Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Ny avhandling om hur psykisk ohälsa bedöms

17 juni, 2019 - Uppsala universitet

I en ny avhandling i sociologi undersöker Maricel Knechtel hur läkare inom primärvården och handläggare vid Försäkringskassan bedömer personer med psykisk ohälsa.

>

Årets nya Pro Futura-forskare

14 juni, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

I den fjortonde omgången av Pro Futura, satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap, har sammanlagt 30 nomineringar skickats in från 16 universitet. Kommitténs arbete har resulterat i att fem forskare antas till programmet, samt att tre forskare erbjuds RJ 1 year research grant.

>

SOM-undersökningen 2018: Många skeptiska till automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor

12 juni, 2019 - Göteborgs universitet

När den offentliga sektorn digitaliseras så automatiseras också beslutsfattande. Men många svenskar vet inte om att deras beslut om tillfällig föräldrapenning eller försörjningsstöd fattas av en dator istället för av en tjänsteman: – De flesta svenskar ser på automatiserat beslutsfattande med en viss skepsis. Även om den allmänna uppfattningen är att besluten blir mer opartiska […]

>

Framgångsfaktorerna bakom gränsregionens framgångsrika företag

12 juni, 2019 - Högskolan Väst

Vad är det som gör att många business-to-business-företag i gränsregionen Fyrbodal-Östfold lyckas så bra? Beror det på närheten till gränsen eller helt andra faktorer?
25 framgångsrika företag har deltagit i forskningsstudien Framfor. Idag presenteras forskningsresultaten och även idéer om hur gränsregionens näringsliv kan bli ännu starkare.

>

Glapp mellan svensk säkerhetspolitik och bilden av Sverige som alliansfritt

11 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Svenskarnas starka bild av Sverige som en oberoende “god kraft” ger politiker möjlighet att förespråka militär alliansfrihet, samtidigt som samarbetet med Nato ökar. Men det ger en motsägelsefull bild av att det går att vara både alliansfri och samarbeta med militärallianser. Stödet för Natomedlemskap har ökat i Sverige under senare år. Samtidigt är alliansfriheten och bilden av Sverige […]

>

En lägre anslutningsgrad till a-kassan ledde till lägre löner

5 juni, 2019 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU-rapport 2019:15 ”Hur påverkar anslutningsgraden till a-kassan lönebildningen?” är skriven av Mathias von Buxhoeveden vid IFAU och Uppsala universitet. Den är en sammanfattning av Working paper 2019:13. För mer information kontakta Mathias på mathias.vonbuxhoeveden@nek.uu.se

>

SOM-undersökningen 2018: I världens mest jämställda land står kvinnor och män allt längre från varann på vänster-högerskalan

5 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men hur jämställda är egentligen kvinnors och mäns politiska åsikter? Det är faktiskt inte helt lätt att säga åt vilket håll de mer långsiktiga trenderna går: – Kvinnor har blivit mer vänster och män mer höger. Men samtidigt visar SOM-undersökningens långa tidsserier minskade skillnader i till exempel […]

>

A-kassa leder till att arbetslösa ungdomar skjuter upp arbetsmarknadsinträdet

4 juni, 2019 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mellan 1998 och 2007 hade ungdomar som blev arbetslösa efter avslutad gymnasieutbildning rätt till a-kassa genom det så kallade ”studerande-villkoret”. Den här rapporten undersöker hur tillgång till a-kassa påverkar övergång till arbete samt efterföljande ingångslöner. Analysen visar att tillgång till a-kassa minskar övergång till arbete med 12,5 procent under den första månaden då individen blir berättigad till ersättning. Jag finner däremot inga effekter på efterföljande ingångs-löner. Sammantaget så pekar resultaten på att tillgång till a-kassa leder till att arbetslösa ungdomar skjuter upp arbetsmarkandsinträdet, utan att det leder till bättre matchning av arbetssökande till jobb.

>

Sexuellt våld utgör en drivkraft för politisk mobilisering bland kvinnor

4 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Det är inte säkert att kvinnor tystas av sexuellt våld i väpnade konflikter. Tvärtom kan sexuellt våld vara en drivkraft för kvinnors politiska mobilisering för fred och för kvinnors rättigheter. Det framkommer i en ny avhandling från Göteborgs universitet. – Resultaten inger hopp för Sveriges feministiska utrikespolitik, som har en jämställdhetsbejakande inställning till väpnade konflikter […]

>

Ekonomihistorikern: Så skapades den svenska (social)demokratin

3 juni, 2019 - Lunds universitet

I en ny vetenskaplig artikel slår ekonomihistorikern Erik Bengtsson hål på myten om Sverige som ödesbestämt att bli (social)demokratiskt. Många tror att den svenska jämlikheten vilar på en tradition av samförstånd och självständiga bönder. I stället visar Bengtsson hur bland annat nykterhetsrörelsens starka organisationskultur la grunden till det svenska folkhemmet. Detta mot alla odds eftersom […]