Pressmeddelanden

Språk

>

Kommentar om Nobelprisen i litteratur

10 oktober, 2019 - Stockholms universitet

Daniel Pedersen, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, finns tillgänglig för kommentarer om Nobelpriset i litteratur till Peter Handke.

>

Språkteknologi hjälper digitala verktyg att förstå ord med flera betydelser

10 september, 2019 - Göteborgs universitet

För att fungera korrekt behöver digitala verktyg kunna förstå om det är musiken eller klädesplagget som avses med ordet ”rock”, och om det med ”damm” menas en vattensamling eller smuts i hörnen. En ny avhandling visar att det är möjligt för datorer som använder mänskligt språk att automatiskt lära sig de olika betydelserna av ord […]

>

Nya digitala tider för litteraturforskningen

12 juni, 2019 - Mälardalens högskola

”Spännande och från början smått skrämmande” säger Lina Samuelsson, vid Mälardalens högskola som tillsammans med en forskargrupp fått stöd från Riksbankens Jubileumsfond för att undersöka möjligheten att använda digitala metoder för textanalys. Lina Samuelsson har forskat på litteraturkritik från tidigt 1900-tal fram till i dag. Frågan är om en dator skulle komma fram till samma resultat?

>

MDH-forskare vill ta språkundervisningen till nästa nivå

27 maj, 2019 - MDH-forskare vill ta språkundervisningen till nästa nivå

MDH etablerar sig på språkforskningskartan när över hundra forskare från ett tjugotal länder, spridda hela vägen från USA till Japan, samlas för att diskutera interaktion i språkundervisning, språkinlärning och språkanvändning, ett nytt forskningsfält och en framtidskompetens både i klassrummen och på arbetsmarknaden.

>

Ny app ska hjälpa barn med talsvårigheter

20 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter att skapa hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. I ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska en app utvecklas för att göra det enklare för barn med talsvårigheter att kommunicera självständigt. Tusentals barn i Sverige saknar helt eller delvis talat språk. Det gäller exempelvis många av barnen med autism eller Downs […]

>

Ny forskning visar lärarens olika roller i skriftliga elevomdömen

19 december, 2018 - Linnéuniversitetet

Hur skriver lärare omdömen om sina elever? I en ny avhandling har Annelie Johansson, doktorand i svenska språket med didaktisk inriktning, studerat grundskollärares bedömningsspråk i skriftliga omdömen. Resultatet visar att lärarna i texterna intar fyra olika roller – rapportören, processaren, fostraren och coachen. Omdömen är tex­ter som elever, lärare och föräldrar möter och samtalar om. […]

>

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

4 december, 2018 - Mittuniversitetet

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena. – Den tvåspråkiga populationen i Sverige är väldigt unik men samtidigt dåligt representerad inom tvåspråkighetsforskning. Många deltagare som jag träffar […]

>

Flerspråkiga elever kan skapa identiteter genom att växla mellan svenska och andra språk

4 december, 2018 - Linnéuniversitetet

I den svenska kommunala grundskolan är i dag mer än en fjärdedel av eleverna flerspråkiga, men trots det vet inte så mycket om deras språkbruk när läraren inte deltar i deras skolsamtal. Sofia Svensson, doktorand i svenska språket vid Linnéuniversitetet, har undersökt hur flerspråkiga elever i årskurs 5 genom språket skapar identiteter som bland annat […]

>

Yrkesutbildningar utan teoretiska ämnen ger sämre läsförmåga i vuxenlivet

9 augusti, 2018 - Mittuniversitetet

En färsk nordisk studie visar att läsförmågan är märkbart högre hos de som läst allmänna ämnen i sin yrkesutbildning jämfört med de som inte gjort det. Jämförelsen är gjord mellan olika generationer och olika former av gymnasieutbildningar i Sverige och Danmark.

>

Så ska skolresultaten höjas i Bjuv

6 augusti, 2018 - Malmö universitet

Bjuvs kommun tar hjälp av forskare vid Malmö universitet för att lyfta skolresultaten i grundskolan. Lärare har fått kunskaper i ett arbetssätt som går ut på att eleverna lär sig använda språket i skolans alla ämnen. Målet är att alla elever ska lyckas i skolan.