Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Unik metod visar bredden på VM-evenemangens genomslag

4 december, 2019 - Mittuniversitetet

De turister som besökte VM i Åre respektive Östersund spenderade nästan exakt lika mycket pengar per dag, andelen stolta länsbor ökar med avståndet från evenemangen och kritikerna var få. Det är några slutsatser i den stora VM-studien från turismforskningscentret ETOUR. I rapporten konstaterar forskarna att den totala ekonomiska effekten av världsmästerskapen i alpint och skidskytte […]

Singlar utan barn ny riskgrupp för fattigdom

4 december, 2019 - Stockholms universitet

Andelen fattiga bland ensamhushållen har ökat kraftigt i Sverige, enligt officiell statistik. Men medan fattigdomsrisken för ensamstående föräldrar länge varit känd visar nu en ny studie i sociologi från Stockholms universitet att även singlar utan barn har en dramatiskt ökad risk att hamna i fattigdom. Forskarna kopplar också ökningen av fattigdom till restriktioner i arbetslöshetsförsäkringen.

4,5 miljoner till AI-forskning i Norrbotten

4 december, 2019 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet fortsätter att stärka sin forskning inom artificiell intelligens. Kempe-stiftelserna kommer att finansiera sex forskningstjänster under de kommande två åren. Sammantaget kommer Kempestiftelserna att bidra med 4,2 miljoner kronor för forskning relaterad till AI.

Inför FN:s klimatkonferens: ”Nu måste vi skydda våra städer”

3 december, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Vi är på väg åt fel håll och då måste forskarna se sanningen i vitögat och se att vi kanske inte kommer att klara det här. Att det nu är dags att börja bygga motståndskraft mot den typ av naturkatastrofer som vi kan förvänta att klimatförändringarna för med sig, säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

Porösa polymerer visar anmärkningsvärd stabilitet

3 december, 2019 - Umeå universitet

Umeåfysiker Alexandr Talyzin i samarbete med Technical University of Dresden och Chalmers University är först med att visa på hög stabilitet hos det porösa nanomaterialet COFs. Studien är publicerad i Angewandte Chemie.

Ellen ska hitta mål för vaccin mot malaria

3 december, 2019 - Umeå universitet

Malaria dödar nästan halv miljon människor varje år. Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell ska kartlägga en musvariant av malariaparasiten och de proteiner som parasiten utsöndrar för att infektera möss. I nästa steg ska hon undersöka om dessa proteiner kan utgöra ett mål för vacciner eller läkemedel mot mänsklig malaria.

Fyra forskare blir Wallenberg Fellows

3 december, 2019 - Stockholms universitet

Fyra unga forskare vid Stockholms universitet har utsetts till Wallenberg Acedemy Fellows 2019. Anslaget gör det möjligt för dem att studera atmosfären runt Vintergatans äldsta stjärnor, energiomvandling i celler, gruppteorins roll för geometrin respektive de långsiktiga effekterna av villkorslösa kontaktöverföringar till fattiga familjer i låginkomstländer.

Bränsleskatt mest verksamt för att minska koldioxidutsläpp – men drabbar låginkomsttagare på landsbygd

3 december, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bränsleskatter verkar vara det mest verksamma styrmedlet för att nå Riksdagens mål om att minska koldioxidutsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Samtidigt slår höjda bränsleskatter relativt mest mot låginkomsttagare i landsbygd. Det indikerar resultaten i en ny studie från forskningsprogrammet Transportekonomi.

Kastrering av män byggde på kunskap om kvinnans kropp

3 december, 2019 - Linköpings universitet

För män med prostataproblem var kastrering länge en behandlingsmetod. Men besluten om kastrering i början av 1900 grundade sig i att man trodde att mannens prostata motsvarade kvinnans livmoder. En ny avhandling från Linköpings universitet vänder på föreställningen om mannen som norm i medicinhistorien.