Pressmeddelanden

Nytt om namn

Europeiskt samarbete för bättre skolmiljö

11 december, 2019 - Högskolan i Gävle

​I ett treårigt projekt ska forskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs vid Högskolan i Gävle, tillsammans med skolpersonal, utveckla metoder för att förändra och förbättra skolans fysiska miljö.

Projektet är ett samarbete mellan forskare från Sverige, England, Island, Danmark, Italien och Portugal

Stressforskning och kultur i ny podd

3 december, 2019 - Stockholms universitet

Är julstress ett folkhälsoproblem och vad är egentligen stress? Det är några ämnen i Stressforskningspodden från Stressforskningsinstitutet. Varje avsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat. Bland gästerna finns skådespelaren Sissela Kyle samt musikerna Tomas Adolphson och Anders Falk.

Låg grön aktivitet i svenska företag

28 november, 2019 - Uppsala universitet

Trots stor generell uppmärksamhet och globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på arbetet. Det är inte miljöaktivister som gör det utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden.

Många barn till migranter lyckas – men varför lyckas de?

22 november, 2019 - Högskolan i Gävle

​Föräldrar som migrerat säger till sina barn att ”Vi fick offra mycket när vi kom hit och nu måste ni på något sätt göra det värt det”.
– Detta skapar ett driv hos barn till migranter, säger Pinar Aslan, forskare vid Högskolan i Gävle.
– Det är jätteviktigt att man är medveten om den roll som familjen spelar och att man stöttar familjen och kompenserar för brisen på praktiska resurser.

Forte lyfter behovet av forskning för socialt hållbar utveckling

31 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskning som ger förutsättningar för en socialt hållbar utveckling behöver få ökad prioritet i forskningspolitiken. De utmaningar som vi står inför vad gäller hälsa, arbetsliv och välfärd riskerar annars att bromsa omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är huvudbudskapet i Fortes bidrag till regeringens kommande forskningsproposition.

DONNA-dagen – nationell nätverksträff för kvinnliga spelutvecklare

15 oktober, 2019 - Högskolan i Skövde

I samband med årets Sweden Game Conference arrangeras nätverksträffen DONNA-dagen, som tvärtemot vad namnet säger, faktiskt är två dagar. 50 kvinnliga spelstudenter från hela Sverige kommer under de två dagarna att delta i workshops och diskussioner ledda av kvinnliga mentorer från branschen.

Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen

7 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskarna kan nu med modern teknologi, som små mätinstrument på låret i enklaste fall, mäta stillasittande och fysisk aktivitet objektivt, och på så sätt komma närmare sanningen.

– När de med fysiska arbeten tidigare själva fått rapportera, säger de sig inte sitta särskilt mycket, men den nya tekniken visar att de sitter mycket mer än de vet om, säger professor Svend Erik Mathiassen.

Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

​92 forskningsprojekt får dela på 322 miljoner i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Forskningen berör allt från familjepolitik och psykisk ohälsa till levnadsvillkor och säkra förlossningar och ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.