Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

>

Sveriges Olympiska Akademi satsar på innovationer inom sportteknik

14 februari, 2019 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Nu lanseras SOA Spin Accelerator Sweden. Ett accelerationsprogram med fokus på sportinnovationer. Ett program där akademin, sportvärlden och techsektorn möts på en internationell arena. Bakom satsningen står Sveriges Olympiska Akademi (där Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm ingår) och den internationella organisationen HYPE Sports Innovation.

>

Pressinbjudan Sveriges ledande järnvägsforskare har modellen för bättre järnvägsunderhåll

14 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in. Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av […]

>

Pressinbjudan 14 februari Sveriges ledande järnvägsforskare har modellen för bättre järnvägsunderhåll

14 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in. Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av […]

>

Så kan cellstress bana väg för medicinska framsteg och gott öl

12 februari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Det är inte bara vi människor som påverkas av stress, utan även mikroorganismer. Nu har Chalmersforskare utvecklat ett nytt sätt att studera hur enskilda biologiska celler reagerar på förändringar i omgivningen. Metoden kommer att användas för att utveckla målsökande biologiska läkemedel som kan bekämpa svåra sjukdomar. Men forskningen kan också bidra till bättre bröd och öl.

>

Den första fingerfärdiga och kännande handprotesen har implanterats

5 februari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

​En svensk patient med amputerad hand har blivit den första mottagaren av ett osseo-neuromuskulärt implantat som styr en mycket rörlig handprotes. Under en banbrytande operation placerades titanimplantat i bägge underarmsbenen (radius och ulnar). Från implantaten drogs elektroder till nerver och muskler, som både samlar in signaler som styr en robothand och förser den med känsel.

>

Designstudenter ska få Tornseglaren att återvända till sommarstaden

31 januari, 2019 - Högskolan i Gävle

Tornseglaren är mycket speciell och vanligtvis är den jättehögt uppe i himlen och faktum är att fågeln, förutom när den häckar, också sover i luften under himlen.
– Hur skulle vi kunna hjälpa den, den kräver inte ett kyrktorn, men är lite större och inte så bra på att klättra så den behöver ett skydd som påminner om takpannornas skydd, säger Fredrik Palmebäck, en av studenterna bakom projektet.

>

Nya insikter om chockvågor i rymden

30 januari, 2019 - Institutet för rymdfysik

Den 1 februari försvarar Andreas Johlander, Institutet för rymdfysik, IRF, och Uppsala universitet sin doktorsavhandling som innehåller nya spännande resultat om chockvågor i plasma runt jorden. Resultaten är baserade på data från europeiska och amerikanska satelliter.

>

När maskiner bestämmer – är Sverige redo? Rapport visar på problem med befintliga regelverk för automatiserat beslutsfattande

29 januari, 2019 - Södertörns högskola

System för automatiserat beslutsfattande används brett i Europa men hur kontrollen sker av de algoritmer som styr beslutsfattandet skiljer sig åt. I rapporten “Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU“utvärderar den tyska organisationen AlgorithmWatch samt Bertelsmann Stiftung för första gången olika modeller. Rapporten visar på problemen med befintliga regelverk.

>

Defekter inte alltid negativa

28 januari, 2019 - Karlstads universitet

Vid materialutveckling vill man gärna ha kontroll över materialets kvalitet och hållbarhet. Helst vill man undvika defekter, men i vissa fall kan även defekter ge önskvärda egenskaper. Om detta handlar ett nystartat forskningsprojekt inom maskin- och materialteknik vid Karlstads universitet.

>

Receptet på den perfekta snön

21 januari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Det ökade intresset för snötillverkning inom skidindustrin och biltestverksamheten gör att forskare vid Luleå tekniska universitet påbörjar en klassificering av snösorter. Att vetenskapligt hitta förklaringar till varför snö och tillverkad snö har olika egenskaper eller hur ett bildäck svarar på olika vinterväglag, sparar miljö och pengar.