Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

16 september, 2020 - SLU

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden.

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

14 september, 2020 - SLU

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än idag, och därför en minskad produktion av fiskbiomassa. Den slutsatsen drar Renee van Dorst i en doktorsavhandling från SLU.

Nya rön om vattendelningsreaktionen i fotosystem II

8 september, 2020 - Umeå universitet

Genom att kombinera isotopmärkning, magnetisk resonans, röntgenemission och kristallografi diskuterar Casper de Lichtenberg i sin avhandling vilka vattenmolekyler, som är bundna i det aktiva sätet i fotosystem II, som är de reaktiva och hur den vattendelande reaktionen fortskrider. Han försvarar sina resultat den 11 september vid Umeå universitet.

Extremtorkan 2018 slog hårdare än befarat mot grödor, skogar och myrar

7 september, 2020 - Lunds universitet

Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt och att vissa odlade grödor gav den lägsta avkastningen på decennier. Det visar en europeisk jättestudie med över 200 toppforskare inblandade. Skogsbränder, missväxt och vattenbrist. Många minns sommaren 2018 med fasa. Nu kommer den hittills mest omfattande […]

Det betande viltets kroppsstorlek påverkar växternas näringstillgång

25 augusti, 2020 - SLU

Kroppsstorleken hos de vilda djur som betar i ett landskap påverkar balansen mellan de näringsämnen som växtligheten kan utnyttja. Balansen, särskilt förhållandet mellan kväve och fosfor, bestämmer i sin tur växtlighetens produktivitet. Spillning från växtätare är en viktig källa till kväve och fosfor, och forskarna visar att näringsprofilen i spillning från växtätare beror på djurets storlek.

SLU-forskning ska hjälpa den blåfenade tonfisken

24 augusti, 2020 - SLU

På onsdag går startskottet för den omfattande märkningen av den blåfenade tonfisken på västkusten. Den fredade fisken utrustas med sändare av ett forskningsteam från Sveriges lantbruksuniversitet för att ge kunskap som kan stärka ett hållbart nyttjande och bevarande av fisken i svenska vatten och internationellt.

Nyttiga insekter gynnas av mångfald av grödor i kombination med variation i landskapet

21 augusti, 2020 - SLU

Genom att odla fler grödor kan vi gynna nyttoinsekter, till exempel jordlöpare som håller skadegörare i schack eller bin som pollinerar blommande grödor. Det visar en färsk studie som letts av SLU-forskare. Men den positiva effekten syntes bara om det också fanns till exempel skog och hagmark i landskapet. Studien genomfördes i Skåne.

Donation till SLU till forskning om djurvälfärd

21 augusti, 2020 - SLU

Skonsammare ringmärkning av fåglar, välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Marie-Claire Cronstedts stiftelse stöttar Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med 607 400 kr till tre projekt där djurens välbefinnande står i fokus.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

19 augusti, 2020 - Umeå universitet

Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed blir det allt viktigare att skogsråvaran används så effektivt som möjligt. De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard Timmerfors och har därför beforskat flishuggning. Jessica är doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Hon försvarar

Vad händer i skogsutbildningen efter #MeToo?

18 augusti, 2020 - SLU

Skogens eget metoo-upprop och ett öppet brev från kvinnliga jägmästarstudenter 2018 gjorde det tydligt att sexuella trakasserier är en del av kulturen vid skogsutbildningen. En ny studie visar att ledning, lärare och studenter alltför ofta avstått från att agera vid exempelvis sexistiska skämt. Uppropet har dock stärkt kvinnorna och fått många män att reflektera över sitt eget beteende.