Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

>

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

13 februari, 2019 - Umeå universitet

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.

>

Är antidopingarbetet försvarbart?

11 februari, 2019 - Högskolan i Gävle

– Det måste göras på ett sätt så att utövarna känner att det är rimligt och rätt i förhållande till vad det kostar, säger Anna Qvarfordt.
Hon ser en risk för en snöbollseffekt, om allt fler börjar misstro systemet eller tänker att ”om dopare kommer undan, varför ska då jag följa reglerna”.

>

Känslor inom rättsväsendet behöver erkännas

18 januari, 2019 - Uppsala universitet

Det är viktigt att inse att anställda inom rättsväsendet, exempelvis åklagare och domare, påverkas av sina känslor i arbetet. Genom att tala öppet om det får man bättre möjligheter till reflektion och att hantera känslorna på ett medvetet och professionellt sätt. Det visar ny forskning från Uppsala universitet och Göteborgs universitet som nyligen publicerats i bokform.

>

Tystnadskultur kring manlig sexhandel

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Heterosexuell sexhandel väcker starka känslor och är föremål för samhällsinsatser. Den manliga sexhandeln däremot är dold och får lite utrymme inom socialt och polisiärt arbete. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. I gruppintervjuer med professionella inom socialtjänst och polisväsendet framkom en tystnadskultur kring manlig sexhandel.

>

Liten risk att unga som använder droger blir kriminella i tonåren

15 november, 2018 - Göteborgs universitet

De tonåringar som redan i årskurs 7 begått brott löpte inte bara en hög risk att fortsätta vara kriminella, utan också att utveckla ett alkohol- och drogbruk senare i tonåren, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. De tonåringar som däremot begått brott i tidiga tonåren (årskurs 7) löper högre risk att fortsätta med det samt att använda alkohol och droger senare i tonåren.

>

Lekmän spelar en viktig roll vid beslut när barn ska tvångsomhändertas

31 oktober, 2018 - Göteborgs universitet

När ett barn tvångsomhändertas i Sverige fattas beslutet av en socialnämnd bestående av politiker utan juridisk eller annan specialistutbildning. En studie från Göteborgs universitet visar att lekmännen sällan går emot socialarbetarnas rekommendationer men hittar andra vägar för att utöva inflytande.

>

Örebroforskare ska studera sugardejting

5 oktober, 2018 - Örebro universitet

Tillsammans med genusvetaren och tidigare Örebrokollegan Lena Gunnarsson, projektledare och numera verksam vid Lunds universitet, har Sofia Strid fått 3,5 miljoner kronor av det statliga forskningsrådet Forte för att studera sugardejting.

>

Nya doktorer uppmärksammas vid högtid i Blå hallen

25 september, 2018 - Stockholms universitet

Den 28 september är det dags för Stockholms universitets årliga installations- och promotionshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Högtiden uppmärksammar såväl nyblivna doktorer som nya hedersdoktorer.

>

Forskning från A-Ö sommaren 2018

20 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. I år har vi fyllt på lite extra med politiska aspekter. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration.   Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetslöshet Arbetsmarknadspolitik för de som står långt ifrån […]