Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Fri rörlighet i Europa och i Malmö – men inte för alla

19 november, 2019 - Malmö universitet

Inom EU är den fria rörligheten värnad. Men ny forskning visar att fattiga gruppers fria rörlighet inskränks indirekt genom att möjligheterna att stanna och bosätta sig begränsas. Den uppmärksammade rivningen av Sorgenfri-lägret i Malmö 2015 är ett tongivande exempel. En fortsättning av ett långvarigt förtryck av romer, menar Maria Persdotter.

>

Ny metod tar analys av genetiska bibliotek till nya nivåer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod för att undersöka dynamiska förlopp i stora genetiska bibliotek. Genom att applicera metoden på cellcykelreglering kan de bidra de till en tydligare bild av den gäckande kontrollmekanismen. Studien är publicerad i tidskriften Nature Methods.

>

En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Hos arter med sexuell reproduktion finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation. Ett team av forskare från Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan könen upprätthåller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

>

Expertlista om shopping och köpbeteende

18 november, 2019 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit till en stor shoppingdag. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.

>

Nya forskarskolor ska stärka lärarutbildningarnas arbete med digitalisering och ämnesdidaktik

15 november, 2019 - Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har tillsammans med nio andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, VR. Pengarna ska användas till att utveckla en ny forskarskola, UPGRADE, för att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala teknologier i utbildning.

Högskolan har också från VR fått ytterligare två forskarskolor beviljade med cirka 40 miljoner vardera.

>

Demokratins kris större än bara ”fake news”

15 november, 2019 - Malmö universitet

Är falska nyheter det främsta hotet mot demokratin? Nej, menar Malmöforskaren Johan Farkas. ”Demokrati handlar inte bara om sanning”, säger Farkas och betonar istället vikten av att stärka demokratiska institutioner.

>

Varierande syrehalter ett mysterium på Mars

15 november, 2019 - Luleå tekniska universitet

Ny forskning visar att halterna av syre på Mars varierar över tid – men varför är ett mysterium som återstår för forskarna att lösa.
– Vi vet ännu inte vad som gör att det på våren och sommaren produceras ett överskott av syre i Mars atmosfär, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

>

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

14 november, 2019 - Umeå universitet

Oliver Billker och Ellen Bushell, Umeå universitet, och ett internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen publiceras i dag i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

>

Barn i fokus i nedräkning om klimatet

14 november, 2019 - Umeå universitet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas. Det visar årets rapport i serien The Lancet Countdown. Som enda svenska lärosäte leder Umeå universitet en av arbetsgrupperna bakom rapporten som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.