Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Vad krävs för att Trollhätteborna ska vara beredda att dela bil med andra?

12 december, 2018 - Högskolan Väst

NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Trollhättans Stad vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål bland annat genom att minska invånarnas bilägande och bilåkande. Nu ska forskare på Högskolan Väst väva samman dessa behov och titta på möjligheten till ett utökat användande av självkörande elbilar där man delar på bilarna i en bilpool.

>

Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

12 december, 2018 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder stipendier för gästforskare i respektive land. Årets stipendiater är Tanja Thomas, Universität Tübingen som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola och Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet.

>

Rätt arkitektur kan motverka självmord

11 december, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Ungdomars självmord är ofta så spontana att de kan förhindras om personen inte hittar någon farlig plats utomhus. Rätt utformning av den byggda miljön är därför en mycket viktig faktor för att motverka självmord hos unga, visar chalmersforskaren Charlotta Thodelius, som har kombinerat sociologi och kriminologi med arkitektur i sin doktorsavhandling.

>

Elever med medelbetyg påverkas mest av skolkamraters gymnasieval

10 december, 2018 - Stockholms universitet

Medelpresterande elever är de som influeras mest av sina skolkamraters prestationer när det gäller val till gymnasiet. Det visar ny forskning i sociologi som undersökt klasskamraternas betydelse för niondeklassares gymnasieval.

>

Det kulturella skapandet en väg till ökad integration

5 december, 2018 - Örebro universitet

Dans, musik, konst och andra kulturformer är en väg till ökad integration. Det är budskapet i boken Skapande och integration som musikforskaren Maria Westvall vid Örebro universitet varit en av två redaktörer för.

>

Barnfamiljers flytt från storstan i fokus för nytt forskningsprojekt

4 december, 2018 - Karlstads universitet

”Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden” är ett nytt forskningsprojekt. Studien leds av Ulrika Åkerlund, kulturgeograf och verksam inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet. Syftet är att analysera barnfamiljers flytt från storstäderna, som en strategi för en förbättrad livskvalitet.

>

Kvaliteten på och kostnaden för personlig assistans påverkas av vem som utför den

4 december, 2018 - Högskolan i Skövde

I veckan släpps en ny forskningsantologi som undersöker den personliga assistans människor med funktionsnedsättning kan ha rätt till. En av forskarna som bidrar till antologin är John Magnus Roos från Högskolan i Skövde. Hans forskning visar att både kvaliteten på och kostnaden för den personliga assistansen påverkas av om den ges av kommunen eller av någon alternativ part.

>

Ekonomisk, religiös och social mobilitet luckrar upp hedersnormer

29 november, 2018 - Örebro universitet

Hedersnormer gynnas av slutenhet och segregation. Var tolfte niondeklassare lever ett liv där våld används för att kontrollera och skydda familjens och släktens rykte. Det är några av slutsatserna i en ny kartläggning av hedersförtryck i storstäderna. Studien har letts av Örebro universitet. Kartläggningen består av intervjuer med 235 personer och en enkätundersökning bland cirka […]