Pressmeddelanden

Nya publikationer

Nya scener i ”filmen” om hur växter gör syre

25 maj, 2020 - Umeå universitet

Ett internationellt team för fotosyntesforskning där Umeåkemisten Casper de Lichtenberg ingår har spårat hur molekyler och elektroner rör sig när proteinkomplexet fotosystem II förbereder sig för att producera syre. Resultaten publiceras i dag i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS.

Kvinnor har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än män

22 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Kvinnor har lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö av det än män i samma ålder, oavsett var i världen de lever. Det framgår av en studie som omfattar drygt 160 000 män och kvinnor i 27 länder. Forskare vid Göteborgs universitet är nu med och presenterar resultaten. Studien som publiceras i The […]

Gäddor orsakar artbildning i norrländska sjöar

19 maj, 2020 - Umeå universitet

Kan skräcken för farliga gäddor göra att sikbestånden i våra stora sjöar börjar dela upp sig i olika arter? En ny studie av forskare vid Umeå universitet och SLU tyder på det. Rönen är publicerade i Evolution Letters. – Genom att studera sikbestånden i ett stort antal sjöar och samla in kunskap från lokala fiskare, […]

High five! Det går att skapa närhet online

14 maj, 2020 - Linköpings universitet

Trots fysiskt avstånd kan närhet skapas mellan familjemedlemmar på olika platser. Det visar en studie från Linköpings universitet som undersökt hur videosamtal knyter samman familjemedlemmar. Resultatet visar att närheten i videosamtal främst byggs med hjälp av kroppen och sinnena, som exempelvis genom en digital high five.

Fler är bättre – men få prover har sina fördelar

13 maj, 2020 - Umeå universitet

​Statistiska metoder möjliggör utvinnande av information, även med få tillgängliga prover. Det kan vara vitalt i inledande studier, där inriktningen på forskningen bestäms. Det skriver Frida Torell som studerat hur metabolitprover ska analyseras och tolkas, då det endast finns ett fåtal att tillgå. Hon försvarar sin avhandling den 29 maj vid Umeå universitet.

”Fel åtgärder kan skada förtroendet för Riksbanken”

13 maj, 2020 - Örebro universitet

De metoder som Riksbanken använder för att styra inflationen kan ibland leda till oönskade effekter – och till och med skada förtroendet. Det visar nationalekonomen Martin Nordström i sin avhandling från Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Förbättrad tarmmikrobiota vid behandling med kolesterolsänkare

7 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Det finns en tydlig koppling mellan förbättrad tarmmikrobiota och ett av våra vanligaste kolesterolsänkande läkemedel, statiner. Det framgår av en europeisk studie där forskare vid Göteborgs universitet ingår. Tarmens mikrobiota, alltså sammansättningen av bakterier, har tidigare kunnat kopplas till olika ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom. Den aktuella studien, publicerad i tidskriften Nature, visar nu att tarmmikrobiotan […]

Gamla demokratier klarar svåra kriser bättre än nya

6 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Risken är liten att etablerade demokratier med lång erfarenhet av demokratiskt styre bryter samman vid en kris, likt coronakrisen som vi nu upplever. Värre är det för nya demokratier, särskilt de med svagt civilsamhälle och svaga partier. Det visar ny forskning. Mellankrigstiden, 1918–1939, var en period av återkommande svåra ekonomiska kriser. Många europeiska och latinamerikanska […]

Umeå universitets svar på europeisk plan för AI

5 maj, 2020 - Umeå universitet

EU-kommissionen har publicerat en så kallad vitbok för artificiell intelligens (AI) med syfte att bidra till ett ekosystem av spetskompetens och förtroende för AI i Europa. Medborgare och intressenter har bjudits in att lämna sina synpunkter i en konsultation. Umeå universitet har nu gett sitt yttrande till EU-kommissionen.

Autonoma verktyg för hög prestanda i datacenter

4 maj, 2020 - Umeå universitet

Abel Souza har utvecklat algoritmer och intelligenta mjukvaruverktyg för att förbättra prestandan för de stora datacenter som driver dagens internettjänster och vetenskapliga simuleringar. Han försvarar sin avhandling den 8 maj vid Umeå universitet. Datacenter är en nyckelinfrastruktur för dagens Internet, med många molntjänster som används för arbete och fritidsaktiviteter, såsom Google, Netflix och Dropbox. Datacenter […]