Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Svårt driva skadeståndsmål vid immateriella intrång

10 september, 2020 - Uppsala universitet

Att fastställa skadestånd vid immateriella intrång, som olagligt spridande av upphovsrättsskyddat material, måste alltid göras utifrån ett helhetsgrepp. De skadestånds- och processrättsliga principerna ska fungera som komplement och inte ersätta lagarnas och direktivens särskilda bestämmelser om hur själva ersättningsbestämningen ska göras och vilka särskilda omständigheter som ska vägas in.

Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

2 juni, 2020 - Örebro universitet

Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Örebro-forskaren Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.

Fakta och myter om rättspsykologiska fenomen

26 mars, 2020 - Göteborgs universitet

”En lögnare flackar med blicken.” ”Ett våldtäktsoffer gör alltid motstånd.” ”Det är bra att pressa på i förhör för att få personen att erkänna.” Eller? Det här är exempel på myter och felaktiga föreställningar om hur offer och förövare beter sig och om hur man bäst arbetar i rättsliga sammanhang. I en nygjord serie korta […]

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI

14 februari, 2020 - Örebro universitet

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI   Artificiell intelligens, AI, kan redan idag sköta ett arbete och fatta egna beslut. Men den behöver inte deklarera och kan inte dömas i domstol. Nu vill ett nytt forskningsprojekt bygga upp ett digitalt system som bland annat förhindrar risker och identifierar ansvar när AI används. […]

Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning

7 oktober, 2019 - Stockholms universitet

I många migrationsärenden som rör barn görs en avvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till privatliv samt intresset av reglerad invandring.

Storsatsning på att hjälpa personer som misshandlas av sin partner

7 oktober, 2019 - Örebro universitet

Nu satsas mer än 23 miljoner kronor på ett forskningsprojekt som ska förbättra samhällets insatser för alla de som utsätts för stalkning eller våld i en nära relation. – Det känns fantastiskt att de har satsat de här pengarna på den här väldigt sårbara gruppen, säger Susanne Strand, docent i kriminologi. Det var stor glädje när […]

Advokaten Johan Eriksson en av Stockholms universitets hedersdoktorer 2019

10 april, 2019 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Bland dessa finns advokaten Johan Eriksson, fotohistorikern Eva Dahlman och översättaren Kajsa Öberg Lindsten. Även Axel van den Berg, Elizabeth Churchill, Nora Underwood och Frances Westley utses till hedersdoktorer.

Unga nyanlända döms på vagare grunder än svenska ungdomar

3 april, 2019 - Stockholms universitet

Unga nyanlända migranter döms för sexualbrott på vagare grunder än svenska ungdomar. Det visar en ny studie gjord av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet. En experimentell studie gjord bland nämndemän visar också att en svensk ungdom bedöms som mer trovärdig i en förhörssituation än en ungdom med utländsk bakgrund – trots identiska förutsättningar och berättelser.

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

13 februari, 2019 - Umeå universitet

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.