Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Hotet mot asken, toppen på ett isberg

28 april, 2020 - SLU

Om svampsjukdomen askskottsjuka slår ut Sveriges askbestånd skulle en rad insekter, lavar, svampar och mossor drabbas hårt. Av de 483 arter som på olika sätt lever på ask bedöms 115 vara så beroende av ask att de löper risk att dö ut om askarna försvinner i Sverige. Det visar forskare från SLU i en ny studie, och de menar att det är mycket viktigt att ta hand om ask-individer med viss resistens.

Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

27 april, 2020 - SLU

Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö i Riksgränsen, kyliga stormar och slutligen vårvärme igen. Hur har växterna reagerat på denna galna vår? Svenska Botaniska Föreningen uppmanar nu allmänheten landet runt att kolla upp en handfull vårtecken under Valborgshelgen och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Inventering med viltkameror riskerar att överskatta populationer av hotade kattdjur

15 april, 2020 - SLU

En vanlig metod vid inventering av skygga arter, bland annat snöleoparden, är att placera ut rörelseaktiverade kameror. Men metoden är inte så pålitlig som man tidigare har trott, enligt en ny studie. I genomsnitt identifierades snöleoparden fel på vart åttonde fotografi, vilket ledde till en betydande överskattning av populationen. Vissa arter kan alltså vara mer hotade än man tidigare trodde.

Inte enbart temperatur styr nedbrytning i Arktis

14 april, 2020 - Umeå universitet

Forskare från Umeå universitet, Tyskland och Finland har upptäckt en ny mekanism som kan klargöra den långsamma nedbrytningen och frigörande av näring i arktiska jordar. Frånvaron av daggmaskarter kan förklara varför kväve är en bristvara för växter i Arktis. Studien publiceras i dag i den prestigefulla Nature Communications.

SLU storsatsar för att sprida kunskap om älg

8 april, 2020 - SLU

I morgon drar Den stora älgvandringen i gång i SVT Play och i samband med detta drar även SLU:s egen kunskapssatsning på samma tema i gång.
– När intresset för älgar är så stort vill vi självklart passa på att dela med oss av den kunskap vi har om dessa fantastiska djur och dess samspel med oss människor, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

7 april, 2020 - SLU

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, då arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan gynna biologisk mångfald.

Bio4Energy får nya föreståndare

31 mars, 2020 - Umeå universitet

Forskningsmiljön Bio4Energy:s nya föreståndare är Leif Jönsson och Christoffer Boman, båda forskare vid Umeå universitet. Elisabeth Wetterlund vid Luleå tekniska universitet är utsedd till vice föreståndare.

SLU stödjer sjukvården i Uppsala län

31 mars, 2020 - SLU

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) levererade i fredags skyddsmaterial till Enköpings och Älvkarlebys kommuner för att stödja sjukvården vid hanteringen av patienter som smittats av Covid-19. SLU förväntar sig ytterligare leveranser till fler aktörer i Uppsala län under veckan.

SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

25 mars, 2020 - SLU

I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. – Det är oerhört glädjande att vi får kvitto […]

Klimatforskare får Umeå kommuns vetenskapliga pris

17 mars, 2020 - Umeå universitet

Dominic Vachon får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2020 för sin forskning om växthusgaser i inlandsvatten. Hans forskning om hur bäckar, sjöar och älvar påverkas olika av klimatet, och är nära sammankopplade och påverkar varandra, belyser behovet av en bredare förståelse för hela nätverk av vatten.