Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

>

SLU-innovation har förebyggt matsvinn på sydeuropeiska turisthotell

21 augusti, 2019 - SLU

Många små turistorter i Sydeuropa saknar möjlighet att återvinna de mängder av plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort EU-projekt har kartlagt svinnet, och testat olika sätt att minska det. En viktig pusselbit var en matsvinnsvåg som utvecklats av SLU-forskaren Mattias Eriksson. Bättre kunskap gör det lättare att förebygga svinnet.

>

Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden”

14 augusti, 2019 - Lunds universitet

EU:s förslag till ny jordbrukspolitik håller inte måttet. Det menar en internationell forskargrupp som granskat reformförslaget. Varken miljöskydd eller klimatmål förbättras, snarare tvärtom, säger Dagmar Clough, ekolog vid Lunds universitet och en av dem som står bakom studien. I höst börjar den sista förhandlingsrundan om den jordbrukspolitik som ska gälla i EU efter 2020. Inför […]

>

Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

7 augusti, 2019 - SLU

​I en ny studie har forskare vid SLU jämfört hur växters energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar att energi- och proteininnehållet i växterna är högre om de betas än om de klipps och att energi- och proteininnehållet från de betade områdena ökar med åren.

>

Ökade kräftfångster i år

6 augusti, 2019 - SLU

SLU Aqua presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn till kräftfat. I Vättern beräknas att den relativa fångsten 2019 landar på 137 gram matkräftor per bur och natt, en rejäl uppgång jämfört med förra året.

>

Ökat hopp om biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor

30 juli, 2019 - Lunds universitet

Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit. Den positiva effekten går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger. – Små fält ses ofta […]

>

20 års kartläggning av Amazonas palmer är klar

29 juli, 2019 - Uppsala universitet

Under tjugo års tid har forskare vid bland annat Uppsala universitet undersökt palmer i Amazonas. Palmplantor på nästan 550 olika platser har undersökts. Det här är en viktig kartläggning för att förstå hur den biologiska mångfalden utvecklats i tropiska ekosystem, och vad som krävs för att bevara den. Arbetet presenteras i en ny studie som publiceras i tidskriften Ecology.

>

Sveriges nya forskningsfartyg levererat till SLU i Spanien

2 juli, 2019 - SLU

I dag har Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg, R/V Svea, levererats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. Inom kort kommer fartyget att seglas hem till den nya hemmahamnen Lysekil dit det anländer i början av juli.

>

Möt SLU i Almedalen 2019

28 juni, 2019 - SLU

Kan djur och natur hjälpa ”hemmasittare” att återvända till skolan? Finns det ekologisk GMO-mat i framtiden? Det är två exempel på frågor som SLU lyfter i årets program, som i övrigt har ett tydligt fokus på vatten. Odling i vatten, hot mot dricksvatten, miljötillståndet i vattendragen, källsorterande toaletter, kretsloppsbaserad fiskodling och jordbrukets vattenfrågor är några av aspekterna.

>

Friska grödor – bra för miljön, plånboken och matproduktionen

25 juni, 2019 - SLU

SLU Grogrund satsar på resistensförädling för att bidra till friskare grödor för Sverige. En frisk gröda är bra för miljön – den behöver inte besprutas med kemiska preparat. En frisk gröda är bra för odlarens plånbok – inga kostnader behöver läggas på att bekämpa sjukdomar. En frisk gröda är bra för en säker livsmedelsproduktion – […]

>

Lodjur sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige

20 juni, 2019 - SLU

Stora rovdjur är betydelsefulla inslag i den svenska faunan, men kan ha negativa effekter på möjligheterna till jakt. I en ny studie visar forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Södertörns högskola att ett nytt lodjursrevir sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige och Mälardalen med i genomsnitt 16 procent.