Pressmeddelanden

Ospecificerat

>

9 521 personer väljer MDH i första hand

17 april, 2019 - 9 521 personer väljer MDH i första hand

Nu är anmälningarna till höstens utbildningar vid landets universitet och högskolor registrerade och totalt har 25 040 sökt ett program eller en kurs vid Mälardalens högskola (MDH). Det är populärast att läsa till socionom och sjuksköterska.

>

Koll på påsken – tro eller tradition

15 april, 2019 - Mälardalens högskola

Det svenska skolväsendet har genomgått en drastisk förändring över de senaste hundra åren. Från fokus på att fostra goda kristna medborgare till en skola vilande på konfessionsfri grund med kulturell och etnisk mångfald. Skolforskare Linda Jonsson reder ut begreppen kring traditioner, religion och vad det egentligen handlar om när skolan uppmärksammar årets största kristna högtid.

>

Stor satsning på kompetensutveckling av yrkesverksamma

12 april, 2019 - Stor satsning på kompetensutveckling av yrkesverksamma

Mälardalens högskolas (MDH) utbildning inom området innovation och produktrealisering som riktar sig till yrkesverksamma har beviljats fortsatt finansiering av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) under de kommande fyra åren.

>

Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning fokus för ny studie på Akademiska

11 april, 2019 - Uppsala universitet

Brist på uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus är en vanlig orsak till onödiga vårdskador. Inom kort inleds en regionövergripande studie, ledd från Akademiska sjukhuset, som syftar till att utveckla rutiner och arbetssätt för att förhindra detta. Kampradstiftelsen finansierar det treåriga projektet med fyra miljoner kronor.

>

Tidigare diagnos av Parkinson fokus för ny patientstudie på Akademiska

10 april, 2019 - Uppsala universitet

I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska forskare utvärdera nya metoder för att identifiera Parkinsonpatienter mycket tidigare än förut, innan typiska symptom såsom långsamma rörelser, stelhet och skakningar visat sig. Förhoppningen är att sjukdomen ska kunna bromsas i framtiden och då är det viktigt med tidig diagnos.

>

Miljonstöd till forskning om inkluderingen av förskolebarn med funktionsnedsättning

10 april, 2019 - Miljonstöd till forskning om inkluderingen av förskolebarn med funktionsnedsättning

MDH-forskare får 4,3 miljoner kronor från Forte för att undersöka hur förskolor arbetar med att inkludera barn med funktionsnedsättning i dagliga rutiner, utbildningsaktiviteter och lekar.

– Mer forskning behövs. Man har pratat väldigt mycket om att det är viktigt med inkludering men inte lika mycket om hur, säger Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik.

>

Tredje gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

3 april, 2019 - Umeå universitet

Fredag 5 april är det avslutning för tredje gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

>

Levnadssituationen hos äldre med traumatisk hjärnskada utforskas i ny studie

21 mars, 2019 - Uppsala universitet

Hur ser levnadssituationen ut på lång sikt för personer som är 60 år eller äldre när de drabbas av en traumatisk hjärnskada? I en forskningsstudie på Akademiska sjukhuset ska patientgruppen följas upp i syfte att förbättra kunskapsläget och kunna utveckla omhändertagande och rehabilitering.

>

Forskare från Mälardalens högskola på IVA:s 100-lista

20 mars, 2019 -

IVA firar 100-års jubileum med en ny 100-lista som kommer att presenteras årligen. De som hamnat på listan inför R2B Summit den 20 mars 2019 är forskare och forskarteam med forskning som har bäring på digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Två forskare från Mälardalens högskola finns med; Jakob Axelsson, professor i datavetenskap och Peter Funk, professor i AI/datavetenskap.

>

Muslimer födda i väst stödjer oftare extremism

19 mars, 2019 - Uppsala universitet

Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än personer som är födda och uppvuxna på annat håll och som emigrerat till västvärlden. Det visar forskning från Uppsala universitet. Forskarna menar att de västfödda muslimernas stöd för extremism kommer av känslan av att vara missgynnade och marginaliserade jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor.