar i vikt när kraven på jobbet är höga

22 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Höga krav på jobbet tycks vara en grogrund för viktuppgång hos kvinnor, oavsett om de har akademisk utbildning eller inte. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar. – Det vi kunde se var att höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång, medan det för männen inte fanns någon association mellan höga […]

>

Ny skala för elektronegativitet skriver om skolboken i kemi

17 januari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Elektronegativitet är en av de mest välkända modellerna för att förklara varför kemiska reaktioner sker. Martin Rahm, forskarassistent inom fysikalisk kemi på Chalmers omdefinierar nu elektronegativitet i grunden med en ny, mer omfattande, skala. Tillsammans med bland annat en nobelpristagare publicerar han studien i tidskriften Journal of the American Chemical Society.

>

Nya formella metoder för språkbehandling i datorn

15 januari, 2019 - Umeå universitet

När datorer behöver representera en menings innebörd används ofta grafer, bestående av noder och kanter, som är beräkningsmässigt svåra att verifiera. Genom att göra grafernas uppbyggnad tydlig kan många av svårigheterna hanteras mycket enklare. Petter Ericson försvarar resultaten i sin avhandling måndagen den 4 februari vid Umeå universitet.

>

Upptäckt ifrågasätter modeller av cellytans organisation

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Kroppens cellytor är som planeter – släta när man ser dem på håll men kuperade när man närmar sig. I en studie publicerad i Communications Biology beskrivs hittills okända konsekvenser av att data från cellytor normalt tolkas som om de inte hade någon topografi. När jorden studeras från rymden ser den ut att vara slät, […]

>

Rester av tarmbakterier förklarar förekomst av antibiotikaresistens i miljön

8 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Utsläpp av fekalierester kan ofta förklara förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i miljön, visar en studie i Nature Communication. Att man hittar antibiotikaresistenta bakterier i miljön kan ha olika förklaringar. Det kan vara ett resultat av att antibiotikarester som når miljön ger resistenta bakterier en fördel gentemot känsliga, vilket i förlängningen kan driva på utvecklingen av […]