Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Användaren i centrum – ny guide för arkitekter

27 mars, 2020 - Högskolan i Halmstad

Tjänstedesignforskare vid Högskolan i Halmstad har tillsammans med Arkitekterna Krook & Tjäder tagit fram en guide för hur arkitekter kan jobba mer användarcentrerat. Guiden ger arkitekter verktyg och metoder för att på ett bättre sätt kunna rita nya hus och stadsdelar baserat på invånarnas behov och önskemål.

Fakta och myter om rättspsykologiska fenomen

26 mars, 2020 - Göteborgs universitet

”En lögnare flackar med blicken.” ”Ett våldtäktsoffer gör alltid motstånd.” ”Det är bra att pressa på i förhör för att få personen att erkänna.” Eller? Det här är exempel på myter och felaktiga föreställningar om hur offer och förövare beter sig och om hur man bäst arbetar i rättsliga sammanhang. I en nygjord serie korta […]

Linnéuniversitetets forskare om coronavirusets breda påverkan

26 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har sammanställt en kontaktlista över forskare som från olika perspektiv kan belysa och kommentera utbrottet av det nya coronaviruset och covid-19.  Coronaviruset påverkar livet nu och i framtiden inom alla ämnen och områden. På Linnéuniversitetet arbetar en lång rad forskare som kan kommentera coronaviruset och dess följder ur olika aspekter och med olika perspektiv: Ekonomiska konsekvenser, anhörigstöd, e-hälsa och […]

Ny bok om staden i ständig förändring

25 mars, 2020 - Riksbankens Jubileumsfond

Det byggs och byggs på, rivs och byggs nytt. Kanske är stadens mest utmärkande drag förändring, vilket inte minst blir synligt i pandemi-tider. I RJ:s årsbox 2020 står staden i centrum och först ut är stadshistorikern Håkan Forsell med sitt häfte.

Forskare om samhälleliga aspekter av coronaepidemin

24 mars, 2020 - Institutet för Framtidsstudier

Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess möjliga konsekvenser.

”Coronapandemin visar vikten av att forskare når ut med sin kunskap”

23 mars, 2020 - Örebro universitet

Forskare som vill nå ut och bidra till förändring kan inte bara förmedla fakta. De måste också våga ge råd – och väcka känslor. Men balansgången är svår, det visar inte minst den pågående rapporteringen om coronaviruset.
– Alltför starka budskap kan skada förtroendet för vetenskapen, samtidigt som vaghet riskerar att lämna fältet fritt för allmänt tyckande och trollfabrikers desinformation, säger Rolf Lidskog, professor vid Örebro universitet.

Expert om effekterna av Coronaviruset

20 mars, 2020 - Södertörns högskola

Södertörns högskola har tagit fram en lista med forskare som utifrån olika perspektiv kan kommentera hur det nya coronaviruset påverkar människor och samhället, framför allt utifrån ett samhällsvetenskapligt- eller humanioraperspektiv. Hela listan hittar ni också på Södertörns högskolas temasidor för forskning.  Sociologi Om barn och segregration om skolor och liknande versamhet stänger ner. Förutsättningarna för […]

Epidemiolog svarar på frågor om corona – webbinarium idag!

18 mars, 2020 - Institutet för Framtidsstudier

Vad vet vi idag om hur det nya coronaviruset sprids? Varför agerar länder så olika på pandemin? Varför testas inte alla med symptom? Ställ dina frågor om corona direkt på vårt webbstreamade seminarium i dag, onsdag den 18 mars klockan 16:00 med Johanna Adami, epidemiolog och rektor på Sophiahemmet. Medverkar gör också Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier.

Felaktig information frodas i kristid

18 mars, 2020 - Malmö universitet

Felaktig information frodas under kriser och ännu mer när krisen kretsar kring en samhällsfarlig sjukdom. Kombinationen av dessa två i en digital tid är en farlig cocktail, säger Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet som specialiserat sig på propaganda och desinformation.