Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Nya upptäckter i Vetenskapslandet

22 oktober, 2004 - SLU

För dig som är vetgirig och vill se något nytt är Vetenskapslandet ett tv-program väl värt att lägga tid på. Här kan du överraskas och få reda på saker du inte ens visste gick att veta.

Ny bok om systemtänkandet i svensk forskning

21 oktober, 2004 - Umeå universitet

Att rena förorenat avfall och att effektivisera utlandsbiståndet är exempel på komplexa problem. Lösningarna kräver ofta att forskare från olika områden samarbetar. I en ny bok, delvis redigerad vid Umeå universitet, beskriver några systemtänkande svenska forskare sina studier.

Allt viktigare roll för FOI i internationella fredsfrämjande insatser

14 oktober, 2004 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Inom ramen för NATO:s partnerskap för fred, där bl a Sverige finns med, träffas den 14 och 15 oktober experter och beslutsfattare från 18 länder i Umeå. Detta är startskottet i ett ökat internationellt samarbete för att minska risken för att soldater och civila lider skada av risker i miljön vid fredsfrämjande insatser. Fem länder går i täten för arbetet: Frankrike, Sverige, Storbritannien, Österrike och Finland.

Pris för årets bästa doktorsavhandlingar

13 oktober, 2004 - Stockholms universitet

Högskoleföreningen vid Stockholms universitet har delat ut årets stipendium på 20 000 kronor till författarna till de mest framstående doktorsavhandlingarna inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga resp. naturvetenskapliga fakulteterna under läsåret 2003/04:

Umeå universitets årshögtid 2004

13 oktober, 2004 - Umeå universitet

Vid årshögtidens ceremoni lördagen den 30 oktober promoveras 11 hedersdoktorer, 23 professorer installeras och 13 vetenskapliga pris utdelas.

Den högre utbildningen värdesätts!

12 oktober, 2004 - Stockholms universitet

Utbildningen på den högre utbildningens område värdesätts och bedöms genom den utvärderingsverksamhet som bedrivs på området. Denna verksamhet har en lång tradition.

Pressträff torsdag 14 oktober kl. 13.30 Det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN 50 år

7 oktober, 2004 - Vetenskapsrådet

I år är det 50 år sedan det världsledande partikelfysiklaboratoriet CERN bildades. Tjugo europeiska länder är medlemmar, Sverige har varit med sedan starten. På Vetenskapsrådets pressträff möter du professorn som var med när CERN bildades och forskare som berättar om vad de hoppas finna när den nya partikelaccelaratorn LHC tas i bruk.

Symposium om brott, ansvar och psykisk störning

6 oktober, 2004 - Stockholms universitet

Med anledning av utredningen Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3) anordnar Stockholm Bioethics Centre vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet och Svenska föreningen för filosofi och psykiatri, SFFP. ett symposium

Populär och tvärvetenskaplig konferens: DNA-analyser, DNA-register och biobanker

5 oktober, 2004 - Vetenskapsrådet

Utvecklingen inom genetik och genteknik har de senaste årtiondena gått med stormsteg, och tränger allt djupare in i våra vardagsliv. Ändå står vi bara i början av en teknisk revolution. Och samtidigt som genetik och gentekniken skapar enorma möjligheter kan den också medföra problem.