Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

>

Nytt samarbete kring genteknik i afrikansk växtförädling

16 april, 2019 - SLU

Kan genteknik bidra till en effektivare växtförädling i Afrika? Det tror forskare i ett SLU-lett projekt som siktar på kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Projektets ena syfte är att stärka afrikansk växtförädling genom teknologiöverföring. Det andra är att stödja framtagandet av regelverk kring användning av genteknik i växtförädling.

>

Praktiska råd om mikrobiologiska faror med lokalproducerat kraftfoder till mjölkkor

8 april, 2019 - SLU

I takt med att mjölkkobesättningarna blir större har fler gårdar möjlighet att tillverka eget kraftfoder baserat på lokala råvaror, i stället för att köpa färdiga kraftfoderblandningar. En ny rapport från SLU beskriver vad lantbrukare kan göra för att minimera risken för foderförluster orsakade av skadliga mikroorganismer.

>

Utsläppen av växthusgaser från Sibiriska sjöar är höga

8 april, 2019 - Umeå universitet

En studie ledd av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet visar att utsläpp av växthusgaser från sjöar i västra Sibirien är höga, men kan minska när permafrosten tinar. Resultaten är publicerade i Nature Communications.

>

Ny teknik kan bredda utbudet av biobränslen

1 april, 2019 - SLU

Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre energitäthet. Elham Moghaddam från SLU har undersökt de energi- och klimatmässiga följderna av att utnyttja olika typer av ny teknik.

>

Grön omsorg – nya former av omvårdad

26 mars, 2019 - SLU

​Hur ska framtidens omvårdnad se ut? I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg – vård och omsorg på lantbruk och i terapiträdgårdar – fram som ett komplement till traditionella verksamheter. I en ny rapport av forskare från SLU och Linnéuniversitet studeras svenska lantbruk som erbjuder olika former av grön omsorg.

>

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

21 mars, 2019 - SLU

Den stora variationen mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga spår av indiska zebu-kor, medan brittiska raser är mer påverkade av lokala uroxar. I den svenska fjällkon finns en betydande variation, men släktskapet med brittiska raser är obetydligt.

>

Ekolog får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2019

14 mars, 2019 - Umeå universitet

​Forskaren David Seekell, Climate Impacts Research Centre vid Umeå universitet, får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet. Han har gjort mycket betydelsefulla forskningsinsatser i att undersöka och förstå sjöars funktion i samband med klimatförändringar. Priset består av 50 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets Vårpromotion den 18 maj.

>

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

13 mars, 2019 - SLU

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som orsakar skada på växter, ekonomi kring jordbruk, miljö och naturresurser samt landsbygdsutveckling, miljöförvaltning och genderfrågor.

>

Skogarnas svarta hemligheter − kulturhistoriska skatter

13 mars, 2019 - Riksantikvarieämbetet

För att öka kunskapen om skogens kulturlämningar har Riksantikvarieämbetet låtit ta fram en rapport om kolbottnen: våra skogars vanligaste kulturlämning. Bakgrunden är att det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer och kulturlämningar. Skogsstyrelsens statistik visar höga och ihållande skadenivåer.