Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

>

Skogsvandringar kan minska björnrädsla

18 juni, 2019 - Lunds universitet

Rädd för björn? Vandringar med guide i djurets terräng kan minska rädslan betydligt, visar ny forskning. Tidigare har myndigheter endast gått ut med information om björn utan förståelse för människors känslor. En ny metod att minska björnrädsla har tagits fram i samarbete mellan Lunds universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Norskt institut för naturforskning. Projektledare är […]

>

Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som åtgärd mot övergödning i Östersjön

17 juni, 2019 - SLU

Synen på musselodling som miljöåtgärd i Östersjön skiljer sig bland forskare. Ing-Marie Gren från SLU har jämfört den osäkerhet som finns kring musselodling med den som finns i andra typer av reningsåtgärder. Slutsatsen är att det finns större osäkerhet kring de åtgärder som genomförs i jordbruket för att minska tillförseln av fosfor och kväve till Östersjön.

>

Sverige har haft en ineffektiv miljöpolitik för Östersjön jämfört med andra länder

12 juni, 2019 - SLU

Kustländerna runt Östersjön har sedan slutet av 1980-talet varit överens om att minska utsläppen av kväve till Östersjön. Forskare från SLU och Södertörns högskola har undersökt hur effektiva ländernas miljöpolitik var åren 1996-2010. Sveriges miljöpolitik visade sig inte leda till någon minskning av utsläppen, men i några länder ledde miljöpolitiken däremot till betydande utsläppsminskningar.

>

Dagens bilder av vattnets kretslopp invaggar oss i falsk trygghet

11 juni, 2019 - SLU

De bilder som används idag för att illustrera vattnets kretslopp i utbildning och forskning jorden runt måste skyndsamt uppdateras. De visar ytterst sällan hur människans aktiviteter påverkar kretsloppet och ger därför en missvisande bild, vilket är olyckligt i en tid när de globala vattenproblemen är betydande. Den analysen gör ett internationellt forskarlag i en ny artikel i Nature Geoscience.

>

Hundratals växtarter har redan utrotats – vad spelar det för roll?

10 juni, 2019 - Stockholms universitet

För första gången har forskare analyserat all information om växtutrotning som dokumenterats från hela världen. Resultaten, som publiceras idag i tidskriften Nature, Ecology & Evolution, visar hur många växter som har dött ut under de senaste 250 åren, vilka de är, var de har försvunnit ifrån och vad vi kan dra för lärdomar för att förhindra framtida utrotning.

>

SLU koordinerar forskning för hållbar mjölkproduktion och -konsumtion

5 juni, 2019 - SLU

Sveriges lantbruksuniversitet har blivit utsett att koordinera fem forskningsprojekt kring hållbar mjölkproduktion och hållbar konsumtion. Projekten genomförs på tre olika forskningsinstitutioner: SLU, RISE samt Chalmers och kommer att pågå mellan 2019 och 2022. Totalt har projekten beviljats 16 miljoner kronor och medlen kommer från Arla och Stiftelsen Lantbruksforskning.

>

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar

5 juni, 2019 - SLU

Stora mängder historiska data från försöksytor med ekplanteringar har samlat damm i arkiv. Nu digitaliseras de och omvandlas till ny kunskap och vägledning om ekskog och dess skötsel. Ett forskningsprojekt som inleddes i slutet av 1800-talet börjar nu närma sig målgång.

>

Magrare foder till dikor på stall

21 maj, 2019 - SLU

Nära 40 procent av det svenska nötköttet produceras med hjälp av köttraskor, som inte mjölkas. Under vintern, innan de kalvar och sedan släpps på bete med sina kalvar, har dikorna oftast fri tillgång på ensilage. Mikaela Jardstedt från SLU har undersökt hur man tar fram ett tillräckligt magert vinterfoder åt korna, så att de inte blir onödigt feta. Ett lovande foder är ensilerad rörflen.

>

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

20 maj, 2019 - SLU

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från över 1 miljon provytor jorden runt. Studien tyder också på att framtida klimateffekter på mykorrhiza kan komma att hämma skogstillväxten i kalla klimat.

>

Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!

17 maj, 2019 - Umeå universitet

De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och en rad informationsaktioner för allmänheten.