Pressmeddelanden

Språk

Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser

22 september, 2020 - Stockholms universitet

För drygt ett år sedan avled den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison. Alice Sundman, Stockholms universitet, är bland de första att göra en djupdykning i Morrisons efterlämnade manuskript. Hennes avhandling belyser hur Morrisons litterära platser blir mångfacetterade meningsskapande delar av texten, både som de framställs i romanerna och som de vuxit fram i skrivprocessen.

AI-agenter kan lära sig att kommunicera effektivt

16 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Fyra forskare från Göteborgs universitet och Chalmers presenterar en metod för att studera hur språk utvecklas som ett effektivt verktyg för att beskriva mentala bilder. I en ny studie visar de att artificiella agenter på egen hand kan lära sig att kommunicera på ett artificiellt språk som liknar mänskligt språk. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Nytt språkstöd ska minska kommunikationsproblem i mödrahälsovården

9 juli, 2020 - Linnéuniversitetet

Det digitala språkstödet Sadima ska underlätta kommunikationen mellan barnmorskor och kvinnor med begränsade kunskaper i svenska i mödrahälsovården. Sadima har utvecklats av ett tvärvetenskapligt forskningsteam på Linnéuniversitetet tillsammans med barnmorskor i Region Kalmar län. Språkstödet är avsett att användas av barnmorskor när de möter arabisktalande och engelsktalande gravida kvinnor som har begränsade kunskaper i svenska. […]

High five! Det går att skapa närhet online

14 maj, 2020 - Linköpings universitet

Trots fysiskt avstånd kan närhet skapas mellan familjemedlemmar på olika platser. Det visar en studie från Linköpings universitet som undersökt hur videosamtal knyter samman familjemedlemmar. Resultatet visar att närheten i videosamtal främst byggs med hjälp av kroppen och sinnena, som exempelvis genom en digital high five.

Kriskommunikation i coronatider

21 april, 2020 - Örebro universitet

Redan nu kan man se vissa skillnader i kriskommunikationen till följd av coronautbrottet mellan Sverige och våra grannländer Norge och Danmark. Örebroforskaren Joel Rasmussen deltar i det skandinaviska forskningsprojektet Pandemic Rhetoric som just nu följer kriskommunikationen i de tre länderna i realtid.

Norsk lagstiftning misslyckas med att jämställa nynorsk och bokmål inom näringslivet

6 mars, 2020 - Göteborgs universitet

Norge har ett språk, norska, men två officiella skriftspråk i form av bokmål och nynorsk. Enligt nationell lagstiftning ska norska företag tillgängliggöra sina årsredovisningar på norska men lagen nämner inte specifikt skriftspråk. Av landets största företag använder endast en procent nynorsk i sin årsredovisning, visar forskning från Göteborgs universitet. Kommunikationsforskaren Guro Sanden har i sin […]

Experter: Presidentvalet i USA

18 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Den tredje februari gick startskottet för primärvalen i USA där partiernas kandidater till presidentvalet ska utses. I och med det har kampen om presidentposten inletts på allvar. Göteborgs universitet har sammanställt en expertlista med forskare som från olika perspektiv kan belysa valet den tredje november. Det handlar till exempel om väljarbeteende, valkampanjer och mediebevakning, samt kandidaternas retorik.

Presidentvalet i USA – experter vid Stockholms universitet

18 februari, 2020 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har ett antal forskare som kan kommentera valrörelsen och presidentvalskampanjen i USA ur olika perspektiv. Det kan handla om sakfrågor om valsystem, ekonomi och politik liksom om medier, kampanjspråk och opinionsundersökningar.

Udda språkdrag i svenskan härstammar från språkkontakt med dåtidens tyska

23 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Har eller inte har, det är frågan. I en ny språkvetenskaplig avhandling vid Göteborgs universitet undersöks när verbet har och hade i bisatser började vara möjligt att utelämna. Och det ges en förklaring till spridningen av utelämnandet: Den omfattande språkkontakten med dåtidens högtyska. Ett av de mer udda språkdragen i det svenska språket är att […]

Din ordföljd eller ordföljden din

16 december, 2019 - Uppsala universitet

Svenska språket var friare på medeltiden än vad det är idag. I vart fall om man studerar användningen av verb och objekt och hur de förhåller dig till varandra. En bok har köpt och har köpt en bok var båda helt godtagbara varianter. Ordföljdens utveckling fram till dagens svenska beskrivs i en ny avhandling framlagd vid Uppsala universitet.