Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

10,5 miljoner till två forskare vid Linnéuniversitetet

27 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Ulrika Järkestig-Berggren och Italo Masiello, båda forskare vid Linnéuniversitetet, har fått drygt 5 miljoner kronor var från forskningsrådet Forte till ny forskning. Ulrika Järkestig Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, har fått ca 5,3 miljoner kronor till projektet Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Projektet är […]

Forskningprojekt har undersökt hur berättelser om migration samlats in och blivit del av det nationella kulturarvet

26 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Hur bevarar vi berättelser från människor som invandrat till Sverige? Hur samlas berättelserna in? Hur skapas samlingar av berättelser om migration som ett kulturarv som ska bevaras för framtida generationer? Det har forskarna Jesper Johansson och Malin Thor Tureby undersökt. Som exempel har de studerat hur Nordiska museet arbetar med detta kulturarvsskapande. Varför är det […]

Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

25 maj, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

”Zero wasters” möter stort motstånd

19 maj, 2020 - Malmö universitet

Varje svensk producerar 473 kilo sopor per år. Även om källsortering hålls högt i Sverige lyckas vi inte minska mängden avfall. Tröskeln för hushållen är alltför hög, visar ny forskning.

Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

18 maj, 2020 - Riksbankens Jubileumsfond

2020 är staden temat för Riksbankens Jubileumsfonds årsbox. Forskare har skrivit om staden som fenomen. Det handlar om alltifrån urbanitetens kärna till framtidens städer och varför våld dras till städer, om hur städer en gång i världen uppkom, vilka behov städerna svarar mot och varför de ibland faller.
Nu finns de tre första häftena tillgängliga samt en serie samtal om staden.

Hur påverkas detaljhandeln av corona? 

15 maj, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Social distans har förändrat våra köpbeteenden och därigenom hela detaljhandeln från grunden – men hur ser framtiden ut? Vilka möjligheter kan uppstå när dammet har lagt sig och vi har fått ett nytt normaltillstånd? Corona-pandemin har slagit hårt mot detaljhandeln. Social distans betyder att färre kunder rör sig i de fysiska butikerna, och dessutom är människor […]

Omvälvande när släktingar blir fosterföräldrar

11 maj, 2020 - Lunds universitet

När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar säger lagen att en släkting eller annan anhörig i första hand ska övervägas som familjehemsförälder. Trots bestämmelsen finns i Sverige ingen samlad kunskap om gruppen, något som skulle kunna underlätta socialtjänstens arbete. En ny avhandling har studerat släktinghemsföräldrarnas situation. Nästan 40 000 svenska barn och […]

Ny bok: Så kan utsatta områden bli tryggare

8 maj, 2020 - Malmö universitet

I Sverige finns ett antal så kallade utsatta områden. Här är brottslighet och otrygghet högre än i det övriga samhället och den pågående coronakrisen riskerar att öka utsattheten. Men det går att vända utvecklingen, menar forskare vid Malmö universitet i en ny bok.

Ledarskap i coronatider

6 maj, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Efterfrågan på ledarskap är alltid som störst i samband med kriser. Men vad kännetecknar ett starkt ledarskap? Två ledarskapsforskare från Handelshögskolan i Stockholm tittar närmare på varför ledarskapet i Sverige skiljer sig från resten av världen. Foto: Miguel Á. Padriñán från Pexels Efterfrågan på ledarskap är alltid som störst i samband med kriser. Det är då vi människor […]

Gamla demokratier klarar svåra kriser bättre än nya

6 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Risken är liten att etablerade demokratier med lång erfarenhet av demokratiskt styre bryter samman vid en kris, likt coronakrisen som vi nu upplever. Värre är det för nya demokratier, särskilt de med svagt civilsamhälle och svaga partier. Det visar ny forskning. Mellankrigstiden, 1918–1939, var en period av återkommande svåra ekonomiska kriser. Många europeiska och latinamerikanska […]