Pressmeddelanden

Nytt om namn

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

23 juni, 2020 - SLU

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Ny kunskapsöversikt om hemlöshet

3 juni, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Antalet hemlösa i Sverige ökar. En viktig orsak är fattigdom, en annan är brist på bostäder. I dag släpper Forte en ny kunskapsöversikt om hemlöshet.

Uppdaterad enkät mäter arbetsmiljön på vetenskaplig grund

3 juni, 2020 - Malmö universitet

När arbetsmiljön ska utvärderas på en arbetsplats är det viktigt med tillförlitliga mätmetoder – och något att jämföra med. Det vet Hanne Berthelsen vid Malmö universitet som varit med och utvecklat en ny version av verktyget COPSOQ:
– Vi har nu bästa möjliga förutsättningar att utvärdera hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser jämfört med hur det är i befolkningen i stort.

Nyutnämnd hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin

2 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Bo Håkansson, professor på Chalmers tekniska högskola, har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bo Håkansson, född 1953, är professor inom elektroteknik. Hans världsledande forskning kring fortledning av ljudvågor i mänskligt ben har lett fram till en hörapparat, förankrad i skallbenet, som i dag finns att tillgå över hela världen och har […]

Ny forskningsrapport om övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

28 maj, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Att bemöta existentiell ensamhet i sin yrkesroll

29 april, 2020 - Malmö universitet

Coronakrisen har ökat äldres ensamhet. Men även i vanliga fall blir existentiella frågor allt viktigare när någon närmar sig livets slut. Hur kan hälso- och sjukvårdspersonal ge stöd? Detta har studerats i en ny avhandling från Malmö universitet.

Chefens stöd avgörande vid distansarbete

23 april, 2020 - Högskolan i Gävle

Chefens stöd och engagemang i var och en, blir extra viktigt nu då många som jobbar på distans inte är vana att göra det, säger Sofie Bjärntoft som forskar om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle.

Annars finns en risk, när man jobbar väldigt mycket på distans, att anställda förlorar sin känsla av sammanhang i arbetet vilket kan ha en negativ effekt på arbetsmotivationen, säger Linda Widar.

Allt större löneskillnader mellan olika arbetsplatser

16 april, 2020 - Stockholms universitet

Löneskillnaderna mellan olika arbetsplatser i Sverige blir allt större. Det visar en ny studie i sociologi av bland andra forskare från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, som undersökt data från Sverige och 13 andra höginkomstländer.

Att lära i par ger sjuksköterskor tryggheten de behöver

16 april, 2020 - Högskolan i Gävle

​Att arbeta i par och få den tryggheten, då man som ny är som mest känslig och mest sårbar, kan avgöra om man blir kvar, säger Ylva Pålsson, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hon såg studenter blomma upp när de fick prova att lära tillsammans med en kamrat.

– Det är så viktigt att vi tar hand om de som kommer nya då många slutar, säger Ylva Pålsson.

Chalmers expertis i samband med coronautbrottet

2 april, 2020 - Chalmers tekniska högskola

På Chalmers tekniska högskola finns ett stort antal forskare som kan bidra till kunskapsläget kring utbrottet av det nya coronaviruset ur olika aspekter. Här följer ett urval av Chalmersforskare som kan svara på frågor.