Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

>

Europa måste bli bättre på att förstå rymdvädret

10 oktober, 2019 - Umeå universitet

Rymdväder är ett område där vetenskaplig kunskap, samhällsaspekter samt ekonomiska intressen är tätt sammanlänkade. En rapport av Umeåprofessor Hermann Opgenoorth och en grupp internationella experter förklarar utmaningarna vi står inför och presenterar ett antal vägledande rekommendationer.

>

Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

10 oktober, 2019 - Luleå tekniska universitet

Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd och företaget Climeons ena grundare Thomas Öström blir nya teknologie hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

>

Lena Gumaelius är utsedd till ny prorektor för Mälardalens högskola

8 oktober, 2019 - Mälardalens högskola

Mälardalens högskola (MDH) utser Lena Gumaelius till ny prorektor. Lena Gumaelius kommer närmast från ett uppdrag som lektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, där hon leder forskningsgruppen ”Ingenjörsutbildningens roll i samhället”. Hon har en gedigen ledarerfarenhet med starka resultat bakom sig, bland annat genom att utveckla attraktiva utbildningsområden.

>

Osynligt band mellan elektroner banar väg för morgondagens kvantdatorer

7 oktober, 2019 - Lunds universitet

Elektroner som flödar i parallella nanotrådar är förbundna med varandra, visar en ny studie. Separerade elektroner leder dessutom till högre strömmar. Upptäckten bidrar till ökad chans för framtida genombrott inom kvantinformation och kvantdatorer. Material där ström kan forsa fram utan något som helst elektriskt motstånd kallas supraledande. De uppträder än så länge främst vid riktigt […]

>

Nytt koncept öppnar för miljövänligare batterier

30 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En ny typ av aluminiumbatterier öppnar för storskalig lagring av solkraft och vindkraft. Batterierna är dubbelt så energitäta som sina föregångare, görs av råvaror som det finns gott om och kan troligtvis minska både produktionskostnader och miljöpåverkan. Bakom konceptet står forskare på Chalmers tillsammans med kollegor vid National Institute of Chemistry i Slovenien.

>

Veronika Sundström utsedd till universitetsdirektör

27 september, 2019 - Luleå tekniska universitet

Till ny universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, har idag, utsetts Veronika Sundström, tidigare regiondirektör vid Region Norrbotten. Den 11 november tillträder hon som ny universitetsdirektör.

>

Självkörande drönare navigerar i bergrum

26 september, 2019 - Luleå tekniska universitet

För första gången visar robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet fältförsök med autonom drönarflygning i gruvliknande miljö. Forskargrupper runt om i världen har framgångsrikt flugit autonoma drönare inomhus i labb, men få har kunskapen att flyga autonomt utomhus och i mörka och ostrukturerade bergrum eller gruvgångar. Se bifogad unik film från fältförsöket. – Våra drönare flyger […]

>

Barrskogen kyler inte klimatet lika mycket längre

26 september, 2019 - Lunds universitet

Utsläpp av växthusgaser värmer klimatet, medan små luftburna partiklar, aerosoler, i atmosfären har en kylande effekt. Så brukar budskapet lyda. Men en ny studie, som publiceras i Nature Communications, visar att de allra minsta aerosolerna på vissa håll ökar till bekostnad av de normalstora och lite större – och det är endast de senare som […]

>

Så gick det till när Sverige slutade med lokala tider

26 september, 2019 - Göteborgs universitet

Förr fanns det fyra sorters tid att förhålla sig till i Sverige: lokal soltid, järnvägstid (Göteborgstid), telegraftid och navigationstid. Två forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt hur det gick till när vi fick en enda, gemensam tid. På 1800-talet levde svenskarna mestadels efter hur solen syntes över den lokala orten, det var inte mer med […]

>

Snurrig upptäckt ger nya insikter om fysikaliskt fenomen

24 september, 2019 - Lunds universitet

En upptäckt om att fria elektroner kan röra sig asymmetriskt ger en fördjupad förståelse för en grundläggande process inom fysiken: den fotoelektriska effekten. Den beskrevs först av Albert Einstein och förklarar hur högfrekvent ljus får elektroner att släppa taget från ett material. Resultaten publiceras i Physical Review Letters. – Den fotoelektriska effekten har studerats i […]