Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Kan liv från jorden överleva på Mars?

2 april, 2019 - Umeå universitet

Finns det liv på Mars och kan liv från jorden överleva där – eller på andra rymdkroppar i rymden? det internationella BIOMEX-forskningsteamet som omfattar forskare från många länder och rymdorganisationer, däribland Natuschka Lee vid Umeå universitet har gjort biologiska experiment under rymdbetingelser. En översikt av deras resultat har nu publicerats.

>

Få barn som for illa i fosterhem fick upprättelse

29 mars, 2019 - Linköpings universitet

​Många av de som vanvårdats i fosterhem och på institution under barndomen nekades upprättelse av staten. Bara de fall av allvarlig vanvård som Ersättningsnämnden såg som de mest väldokumenterade och detaljerade har kompenserats – i strid med ambitionen att bedömningarna skulle vara generösa. Studien har gjorts av forskare vid Linköpings universitet.

>

Genvarianter kan påverka återhämtning efter stroke

20 mars, 2019 - Göteborgs universitet

Dina gener kan ha betydelse inte bara för risken att drabbas av stroke, utan sannolikt även för hur bra du sedan återhämtar dig. Göteborgs universitet har haft en ledande roll i det internationella samarbete där forskare för första gången identifierat vanliga genvarianter som är kopplade till förmågan att återhämta sig efter ischemisk stroke. Studien som […]

>

Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi

19 mars, 2019 - Umeå universitet

Vilka faktorer bestämmer formen på ett blad? Genom att använda olika systembiologiska metoder har Barbara Terebieniec identifierat gener som kontrollerar bladform i europeisk asp. Barbara Terebieniec lade fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet den 14 mars.

>

Skogarnas svarta hemligheter − kulturhistoriska skatter

13 mars, 2019 - Riksantikvarieämbetet

För att öka kunskapen om skogens kulturlämningar har Riksantikvarieämbetet låtit ta fram en rapport om kolbottnen: våra skogars vanligaste kulturlämning. Bakgrunden är att det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer och kulturlämningar. Skogsstyrelsens statistik visar höga och ihållande skadenivåer.

>

Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

13 mars, 2019 - Umeå universitet

Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner.

>

Det gröna guldet rengör avloppsvatten och producerar biodiesel

12 mars, 2019 - Umeå universitet

Lorenza Ferro visar på potentialen hos nordiska mikroalger för samtidig produktion av biomassa och kommunal avloppsrening i vårt nordliga klimat. Hon har också studerat hur mikroalger och bakterier samarbetar och hur sammansättningen av mikrobiella samhällen i öppna algkulturer påverkas av detta Hon försvarar sin avhandling fredag den 15 mars vid Umeå universitet.

>

Militärt våld blir alltmer byråkratiserat

5 mars, 2019 - Göteborgs universitet

En stor del av dagens militära våldsarbete planeras och utförs bakom skrivbordet. Enligt en ny avhandling leder denna byråkratisering till att operativa militärer inte alltid ser sambandet mellan sina knapptryckningar och dess våldseffekter. I den trygga kontorsmiljön distanseras den militära personalen från våldets humanitära konsekvenser. Tack vare den teknologiska utvecklingen inom det militära området är […]

>

Gävleforskare: Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera

4 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Du kan inte försonas med miljön. Miljöpsykologerna vid Högskolan i Gävle har nu utvecklat en teori som kan förklara varför vi skadar miljön, även när vi försöker behandla den väl.

”Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera” Det kanske gör mer skada än nytta, säger forskare vid Högskolan i Gävle.