Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Elever utvecklas av att lära i naturen

19 januari, 2021 - Linnéuniversitetet

Skolelever lär sig mer av friluftslivsundervisningen än att hantera stormkök och klä sig efter väder. Åsa Tugetams avhandling från Linnéuniversitetet visar att genom det hon kallar kontrasternas pedagogik sker lärande som bland annat bidrar till identitetsutveckling och socialt samspel. 

50 miljoner till EU-projekt som ska minska ojämlikhet i coronapandemins spår

15 januari, 2021 - Örebro universitet

50 miljoner till EU-projekt som ska minska ojämlikhet i coronapandemins spår
Örebro universitet ingår i nytt projekt som får 50 miljoner kronor av EU för att kartlägga och motverka ojämlikhet och diskriminering i spåren av coronapandemin.
– Målet är att hitta lösningar och sociala innovationer som kan minska ojämlikheten, säger Sofia Strid, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Socioekonomisk bakgrund kopplad till överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus

21 december, 2020 - Linnéuniversitetet

Svenska sjukhuspatienter med lägre socioekonomisk status får vänta längre innan de får hjärt-lungräddning när de drabbas av hjärtstopp och har lägre sannolikhet att överleva jämfört med patienter med högre socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny studie som gjorts av Jens Agerström, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet, och hans forskargrupp. Studien publiceras idag i den högt […]

Utvinner värdefull zink ur aska

16 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Genom avfallsförbränning produceras varje år miljoner ton flygaska i Europa, och askan läggs ofta på deponier för farligt avfall. Flygaskan innehåller dock betydande mängder värdefulla metaller som zink, och med en unik metod utvecklad av forskare vid Chalmers kan nu en del av metallen utvinnas vilket leder till minskade miljöföroreningar, mindre deponi och färre transporter. […]

Arkitektstudenter gör skillnad för flyktingar i Izmir och Lesvos

16 december, 2020 - Umeå universitet

​Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna för det globala samhället och med effekterna av klimatförändringar kommer den att fortsätta växa i omfattning och betydelse. Det är därför Arkitekthögskolan vid Umeå universitet satte igång ett projekt som i år engagerar 40 hängivna mastersstudenter i att göra konkret skillnad för människor som befinner sig på flykt. Projekten redovisas denna vecka.

GU-professor deltar i Unesco-arbete om förskola för alla

16 december, 2020 - Göteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har blivit inbjuden av Unesco att delta i en grupp som ska ta fram en strategi för FN:s globala mål om att alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet. Den 16 december har gruppen sitt första möte. – Coronapandemin har visat hur sårbart […]

Mångfalden ökar i svensk reklam – men mest för syns skull

16 december, 2020 - Malmö universitet

Mångfalden har ökat i svensk reklamfilm – delvis som en konsekvens av flyktingvågen 2015. Men icke-vita har ofta bakgrundsroller utan repliker. Den visar en ny studie från Malmö universitet och Lunds universitet.

Varför misslyckas megaprojekt?

10 december, 2020 - Försvarshögskolan

Projekt i mångmiljardklassen som involverar ett stort antal aktörer på olika nivåer blir allt vanligare. Lars Löfgren visar i sin avhandling att begrepp som förändringskultur, makt och insikter kan användas för att analysera den här typen av megaprojekt och pekar på faktorer som kan leda till misslyckanden. Ett så kallat megaprojekt är en typ av […]

Gigjobb ingen dörröppnare för invandrare

9 december, 2020 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Att ha ett gigjobb på CV:t hjälper inte unga med arabiskklingande namn att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

Skövdeforskare kartlägger migrationsavsikter i Västafrika med hjälp av maskininlärning

8 december, 2020 - Högskolan i Skövde

År 2016 kom Juhee Bae från Sydkorea till Sverige för att arbeta som postdoktor med visualiseringstillämpningar inom AI. Hennes mål är att få oss att förstå maskininlärning genom att förklara dess resultat med hjälp av visuella verktyg. Något hon även tror kommer öka förtroendet för tekniken. I sitt senaste projekt har hon använt maskininlärning för att kartlägga migrationsavsikter i Västafrika.