Pressmeddelanden

Ospecificerat

Ny avhandling om skyddet av privatlivet i svensk rätt

12 oktober, 2020 - Uppsala universitet

I en ny avhandling i juridik analyserar Johanna Chamberlain den svenska lagstiftningen kring intrång i privatlivet. Hon tar upp utmaningar som finns när det gäller att stärka det lagliga skyddet för individen och undersöker möjligheten att via skadeståndsrätten utkräva ansvar från personer som begått ett intrång.

Vårdanställda får sina röster hörda i studie om coronapandemin

25 september, 2020 - Högskolan Kristianstad

​Den rådande covid-19-pandemin har förändrat arbetssituationen för personal inom vården som har varit tungt belastad. Nu får vårdanställda inom Region Skåne möjlighet att göra sina röster hörda genom en enkät som forskare i Kristianstad och Lund ligger bakom. Hur har utsatthet som stress och smittorisk i arbetet påverkat hälso- och sjukvårdspersonal?

Volontärarbete viktigt för äldre fartygs bevarande och för eget välbefinnande

14 september, 2020 - Göteborgs universitet

Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både för det norska samhället och för frivilligarbetarna själva, visar en avhandling i kulturvård vid Göteborgs universitet.
Kulturvårdaren Erik Goth Småland har undersökt hur fartygsbevarandet i Norge har utvecklats under de senaste hundra åren. Han har studerat samhällsengagemanget för de historiska fartygen, undersökt volontärarbetarnas delaktighet i fartygens bevarande och vad volontärarbetet personligen betytt för de inblandade.

Något ökade kräftfångster i år

5 augusti, 2020 - SLU

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

RNA-byggstenar inte skadliga i mitokondriens DNA

9 juni, 2020 - Umeå universitet

​Byggstenar för ribonukleinsyra, RNA, som hamnar i mitokondrie-DNA utgör inte den risk som RNA-byggstenarna utgör i kärnans DNA, och de bidrar därmed inte till åldrandet. Det visar en ny studie på möss vid Umeå universitet.

Psykisk hälsa går djupare än huden vid psoriasis

4 juni, 2020 - Umeå universitet

Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad än hudsjukdomen bidrar till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Världsberömd fransk neurokirurg blir hedersdoktor i Umeå

29 maj, 2020 - Umeå universitet

Alim-Louis Benabid blir 2020 års hedersdoktor vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Professor emeritus Benabid har utvecklat revolutionerande neurokirurgiska behandlingar vid Parkinsons sjukdom som har bidragit till Umeå universitets starka position inom forskning och behandling vid Parkinson.

Akademiska får världsunik robot för mikrokirurgisk behandling av lymfödem

5 maj, 2020 - Uppsala universitet

Akademiska sjukhuset blir först i Sverige med en robot för mikrokirurgiska operationer. Internationellt är det den andra roboten i sitt slag som tas i bruk. Den ska i första hand användas för behandling av lymfödem och komplexa sår; operationer som tidigare inte kunnat utföras eftersom kärlen ansetts för små eller för skadade

Miljonsatsning på coronaforskning

29 april, 2020 - Malmö universitet

Malmö universitet satsar upp till sju miljoner kronor på att stimulera forskning som anknyter till den pågående coronakrisen. – Vi vill bidra med forskningsbaserad kunskap som behövs för att hantera konsekvenserna av pandemin men även för att bättre kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger rektor Kerstin Tham. Redan nu har en rad forskningsinitiativ i […]