Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

>

Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

11 oktober, 2019 - SLU

Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver veta hur artsamhällena ser ut i dag och hur de förändras. Först då kan vi arbeta riktigt effektivt för att skydda den biologiska mångfalden. Bidraget kommer från Europeiska forskningsrådet.

>

Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU

8 oktober, 2019 - SLU

SLU har erhållit 224 000 kronor från Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna.

>

Skolelever hjälpte forskare att avslöja hur insektslivet på ekar påverkas av varmare höstar

2 oktober, 2019 - SLU

Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till – i samarbete med elever från 58 olika skolor. Denna upptäckt ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

>

Barrskogen kyler inte klimatet lika mycket längre

26 september, 2019 - Lunds universitet

Utsläpp av växthusgaser värmer klimatet, medan små luftburna partiklar, aerosoler, i atmosfären har en kylande effekt. Så brukar budskapet lyda. Men en ny studie, som publiceras i Nature Communications, visar att de allra minsta aerosolerna på vissa håll ökar till bekostnad av de normalstora och lite större – och det är endast de senare som […]

>

EU:s inkomstförsäkring för jordbruket bör inte införas i Sverige, enligt utredare

17 september, 2019 - SLU

Jordbruket beskrivs ofta som en sektor med stora inkomstrisker, och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns av detta skäl en inkomstförsäkring. Sverige har valt att inte införa denna försäkring, och en ny studie från AgriFood Economics Centre visar att det inte heller finns några starka skäl att göra det. Däremot kan det finnas behov av mer finansiell rådgivning.

>

Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

12 september, 2019 - SLU

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
– Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att de rör sig mer, säger SLU-forskaren Wiebke Neumann.

>

Nytt projekt ska skapa grönare byggnader

9 september, 2019 - Linnéuniversitetet

Genom att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong och stål med träbaserade material, kan man minska utsläppen av koldioxid och använda naturtillgångar mer effektivt. Ett nytt, stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial. Uppförandet och användandet av byggnader […]

>

Startstöd gynnar unga jordbrukare

4 september, 2019 - Lunds universitet

Startstöd till unga jordbrukare gör att man startar eget tidigare än annars. Inkomsterna blir också högre och sannolikheten att man fortsätter som jordbrukare ökar. Det visar en ny studie från AgriFood Economics Centre. Resultaten ifrågasätter tidigare slutsatser om startstödets effekter. Andelen unga jordbrukare minskar i Sverige. För att motverka utvecklingen erbjuds ett startstöd till just […]

>

Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen, men inte betesskadorna eller trädslagsfördelningen

3 september, 2019 - SLU

Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har påverkats mer än andra. Någon effekt på älgens betesskador på tall, eller på mångfalden av lövträd i skogen, har vargens återkomst däremot inte haft. Det visar forskare från SLU och Høgskolan i Innlandet.

>

Gröna lösningar gav skydd mot översvämning

2 september, 2019 - SLU

Stadsmiljöer har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att minska översvämningsrisken är att utnyttja ”grön infrastruktur”, såsom parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler, men också gröna tak och regnbäddar. En unik studie från LTH och SLU visar att en ”grön ombyggnad” av ett bostadsområde i Malmö verkligen har lett till mindre översvämningsskador.