Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Umeå universitet blir trådlöst

9 april, 2002 - Umeå universitet

Umeå universitet har byggt upp ett trådlöst nätverk på centrala delar av campus för att ge studenter möjlighet att koppla sig mot universitetets datornät och Internet.

Unik satsning på forskningssamarbete med u-länder

8 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Pressmeddelande från Sida och Vetenskapsrådet:

För att stimulera samarbete mellan svenska forskare och forskare i u-länder har ett helt nytt forskningsprogram skapats: Swedish Research Links. Programmet är riktat mot de mer resurstarka u-länderna som finns i Asien, Mellanöstern och Nordafrika. I ett inledande skede satsas omkring tio miljoner kronor per år.

Viktigt vägval för svensk forskning

4 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Bilden är tydlig i Vetenskapsrådets kommande studie av finansieringssituationen för svensk forskning. Hur beräkningarna än görs så har de faktiska resurserna till forskning vid universitet och högskolor stått stilla eller minskat under 90-talet. Offentliga, huvudsakligen statliga, medel minskade med 1,6 miljarder kronor. Och det samtidigt som omvärlden investerat allt mer i forskning.
– Forskning är en stark utvecklingskraft och utslagsgivande för att på sikt behålla och öka välfärden såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Nu behövs en kraftig nysatsning på forskning för att behålla den svenska tätpositionen, säger Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

God pedagogik belönas på LTH

3 april, 2002 - Lunds universitet

Den pedagogiska akademin är bildad vid LTH. De 18 första lärarna har blivit medlemmar genom att de fått kompetensgraden Excellent Teaching Practice, ETP. Det betyder för dem ett bevis på pedagogisk kompetens, en tusenlapp extra i höjd lön och för deras institutioner extra pengar på samma sätt som de sedan tidigare får när deras lärare blivit docenter, vilket främst satt fokus på deras forskningskompetens.

En ny lärarutbildning med öppna ögon mot omvärlden

21 mars, 2002 - Södertörns högskola

Migration, globalisering och nya kulturmöten förändrar samhället. Förändringarna ställer nya krav på både lärarutbildningen och den svenska skolan. Södertörns högskola har fått möjligheten att bygga upp en helt ny lärarutbildning som svarar mot de nya behoven och utmaningarna: En lärarutbildning med interkulturell profil.

15 miljoner kronor till forskning om lärande och IT

20 mars, 2002 - Högskolan Väst

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla får fram till 2004 sammanlagt 15 miljoner kronor från KK-stiftelsens forskningsprogram ”Lärande och IT” (LearnIT) för att bedriva forskning inom området ”Arbetsintegrerat lärande och IT”. Pengarna kommer att användas till att bygga upp ett forskningsprogram vid HTU bestående av fyra olika forskningsprojekt.

Lärarhögskolan och KTH startar gemensam lärarutbildning

12 mars, 2002 - Lärarhögskolan i Stockholm, sedan 2008 en del av Stockholms Universitet

Lärarhögskolan i Stockholm och KTH, Kungl Tekniska Högskolan, startar en gemensam lärarutbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Chalmers varslar om uppsägningar

4 mars, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers underrättade på torsdagen länsarbetsnämnden om 23 övertaliga tjänster på Chalmers. Orsaken är medels- och arbetsbrist.

Södertörns högskola förstahandsvalet för allt fler studenter

11 februari, 2002 - Södertörns högskola

Allt fler väljer Södertörns högskola i första hand. Bland de studenter som läste på Södertörns högskola hösten 2001 valde 68 procent Södertörn i första hand jämfört med 62 procent 2000. Den viktigaste anledningen till att söka sig till Södertörns högskola är kursutbudet, (90 procent) och utbildningens kvalitet (64 procent). På tredje plats kommer högskolans rykte. 91 procent av de tillfrågade uppger att de trivs bra på Södertörns högskola, den andelen har ökat med fem procentenheter sedan år 2000.