Pressmeddelanden

Nytt om namn

>

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

13 februari, 2019 - Umeå universitet

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.

>

Fortes prioriteringar för forskning om framtidens arbetsliv

8 februari, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas de kommande åren. I dag lanseras den strategiska agendan, en slags färdplan, för Fortes tioåriga nationella program om arbetslivsforskning.

>

Nätmobbning i ett gränslöst arbetsliv

31 januari, 2019 - Malmö universitet

Fler chefer och män blir cybermobbade på jobbet. Den digitala kommunikationen har förändrat maktdynamiken. Varje digital plattform skapar ett särskilt rum för mobbning. Arbetsgivare och medarbetare behöver samtala om digital kommunikation och skapa ramar för vad som gäller för arbetsplatsen. Det framgår av Rebecka Cowen Forssells avhandling vid Malmö universitet.

>

Klyftor mellan stad och landsbygd beror på befolkningens sammansättning

31 januari, 2019 - Linköpings universitet

Städernas tillväxt ökar när fler människor flyttar in. Men vad är orsaken till tillväxten? Det beror på vilka individer det är som flyttar till städerna, visar forskare från Linköpings universitet. Resultatet som publicerats i Science Advances visar att de som lämnar mindre orter i genomsnitt har högre utbildning och kognitiv förmåga än de som stannar. Det gör att klyftan mellan orter ökar.

>

Ilska och glädje i digitala medier fokus för forskningsprogram

14 januari, 2019 - Karlstads universitet

Journalistiken har de senaste åren sett ett ökat engagemang i digitala medier, både positivt och negativt. Ett forskningsprogram vid Karlstads universitet, finansierat av Anderstiftelsen, undersöker närmare hur engagemanget tar sig uttryck och på vilket sätt branschen kan arbeta för att skapa en mer konstruktiv dialog med sin publik.

>

Vänder det äntligen för socialsekreterarna nu?

18 december, 2018 - Högskolan i Gävle

​- Vi ser en förbättring när det gäller arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga i Stockholms län och det är fantastiskt roligt, säger Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle.
– Det är ju en yrkesgrupp som länge haft tuffa arbetsvillkor och att det äntligen verkar ha vänt, åtminstone i de kommuner som ingår i vår studie, är ju väldigt roligt, säger Pia Tham.

>

9.9 miljoner ska öka intresset för teknik

17 december, 2018 - Högskolan i Gävle

Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond (Ljungbergsfonden) investerar 9.9 miljoner kronor i Högskolan i Gävle för att via ”Teknikerjakten” öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

Till Högskolans ingenjörsprogram har intresset av förstahandssökande varit stort, en ökning med 31 procent förra året och i år med ytterligare 19 procent.

>

AI – revisorns undergång?

7 december, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
– Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut.

>

Högskolan ska kompetensutveckla specialister i basindustrin

5 december, 2018 - Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet ska nu tillsammans utveckla kurser för ett livslångt lärande inom basindustrin. Basindustrierna har stora behov För att möta utmaningarna med den digitala utvecklingen och Industri 4.0 finns stora behov av att förnya och fördjupa kompetensen hos yrkesverksamma inom basindustrin. Högskolan i Gävle kommer därför tillsammans med Luleå Tekniska […]