Pressmeddelanden

Nytt om namn

Polisstudenters hälsa kartläggs i nytt projekt

22 februari, 2021 - Malmö universitet

Polisstudenters fysiska förmåga och hälsa testas i ett nytt projekt vid Malmö universitet. ”Vi vill veta om vi förbereder studenterna på rätt sätt”, säger Jenny Vikman, en av forskarna som leder projektet som på sikt också ska inkludera polisanställda.

Framgångsrika Studio Ludum avslutas med nystart

4 februari, 2021 - Högskolan i Skövde

Innovationsprojektet Studio Ludum har med dataspel som drivkraft stöttat spelintresserade UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) till att inleda eller återuppta studier och komma närmare arbetslivet. Projektet avslutas nu vid Högskolan i Skövde genom en digital slutkonferens. Men konceptet är framgångsrikt och Studio Ludum fortsätter i annan regi, tillsammans med bland annat Skövde kommun.

”Coronastrategin var en strategi för en homogen befolkning”

14 december, 2020 - Högskolan i Gävle

​Migranterna hade en livsstil och ett sätt att leva som inte förväntades av den svenska strategin. Det ser ut som om de ansvariga helt missade detta i sina förberedelser, säger Komalsingh Rambaree, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

– Myndigheter borde, efter den stora invandringen, vetat att detta är en sårbar grupp och haft en strategi som innehållit mekanismer för att skydda dem.

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

18 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.
Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men nere på klassrumsnivå.

Chatten på 1177 har förändrat arbetsmiljön

10 november, 2020 - Uppsala universitet

Arbetsmiljön har påverkats både positivt och negativt för de sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden som har kontakt med patienter via chatt istället för telefon. På plussidan finns att tidspressen är mindre, och en lugnare känslomässig arbetsmiljö. På minussidan att chatta med många patienter parallellt utan att veta när patienterna väljer att svara.

Våldet på arbetet ökar ofta där man skurit ner på personalen

9 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning.
– Försäkringskassan hade väldigt många självmordshot en period, de hade ändrat sättet som de fattade beslut utan att göra en riskbedömning, säger Sofia Wikman.
– Det handlar om förutsättningar för bemötande för personalen, då hot och våld handlar om de som är skörast i samhället

Missförstånd kan göra transportfirmor till miljöbovar

22 oktober, 2020 - Högskolan i Gävle

– Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta, frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.

– Det här är första gången vi forskare säger att ett samarbete inte alltid är att föredra för grön logistik. Det är inte alltid, ju mer desto bättre..

”När jag känner doften så kommer minnena tillbaka”

12 oktober, 2020 - Högskolan i Gävle

​Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.
Personalen: ”Med det här materialet kan ingenting gå fel och det är så positivt att få lära sig om natur, blommor och fåglar. Man kan titta på en fågel och så kan man höra hur fågeln sjunger och prata om den.