Pressmeddelanden

Odontologi

Nya rön om kroniskt smärtsyndrom i munnen

17 september, 2018 - Göteborgs universitet

Nu klarnar bilden något kring den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, som i huvudsak drabbar kvinnor i medelåldern och uppåt. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin tas ytterligare steg mot bättre diagnostik och behandling. – Förhoppningen är att de nya fynden kan bidra till utvecklingen av objektiva diagnostiska kriterier och effektiva individuella behandlingsformer, vilket saknas i dag, konstaterar Shikha Acharya, disputerad inom oral mikrobiologi och […]

Minskad tandvårdsrädsla hos barn med internet-KBT

23 januari, 2018 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en lättillgänglig behandling för barn och ungdomar med fobi mot att gå till tandläkaren. Studien, som publiceras i Journal of Medical Internet Research visar att behandlingseffekten av den internetbaserade KBT-behandlingen var stark med minskad rädsla och ökad förmåga att klara av tandvården. Ett år senare var hälften av barnen […]

Genetiska brister i immunsystemet förklarar vissa barns svårbehandlade karies

24 november, 2017 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har för första gången kunnat koppla genetiska defekter i immunsystemet till varför ungefär var femte barn har en mer svårbehandlad karies. Resultaten, som kan leda till bättre sätt att identifiera högriskpatienter och behandla deras karies, presenteras nu i tidskriften EBioMedicine.

Särskilt sjukdomsframkallande bakterier bakom vissa barns högre kariesrisk

28 september, 2017 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har för första gången kunnat koppla förekomsten av mutanter av kariesbakterien Streptococcus mutans och deras unika vidhäftningsmekanism till varför vissa barn har högre risk för karies. Resultaten, som kan leda till bättre sätt att identifiera högriskpatienter och behandla deras karies, presenteras nu i tidskriften EBioMedicine.

Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

16 maj, 2017 - Jönköping University

Den medicinska diagnosen räcker inte för att planera god tandvård för barn med funktionsnedsättningar. I en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, undersöker Johanna Norderyd de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.

Forskarnas kost för bättre munhälsa och mindre diabetesmedicin

17 november, 2016 - Högskolan Kristianstad

I dag avslutas en pilotstudie där 10 försökspersoner med typ 2-diabetes fått en specialkomponerad kost under två veckor. Åtta forskare undersöker hur matvanorna kan förbättra munhälsa och minska medicineringen mot diabetes.

Tandhälsans utveckling under 30 år undersökt i ny avhandling

3 maj, 2016 - Uppsala universitet

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Kristina Edman undersökt munhälsans utveckling över en 30 årsperiod. Resultaten visade att de två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av.

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress och ekonomi

22 mars, 2016 - Göteborgs universitet

Bara hälften av alla rotfyllningar som görs i allmäntandvården uppnår god kvalitet. En orsak kan vara att en väl utförd rotfyllning tar längre tid än tandvårdstaxan ersätter.

Det krävs nya metoder för att mäta muntorrhet

28 januari, 2016 - Malmö universitet

I en ny avhandling har specialisttandläkare Christina Diogo Löfgren vid Malmö högskola undersökt upplevelsen av muntorrhet i olika patientgrupper. Och det är inte självklart att patienter med konstaterat lite salivproduktion har störst besvär.
– En person som har lite salivproduktion behöver nödvändigtvis inte besväras av muntorrhet medan en individ som har god salivtillströmning faktiskt kan göra det. Det räcker alltså inte enbart att mäta mängden saliv för att konstatera muntorrhet. Vi behöver hitta metoder som mäter salivens specifika skyddsfunktioner, säger Christina Diogo Löfgren, doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.