Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Nya projekt ska göra framtidens träfiberskivor mer miljövänliga

2 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Träfiberskivor används flitigt i möbel- och byggindustrin. Nu ska två nya projekt vid Linnéuniversitetet, som fått stöd från Vinnova, minska skivornas påverkan på miljön. Detta genom att ta fram en ny typ av lim baserat på stärkelse och en vattenavvisande lösning baserad på tallolja. Spånskiva, masonit, MDF, treetex, asfaboard … Det finns många varianter av […]

Nyutnämnd hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin

2 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Bo Håkansson, professor på Chalmers tekniska högskola, har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bo Håkansson, född 1953, är professor inom elektroteknik. Hans världsledande forskning kring fortledning av ljudvågor i mänskligt ben har lett fram till en hörapparat, förankrad i skallbenet, som i dag finns att tillgå över hela världen och har […]

Kunskapen om svenska innovationer fördjupas i ekonomihistoriskt fortsättningsprojekt

1 juni, 2020 - Lunds universitet

Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna bakom databasen Swinno nu kommer att gå till djupet med i ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova med 20 miljoner kronor över fem års tid. – Vår forskning syftar till att förstå […]

Miljövänliga tätningsmedel undersöks i nya studier

1 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Nya tätningsmaterial, som kan ersätta material som det skandalomsusade tätningsmedlet Rhoca-Gil, undersöks nu i nya studier i en doktorsavhandling från Göteborgs universitet. Det var i början av nittiotalet, när borrningarna av tunneln under Hallandsåsen satte igång, som det upptäcktes att massor av vatten läckte in i tunnelhålet. Följden blev att grundvatten och brunnar i området […]

Vill tillvarata gammal kunskap inom renslakt

27 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.

10,5 miljoner till två forskare vid Linnéuniversitetet

27 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Ulrika Järkestig-Berggren och Italo Masiello, båda forskare vid Linnéuniversitetet, har fått drygt 5 miljoner kronor var från forskningsrådet Forte till ny forskning. Ulrika Järkestig Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, har fått ca 5,3 miljoner kronor till projektet Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Projektet är […]

Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

25 maj, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

Webbaserat verktyg ska ge bättre jämställdhet och affärer

20 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Nu finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Lansering av verktyget sker 27 maj kl. 13 via Zoom.

Bredbart mellanlager kan stabilisera framtidens solid state-batterier

19 maj, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Bilindustrin storsatsar på att eldrivna fordon ska drivas med så kallade solid state-batterier. Nu presenterar forskare på Chalmers och Xi’an Jiaotong-universitetet ett sätt som tar det lovande batterikonceptet närmare en storskalig produktion. Med hjälp av ett bredbart mellanlager i batteriet blir strömtätheten tio gånger så hög, samtidigt som både prestandan och säkerheten förbättras markant.