Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Småskalig röntgenstrålning utmanar stora elektronacceleratorer

26 februari, 2021 - Umeå universitet

Laserbaserad röntgenstrålning är en ny teknik som ger kortare pulslängd och är billigare jämfört med stora partikelaccelerator-anläggningar, dock med lägre fotonantal. En ny studie som har publicerats i Nature Physics, har forskare i Lund i samarbete med Umeåfysiker László Veisz, gjort dessa röntgenstrålar mer fokuserade.

Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse

25 februari, 2021 - Jönköping University

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner. Sofi Fristedt, docent vid Hälsohögskolan, JU, […]

Coronapandemin: ”Invånarna i Järva vill bli hörda”

25 februari, 2021 - Malmö universitet

Journalister har blivit bättre på att prata med snarare än om invånare i Järva. Men trångboddhet och neddragen samhällsservice skapar ändå en upplevelse av övergivenhet i förorten. Det visar en ny studie om Järva under coronapandemin.

Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

24 februari, 2021 - Umeå universitet

Två nya studier ger en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis. Den ena artikeln, ledd av Umeåforskare Matthias Siewert och publicerad i Global Biogeochemical Cycles, beskriver hur permafrost och dess landformer orsakar en unik variation i arktiska jordar. Den andra artikeln i Science Advances ger en ny karta över hur den organiskt markkole

Samarbetet utbrett mellan Sveriges organiserade brottslingar

24 februari, 2021 - Högskolan i Gävle

– I våra nätverksanalyser kan vi se att det finns ett samarbete mellan individer inom olika miljöer och vi ser även att de så kallade ensamagerande individerna också har vissa kopplingar till gängen. Det verkar också finns vissa individer som är väldigt samarbetsinriktade, ett slags kriminella kameleonter, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Ljudfrekvenskarta för innerörat skapad med avancerad röntgenteknik

24 februari, 2021 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har skapat den första 3D-kartan över var i innerörats hörselnerv de olika ljudfrekvenserna fångas upp. Med hjälp av så kallad synkrotronröntgen kunde de följa de fina nervtrådarna och det svängande hörselorganet i hörselsnäckan och ta reda på exakt hur det inkommande ljudets frekvenser fördelas. Studien är publicerad i tidskriften Scientific Reports.

Betablockerare kan återställa missbildade blodkärl i hjärnan

23 februari, 2021 - Uppsala universitet

Läkemedlet propranolol som har god effekt vid hemangiom, eller smultronmärken, hos barn kan även fungera som behandling mot de blodkärlsmissbildningar som uppstår i bland annat hjärnan vid sjukdomen kavernöst angiom. Det har forskare från Uppsala universitet kunnat visa i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Stroke.

Väljare tar aktiv ställning i lokalval i större utsträckning än man tidigare trott

23 februari, 2021 - Umeå universitet

Tidigare forskning har gett bilden av att lokalval spelar en sekundär roll i förhållande till riksdagsvalet. Man har trott att väljare ofta bara gör ett aktivt val av vilket riksdagsparti man röstar på och att man sedan röstar på samma parti i kommunalvalen utan att vara insatt i lokalpolitiken. En ny studie från Umeå universitet utmanar nu detta antagande.

Skillnad i sädesärlors utseende kodas från två genregioner

23 februari, 2021 - Uppsala universitet

De mest framträdande skillnaderna i fjäderdräkten mellan två underarter av sädesärlor bestäms av gener i endast två små regioner i arvsmassan. Det visar forskare från Uppsala universitet och University of Colorado Boulder i USA i en omfattande studie av två underarter av sädesärlor, som publiceras i tidskriften Nature Communications.

Vårt medfödda immunsystem förvärrar läget vid svår covid-19

23 februari, 2021 - Uppsala universitet

Hos patienter med svår covid-19 överreagerar det medfödda immunsystemet. Denna överreaktion kan ligga bakom proppbildning och försämrad syresättning som drabbar patienterna. Det visar en studie från Uppsala universitet som publicerats i tidskriften Frontiers in Immunology.