Pressmeddelanden

Ospecificerat

>

Mer arbetsinriktad smärtrehabilitering målet för studie på Akademiska

16 augusti, 2019 - Uppsala universitet

En kombination av psykologiska och fysiska rehabiliteringsinsatser har god effekt vid långvarig smärta, men ofta saknas tydlig inriktning mot återgång i arbete. I en ny studie på smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet, ska en metod för arbetsanpassning kallad Krav- och funktionsschema (KOF) utvärderas.

>

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier

17 juli, 2019 - Linköpings universitet

Unga tjejer med självskadebeteende upplever i en simulering av sociala medier att de får mer negativ feedback än de faktiskt får. De tar också ogilla-markeringar hårdare. Det visar Irene Perini, forskare vid Center for Social and Affective Neuroscience, CSAN, Linköpings universitet, i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel.

>

Möt oss i Almedalen

1 juli, 2019 - Möt oss i Almedalen

Mälardalens högskola (MDH) kommer att vara på plats i Almedalen. Våra representanter kommer att delta på flera seminarier och kommer dessutom finnas tillgängliga för journalister och andra intressenter som önskar våra kommentarer till aktuella teman som exempelvis kompetensförsörjning och samverkan med näringslivet.

>

Avslutningshögtid vid Mälardalens högskola

17 juni, 2019 - Avslutningshögtid vid Mälardalens högskola

Den 18-19 juni 2019 arrangeras Avslutningshögtid för de studenter som läser sin sista termin vid Mälardalens högskola under våren 2019.

>

MDH får 34 miljoner kronor för att utbilda medarbetare inom svensk industri

10 juni, 2019 - MDH får 34 miljoner kronor för att utbilda medarbetare inom svensk industri

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) besöker imorgon Västerås för att skriva under ett avtal som ger Mälardalens högskola (MDH) 34 miljoner kronor för att stärka kompetensutvecklingen i svensk tillverkningsindustri inom digitalisering, effektivitet och hållbarhet.  Satsningen, som går under projektnamnet Premium, bedrivs av MDH i samarbete med Jönköpings tekniska högskola (JTH) och har till syfte att […]

>

Antalet döda i organiserat våld det lägsta på sju år

3 juni, 2019 - Uppsala universitet

​Antalet döda i organiserat våld är det lägsta på sju år. Det visar nya data från fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program, UCDP, vid Uppsala universitet. Forskarna oroas dock över den ökade andelen konflikter med andra staters inblandning. Dessa konflikter tenderar nämligen att vara både längre och blodigare.

>

Autism hos barn med Downs syndrom utreds för sällan

3 juni, 2019 - Uppsala universitet

Barn med Down syndrom har ofta en svårare intellektuell funktionsnedsättning än vad som tidigare varit känt. Det är också vanligt att dessa barn har autism vilket alltför sällan utreds. Det framgår av en forskningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Forskarna efterlyser utökad screening för att ringa in barnen i tid.

>

Ny diagnosmetod möjliggör mer individuell behandling vid SLE

9 maj, 2019 - Uppsala universitet

Vissa personer med den autoimmuna sjukdomen SLE drabbas av livshotande inflammation i njurar och hjärna, medan andra främst får hud- och ledproblem. En forskargrupp i Uppsala har utvecklat en ny metod som kan göra det möjligt att redan vid diagnos förutsäga prognos och sjukdomsförlopp. Detta förbättrar möjligheterna att anpassa behandlingen individuellt.

>

Tjejlopp gör skillnad för kvinnor

23 april, 2019 - Uppsala universitet

Att delta i tjejlopp är betydelsefullt för kvinnor och lyfter deltagarnas självförtroende. Kvinnorna siktar på att prestera så bra som möjligt och det är det fysiska utförandet och att använda kroppen funktionellt som är det viktigaste, trots arrangörernas ofta stereotypa inramning av folkfest och något att unna sig. Det visar ny forskning från Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.