Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Människor vill hellre ha miljöbeskattning av företag än av den egna konsumtionen

15 april, 2019 - Göteborgs universitet

Allmänheten är mer positivt inställd till koldioxidskatt som riktas mot industrin än mot den egna konsumtionen. Störst är stödet för koldioxidskatt mot fossilindustrin, visar en studie från Göteborgs universitet. År 2015 enades världens länder om det så kallade Parisavtalet. Avtalet innebär att länderna ska ta gemensamt ansvar för att minska sina utsläpp av växthusgaser, och […]

>

Våra experter inför EU-valet

15 april, 2019 - Karlstads universitet

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. På Karlstads universitet finns det två statsvetare som är experter på EU.

>

Advokaten Johan Eriksson en av Stockholms universitets hedersdoktorer 2019

10 april, 2019 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Bland dessa finns advokaten Johan Eriksson, fotohistorikern Eva Dahlman och översättaren Kajsa Öberg Lindsten. Även Axel van den Berg, Elizabeth Churchill, Nora Underwood och Frances Westley utses till hedersdoktorer.

>

Vanliga människors twittrande spelade viktig roll efter terrorattacken på Drottninggatan

9 april, 2019 - Göteborgs universitet

Vanliga människor spelade en viktig roll i krisresponsen efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Det visar en ny studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet. Genom att organisera sig på Twitter bidrog vanliga människor till att öka säkerheten för allmänheten och minska ryktesspridningen. I april 2017 körde en lastbil med full hastighet ner för Drottninggatan […]

>

Att ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser

9 april, 2019 - Riksantikvarieämbetet

Den svenska historien är brokig, mångfasetterad och skapad av människor med olika bakgrund. Enligt de nationella kulturmiljömålen ska en mångfald av kulturmiljöer vårdas för framtiden. I två forskningsprojekt har Göteborgs universitet undersökt hur medarbetare på museer och länsstyrelser uppmärksammar och hanterar spåren i landskapet efter de fem nationella minoriteterna: romer, sverigefinnar, tornedalingar, samer och judar. […]

>

Islam som resurs för kamp i amerikansk hip-hop

8 april, 2019 - Lunds universitet

Ända sedan hip-hopens födelse i South Bronx i New York har islam varit ett centralt inslag i musiken. Islamologen Anders Ackfeldt vid Lunds universitet analyserar flera exempel på detta i sin avhandling Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture.

>

Arbetslivsforskare får Kungliga Skytteanska Samfundets pris

8 april, 2019 - Högskolan i Gävle

David Hallman, arbetslivsforskare vid Högskolan i Gävle, får det Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre välförtjänt forskare. Prissumman är på 40 000 kr. – Det betyder jättemycket för mig att få ett sådant här pris. Man lägger ju ner mycket energi och det är för att det är roligt och spännande och stimulerande, men det […]

>

Förebilder och medborgarrättskamp: Ny forskning om romsk frigörelse

8 april, 2019 - Södertörns högskola

Berättelsen om romernas historia har under lång tid saknat en viktig pusselbit – romernas egna röster. Inom såväl forskning som samhällsdebatt har romerna tillskrivits en passiv roll där de under vissa tider setts som problemet, och i andra som offer. I ett pågående projekt läggs nu fokus på romernas egna berättelser, förebilder och medborgarrättsrörelse.

>

Allt fler demokratier rör sig i riktning mot diktatur

4 april, 2019 - Göteborgs universitet

En våg av demokratisk tillbakagång pågår där allt fler länder blir mindre demokratiska och mer auktoritära. Det visar en ny studie från V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet. Brasilien, Ungern, Indien, Polen och Turkiet är exempel på länder som just nu upplever demokratiska bakslag eller det forskarna kallar autokratisering – en rörelse i riktning mot diktatur. – […]

>

Inte lätt att bemöta personer med självskadebeteende

3 april, 2019 - Lunds universitet

Under slutet av 90-talet började allt fler unga skada sig själva. Nu blir det inte längre fler, men fenomenet tycks tyvärr finnas här för att stanna. Kunskapsbehoven bland vårdpersonal och anhöriga är dock fortfarande stora. Därför har två experter skrivit en handbok som sammanfattar kunskapsläget. Varför väljer någon att göra sig själv illa? Enligt Jonas […]