Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

SLU storsatsar för att sprida kunskap om älg

8 april, 2020 - SLU

I morgon drar Den stora älgvandringen i gång i SVT Play och i samband med detta drar även SLU:s egen kunskapssatsning på samma tema i gång.
– När intresset för älgar är så stort vill vi självklart passa på att dela med oss av den kunskap vi har om dessa fantastiska djur och dess samspel med oss människor, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

7 april, 2020 - SLU

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, då arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan gynna biologisk mångfald.

Bio4Energy får nya föreståndare

31 mars, 2020 - Umeå universitet

Forskningsmiljön Bio4Energy:s nya föreståndare är Leif Jönsson och Christoffer Boman, båda forskare vid Umeå universitet. Elisabeth Wetterlund vid Luleå tekniska universitet är utsedd till vice föreståndare.

SLU stödjer sjukvården i Uppsala län

31 mars, 2020 - SLU

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) levererade i fredags skyddsmaterial till Enköpings och Älvkarlebys kommuner för att stödja sjukvården vid hanteringen av patienter som smittats av Covid-19. SLU förväntar sig ytterligare leveranser till fler aktörer i Uppsala län under veckan.

SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

25 mars, 2020 - SLU

I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. – Det är oerhört glädjande att vi får kvitto […]

Klimatforskare får Umeå kommuns vetenskapliga pris

17 mars, 2020 - Umeå universitet

Dominic Vachon får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2020 för sin forskning om växthusgaser i inlandsvatten. Hans forskning om hur bäckar, sjöar och älvar påverkas olika av klimatet, och är nära sammankopplade och påverkar varandra, belyser behovet av en bredare förståelse för hela nätverk av vatten.

Ökande illegal jakt vållar stagnation i svensk vargstam

16 mars, 2020 - SLU

Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat i antalet individer. Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskargruppen vid Grimsö forskningsstation, SLU analysera risken för dessa att dö av olika orsaker under perioden 2001–2017.

Trollsländor vid en damm åt hundratusentals insekter på en sommar

3 mars, 2020 - SLU

Forskare från Åbo universitet och SLU har upptäckt att de glupska flicksländorna kan fånga och äta hundratusentals insekter i området kring en damm under en sommar. Totalt motsvarar det ungefär ett kilo insektmassa. Framförallt fångar de olika typer av myggor, men också ett stort antal andra insekter. Resultaten ökar vår förståelse för hur näringsvävarna fungerar i naturen.

SLU medarrangör till SciFest i år

3 mars, 2020 - SLU

SLU är i år medarrangör tillsammans med Uppsala universitet till SciFest, en av Sveriges största vetenskapsfestivaler. Den 5-7 mars kommer Fyrishovs multihallar att fyllas av flera tusen barn och unga. Förra året deltog 8 600 besökare.

Kamprad-bidrag till nytt projekt för hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd

2 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Vid akut sjukdom eller olycka ska vi kunna förvänta oss en likvärdig och effektiv räddningsinsats oavsett var vi bor. På landsbygden kan det dock ta lång tid att vänta in räddningstjänst eller ambulans. Projektet ”Hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd” har fått 4,6 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att undersöka hur en mer hållbar […]