Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Ny forskning på extremväder

19 februari, 2019 - Lunds universitet

Nu görs det satsningar på en rad nya forskningsprojekt om extremväder, i ljuset av den gångna sommarens extrema torka. Tre av dessa projekt handlar om extremvädrets inverkan på algblomningar, på humlesamhällen samt användningen av klimatmodeller för att undersöka effekter på politik, juridik och samhällsengagemang. Det statliga forskningsrådet Formas beviljade nyligen 50 miljoner kronor till sammanlagt […]

>

Politikens kontroll över medierna ökar

19 februari, 2019 - Södertörns högskola

Mediernas minskade resurser i kombination med utbyggnaden av regeringens pr-avdelningar har lett till att politikens styrning av mediernas innehåll har ökat kraftigt. Det har forskare från bland annat Södertörns högskola visat i en ny studie.

>

Förstelärare stärker svensk skola

13 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Förstelärare kan bidra till en starkare lärarkår. Det visar forskning vid Göteborgs och Lunds universitet som sammanfattas i den nyutgivna boken Lärarkåren och förstelärarna- splittrad, stärkt och styrd profession. Boken sammanfattar ett större forskningsprojekt kring förstelärarreformen som visar att reformen har stärkt lärarnas autonomi och inflytande, framförallt på organisatorisk nivå. Samtidigt har reformen också inneburit att […]

>

Riksbankens Jubileumsfond utlyser satsning på metodutveckling

11 februari, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet med utlysningen är att finansiera forskare som utmanar etablerade vetenskapliga paradigm.

>

Pressinbjudan: Välkommen till invigningen av samverkansavtalet mellan MDH och MTM

7 februari, 2019 - Mälardalens högskola

Den 12 februari invigs det nya samverkansavtalet mellan Mälardalens högskola (MDH) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM ). Syftet med avtalet är att vidareutveckla samarbetet mellan organisationerna när det gäller att utveckla stöd till personer med funktionsnedsättning.

>

Sveriges första inkubator vid ett lärosäte fyller 20 år

5 februari, 2019 -

Idélab grundades 1999 och blev då Sveriges första affärsinkubator vid ett lärosäte. Målet var att erbjuda studenter ett alternativ till anställning genom att uppmuntra till entreprenörskap. I år firar Idélab 20 framgångsrika år med över 500 startade företag och tusentals nya idéer som följd.

>

Val och byte av hemtjänst upplevs som krångligt och komplicerat

31 januari, 2019 - Göteborgs universitet

En ny studie visar att äldre som ska välja hemtjänst får inte tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns. Bristande kontinuitet hos personalen som ska utföra hjälpen och osäkerhet om när hjälpen kommer begränsar de äldres inflytande över vardagslivet.

>

Fiskodling i Gamlestaden och direktdemokrati om Skanstorget – Handelshögskolans studenter diskuterar hållbarhetslösningar

29 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Den 30 januari är det dags för den tredje hållbarhetsdagen för programstudenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter att ha ägnat sig åt utmaningar och ansvar ligger fokus denna gång på lösningar. På programmet står bland annat diskussioner om hållbar stadsutveckling med Skanstorget i Göteborg som exempel, och man ställer sig frågan om stadsodlad fisk är framtidens mat.

>

Fler nöjda medborgare i kommuner som lyckas med sociala medier

29 januari, 2019 - Högskolan Väst

​Sedan några år tillbaka finns alla kommuner på Facebook och i flera andra sociala medier. De kanalerna gör det snabbt och enkelt att nå ut till medborgarna – samtidigt som de ställer helt nya krav på kommunikatörerna. Livia Norström har under fem år studerat hur svenska kommuner agerar i sociala medier. Hon presenterade nyligen sin avhandling på Högskolan Väst.

>

Mindre personfixering gör mediamötet bättre

29 januari, 2019 - Göteborgs universitet

”Om målet för båda sidor är att interaktionen blir så bra som möjligt – det vill säga att journalister får bra svar på sina frågor och organisationsföreträdare känner sig rätt återgivna – då är det en fördel om perspektivet flyttas från person till organisation.”