Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Minskad föräldrastress hos pappor som delar föräldraledigheten lika under spädbarnstiden

20 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

Pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner fram till att barnet är 18 månader upplever mindre stress i sitt föräldraskap och är mer tillfreds med familjesituationen, visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. – Att bli förälder är en av de största omställningarna i livet och vem som tar hand om barnet under spädbarnstiden […]

Mental träning ska minska risken för psykisk ohälsa hos unga

20 oktober, 2020 - Lunds universitet

Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra. ”Liknande försök i andra länder visar på goda resultat”, säger forskarna. Två skolklasser i Lund blir först ut att […]

Svensk världskonferens ska visa vägen till hållbara samhällsbyggen

15 oktober, 2020 - Chalmers tekniska högskola

PRESSINBJUDAN: Hur ska byggsektorn agera för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling? Det är det brännande ämnet för Beyond 2020, årets viktigaste globala konferens om hållbart byggande, som arrangeras av Chalmers 2-4 november. – Klockan tickar. Världens samhällsbyggare har tio år på sig att uppnå målen i FN:s Agenda 2030. Konferensens mål är […]

AI ska kunna upptäcka när falska nyheter sprids

14 oktober, 2020 - Örebro universitet

Ett helt korrekt citat eller en sanningsenlig bild kan snabbt förvandlas till falsk propaganda. Ytterst små justeringar kan räcka för att hela betydelsen ska förändras. Nu forskar Örebroprofessorn Mehul Bhatt tillsammans med ett internationellt team för att se hur artificiell intelligens, AI, kan analysera bland annat falska nyheter och extremistinlägg. Ett internationellt, tvärvetenskapligt team arbetar […]

Sociala förmåner bland utrikes och inrikes födda

9 oktober, 2020 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Rapporten studerar skillnader i mottagande av sociala förmåner mellan utrikes och inrikes födda 1990–2016. Analyserna baseras på registerdata omfattande hela befolkningen i arbetsför ålder och sex typer av förmåner: ekonomiskt bistånd, arbetslöshetsförmåner, studieförmåner, sjukpenning, sjuk- och aktivi-tetsersättning och föräldraförmåner. Våra resultat visar att den utrikes födda befolkningen i arbetsför ålder i genomsnitt hade mer omfattande förmånsmot-tagande än infödda. Arbetslöshetsförmåner, ekonomiskt bistånd och studie-förmåner är relativt sett mer omfattande under de första åren i Sverige. Mottagandet av andra förmånsslag är inledningsvis lägre, men efterhand syns en överrepresentation i sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Mönstren skiljer sig åt beroende på invandringsperiod, med en rörelse mot mindre skillnader mellan invandrade och infödda över tiden. Detta beror bland annat på att stora grupper av både arbetskrafts- och flyktinginvandrare mottog sjuk- och aktivitetsersättning fram tills systemet blev mer restriktivt generellt.

25 år efter det fruktansvärda kriget – hur ska Bosnien och Hercegovina kunna läka?

6 oktober, 2020 - Linnéuniversitetet

I december är det 25 år sedan Bosnienkriget slutade. Vilka mekanismer var det egentligen som startade kriget och utlöste folkmorden? Hur ska man efter ett krig där de närmaste grannarna från en dag till en annan blev blodiga fiender kunna lära sig att leva ihop igen? Det är några av frågorna som Goran Basic, docent […]

3,9 miljoner kronor till forskning om mobilisering i den salafi-jihadistika miljön

6 oktober, 2020 - Jönköping University

Forskningsprojektet Efter kalifatet – Mobilisering av kvinnor och män i den salafi-jihadistiska miljön i Sverige med Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation som projektledare, har beviljats 3,9 miljoner kronor i stöd från Forte.

Vaccination – en fråga om tillit

6 oktober, 2020 - Södertörns högskola

Viljan att vaccinera sig mot COVID-19 är stor i Sverige. Men en preliminär studie visar också att vaccinationsbenägenheten tydligt hänger samman med människors tillit till olika institutioner i samhället. Stort förtroende för myndigheter, sjukvården och medier betyder ofta att personen också är villig att vaccinera sig den dagen ett vaccin finns tillgängligt.  Samhällskriser har en […]

Betyg sätts på ojämlika grunder

5 oktober, 2020 - Stockholms universitet

Både högpresterande elever i engelsktalande skolor och nyanlända elever bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en omfattande studie av lärares syn på hur de gör när de bedömer sina elever.