Pressmeddelanden

Nytt om namn

>

Arbetslivsforskare får Kungliga Skytteanska Samfundets pris

8 april, 2019 - Högskolan i Gävle

David Hallman, arbetslivsforskare vid Högskolan i Gävle, får det Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre välförtjänt forskare. Prissumman är på 40 000 kr. – Det betyder jättemycket för mig att få ett sådant här pris. Man lägger ju ner mycket energi och det är för att det är roligt och spännande och stimulerande, men det […]

>

Störande ljud på kontor kostar stora pengar

26 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap, säger John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.
– Ljuden vi talar om, som gör människor sjuka och som starkt negativt påverkar produktiviteten, blir något som man inte kan undvika.

>

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

20 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
Sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra år tittar forskarna därför på hur det ser ut inom handeln, som anställer många unga.

>

Nu tar landshövdingen Högskolan i Gävles forskare på turné

15 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​19 mars, besöks Vallviks bruk i Söderhamn och temat för kvällen blir hur vi ska få ett hållbart företagande och en hållbar ekonomi.
– Det som andra försöker lägga på som smink idag, det vill säga hållbarhet, är någonting som Högskolan i Gävle har haft som en kärna i verksamheten i 20 år och nu ser man att många av Högskolans bästa forskare är väldigt efterfrågade i media också, säger Per Bill.

>

Industrisamtalet fortsätter med samtal om människans villkor i produktionen

6 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Nu fortsätter samtalen mellan företrädare för industrin och Högskolan i Gävles forskare, denna gång handlar det om hur vi får medarbetare som mår bra och presterar bra.

Gert Frick, direktör på Volvo personvagnar och expert på lean, blir en av företrädarna när industrin och Högskolans forskare för andra gången träffas den 27 mars.

>

Förskolan står inför stora utmaningar – enligt forskning

28 februari, 2019 - Malmö universitet

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en färsk forskningsrapport från Malmö universitet. Förskollärarens uppdrag har undersökts, mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och en ökad psykisk ohälsa hos förskollärare.

>

Målen om jämställdhet för Dalarnas trafikplaner kan utvecklas

26 februari, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

En hel del återstår innan den regionala transportplaneringen uppnår jämställdhetsmålet – i alla fall i Dalarna. Det har VTI kommit fram till efter dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner inom trafikplaneringen.

>

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

13 februari, 2019 - Umeå universitet

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.

>

Fortes prioriteringar för forskning om framtidens arbetsliv

8 februari, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas de kommande åren. I dag lanseras den strategiska agendan, en slags färdplan, för Fortes tioåriga nationella program om arbetslivsforskning.

>

Nätmobbning i ett gränslöst arbetsliv

31 januari, 2019 - Malmö universitet

Fler chefer och män blir cybermobbade på jobbet. Den digitala kommunikationen har förändrat maktdynamiken. Varje digital plattform skapar ett särskilt rum för mobbning. Arbetsgivare och medarbetare behöver samtala om digital kommunikation och skapa ramar för vad som gäller för arbetsplatsen. Det framgår av Rebecka Cowen Forssells avhandling vid Malmö universitet.