Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Förvaltare och forskare kan rädda Östersjöarters dna

16 januari, 2019 - Stockholms universitet

Internationella avtal som rör biologisk mångfald på dna-nivå efterföljs inte i skyddade områden i Östersjön. Det visar forskare vid Stockholms, Göteborgs och Luleå tekniska universitet i en artikel i Conservation Biology. Det är allvarligt, menar forskarna, eftersom arterna i Östersjön har unik dna som är viktig att bevara.

>

Nytt projekt ska minska risken för kränkningar till sjöss

15 januari, 2019 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet 2019-01-15 Nytt projekt ska minska risken för kränkningar till sjöss Sjöfartens MeToo-upprop #lättaankar engagerade branschen. Nu ska ett nytt forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet kartlägga metoder och strategier för att minska risken för kränkande särbehandling inom sjöfarten. Inte heller sjöfarten är befriad från berättelser om sexuella trakasserier och kränkningar. Att arbeta till sjöss, ibland flera […]

>

Experter: Europa, EU, EU-val & Brexit

15 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Allt bäddar för att 2019 blir ett händelserikt år inom Europapolitiken. Om det går enligt nu gällande plan kommer Storbritannien, som första land någonsin, att lämna EU den 29 mars 2019. Och två månader senare, i slutet av maj, är det val till EU-parlamentet. Med anledning av detta har Göteborgs universitet satt samman en lång lista med forskare som kan EU och Europa ur en mängd olika synvinklar.

>

Skåda total månförmörkelse på Umevatoriet

15 januari, 2019 - Umeå universitet

Tidigt på MÅNdag (!) morgon den 21 januari blir fullmånen rödfärgad då den går in bakom jordens skugga. Umevatoriet i Umeå håller öppet hus då och ger intresserade chansen att titta på månförmörkelsen i teleskop.

>

Nya formella metoder för språkbehandling i datorn

15 januari, 2019 - Umeå universitet

När datorer behöver representera en menings innebörd används ofta grafer, bestående av noder och kanter, som är beräkningsmässigt svåra att verifiera. Genom att göra grafernas uppbyggnad tydlig kan många av svårigheterna hanteras mycket enklare. Petter Ericson försvarar resultaten i sin avhandling måndagen den 4 februari vid Umeå universitet.

>

Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella övergrepp

15 januari, 2019 - Malmö universitet

Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för de som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Bara att överlåta åt tandläkaren att undersöka munhälsan kan påminna om de sexuella kränkningar patienten en gång varit med om. Det visar en pågående studie vid Malmö universitet.

>

Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

15 januari, 2019 - Karlstads universitet

Hur användarna upplever tillgänglighet inom vardagligt resande är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar. Forskaren Katrin Lättman vid Karlstads universitet har utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

>

Genombrott inom organisk elektronik

14 januari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En enkel idé från forskare på Chalmers – om hur man i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom upptäckten att det går att ”dubbeldopa” polymerer.

>

Friktionskrav för cykelbanor behöver ses över

14 januari, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de enskilt viktigaste orsakerna till många allvarliga cykelolyckor. Därför behöver gällande råd och riktlinjer för cykelvägar ses över, både vad gäller definierade friktionskrav och mätmetoder, enligt forskare på VTI.

>

Företagsforskarskolan firar tio år och fortsätter sikta uppåt

14 januari, 2019 - Umeå universitet

Tio framgångsrika år firar Umeå universitets Företagsforskarskola med en stor workshop den 16 januari med över 50 deltagare: doktorander, handledare och företagspartners. Temat för dagen är visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden.