Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

”Trojansk ko” kan avslöjas

4 juni, 2002 - SLU

Dräktiga kor som smittats med bovint virusdiarrévirus föder ofta kalvar med livslång smittsamhet. Nu är det möjligt att hitta sådana ”trojanska kor” – innan de kalvar – så att smittspridningen kan begränsas avsevärt. Ann Lindberg vid SLU har studerat virusets smittspridningsvägar i sin doktorsavhandling.

Växtdofter skrämmer och lockar

4 juni, 2002 - SLU

Kornplantor kommunicerar med luftburna ämnen, och när man blandar olika kornsorter förändras deras smaklighet för bladlöss, enligt Velemir Ninkovic vid SLU. Nyckelpigor äter gärna bladlöss och använder växternas doftsignaler för att hitta plantor som är stressade av bladlusangrepp. Det visade sig även att blandningar av korndofter och doftämnen från tistel eller kvickrot är extra attraktiva för nyckelpigorna.

Starka kornsorter tränger ut ogräs

4 juni, 2002 - SLU

Ett alternativt sätt att bekämpa ogräs i stråsäd skulle kunna vara att odla sorter som är bra på att konkurrera. Egenskaperna att kunna trycka ner ogräset eller att tåla att bli kuvad borde gå att kombinera med en god kärnskörd när nya sorter förädlas fram, menar Ulla Didon vid SLU.

Svenska forskare i fronten när trädgener kartläggs

4 juni, 2002 - Umeå universitet

Först var det virus och bakterier som fick alla sina gener, dvs sitt genom, kartlagt. Sedann kom bland annat jäst, bananfluga, backtrav och i fjol blev människans hela genom färdigt. Nu tar sig genforskarna an jordens största levande varelser – träden och svenska forskare leder utvecklingen.

Insektsforskare får kungligt pris

3 juni, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Carolyn Glynn, insektsforskare vid SkogForsk, har vunnit priset för bästa entomologiska publikation av the Royal Entomological Society i London.
Hon får utmärkelsen för en vetenskaplig artikel om den snabba evolutionära utvecklingen hos gallmyggan, en skadegörare på energiskog. Studien tyder på att växtförädling för att ta fram sorter som är motståndskraftiga mot insekter inte alltid ger resultat – insekterna anpassar sig nämligen snabbt till situationen.

Ny studie om pappersfibrers egenskaper

3 juni, 2002 - Karlstads universitet

Carl-Henrik Ljungqvist, doktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet, lägger torsdagen den 6 juni fram sin licentiatuppsats ”The Application of Single Fibre Fragmentation to Spruce Tracheids” vid Chalmers tekniska högskola. Uppsatsen behandlar en ny metod att mäta mekaniska egenskaper hos pappersfibrer. Licentiatarbetet har resulterat i att man nu i detalj kan studera inverkan av olika typer av skador längs med pappersfibrerna, vilket är viktig kunskap bland annat för de värmländska massa- och pappersbruken.

Grisar bråkar om maten

28 maj, 2002 - SLU

Konkurrensen om foder kan vara alltför hög även om alla slaktsvin i boxen teoretiskt sett hinner äta under ett dygn. Om det finns för få ätplatser försämras produktionen. Dessutom ändras grisarnas ätbeteende och de får fler hudskador, vilket tyder på mer bråk i boxarna. Detta visar veterinär Lotta Georgsson i sin doktorsavhandling från SLU Alnarp.

Tropisk sjukdom drabbar djur och människor

28 maj, 2002 - SLU

Bakteriesjukdomen leptospiros är vanlig bland grisar i södra Vietnam och klimatet i regionen gynnar förekomst av infektion. Det visar veterinär Sofia Boqvist i sin doktorsavhandling vid SLU. Sjukdomen, som bland annat orsakar dödfödda smågrisar, kan även spridas till människor.

Hetvatten mot grusogräs – energislukande metod kan bli bättre

27 maj, 2002 - SLU

Ogräs på banvallar, grusplaner och mellan stenar och plattor i staden kan bekämpas effektivt med hetvatten. Ett krux är att det går åt stora mängder energi vid denna icke-kemiska ogräsbekämpning. Om man använder hetvattenmetoden när ogräset ännu är litet och passar på efter en kort torrperiod kan den dock bli betydligt effektivare, enligt hortonom David Hansson vid SLU i Alnarp. I sin doktorsavhandling har han även föreslagit hur man skulle kunna förbättra hetvattenutrustningen rent tekniskt.

Mindre markskador i skogen – skonsammare maskiner med ny teknik

21 maj, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Ett ojämnt råvaruflöde kostar skogsbranschen stora pengar varje år. De senaste årens regniga höstar och tjälfria vintrar har gjort att skogsbruket på många håll nu har brist på avverkningsbara bestånd under vår och höst. Den dåliga bärigheten kan också leda till markskador som både kostar pengar och är skadliga för miljön.