Pressmeddelanden

Nytt om namn

Socialt engagemang riskfaktor för lärare

16 september, 2020 - Högskolan i Gävle

​En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper.
​- De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta, säger Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Skövde och SÄPO sätter fokus på informationssäkerhet

3 september, 2020 - Högskolan i Skövde

Oktober månad är European Cybersecurity Month (ECSM). Då uppmärksammas data- och informationssäkerhet lite extra i hela Europa och så också på Högskolan i Skövde. Den 27 oktober är det dags för årets informationssäkerhetsdag. På programmet står bland annat ett online seminarium med Säkerhetspolisen, SÄPO.

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

3 september, 2020 - Stockholms universitet

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet som publiceras i British Medical Journal.

Svenska arbetare bland de högst betalda i Europa vid 1800-talet slut

1 september, 2020 - Uppsala universitet

Arbetarlönerna utvecklades snabbare i Sverige än i andra europeiska länder under 1800-talet. I slutet av seklet var de bland de högsta i Europa och allra mest ökade lönerna för de sämst betalda. Det här visar ny forskning från Uppsala universitet. Studien har publicerats i tidskriften The Journal of Economic History.

Forte stärker forskningen kring äldreomsorgen

27 augusti, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Under den pågående pandemin har äldreomsorgen hamnat i fokus. Problemen som uppmärksammats har varit många. För att utveckla och förbättra äldreomsorgen behövs mer kunskap. Forte utlyser därför medel till forskning som kan möta utmaningarna på området.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

23 juni, 2020 - SLU

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Ny kunskapsöversikt om hemlöshet

3 juni, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Antalet hemlösa i Sverige ökar. En viktig orsak är fattigdom, en annan är brist på bostäder. I dag släpper Forte en ny kunskapsöversikt om hemlöshet.

Uppdaterad enkät mäter arbetsmiljön på vetenskaplig grund

3 juni, 2020 - Malmö universitet

När arbetsmiljön ska utvärderas på en arbetsplats är det viktigt med tillförlitliga mätmetoder – och något att jämföra med. Det vet Hanne Berthelsen vid Malmö universitet som varit med och utvecklat en ny version av verktyget COPSOQ:
– Vi har nu bästa möjliga förutsättningar att utvärdera hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser jämfört med hur det är i befolkningen i stort.

Nyutnämnd hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin

2 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Bo Håkansson, professor på Chalmers tekniska högskola, har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bo Håkansson, född 1953, är professor inom elektroteknik. Hans världsledande forskning kring fortledning av ljudvågor i mänskligt ben har lett fram till en hörapparat, förankrad i skallbenet, som i dag finns att tillgå över hela världen och har […]

Ny forskningsrapport om övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

28 maj, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.