Pressmeddelanden

Nytt om namn

>

Arbetslöshet ger stor försämring i hälsorelaterad livskvalitet

26 juni, 2019 - Umeå universitet

Den som drabbas av arbetslöshet förlorar hälsorelaterad livskvalitet motsvarande nästan ett helt år vart tionde år, jämfört med den som har arbete. Det visar forskning vid Umeå universitet. En förklaring till resultaten är att arbetslösa lider mer av ångest och depression än arbetande.

>

Flexibelt arbete – himmel eller helvete?

19 juni, 2019 - Högskolan i Gävle

– Förr i tiden sades det att höga krav går att hantera bara man har bra kontroll över jobbet, men om kraven blir för höga spelar det troligen mindre roll hur stort inflytande man har och då hjälper det inte att kunna välja att jobba när man vill.
Här vet forskarna att bemanningsanställda har svårare att bli integrerade på arbetsplatsen, att de har en sämre hälsa och en överrisk för arbetsskador.

>

Nyutnämnda hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

19 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Gunilla Backman, Carl Bennet och Denis Mukwege har utsetts till hedersdoktorer på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin utses år 2019 tre personer som sedan många år har betydelsefulla samarbeten med Göteborgs universitet. Med utnämningarna vill akademin markera både uppskattning över det som varit, och en vilja till fortsatt samverkan. – […]

>

Högskolan bäst i Sverige på att samarbeta med företag

10 juni, 2019 - Högskolan i Gävle

Tillväxtverket och Energimyndigheten har nominerat Högskolan i Gävle som Sveriges kandidat till EU:s pris för företagsfrämjande.
– Att vi nominerats som bäst i Sverige är ju en fantastisk bekräftelse för oss alla som är inblandade i detta, säger Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle.

>

Ond cirkel när astma och social status samspelar

5 juni, 2019 - Umeå universitet

Personer med astma i barndomen blir ofta lågutbildade som vuxna. Dessutom är låg utbildning och låg inkomst i vuxenlivet kopplade till ökade riskfaktorer för astma och luftvägsproblem. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Forte stärker arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv

23 maj, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Hur påverkas din hälsa, din familj och din arbetsinsats av olika typer av anställningsformer? Hur skapas förutsättningar för att arbeta hela livet? Och hur hanteras konflikter när de uppstår på jobbet? Nu satsar Forte 200 miljoner kronor på att stärka arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv.

>

Arbetslivsforskare får Kungliga Skytteanska Samfundets pris

8 april, 2019 - Högskolan i Gävle

David Hallman, arbetslivsforskare vid Högskolan i Gävle, får det Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre välförtjänt forskare. Prissumman är på 40 000 kr. – Det betyder jättemycket för mig att få ett sådant här pris. Man lägger ju ner mycket energi och det är för att det är roligt och spännande och stimulerande, men det […]

>

Störande ljud på kontor kostar stora pengar

26 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap, säger John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.
– Ljuden vi talar om, som gör människor sjuka och som starkt negativt påverkar produktiviteten, blir något som man inte kan undvika.

>

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

20 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
Sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra år tittar forskarna därför på hur det ser ut inom handeln, som anställer många unga.

>

Nu tar landshövdingen Högskolan i Gävles forskare på turné

15 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​19 mars, besöks Vallviks bruk i Söderhamn och temat för kvällen blir hur vi ska få ett hållbart företagande och en hållbar ekonomi.
– Det som andra försöker lägga på som smink idag, det vill säga hållbarhet, är någonting som Högskolan i Gävle har haft som en kärna i verksamheten i 20 år och nu ser man att många av Högskolans bästa forskare är väldigt efterfrågade i media också, säger Per Bill.