Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Vill tillvarata gammal kunskap inom renslakt

27 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.

När idrottens tävlan och normer präglar högstadiet

27 maj, 2020 - Malmö universitet

Prestation, tävlan, jämförelse och en norm som säger att killar är bättre än tjejer. Det fann idrottsvetaren Marie Larneby när hon följde en årskull elever genom hela högstadiet på en idrottsprofilerad högstadieskola.
– Det är problematiskt när sådana normer får råda i ett skolsammanhang och det leder till rangordning, säger Marie Larneby.

Hoppkräftan kan klara av en framtida uppvärmning i Östersjön

27 maj, 2020 - Stockholms universitet

Temperaturen i Östersjön ökar snabbare än i den i världshaven. Men det finns arter som klarar varmare vatten. Hoppkräftan, en viktig födokälla för sill och skarpsill, klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än dagens nivåer – åtminstone i Stockholms skärgård. Det finns dock andra hot mot hoppkräftan.

Köldanpassade enzymer kan byta skepnad vid rumstemperatur

26 maj, 2020 - Uppsala universitet

Enzymer från köldälskande organismer som lever vid låga temperaturer, nära vattnets fryspunkt, uppvisar väldigt speciella egenskaper. I en ny studie publicerad i Nature Communications har forskare vid Uppsala universitet tagit hjälp av stora datorberäkningar för att visa hur det kommer sig att många köldanpassade enzymer slutar fungera redan omkring rumstemperatur.

Forte stärker forskning för högre kvalitet i välfärden

25 maj, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Även om samhället investerar stora resurser i forskning är det ofta svårt att få kunskapen att komma till nytta. I en ny satsning finansierar Forte implementeringsforskning som ska bidra till att fylla viktiga behov i samhället. Projekten ska studera allt från genomslag för vaccineringskampanjer och uppskalning av insatser för familjestöd till hur arbetsplatser kan införa ny kunskap.

Ny metod ger mer precis information om enkla molekyler

25 maj, 2020 - Uppsala universitet

Genom att använda röntgenabsorption vid studier av kvävgas, och utgå ifrån en jon istället för ifrån en neutral molekyl kan man få ut mycket mer detaljerad information. Det går att göra djupare analyser än vad etablerade ESCA-metoden har gett möjlighet till. Det visar en ny studie från bland andra Uppsala universitet och som publiceras i Physical Review Letters.

Nya scener i ”filmen” om hur växter gör syre

25 maj, 2020 - Umeå universitet

Ett internationellt team för fotosyntesforskning där Umeåkemisten Casper de Lichtenberg ingår har spårat hur molekyler och elektroner rör sig när proteinkomplexet fotosystem II förbereder sig för att producera syre. Resultaten publiceras i dag i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS.

Snabbare och grönare rening med koldioxid

20 maj, 2020 - Karlstads universitet

För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För reningsprocessen kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan. Men om koldioxiden återvinns från andra befintliga processer, kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt visar forskning från Karlstads universitet.