Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Unikt forskningsexperiment för Institutet för rymdfysik i samarbete med gruv- och rymdindustrin

3 augusti, 2020 - Institutet för rymdfysik

​​Under andra halvan av augusti skickas infraljudssensorer från Institutet för rymdfysik, IRF, upp till 30 kilometers höjd med tre ballonger från Esrange. IRF vill kartlägga hur infraljud från naturliga fenomen och industriella källor breder ut sig i atmosfären och därmed kunna mäta energiflödet. LKAB Kimit ska producera infraljud genom ytsprängningar på gruvområdet i Mertainen utanför Svappavara.

Röntgen vid MAX IV undersöker framtida nanoelektronik

17 juli, 2020 - MAX IV

Tack vare ett nytt innovativt koncept* har MAX IV banat väg för fjärde generationens synkrotroner. I en ny forskningsartikel bevisas den revolutionerande inverkan som MAX IV:s röntgenljus kan ha för utvecklingen av nanoelektronik, både inom grundforskningen och för industriella tillverkare. Ett team från Lunds universitets institution för elektro- och informationsteknik, institutionen för fysik och NanoLund, […]

MAX IV X-ray beams help seeing inside future nanoscale electronics

16 juli, 2020 - MAX IV

Thanks to the innovative concept of multi-bend achromats, MAX IV Laboratory has paved the way for fourth-generation synchrotrons. In a new publication, proof is given of the revolutionary impact that MAX IV’s X-rays can have for the advancement of nanoelectronics, both in research and for industrial manufacturers. A team from Lund University’s Department of Electrical […]

Underlättar valet av järnvägsunderhåll

14 juli, 2020 - Luleå tekniska universitet

Varje år orsakar förslitningsskador på järnvägen enorma kostnader, inte bara i form av reparationskostnader utan även genom förseningar i tågtrafiken. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta fram modeller med syfte att stödja valet av underhållsåtgärder för järnvägen.

Kyld elektronik skapar bättre kvantdatorer

10 juli, 2020 - Lunds universitet

Ett nytt EU-projekt har som mål att lösa upp en flaskhals vid utvecklingen av kvantdatorer för att därigenom bana väg för bättre kvantdatorer i framtiden. Lunds universitet är koordinator för projektet som har en sammanlagd budget på drygt 45 miljoner kronor.

Ny metod visar hur Parkinsonprotein skadar cellmembran

2 juli, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Vid Parkinsons sjukdom klumpar proteinet alfasynuklein ihop sig i hjärnan. Detta förstör cellernas membran och cellerna dör. Genom att använda en helt ny metod från Chalmers, har man visat att membranets sammansättning verkar vara avgörande för hur lite alfasynuklein som behövs för att en skada i membranet ska uppstå.

Pressinbjudan: Ungdomar stadsplanerar som sommarjobb

1 juli, 2020 - Luleå tekniska universitet

Ett 40-tal ungdomar, fördelat på två perioder i sommar, har som sommarjobb att stadsplanera Hertsöheden, ett idag obebyggt område mellan Lerbäcken och Hertsön i Luleå. Sommarjobbarna leds av studenter från civilingenjörsprogrammen i arkitektur och väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.  Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Luleå kommun och äger rum […]

Utmanar bilden av skogsnäringens jämställdhetsarbete

30 juni, 2020 - Luleå tekniska universitet

Det konsensus- och marknadsorienterade jämställdhetsarbetet i skogsnäringen kommer i konflikt med kvinnliga anställdas upplevelse av diskriminering. Det visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. De som har problemformuleringsprivilegiet inom skogsnäringen tenderar att hänföra problemet till manlig arbetarklass i glesbygd.

Så kan riskerna för WiFi-problem minskas

29 juni, 2020 - Mittuniversitetet

Hur ofta blir du hindrad att följa favoritserien eller fotbollsmatchen för att ditt WiFi fungerar dåligt? Många av oss kan nog känna igen oss i detta, men en ny avhandling vid Mittuniversitetet kan bidra till att minska risken för detta i framtiden. − Att ett WiFi fungerar dåligt, ofta i lägenheter, beror i regel på […]