Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Genetiska skillnader mellan tamhöns och dess vilda släkting kopplat till epigenetik

22 september, 2020 - Linköpings universitet

En del av de genetiska skillnader som uppstått mellan tamhöns och deras vilda förfäder djungelhönan under domesticeringen är kopplade till epigenetiska förändringar, enligt en ny studie som publicerats i Nature Ecology & Evolution. Forskare vid Linköpings universitet har bl a upptäckt ett fåtal ”hotspots” i dna som styr epigenetiska förändringar på hundratals andra platser över hela arvsmassan.

Samhällets vägval efter corona

22 september, 2020 - Malmö universitet

Att det nya normala ligger framför oss och går att påverka, är budskapet i den nya boken ”Nostalgia and hope”.

Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser

22 september, 2020 - Stockholms universitet

För drygt ett år sedan avled den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison. Alice Sundman, Stockholms universitet, är bland de första att göra en djupdykning i Morrisons efterlämnade manuskript. Hennes avhandling belyser hur Morrisons litterära platser blir mångfacetterade meningsskapande delar av texten, både som de framställs i romanerna och som de vuxit fram i skrivprocessen.

Norrsken upptäckt vid komet

21 september, 2020 - Institutet för rymdfysik

​Nu sällar sig även kometer till skaran av himlakroppar där norrsken har observerats. En forskare från Institutet för rymdfysik, IRF, ingår i det forskarlag som presenterar upptäckten i tidskriften Nature Astronomy.

Presidentvalet i USA – experter vid Stockholms universitet

21 september, 2020 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera presidentvalet och valresultatet i USA ur olika perspektiv. Det kan handla om sakfrågor om valsystem, ekonomi och politik liksom om medier, kampanjspråk och opinionsundersökningar.

Risk att allmäntandläkare överskattar sina kunskaper om rotbehandling

21 september, 2020 - Malmö universitet

Det finns en risk att allmäntandläkare överskattar sina kunskaper när det gäller rotbehandlingar. Det finns därför ett stort behov av vidareutbildning. Det visar en enkätundersökning som besvarats av 819 allmäntandläkare i Sverige och Norge.

Simulering kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar

18 september, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

​Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar. Bland annat simuleras själva plåtformningen för att förutse defekter som veckbildning och sprickor i plåten. Nu visar ny forskning vid BTH hur formningssimuleringen kan förbättras vilket kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar.

Nytt snabbtest visar hur antibiotika samverkar för att döda bakterier

18 september, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt, enkelt och billigt kunna ta reda på hur effektiva två kombinerade antibiotika är på att stoppa bakteriers tillväxt. Den nya metoden är enkel för laboratorier att använda och kan ge ökade möjligheter för att skräddarsy läkemedelsbehandlingen vid bakterieinfektioner. Studien publiceras i PLOS Biology.

Seriepionjär utses till hedersdoktor vid Malmö universitet

17 september, 2020 - Malmö universitet

Serieforskaren Pascal Lefèvre utses till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet. Då årshögtiden skjutits upp på grund av pandemin är han den enda som utses vid universitetet i år.

Renässans för hållbart trädgårdshantverk

16 september, 2020 - Göteborgs universitet

Många skötselmetoder i våra trädgårdar tar inte hänsyn till miljöpåverkan och biologisk mångfald. Därför kan andra redskap och metoder behövas.  I en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet presenteras historiska hantverksmetoder, som även kan användas idag.

Äldre hantverksmetoder kan vara ett intressant alternativ till dagens trädgårdsskötsel.

– Min forskning är historisk och tillbakablickande men också inriktad på att söka lösningar på nutida problem, säger Joakim Seiler, samverkansdoktorand vid institutionen för kulturvård och chefsträdgårdsmästare på Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal.