Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Digitalt fingeravtryck hotar din integritet

16 oktober, 2018 - Lunds universitet

Dina mobilappar bildar ett unikt digitalt fingeravtryck. Det kan köpas av vem som helst. Annonsörerna gnuggar händerna. Och i värsta fall även utpressare och bedragare. Håkan Jonsson är färsk doktor i datavetenskap vid LTH i Lund. Men samtalet kommer från Berlin. Där har Håkan nyligen börjat sin tjänst på klädnätsjätten Zalando. Han är chef för […]

>

Södertörns högskola utvärderar satsning på kulturverksamhet

15 oktober, 2018 - Södertörns högskola

Forskningscentret Reinvent på Södertörns högskola har fått i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning på kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar.

>

Inbjudan: Forskning och idéer för en ljusare framtid

12 oktober, 2018 - Institutet för Framtidsstudier

Vad är det politiken egentligen borde syssla med? Vilka är vårt moderna samhälles största utmaningar, och vad kan göras för att övervinna dem? Det här är frågor som faktiskt tycks ha svar. I tre års tid har forskare över hela världen sammanställt kunskap om de utmaningar vi står inför, och de metoder som finns för att förbättra våra institutioner. Budskapet är tydligt, ett bättre samhälle är möjligt, och några av slutsatserna presenteras i den nya boken ”Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle” av Marc Fleurbaey mfl.

>

I ljuset av strömavbrotten: Nytt spel för bättre krisberedskap

11 oktober, 2018 - Högskolan i Skövde

Vad händer egentligen när det oförutsedda blir verklighet? Och hur agerar individer, företagare och samhälle? Det blev stora delar av Växjö varse under onsdagens längre strömavbrott.
– Många butiker och restauranger ser inget annat val än att stänga, konstaterar Joeri van Laere, lektor i datavetenskap och specialiserad på krishantering, vid Högskolan i Skövde.

>

Intresset för föräldraskapsstöd större än utbudet

9 oktober, 2018 - Göteborgs universitet

Hur vill tonårsföräldrar ta emot föräldraskapsstödsinsatser? Karin Thorslunds forskning visar att intresset för föräldraskapsstöd bland tonårsföräldrar är större än utbudet. En av barriärerna till föräldraskapsstöd är bristande information om att insatserna finns.

>

Världen kan fortfarande klara ambitiösa klimatmål

8 oktober, 2018 - Lunds universitet

IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning visar att dörren inte är helt stängt ännu, det är fortfarande möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader. Idag har FNs klimatpanel IPCC offentliggjort den specialrapport som beskriver vilka utsläppsminskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och effekterna av […]

>

Örebroforskare ska studera sugardejting

5 oktober, 2018 - Örebro universitet

Tillsammans med genusvetaren och tidigare Örebrokollegan Lena Gunnarsson, projektledare och numera verksam vid Lunds universitet, har Sofia Strid fått 3,5 miljoner kronor av det statliga forskningsrådet Forte för att studera sugardejting.

>

Bred genetisk variation på Pontisk-kaspiska stäppen

3 oktober, 2018 - Stockholms universitet

Den genetiska variationen inom den skytiska nomadgruppen är så bred att det måste förklaras med att de knöt till sig människor de kom i kontakt med. Det framgår av en ny studie av brons- och järnåldergenetik på den Pontisk-kaspiska stäppen som ligger vid Svarta havet. Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.