Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI

14 februari, 2020 - Örebro universitet

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI   Artificiell intelligens, AI, kan redan idag sköta ett arbete och fatta egna beslut. Men den behöver inte deklarera och kan inte dömas i domstol. Nu vill ett nytt forskningsprojekt bygga upp ett digitalt system som bland annat förhindrar risker och identifierar ansvar när AI används. […]

Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning

7 oktober, 2019 - Stockholms universitet

I många migrationsärenden som rör barn görs en avvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till privatliv samt intresset av reglerad invandring.

Storsatsning på att hjälpa personer som misshandlas av sin partner

7 oktober, 2019 - Örebro universitet

Nu satsas mer än 23 miljoner kronor på ett forskningsprojekt som ska förbättra samhällets insatser för alla de som utsätts för stalkning eller våld i en nära relation. – Det känns fantastiskt att de har satsat de här pengarna på den här väldigt sårbara gruppen, säger Susanne Strand, docent i kriminologi. Det var stor glädje när […]

Advokaten Johan Eriksson en av Stockholms universitets hedersdoktorer 2019

10 april, 2019 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Bland dessa finns advokaten Johan Eriksson, fotohistorikern Eva Dahlman och översättaren Kajsa Öberg Lindsten. Även Axel van den Berg, Elizabeth Churchill, Nora Underwood och Frances Westley utses till hedersdoktorer.

Unga nyanlända döms på vagare grunder än svenska ungdomar

3 april, 2019 - Stockholms universitet

Unga nyanlända migranter döms för sexualbrott på vagare grunder än svenska ungdomar. Det visar en ny studie gjord av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet. En experimentell studie gjord bland nämndemän visar också att en svensk ungdom bedöms som mer trovärdig i en förhörssituation än en ungdom med utländsk bakgrund – trots identiska förutsättningar och berättelser.

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

13 februari, 2019 - Umeå universitet

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.

Är antidopingarbetet försvarbart?

11 februari, 2019 - Högskolan i Gävle

– Det måste göras på ett sätt så att utövarna känner att det är rimligt och rätt i förhållande till vad det kostar, säger Anna Qvarfordt.
Hon ser en risk för en snöbollseffekt, om allt fler börjar misstro systemet eller tänker att ”om dopare kommer undan, varför ska då jag följa reglerna”.

Känslor inom rättsväsendet behöver erkännas

18 januari, 2019 - Uppsala universitet

Det är viktigt att inse att anställda inom rättsväsendet, exempelvis åklagare och domare, påverkas av sina känslor i arbetet. Genom att tala öppet om det får man bättre möjligheter till reflektion och att hantera känslorna på ett medvetet och professionellt sätt. Det visar ny forskning från Uppsala universitet och Göteborgs universitet som nyligen publicerats i bokform.

Tystnadskultur kring manlig sexhandel

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Heterosexuell sexhandel väcker starka känslor och är föremål för samhällsinsatser. Den manliga sexhandeln däremot är dold och får lite utrymme inom socialt och polisiärt arbete. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. I gruppintervjuer med professionella inom socialtjänst och polisväsendet framkom en tystnadskultur kring manlig sexhandel.

Liten risk att unga som använder droger blir kriminella i tonåren

15 november, 2018 - Göteborgs universitet

De tonåringar som redan i årskurs 7 begått brott löpte inte bara en hög risk att fortsätta vara kriminella, utan också att utveckla ett alkohol- och drogbruk senare i tonåren, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. De tonåringar som däremot begått brott i tidiga tonåren (årskurs 7) löper högre risk att fortsätta med det samt att använda alkohol och droger senare i tonåren.