Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Tester i Västerås för att göra AI-fordon ännu smartare

17 september, 2019 - Mälardalens högskola

Den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Men om fordon kan lära sig identifiera riskbeteenden hos fotgängare, cyklister och förare så kan en stor del av olyckorna förebyggas. Det tror forskare projektet SimuSafe. Nu ska forskarna göra tester i en simulator i Västerås och om några veckor kommer de annonsera efter testpersoner.

>

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

17 september, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

>

Forskare som kan svara på frågor om klimatet

16 september, 2019 - Stockholms universitet

Klimatstrejker, Global Week for Future och klimatmöten. Många pratar om klimatet. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan klimat och klimatförändringar, vi listar några av dem nedan. Våra presskontakter längst ner på sidan hjälper dig gärna att hitta fler.

>

”Hos många lärare finns en nyfikenhet och en sund skepsis till digitalisering”

16 september, 2019 - Högskolan i Gävle

– Många lärare har en sund skepsis, men också ett stort intresse, man vill se att det här verkligen bidrar till undervisningen och de måste få tid och möjlighet att lära sig att använda det på rätt sätt.
– Lärarna behöver få möjlighet att utveckla en trygghet och det finns också behov av att vetenskapligt utprova vad som fungerar, säger Göran Fransson professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

>

Så kan undervisningen i samhällskunskap främja kritiskt tänkande

16 september, 2019 - Stockholms universitet

En undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. Det visar Malin Tväråna i en ny avhandling som grundar sig i så kallad praktiknära forskning.

>

Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering

12 september, 2019 - Umeå universitet

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt inom programmet WASP-HS för att studera hur artificiell intelligens, AI, påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Ett av projekten handlar om digitala kompanjoners roll i hantering av stress och leds av Umeåforskaren Helena Lindgren.

>

Det nya Sverige: Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok

12 september, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet och studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

>

Framgångsrika fiskfällor internationell succé

12 september, 2019 - Högskolan i Gävle

Vi behöver få fler yngre att bli yrkesverksamma fiskare. Därför har forskare som Lars Hillström, skapat fiskeredskap som är mer lätthanterliga och dessutom kan ge bra fångster.

– Förr hade vi lika många fiskebyar i Gävleborgs län som här finns fiskare idag, genom att utveckla moderna ergonomiska fällor vill vi ändra på det, säger Lars Hillström.

>

Bergsutbildningarna i Sverige fyller 200 år

11 september, 2019 - Luleå tekniska universitet

​Bergsutbildningarna i Sverige fyller 200 år. Luleå tekniska universitet är idag landets centrum för gruvrelaterad forskning och utbildning och bjuder därför in till ett stort jubileum den 13-14 september 2019. ​Företagsledare och forskare sin syn på läget för gruv- och metallurgibranscherna idag och framtidens behov av innovationer och kompetensförsörjning.

>

Grafen banar väg för nästa generations rymdteleskopsensorer

11 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers tekniska högskola har demonstrerat en grafendetektor som kan revolutionera sensorerna i nästa generations rymdteleskop. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.