Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Prestigefyllt amerikanskt forskningsanslag till Umeå universitet

2 oktober, 2019 - Umeå universitet

En amerikansk forskargrupp får i samarbete med kemiprofessor Magnus Wolf 1.4 miljoner dollar från den amerikanska forskningsmyndigheten, NIH. Målet med forskningsprojektet är att kartlägga mekanismerna hos den mycket viktiga proteinfamiljen kinaser. Projektet riktar primärt in sig mot insulinreceptorkinaset, IRK, som är kopplat till diabetes och olika cancerformer.

>

Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

>

Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

​92 forskningsprojekt får dela på 322 miljoner i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Forskningen berör allt från familjepolitik och psykisk ohälsa till levnadsvillkor och säkra förlossningar och ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.

>

Gävleforskare bland de mest citerade i världen om hållbara städer

2 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

”Web of Science”, som samlar alla världens vetenskapliga publikationer, visar att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, de senaste 10 åren varit bland de mest citerade forskarna.
– När jag som ung bodde på Söder i Stockholm, drogs jag hela tiden drogs mot grönområdena och fann där inspiration och kraftsamling. Jag beslutade att viga mitt liv åt detta.

>

Feodalismens släktträd blev vetenskaplig modell

1 oktober, 2019 - Uppsala universitet

Innan Franska revolutionen var släktträd förbehållna den feodala överklassen, som använde dem för att befästa sin sociala status. Men samtidigt som feodalismen brakade samman och släktträden förlorade sin gamla roll, fick träden nya uppgifter som vetenskapliga modeller. Det visar en ny avhandling i idé- och lärdomshistoria.

>

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning vid svenska Medelhavsinstituten

1 oktober, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Utlysningen riktar sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Medelhavsinstituten utgör viktiga plattformar för samarbete mellan svenska forskare och kollegor från andra länder och bidrar till internationaliseringen av svensk forskning.

>

Varierad pedagogik med hjärnforskning i förskolan

30 september, 2019 - Stockholms universitet

Om förskolan ska klara av det dubbla uppdraget att undervisa både gruppen och individen behövs en mångfald av teorier om kunskap och lärande. Neuropedagogik fyller en viktig funktion för att bredda perspektiven, visar en ny avhandling.

>

Nytt koncept öppnar för miljövänligare batterier

30 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En ny typ av aluminiumbatterier öppnar för storskalig lagring av solkraft och vindkraft. Batterierna är dubbelt så energitäta som sina föregångare, görs av råvaror som det finns gott om och kan troligtvis minska både produktionskostnader och miljöpåverkan. Bakom konceptet står forskare på Chalmers tillsammans med kollegor vid National Institute of Chemistry i Slovenien.

>

Veronika Sundström utsedd till universitetsdirektör

27 september, 2019 - Luleå tekniska universitet

Till ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, har idag, utsetts Veronika Sundström, tidigare regiondirektör vid Region Norrbotten. Den 11 november tillträder hon som ny universitetsdirektör.

>

Forskare söker deltagare till enkät om stadsnära dammar

27 september, 2019 - Umeå universitet

Vackra dammar finns i varje stad, men inte så många känner till hur viktiga de är för stadsmiljön och samhället. Med en enkät vill en grupp unga forskare från hela Europa, bland annat Umeå universitet, undersöka hur allmänheten upplever urbana dammar och deras värden.