Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Storbolag större hot mot den personliga integriteten än storebror

21 januari, 2020 - Lunds universitet

Varannan svensk anser att de globala plattformsbolagens datainsamling av vad vi gör online utgör ett större hot mot den personliga integriteten än samhällets behov av datainsamling. Det visar resultatet av en landsomfattande undersökning. – Redan med boken 1984 förutspåddes och problematiserades samhällets övervakning av individen och kollektivet. Men när vi nu i dag lever med […]

Arbetsmiljöproblem för skolan när föräldrar hänger ut lärare på Facebook

20 januari, 2020 - Malmö universitet

Skolan är en utsatt plats. För elever – men också för lärare. Nu ska forskare vid Malmö universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden. ”Föräldrar kan vara ett arbetsmiljöproblem för lärare, säger Rebecka Cowen Forssell, forskare.”

Forskare: Forskningen om hur en växande världsbefolkning ska försörjas med mat har saknat helhetssyn

17 januari, 2020 - Linnéuniversitetet

Att möta en av vår tids stora utmaningar – att försörja en växande världsbefolkning med mat – kräver forskning med en helhetssyn på matproduktionen, människors matvanor och befolkningsökningen. Men de senaste årtiondena har världens forskare främst fokuserat på den första av punkterna, och i stort sett blundat för de andra två. Det har ett forskarlag […]

Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

13 januari, 2020 - Högskolan i Gävle

​Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet. ”Väldigt positiv förstärkning som gör att vi kan höja kvaliteten på vår fastighetsinformation”, säger Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Lantmäteriet.

För Lantmäteriet är satsningen en del i att förstärka verksamheten i Kiruna. Totalt har 53 personer nyanställts under senare delen av 2019 och fram till idag.

Samarbeten för innovation präglas av såväl misstro som hoppfullhet

10 januari, 2020 - Lunds universitet

Olika åsikter och värdegrunder inom en organisation kan ställa till det i samarbetet med andra organisationer. Men den ledare som är beredd på detta, kan lyckas bättre i att navigera helskinnad ur stormen. Detta enligt forskaren Anna Brattström i en nyligen publicerad artikel i prestigefulla tidskriften Academy of Management Journal. Se intervju med forskaren på […]

Rasism formas utifrån samhällsklass

20 december, 2019 - Uppsala universitet

​Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en ny avhandling i sociologi vid Uppsala universitet. Det som skiljer klasserna åt är att rasismen uttrycks och visas på olika sätt beroende på vilken klass man tillhör. – I stället för att prata om vilken samhällsklass som är mer rasistisk borde vi tala om på vilket sätt som klass påverkar hur vi uttrycker rasism.

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv

19 december, 2019 - Lunds universitet

Sanningssökande och vetgirighet sägs vara unikt mänskliga särdrag. “Men grupptillhörighet är viktigare. Vi slutar lyssna till fakta om de nya insikterna äventyrar vår plats i gruppen”, säger Mikael Klintman, professor i sociologi. Men det finns knep att ta till för att göra debatten i infekterade frågor såsom klimat, GMO och vaccination mindre polariserad. Vi vet […]

Ny forskning pekar mot att vår omtanke för klimatet har en prislapp

18 december, 2019 - Linnéuniversitetet

Inom forskarvärlden finns en tes om att människor som vill konsumera och investera grönt, alltså för miljöns och klimatets bästa, i regel frångår sina principer när de ställs inför val som alltför skarpt bryter mot invanda levnadsmönster. Det är lätt att köpa ekologisk frukt men svårt att byta flyget mot tåg på semestern. Nu har […]

Nytt synsätt på maktrelationer i medborgardialoger

18 december, 2019 - SLU

Oklarheter om vilket inflytande medborgardialoger kan ha på beslut i omstridda frågor leder inte sällan till konflikter. Martin Westin från SLU har studerat hur samhällsplanerare hanterar maktrelationer med medborgare i sådana dialoger. I sin avhandling beskriver han fyra olika synsätt på makt, och lanserar en ”begreppsfamilj” som kan användas i såväl utbildning som i praktisk planering.

Tydliga konsumtionstecken på att lågkonjunktur är på väg

16 december, 2019 - Göteborgs universitet

Idag släpper Centrum för Konsumtionsvetenskap, sin årliga konsumtionsrapport. Forskarna ser flera tecken i den svenska konsumtionen som tyder på att en lågkonjunktur är på gång. – Årets rapport heter ”Orosmoln” och visar att sötebrödsdagarna är över och att svångremmen börjat dras åt i Sverige, säger John Magnus Roos, forskare vid Göteborgs universitet. Forskningsrapporten är främst […]