Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

EU:s stora ansvar för tropisk avskogning visas i nya studier

21 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En sjättedel av utsläppen från en genomsnittlig diet i EU kan direkt kopplas till avskogning av regnskog. Två nya studier tydliggör konsumtionens klimatpåverkan genom att kombinera satellitdata från regnskog, global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder.
– Man kan säga att EU importerar avskogning av stora arealer varje år, säger chalmersforskaren Martin Persson.

>

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

20 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
Sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra år tittar forskarna därför på hur det ser ut inom handeln, som anställer många unga.

>

Hur konflikter kan hanteras då svenska kustlandskap ska utvecklas

20 mars, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring funnits sedan länge samtidigt som områdena varit viktiga för friluftsliv. När områdena ska bevaras men samtidigt utvecklas uppstår därför ofta konflikter. Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar på sätt att hantera dessa konflikter genom planering.

>

Möjligt att utvinna mer ur befintliga gruvor

20 mars, 2019 - Luleå tekniska universitet

Att utvinna metaller och industrimineral ur en och samma gruva skulle minska mängden avfall och öka den ekonomiska nyttan. I ett projekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet de geologiska förutsättningarna att bredda brytningen i befintliga gruvområden.

>

Restriktiv migrationspolitik skadlig för migranters hälsa

19 mars, 2019 - Stockholms universitet

Restriktiv migrationspolitik har negativ inverkan på migranters hälsa. Det framgår av en internationell översiktsstudie från bland annat Stockholms universitet, som är publicerad i Lancet Global Health.

>

Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi

19 mars, 2019 - Umeå universitet

Vilka faktorer bestämmer formen på ett blad? Genom att använda olika systembiologiska metoder har Barbara Terebieniec identifierat gener som kontrollerar bladform i europeisk asp. Barbara Terebieniec lade fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet den 14 mars.

>

På väg mot en tsunami av ljus

19 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har upptäckt ett sätt att skapa en helt ny strålningskälla. De ultraintensiva ljuspulserna består av en enda vågrörelse och kan beskrivas som en tsunami av ljus. Den starka vågen kan användas för att utforska växelverkan mellan ljus och materia på ett nytt sätt. Resultaten publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Physical Review Letters.

>

Prisregn över Umeå Plant Science Centre

18 mars, 2019 - Umeå universitet

Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Umeå ut priser till framstående forskare – i år är tre av sju pristagare forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC).

>

Skolor och forskare satsar tillsammans på det digitala lärandet

18 mars, 2019 - Högskolan i Halmstad

Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, gränsöverskridande programmering och det digitala ledarskapet. Det är några av de forskningsprojekt som är aktuella inom samverkansprojektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan). Projektet stämmer väl in i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan. I handlingsplanen har Högskolan i Halmstad haft en viktig roll.