Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Avancerad teknik ger ny kunskap om våra tänders evolution

9 juli, 2020 - Uppsala universitet

Utvecklingen av våra tänder kan spåras hela vägen tillbaka till de allra första käkförsedda ryggradsdjuren som levde för över 400 miljoner år sedan. Det konstaterar en forskargrupp vars arbete letts från Uppsala universitet. För att kunna undersöka de svårstuderade fossilen har forskarna använt sig av en avancerad typ av skiktröntgen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

Uppsala ett av nio lärosäten i Europauniversitet om hållbara städer

9 juli, 2020 - Uppsala universitet

Enlight-konsortiet, där Uppsala universitet ingår, blir ett av 24 nya europeiska universitetssamarbeten som finansieras av EU-kommissionen i andra omgången av prestigeprogrammet European Universities. Programmet syftar till att skapa fördjupade strategiska samarbeten mellan europeiska universitet för att gemensamt möta Europas samhällsutmaningar.

Lantbrukets roll som klimatbov kan ifrågasättas

7 juli, 2020 - Linköpings universitet

Enligt FN:s klimatpanel IPCC står lantbruket för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser och ses därför av många som en klimatbov. Den slutsatsen bygger dock på ett paradigm som kan ifrågasättas, skriver LiU-forskaren Per Frankelius i en nyligen publicerad artikel i Agronomy Journal.

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

6 juli, 2020 - Malmö universitet

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Forskare har studerat hur invånare i bland annat Hammarkullen och Botkyrka upplever kollektivtrafiken.

Ny metod visar hur Parkinsonprotein skadar cellmembran

2 juli, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Vid Parkinsons sjukdom klumpar proteinet alfasynuklein ihop sig i hjärnan. Detta förstör cellernas membran och cellerna dör. Genom att använda en helt ny metod från Chalmers, har man visat att membranets sammansättning verkar vara avgörande för hur lite alfasynuklein som behövs för att en skada i membranet ska uppstå.

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

1 juli, 2020 - Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.

Sommarlyssning från Jönköping University

1 juli, 2020 - Jönköping University

Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals har spelat in fem avsnitt av podcasten Vertikala samtal med både JU-forskare och inbjudna gäster. Bland gästerna finns bland annat barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Richard Florida, en av världens ledande forskare och debattörer inom stadsutveckling och förnyelse. De flesta av samtalen tar upp olika aspekter av den pågående Covid 19-pandemin.

Pressinbjudan: Ungdomar stadsplanerar som sommarjobb

1 juli, 2020 - Luleå tekniska universitet

Ett 40-tal ungdomar, fördelat på två perioder i sommar, har som sommarjobb att stadsplanera Hertsöheden, ett idag obebyggt område mellan Lerbäcken och Hertsön i Luleå. Sommarjobbarna leds av studenter från civilingenjörsprogrammen i arkitektur och väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.  Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Luleå kommun och äger rum […]