Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

>

Skogen – räcker den?

15 februari, 2019 - SLU

Skogen – räcker den?
– en film om när förväntningar växer snabbare än träd.

Future Forests nya dokumentär beskriver skogens roll när Sverige går i bräschen för att snabbt fasa ut olja och kol.

>

Halmfoder ger inte hästar magsår

13 februari, 2019 - SLU

Under vintern har en studie genomförts på SLU och UDS med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En viktig frågeställning var om halm i foderstaten ger upphov till magsår. Den praktiska delen av studien är nu avslutad och preliminära resultat visar att en foderstat som innehåller halm med bra kvalitet inte ger upphov till mer magsår än om halm inte ingår i foderstaten.

>

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

11 februari, 2019 - SLU

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever på vems hud eller fjädrar. Ett temanummer av topptidskriften Molecular Ecology ger en översikt av hur långt forskarna har kommit. Flera av de studier som presenteras har gjorts av forskare på SLU.

>

Ny skadegörare särskilt aggressiv på slösaktiga, snabbväxande tallar

6 februari, 2019 - SLU

Tallskadegöraren Diplodia sapinea blev känd för svenska skogsägare över en natt 2016, då den för första gången avslöjades som orsak till ett stort sjukdomsutbrott i svensk tallskog. En studie av forskare från SLU och andra europeiska universitet visar att det i huvudsak är snabbväxande, törstiga tallar i torkstressade bestånd som drabbas. Omfattningen kan dock begränsas om skadorna upptäcks i tid.

>

Varför små gårdar får slut på vatten – och hur vi kan fixa det

5 februari, 2019 - SLU

Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5 februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I boken delar experter, bl a professor Jennie Barron, SLU med sig av kunskap om hur vattnet ska räcka till alla.

>

Äpplen för must och cider tas fram av SLU-forskare

4 februari, 2019 - SLU

En nyhet inom den svenska äppelförädlingen är satsningen på must- och cideräpplen inom SLU Grogrund – Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

– Mustäpplen ska vara icke-oxiderande, ha en kraftfull arom och bra balans mellan socker och syra medan cideräpplen ska vara bittersöta. Dessa egenskaper finns inte hos dagens svenskförädlade äpplen säger Kimmo Rumpunen, SLU.

>

Amerikansk värstingskadegörare i barrskog rör sig norrut

1 februari, 2019 - SLU

En allvarlig skadeinsekt på barrträd i östra Nordamerika – en vecklarfjäril som vid massförekomst kan kaläta mängder av barrträd över stora områden – sprider sig norrut. Och klimatet visar sig vara en viktig utlösande och synkroniserande faktor vid massförekomster. Det visar en rekonstruktion av artens utbrottshistorik i Quebec under det senaste seklet, gjord med hjälp av årsringsanalyser.

>

Fåglar använder växtdofter för att hitta insekter att äta

28 januari, 2019 - SLU

Inte bara synen utan även luktsinnet verkar vägleda fåglar som söker insekter och andra kryp i odlingslandskapet, enligt en ny studie från SLU. Fåglar som letade efter en bra matplats använde dofter som växter avger vid insektsangrepp. Det här är ekologiskt intressant, men det har också praktisk betydelse eftersom jordbruksfåglar äter både skadeinsekter och deras naturliga fiender.

>

Minskande snötäcke ökar utsläppen av metan från frusna sjöar

23 januari, 2019 - SLU

Nya, oförutsedda effekter av klimatförändringarna uppdagas ständigt. En ny studie från SLU och Uppsala universitet visar att ett minskat snötäcke på frusna sjöar kan hämma de bakterier som bryter ned metan i vattnet, och därigenom öka nettoproduktionen av denna kraftfulla växthusgas.

>

Blandskogar ger mer – men det gäller att blanda rätt!

21 januari, 2019 - SLU

Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men vilka trädslag ska man blanda? Genom att analysera data från Riksskogstaxeringen kan forskare på Umeå universitet, SLU och Göteborgs universitet bidra till mer konkreta råd. Deras resultat visar tydligt att det är viktigt att blanda rätt trädslag.