Pressmeddelanden

Ospecificerat

>

Pedagogiskt pris till lärare som vill ha engagemang, utveckling och dialog tillsammans med sina studenter

14 februari, 2019 - Pedagogiskt pris till lärare som vill ha engagemang, utveckling och dialog tillsammans med sina studenter

När studenter och medarbetare vid Mälardalens högskola fick möjlighet att nominera lärare och kollegor till pedagogiskt pris blev det rekord i antal nomineringar. Drygt 170 nomineringar på totalt 67 nominerade kom in. Det som förenar vinnarna är att de vill skapa möten med studenterna, föra en dialog, skapa engagemang för sitt ämne och att de hela tiden vill utveckla sitt sätt att föreläsa.

>

Pressinbjudan: Välkommen till invigningen av samverkansavtalet mellan MDH och MTM

7 februari, 2019 - Mälardalens högskola

Den 12 februari invigs det nya samverkansavtalet mellan Mälardalens högskola (MDH) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM ). Syftet med avtalet är att vidareutveckla samarbetet mellan organisationerna när det gäller att utveckla stöd till personer med funktionsnedsättning.

>

Sveriges första inkubator vid ett lärosäte fyller 20 år

5 februari, 2019 -

Idélab grundades 1999 och blev då Sveriges första affärsinkubator vid ett lärosäte. Målet var att erbjuda studenter ett alternativ till anställning genom att uppmuntra till entreprenörskap. I år firar Idélab 20 framgångsrika år med över 500 startade företag och tusentals nya idéer som följd.

>

Storsatsning på MDH-forskning inom hälsoteknik

29 januari, 2019 - Storsatsning på MDH-forskning inom hälsoteknik

Mälardalens högskola (MDH) har beviljats finansiering för forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa plus, ESS-H+. Forskningen ska utveckla teknik som möjliggör monitorering av hälsotillståndet hos människor oberoende av tid och plats. På detta sätt kan förebyggande åtgärder sättas in tidigare och en säkrare arbetsmiljö kan uppnås.

>

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

25 januari, 2019 - Högskolan i Gävle

Det offentliga samtalet tycks ha polariserats och språk och tonfall hårdnat. Lyssnandet och eftertanken har fått stå tillbaka.

”Jag har aldrig riktigt förstått det lättsinne i synen på ords makt som jag tycker mig notera hos dem som menar att yttrandefriheten i princip ska vara obegränsad. Som om ord bara är ord och alltid kan bemötas med ord.”
Göran Rosenberg

>

Möjligt att stärka kognitiv funktion vid utmattningssyndrom

24 januari, 2019 - Umeå universitet

Kognitiva nedsättningar, exempelvis problem med minne och koncentration, är vanligt förekommande vid utmattningssyndrom. Ny forskning från Umeå universitet visar att det är möjligt att förbättra kognitiv funktion för personer som drabbats av utmattningssyndrom och att detta även kan ha positiva effekter på återhämtningsförloppet.

>

Minskad sjukfrånvaro vid endometrios fokus för ny patientstudie på Akademiska

21 januari, 2019 - Uppsala universitet

Ungefär var tionde kvinna drabbas av endometrios, en sjukdom som innebär att livmoderslemhinna växer utanför livmodern. Många får problem med långvarig smärta och behandlas med morfinpreparat som kan skapa beroende och leda till långa perioder av sjukskrivning. I en ny studie på Akademiska sjukhuset prövas mer aktiva rehabiliteringsinsatser för att möjliggöra för fler att komma tillbaka i arbete.

>

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med läpp-käk-gomspalt

18 januari, 2019 - Uppsala universitet

Barn som föds med läpp-käk-gomspalt löper ökad risk för språkstörning, autismspektrumstörning, ADHD, psykotiska sjukdomar med flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och riskökningen är generellt högre för flickor än pojkar. Det visar en stor, svensk registerstudie av forskare vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset.

>

Blodstamcellstransplantation effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS

16 januari, 2019 - Uppsala universitet

Blodstamcellstransplantation är effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS. Det framgår av en internationell studie där autolog blodstamcellstransplantation jämförts med konventionell behandling. Akademiska har som enda svenska sjukhus medverkat i studien vars resultat nu publicerats i den ansedda medicinska tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association).

>

Sex frågor om brexit till statsvetaren Nicholas Aylott

15 januari, 2019 - Södertörns högskola

Ikväll är det dags för det brittiska parlamentet att rösta om det omstridda brexitavtalet som Theresa May har förhandlat fram med EU. Mycket tyder på att May kommer förlora omröstningen, och vad innebär det i så fall för brexit och Mays framtid som landets premiärminister? Statsvetaren Nicholas Aylott har svaren.