Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Lena Gumaelius är utsedd till ny prorektor för Mälardalens högskola

8 oktober, 2019 - Mälardalens högskola

Mälardalens högskola (MDH) utser Lena Gumaelius till ny prorektor. Lena Gumaelius kommer närmast från ett uppdrag som lektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, där hon leder forskningsgruppen ”Ingenjörsutbildningens roll i samhället”. Hon har en gedigen ledarerfarenhet med starka resultat bakom sig, bland annat genom att utveckla attraktiva utbildningsområden.

>

Kommentar om Nobelpriset i fysiologi eller medicin

7 oktober, 2019 - Stockholms universitet

Christos Samakovlis, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, Stockholms universitet, finns tillgänglig för den som vill ha kommentarer om dagens Nobelpris i fysiologi eller medicin.

>

Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning

7 oktober, 2019 - Stockholms universitet

I många migrationsärenden som rör barn görs en avvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till privatliv samt intresset av reglerad invandring.

>

Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen

7 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskarna kan nu med modern teknologi, som små mätinstrument på låret i enklaste fall, mäta stillasittande och fysisk aktivitet objektivt, och på så sätt komma närmare sanningen.

– När de med fysiska arbeten tidigare själva fått rapportera, säger de sig inte sitta särskilt mycket, men den nya tekniken visar att de sitter mycket mer än de vet om, säger professor Svend Erik Mathiassen.

>

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier

7 oktober, 2019 - Högskolan i Borås

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara historia. Med en ny metod framtagen vid Högskolan i Borås kan flera led i processen skalas bort. Det kan göras genom att med en 3D-skrivare direkt på textilierna skriva ut det som idag trycks med screen- eller Inkjet-teknik. Detta är särskilt intressant vid produktion av smarta och funktionella textilier.

>

Framgångsrika multinationella dotterbolag – en fråga om avstånd

4 oktober, 2019 - Högskolan i Halmstad

Vad är det som avgör om multinationella dotterbolag blir framgångsrika eller misslyckas? Hur påverkar kulturella avstånd ekonomiska resultat? Hur påverkas företag av avstånd i formella strukturer mellan värd- och hemland? Ny forskning från Högskolan i Halmstad undersöker hur utländska dotterbolag påverkas av kulturskillnader och skillnader i formella institutioner när de etableras i Latinamerika.

>

Antidepressiva läkemedel verkar generellt sett vara säkra

3 oktober, 2019 - Linköpings universitet

Antidepressiva är på det hela taget säkra, enligt en ny studie gjord av ett internationellt team av forskare. Forskarna har bedömt bevis från 45 meta-analysstudier, som kombinerat resultaten från många studier, och har inte funnit starka bevis för att negativa hälsoeffekter är kopplade till användning av antidepressiva läkemedel. Fynden publiceras i JAMA Psychiatry.

>

Demens påverkar munhälsan

3 oktober, 2019 - Malmö universitet

Kognitiv funktion och demens kan på ett dramatiskt sätt påverka förutsättningarna för oral hälsa. En ny avhandling av forskaren Helena Nilsson, som deltagit i en världsunik studie kring åldrande, pekar på ett tydligt samband.