Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

>

Årets Mångfaldsbarometer ger dubbla signaler

13 augusti, 2018 - Högskolan i Gävle

Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna någonsin i Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk bakgrund, i skolan eller på jobbet, till den högsta uppmätta andelen någonsin.

>

Att växla miljö på jobbet är produktivt

10 augusti, 2018 - Högskolan i Gävle

Att växla miljö på jobbet är produktivt.
En studie vid Trafikverket visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, säger Helena Jahncke, som varit projektledare för forskningsstudien vid Högskolan i Gävle.

>

Därför når inte Sverige ända fram i klimatpolitiken

8 augusti, 2018 - Karlstads universitet

Sveriges klimatarbete är långt ifrån hållbart vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Vilka mekanismer lägger krokben för oss när samhället behöver förändras? David Olsson, statsvetenskap, söker svaren i sin avhandling ”Conditions of Sustainability – The Case of Climate Change Adaption in Sweden”. Disputationen ägde rum i juni 2018 vid Karlstads universitet.

>

Brandforskaren: ”Hög tid att Sverige kartlägger sårbara områden”

27 juli, 2018 - Lunds universitet

Enrico Ronchi har haft i uppdrag att kartlägga hur såväl Kanada som USA kan minska sin sårbarhet för skogbränder. Men i Sverige, och EU i övrigt, har intresset varit svalare. Förra året skrev han och några kollegor ett öppet brev till EU om behovet av mer forskning, vilket plockades upp av vetenskapstidskriften Nature. – Det […]

>

Högstadietjejers erfarenheter av ”sexting” mycket mer negativa än pojkars

16 juli, 2018 - Göteborgs universitet

Upplevelserna av sexting, det vill säga skicka och ta emot sexuella bilder och meddelande via digitala kanaler, skiljer sig markant mellan könen. Flickor som har sextat har betydligt mer negativa erfarenheter än pojkar, vars upplevelser ofta är positiva. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

>

Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden

3 juli, 2018 - Lunds universitet

Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter marknadens förutsättningar. – Villkoren för att erbjuda solceller skiljer sig mycket åt mellan olika länder, och det missar många energibolag. Resultatet blir att det tar längre tid att ta fram ett erbjudande som är attraktivt för kunderna och en affärsmodell […]

>

Gästfrihet som öppenhet mot den andra

29 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Gästfrihetens historia är lika gammal som mänsklighetens existens. Tidiga beskrivningar berättar om gästfrihet som ära och om plikten att välkomna en gäst som knackar på dörren. Under de senaste årtiondena har frågan om gästfrihet fått uppmärksamhet på grund av ett ökat antal invandrare, asylsökande och turister. Gästfrihet innehåller en grundläggande fråga: hur ska vi välkomna […]

>

Tvångsvård av missbrukande kvinnor inte bättre med utökad bedömning

29 juni, 2018 - Göteborgs universitet

Inför beslut om tvångsvård av kvinnor med svårt missbruk görs en bedömning av vårdbehovet, vanligtvis genom en intervju. Men i vissa fall görs en så kallad utökad bedömning med mer omfattande tester. Ny forskning visar att den utökade bedömningen inte leder till ett bättre vårdresultat för kvinnorna – samtidigt som den är mycket kostsam för kommunen.
Endast tio procent av deltagarna i studien blev erbjuden en behandlingsinsats när de tagits in för tvångsvård, till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT) eller läkemedelsbehandling. Forskarna menar att resultatet väcker frågan huruvida professionella inom socialtjänst har tillräcklig kunskap för att kunna tolka resultat från utökade bedömningar.
− Kvinnor med svårt missbruk är en extremt utsatt grupp som löper hög risk att hamna i fängelse eller dö i ung ålder. Det är relevant att ta reda på om de behandlingsinsatser som erbjuds den här utsatta gruppen överhuvudtaget är verkningsfulla, säger universitetslektor Tina Olsson.

>

Möt FOI i Almedalen 2018

28 juni, 2018 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Hur skyddar vi valet, kan samarbete öka säkerheten runt Östersjön, Det nya totalförsvaret och situationen i Jemen är några av de Almedalsseminarier som FOIs forskare medverkar i.

>

Ny rapport om vad som förenar Sverigedemokraternas väljare

28 juni, 2018 - Institutet för Framtidsstudier

På några år har Sverigedemokraterna vuxit till att bli ett av Sveriges största riksdagspartier men mycket är fortfarande okänt om deras väljare. Flertalet av dem kommer från Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket väcker frågor om hur de skiljer sig från väljare som har valt att stanna. Idag publicerar vi ”Sverigedemokraternas väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?”.