Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Kommentar om Nobels fredspris

11 oktober, 2019 - Stockholms universitet

Gunilla Bjerén, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, finns tillgänglig för den som vill ha kommentarer om Nobels fredspris 2019.

>

Europa måste bli bättre på att förstå rymdvädret

10 oktober, 2019 - Umeå universitet

Rymdväder är ett område där vetenskaplig kunskap, samhällsaspekter samt ekonomiska intressen är tätt sammanlänkade. En rapport av Umeåprofessor Hermann Opgenoorth och en grupp internationella experter förklarar utmaningarna vi står inför och presenterar ett antal vägledande rekommendationer.

>

Socialtjänsten har blivit en allt större hyresvärd

10 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Antalet bostadslösa i Sverige är ungefär dubbelt så många som för 15 år sedan. En ny studie från Göteborgs universitet visar att socialtjänsten i allt fler kommuner har varit tvungen utöka sitt arbete med boendeinsatser.  

– Gruppen som har socialtjänsten som hyresvärd har ökat markant samtidigt som bostadslösheten spridit sig från storstäderna till mindre kommuner, säger Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet.                      

>

Attityder mot migranter påverkar hur arbetet med migranter upplevs

9 oktober, 2019 - Lunds universitet

Personer som arbetar med migranter inom välfärdsorganisationer och har en negativ inställning till dem, kan uppleva sitt arbete med dem som mer belastande, framkommer i en avhandling i socialt arbete. Även hög arbetsbelastning gör att arbetet upplevs som mer betungande. Men större upplevt handlingsutrymme i hur arbetet utformas kan dämpa den negativa effekten. Det finns […]

>

Internationell koalition med MDH och UNESCO möter klimatkrisen

4 oktober, 2019 - Mälardalens högskola

För att möta klimatkrisen på global nivå gör nu naturvetenskapen gemensam sak med samhällsvetenskap och humaniora. Därför skapas under 2019 BRIDGES, en ny internationell sammanslutning där UNESCO och flera andra internationella organisationer ingår, däribland Mälardalens högskola, MDH. Nu hålls den avslutande workshopen i Sigtuna där handlingsplanen ska formuleras.

>

Så tänker elever när de väljer gymnasieskola

4 oktober, 2019 - Uppsala universitet

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Mikael Thelin undersökt vilka faktorer som är viktigast för eleverna när de väljer gymnasieskola. Resultaten visar att blivande gymnasielever väger in faktorer som hänger ihop med skolans kvalitet, men också att elever med låga betyg lägger större vikt än andra vid att till exempel få gå med kompisar eller få en gratis surfplatta.

>

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning vid svenska Medelhavsinstituten

1 oktober, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Utlysningen riktar sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Medelhavsinstituten utgör viktiga plattformar för samarbete mellan svenska forskare och kollegor från andra länder och bidrar till internationaliseringen av svensk forskning.

>

Unikt samarbete mellan forskare och praktiker inom socialt arbete

25 september, 2019 - Högskolan i Gävle

– Det här är ett arbete som pågår hela tiden, ett kunskapsutbyte där vi kan lära av varandra, för vi behöver varandra.

Han pekar på att samarbetet resulterat i flera forskningsprojekt där forskare och praktiker arbetar ihop. Ett projekt om arbetsmiljön för socialarbetare, ett annat handlar om beroendevården i Gävle och ett tredje om hur fältgrupperna i Gävle och Sandviken samarbetar.

>

Erasmusutbyte lär studenter att bli världsmedborgare

25 september, 2019 - Stockholms universitet

Erasmusprogrammet har sedan 1980-talet skapat en ny ungdomskultur. Utbytesprogrammet fungerar som ett slags lärlingsutbildning för globaliserade kosmopoliter. Det visar en ny studie i socialantropologi.

>

Nytt AI-center startar i Stockholm

25 september, 2019 - Institutet för Framtidsstudier

I dag, onsdag 25/9, i samband med Framtidsdagen på Nalen i Stockholm, startar Institutet för framtidsstudier ett nytt forskningscenter för studier av hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar samhälle, beteenden och arbetsmarknad.