Pressmeddelanden

Nytt om namn

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

18 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.
Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men nere på klassrumsnivå.

Chatten på 1177 har förändrat arbetsmiljön

10 november, 2020 - Uppsala universitet

Arbetsmiljön har påverkats både positivt och negativt för de sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden som har kontakt med patienter via chatt istället för telefon. På plussidan finns att tidspressen är mindre, och en lugnare känslomässig arbetsmiljö. På minussidan att chatta med många patienter parallellt utan att veta när patienterna väljer att svara.

Våldet på arbetet ökar ofta där man skurit ner på personalen

9 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning.
– Försäkringskassan hade väldigt många självmordshot en period, de hade ändrat sättet som de fattade beslut utan att göra en riskbedömning, säger Sofia Wikman.
– Det handlar om förutsättningar för bemötande för personalen, då hot och våld handlar om de som är skörast i samhället

Missförstånd kan göra transportfirmor till miljöbovar

22 oktober, 2020 - Högskolan i Gävle

– Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta, frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.

– Det här är första gången vi forskare säger att ett samarbete inte alltid är att föredra för grön logistik. Det är inte alltid, ju mer desto bättre..

”När jag känner doften så kommer minnena tillbaka”

12 oktober, 2020 - Högskolan i Gävle

​Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.
Personalen: ”Med det här materialet kan ingenting gå fel och det är så positivt att få lära sig om natur, blommor och fåglar. Man kan titta på en fågel och så kan man höra hur fågeln sjunger och prata om den.

Forte stärker forskningen för att klara samhällets utmaningar

2 oktober, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte stärker forskningen kring hälsa, arbetsliv och välfärd med 310 miljoner kronor.
Bland annat ska 20 forskningsprojekt studera coronakrisens följder och hur samhället bättre kan klara av kriser i framtiden.

Socialt engagemang riskfaktor för lärare

16 september, 2020 - Högskolan i Gävle

​En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper.
​- De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta, säger Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Skövde och SÄPO sätter fokus på informationssäkerhet

3 september, 2020 - Högskolan i Skövde

Oktober månad är European Cybersecurity Month (ECSM). Då uppmärksammas data- och informationssäkerhet lite extra i hela Europa och så också på Högskolan i Skövde. Den 27 oktober är det dags för årets informationssäkerhetsdag. På programmet står bland annat ett online seminarium med Säkerhetspolisen, SÄPO.

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

3 september, 2020 - Stockholms universitet

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet som publiceras i British Medical Journal.