Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Riksbankens Jubileumsfond skänker antologi om rösträtten till Sveriges lärare och skolbibliotek

20 maj, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond skänker antologi om rösträtten till Sveriges lärare och skolbibliotek

Den 24 maj är det 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades igenom. Det firar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) med att skänka antologin Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige till lärare och skolbibliotek. Boken går att ladda ner eller beställa gratis.

>

Bildning som motstånd

20 maj, 2019 - Umeå universitet

Tenderar diskussionen om bildning att vidmakthålla och försvara en i grunden patriarkal och konservativ tradition? Eller kan bildningstänkandet även ha relevans som en verklig kraft för förändring i nutida politiska samtal? I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Synne Myrebøe kultiveringens politik i den amerikanska filosofen Martha Nussbaums aktualisering av antikens filosofi.

>

Pressinbjudan Skogen som källa till nya produkter

20 maj, 2019 - Luleå tekniska universitet

Pressinbjudan till föreläsning: The Great Northern, Skellefteå. Torsdag 23 maj kommer Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, vid Luleå tekniska universitet och Ann-Britt Edfast, FoU chef vid Sveaskog, att föreläsa om högaktuella forskningssamarbeten i syfte att hitta nya klimatvänliga produkter av skogsrester – allt från fiskfoder och hälsokost till gröna drivmedel och biokol

>

Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!

17 maj, 2019 - Umeå universitet

De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och en rad informationsaktioner för allmänheten.

>

Generna påverkar valet att skaffa hund

17 maj, 2019 - Uppsala universitet

En grupp svenska och brittiska forskare har i en ny studie undersökt ärftlighet och hundägande med hjälp av över 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret. Resultaten visar att en persons gener har stort inflytande över valet att skaffa hund. Generna verkar stå för mer än halva förklaringen till att en del blir hundägare och andra inte.

>

Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi

17 maj, 2019 - Umeå universitet

Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig teknikinfrastruktur för forskning inom strukturbiologi. Via ett anslag från Kempestiftelserna startar nu ett postdoktorprogram för att stimulera djärv strukturbiologiforskning av högsta klass.

>

Lättare lastbilar med varmformat stål

16 maj, 2019 - Luleå tekniska universitet

Elektrifieringen av tunga transporter är en av drivkrafterna bakom ett nytt EU-projekt som koordineras av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland annat Scania. Målet är att skapa lättare lastbilskonstruktioner med hjälp av varmformat stål, vilket leder till effektivare transporter eftersom lastbilarna kan ta mer last.

>

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

15 maj, 2019 - Umeå universitet

Avfallsflöden från industri och jordbruk skulle kunna användas för produktion av kol som billig adsorbent för vattenrening. Mirva Niinipuu visar i sin avhandling på Företagsforskarskolan att kolmaterialens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var generellt låg, men att de har förbättringspotential. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet fredagen den 24 maj.

>

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård

14 maj, 2019 - Umeå universitet

Det går att utbilda sjuksköterskor i familjecentrerade samtal via en webbaserad utbildning. Det visar Susanna Pusa, Företagsforskarskolan, i sin avhandling. En ökad medvetenhet om familjemedlemmarnas påverkan på varandra och betydelse för varandra kan utveckla förhållningssättet gentemot familjer med ett ökat fokus på, och medvetenhet om, styrkor och resurser inom familjen.

>

Sensorn som reagerar på ljus, värme och beröring

14 maj, 2019 - Linköpings universitet

Med inspiration från hudens eget sätt att fungera har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, tagit fram en sensor väl lämpad för elektronisk hud. Den kan mäta förändringar i kroppstemperatur samt känna av både solljus och en varm beröring. Resultaten är publicerade i Advanced Functional Materials