Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning

12 juli, 2018 - Stockholms universitet

Ett internationellt forskarteam med forskare från bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet har identifierat en trolig källa för var den högenergiska kosmiska strålningen som når jorden bildas. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen tillsammans med observationer från ett 20-tal olika teleskop runt om i världen.

>

Ny teknik ger bättre avbildning av celler

11 juli, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Bättre avbildning djupt inne i celler och vävnader. Det blir möjligt med hjälp av ett växelvis flourescerande protein, som slår av och på ungefär som en lampa – i kombination med ett nyutvecklat mikroskop. Resultaten av denna studie, som en forskargrupp på KTH har gjort i samarbete med forskargrupper i Ryssland och USA, presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Methods.

>

Sol och svett kan ersätta batteriet

11 juli, 2018 - Malmö universitet

Ett svenskt forskarlag från Malmö universitet, har tillsammans med tyska kollegor utvecklat en hybrid kraftkälla – som klarar av att samtidigt utvinna solenergi och biokemisk energi från människokroppen och sedan lagra dessa två som elektrisk energi i samma enhet.

Den supertunna och hållbara kraftkällan kan komma att ersätta dagens konventionella batterier i framtida mobila enheter.

>

Samarbete kring ny utbildning för hållbara IT-kunskaper

9 juli, 2018 - Högskolan i Borås

IT-branschen har kommit att kännetecknas av en snabb utvecklingstakt där det gäller att hänga med. Ständig fortbildning har blivit en nödvändighet – men risken finns att utbildningsinsatserna blir alltför ytliga. Nu ska forskare ta fram en IT-utbildning på avancerad nivå tillsammans med näringlivet. Projektet finansieras av KK-stiftelsen.

>

Riksidrottsuniversitetet ger fler idrotter chansen

9 juli, 2018 - Mittuniversitetet

Sedan den 1 juli 2018 kan Mittuniversitetet titulera sig Riksidrottsuniversitet, ett av fem i Sverige, och fokus ligger på vintersport och parasport. I uppdraget ligger att ge elitidrottare möjlighet till anpassade studier, men också bedriva forskning och utveckling, ge elittränarutbildning samt starta ett internationellt parasportcenter.

>

En bättre hemmamiljö för äldre i fokus på internationellt läger

9 juli, 2018 - Högskolan i Skövde

Befolkningen blir allt äldre. Och många bor kvar i sina egna hem allt längre. Det gör att hemmamiljön – med möbler och interiör – behöver utvecklas och anpassas. Under ett internationellt läger i Danmark har Högskolan i Skövdes designingenjörsstudenter och forskare sammanstrålat med möbelföretag och designers från en rad länder. För en bättre livskvalitet för äldre.

>

Vax från arktiska bär kan bli nya produkter

9 juli, 2018 - Luleå tekniska universitet

Forskare ska undersöka möjligheten att använda vax från arktiska bär till att skapa nya produkter inom bland annat kosmetik, tandvård och förpackningsmaterial. Bären har en unik kemisk sammansättning som nu ska studeras närmare.

>

Ledande aktörer inom entreprenörskap möts i Västsverige

6 juli, 2018 - Högskolan i Halmstad

Under 22–24 augusti sammanstrålar ledande forskare, entreprenörer och beslutsfattare från världens alla hörn på Högskolan i Halmstad för att diskutera internationellt entreprenörskap under den 22:a upplagan av McGill International Entrepreneurship Conference. Sedan starten 1996 har McGill-konferenserna haft en avgörande betydelse för utvecklingen av forskning inom området entreprenörskap.

>

Över 80 forskare i unikt samarbete inför valet 2018

6 juli, 2018 - Mittuniversitetet

Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM lanserar Snabbtänkt för att ge analyser och reflektioner kring valet 2018. Inom ramen för satsningen inleder över 80 forskare ett unikt samarbete som ska utmynna i en omfattande rapport tio dagar efter valet och flera poddavsnitt under valrörelsen. Varje forskare bidrar med en analys kring bland annat partier, valkampanjen eller andra aktuella frågor.

>

Marika Hedin ny vd på Riksbankens Jubileumsfond

5 juli, 2018 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett Marika Hedin till vd för stiftelsen. Hedin kommer närmast från Gustavianum, Uppsala universitetsmuseet. Det är med stor glädje och tillförsikt som Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett Marika Hedin till ny vd för fonden. Hedin tillträder i samband med att nuvarande vd Göran Blomqvist går i pension vid årsskiftet efter 12 […]