Pressmeddelanden

Nytt om namn

>

Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen

7 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskarna kan nu med modern teknologi, som små mätinstrument på låret i enklaste fall, mäta stillasittande och fysisk aktivitet objektivt, och på så sätt komma närmare sanningen.

– När de med fysiska arbeten tidigare själva fått rapportera, säger de sig inte sitta särskilt mycket, men den nya tekniken visar att de sitter mycket mer än de vet om, säger professor Svend Erik Mathiassen.

>

Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

>

Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

​92 forskningsprojekt får dela på 322 miljoner i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Forskningen berör allt från familjepolitik och psykisk ohälsa till levnadsvillkor och säkra förlossningar och ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.

>

Licentiatavhandling om ledarskap i ett föränderligt samhälle

1 oktober, 2019 - Jönköping University

Eva Norrman Brandt har på nära håll studerat förändringsprocessen i en läkemedelsfabrik för att identifiera olika typer av förändring. Dessutom har hon studerat hur ledarskapet påverkar förändringsprocessen och medarbetarnas upplevelser av den. Hon hoppas att vuxenutvecklingens koppling till ledarskap som redovisas i materialet kan inspirera till ett nytt sätt att rekrytera och utveckla ledare.

>

Unikt samarbete mellan forskare och praktiker inom socialt arbete

25 september, 2019 - Högskolan i Gävle

– Det här är ett arbete som pågår hela tiden, ett kunskapsutbyte där vi kan lära av varandra, för vi behöver varandra.

Han pekar på att samarbetet resulterat i flera forskningsprojekt där forskare och praktiker arbetar ihop. Ett projekt om arbetsmiljön för socialarbetare, ett annat handlar om beroendevården i Gävle och ett tredje om hur fältgrupperna i Gävle och Sandviken samarbetar.

>

Ny kunskapsöversikt om cannabis

25 september, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

​Cannabis är en av världens mest använda droger. Frågor kring cannabis och dess effekter på hälsa och sociala förhållanden är mycket omdebatterade både i Sverige och internationellt. Idag släpper Forte kunskapsöversikten Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?.

>

Nytt metodstöd hjälp vid ohälsa på jobbet

24 september, 2019 - Umeå universitet

Ett verktyg har utarbetats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten för att arbetsgivare ska kunna känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av arbetet. Detta för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar.

>

Framgångsrika fiskfällor internationell succé

12 september, 2019 - Högskolan i Gävle

Vi behöver få fler yngre att bli yrkesverksamma fiskare. Därför har forskare som Lars Hillström, skapat fiskeredskap som är mer lätthanterliga och dessutom kan ge bra fångster.

– Förr hade vi lika många fiskebyar i Gävleborgs län som här finns fiskare idag, genom att utveckla moderna ergonomiska fällor vill vi ändra på det, säger Lars Hillström.

>

Forskningsprojekt ska få förskolor att lära av andra länder

3 september, 2019 - Högskolan i Gävle

​I Spanien är man ensam med 24 till 30 treåringar och då blir man bra på undervisning, som underlättar en annan typ av verksamhet, och det är en sak vi kan lära av, säger Kia Kimhag, lärare vid Högskolan i Gävle.
Och besökare hos oss reagerar på att barn i den svenska förskolan är självständiga och att många förundras över att barnen kan så mycket i tidig ålder och att de får försöka själva.

>

Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

23 augusti, 2019 - Högskolan i Gävle

– Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle, som i en unik studie under lång tid följt chefer och personal på samma enhet.