Pressmeddelanden

Ospecificerat

>

Låginflammatorisk kost prövas mot barnreumatism

12 oktober, 2019 - Uppsala universitet

Traditionellt har inflammatorisk ledsjukdom hos barn och tonåringar behandlats med läkemedel för att dämpa smärta och inflammation, men även med träning av rörlighet och styrka. I en studie på Akademiska sjukhuset prövas så kallad låginflammatorisk kost som kompletterande eller alternativ behandling. Detta uppmärksammas i samband med internationella reumatikerdagen 12 oktober.

>

Internationell studie ska förbättra vården vid afasi

8 oktober, 2019 - Uppsala universitet

​Akademiska sjukhuset medverkar i en stor internationell studie där man samlar in data om patienter första året efter insjuknande i afasi till följd av stroke. Främsta syftet är att studera effekten av olika behandlingar och därmed kunna förbättra vårdinsatserna. Detta uppmärksammas med anledning av europeiska afasidagen 10 oktober.

>

Makt i samhället ger makt på nätet

8 oktober, 2019 - Uppsala universitet

Tidningars kommentarsfält, bloggar och Twitter beskrivs ofta som demokratiska platser där fler röster får komma till tals. En ny avhandling visar däremot hur redan röststarka grupper,t ex högutbildade personer som har en maktposition, gynnas av hur online-plattformar är utformade. Det som var tänkt att vara inkluderande för marginaliserade grupper, blir istället ett hinder för demokratiska samtal.

>

Emma Frans blir Årets alumn 2019

7 oktober, 2019 - Uppsala universitet

​Utmärkelsen Årets alumn vid Uppsala universitet tilldelas i år forskaren, författaren, folkbildaren och vetenskapsskribenten Emma Frans för hennes ”oförtrutna arbete för att öka motståndskraften mot missvisande fakta och falska nyheter”.

>

Internationell koalition med MDH och UNESCO möter klimatkrisen

4 oktober, 2019 - Mälardalens högskola

För att möta klimatkrisen på global nivå gör nu naturvetenskapen gemensam sak med samhällsvetenskap och humaniora. Därför skapas under 2019 BRIDGES, en ny internationell sammanslutning där UNESCO och flera andra internationella organisationer ingår, däribland Mälardalens högskola, MDH. Nu hålls den avslutande workshopen i Sigtuna där handlingsplanen ska formuleras.

>

Ny app ska ge smärtpatienter bättre stöd

4 oktober, 2019 - Uppsala universitet

Personer med kronisk smärta ska få bättre verktyg att hantera sin smärtupplevelse och tätare kontakt med vården mellan mottagningsbesök. Akademiska sjukhuset medverkar i en stor EU-finansierad pilotstudie, Relief, som syftar till att utveckla interaktiva hjälpmedel, bland annat en app, som ökar motivationen och gör det lättare att leva självständigt hemma.

>

Mallar riskerar att sätta patienters rättssäkerhet ur spel

30 september, 2019 - Malmö universitet

Standardiserade vårdplaner används inom vården för att säkerställa att patienter med liknande hälsotillstånd får samma vårdinsatser. Ny forskning från Malmö universitet visar dock att standardiserade planer riskerar att urholka patienters rättssäkerhet.

>

Religionshistoriker föreläser i Skövde om religionskollision, minoriteter, majoriteter och tolerans

30 september, 2019 - Högskolan i Skövde

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts? Svar på frågan ges vid oktobers första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde, onsdag 2 oktober. Föreläser gör religionshistorikern Eli Göndör.

>

Rättelse

18 september, 2019 - Uppsala universitet

I ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset publicerat 17 september om en klinisk studie gällande läkemedelskandidaten NIC-001 mot gastropares förekom felaktig information vilket vi beklagar.

>

Nytt läkemedel prövas mot svåra magproblem vid diabetes

17 september, 2019 - Uppsala universitet

Fördröjd tömning av magsäcken, gastropares, är ett sjukdomstillstånd som drabbar många diabetespatienter. Inom kort startar en klinisk studie, ledd från Akademiska sjukhuset, där man kombinerar ett befintligt läkemedel med ett nytt nanomaterial för att uppnå högre verkan med lägre dos.