Pressmeddelanden

Nya publikationer

>

Män behöver engagera sig mer i omsorg av barn

21 augusti, 2019 - Örebro universitet

För att uppnå ett mer jämställt samhälle behöver män exponeras i större utsträckning för barnomsorg. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling av genusvetaren Tobias Axelsson vid Örebro universitet.

>

Färre läkarbesök för unga när patientavgift ska betalas

21 augusti, 2019 - Göteborgs universitet

När unga vuxna passerar åldersgränsen för att betala patientavgift minskar deras läkarbesök i primärvården med sju procent, visar en studie. De grupper som påverkas mest är kvinnor och låginkomsttagare. – Det är intressant att trots en relativt låg avgift så finner vi en minskning i antalet läkarbesök, konstaterar Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi och förstaförfattare […]

>

Ny biomarkör kan avslöja okontrollerad astma

20 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Cytokiner är en typ av proteiner med betydelse för signalering mellan celler i kroppens immunförsvar, till exempel vid infektion eller skada. En ny studie som publiceras i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology pekar nu på att cytokinen interleukin(IL)-26 skulle kunna användas som biologisk markör (biomarkör) för okontrollerad astma hos både vuxna och barn – och även kanske vara ett framtida mål för nya astmaläkemedel. Bakom resultaten står forskare vid Karolinska Institutet och Lunds Universitet.

>

Statiner kan förebygga levercancer

20 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Fettlösliga statiner kan förebygga levercancer och minskar dödligheten hos patienter med virushepatit. Det visar en studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften ’Annals of Internal Medicine’.

>

Träning kan häva skador orsakade av nikotin

20 augusti, 2019 - Göteborgs universitet

Motorisk träning har visat sig kunna häva rubbningar som uppstår i hjärnan på råttor som utsatts för nikotin. Effekten påvisas i en studie, och på sikt kan metoden också komma att prövas vid rökavvänjning för människor. – Det var som om träningen motverkade många av de förändringar som nikotin orsakat i djurens hjärnor, och hjälpte […]

>

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom

19 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Barn med Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper en högre risk för psykisk ohälsa, visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Pediatrics. Drabbade barn och deras föräldrar behöver ökat psykologiskt stöd och längre uppföljning, menar forskarna.

>

Nya fynd förklarar indirekt reglering av blodsockret

16 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Genom att använda experimentella tekniker som optogenetik och kalciummätningar med hög hastighet har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa hur de så kallade deltacellerna i en del av bukspottkörteln – de Langerhanska öarna – indirekt påverkar blodsockerregleringen vid till exempel diabetes. Resultaten som publiceras i tidskriften Nature Communications förklarar något som länge varit en gåta för forskarna.

>

Nytt smärtorgan upptäckt i huden

16 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt ett nytt sensoriskt organ som har förmåga att detektera smärtsam mekanisk åverkan som till exempel stick och slag. Upptäckten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

>

Fler cancerfall i gruppen kvinnor med svår sömnapné

15 augusti, 2019 - Göteborgs universitet

Gruppen kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en aktuell studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig. – Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer, eller att båda sjukdomarna har gemensamma riskfaktorer som […]

>

Periodiska systemet skrivs om vid högt tryck

14 augusti, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Det periodiska systemet har varit ett centralt verktyg för materialforskning sedan det först skapades för 150 år sedan. Nu presenterar Chalmersforskaren Martin Rahm ytterligare en dimension till systemet vilket ger helt nya förutsättningar för materialforskning. Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of American Chemical Society.