Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

Så kan kortslutning undvikas i litiummetallbatterier

19 januari, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Förhoppningarna på nästa generations energitäta litiummetallbatterier är stora, men innan de kan sitta i våra bilar behöver avgörande problem lösas. Nu har ett internationellt Chalmerslett forskarlag tagit fram en konkret vägledning för hur batterierna ska laddas och köras för att maximera effektiviteten och minimera risken för kortslutningar.

Unik observation av förstadium till Higgsmekanismen

12 januari, 2021 - Lunds universitet

Genom att studera kalla atomer har forskare på ett unikt sätt kunnat observera ett förstadium till en kvantfasövergång, och därigenom studera fysikaliska processer som kan liknas vid den så kallade Higgsmekanismen. Upptäckten kan bland annat ge mer kunskap om kvantmekaniska processer som liknar de förlopp där ämnen ändrar form från gas, vätska eller fast form till ett annat tillstånd. Resultatet kan också ge mer kunskap om suprafluider och supraledare.

Forskare kritiska till hur modeller använts för att beräkna effekt av åtgärder mot corona

27 december, 2020 - Lunds universitet

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna, skriver svenska forskare från bland annat Lund universitet i tidskriften Nature. Resultaten från Imperial College pekade på att det […]

Nio miljoner till forskning om populärvetenskaplig visualisering av atmosfären

17 december, 2020 - Umeå universitet

​Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar 9,4 miljoner till ett projekt som ska bidra till unga människors bildning och skapa intresse för vetenskap och teknik genom att visualisera och göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik. Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum science center vid Umeå universitet, leder projektet.

Liten kvantdator har löst verkligt optimeringsproblem

17 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Kvantdatorer har redan lyckats överträffa vanliga datorer i att lösa vissa uppgifter – dessvärre totalt onyttiga sådana. Nästa milstolpe är att få dem att uträtta användbara saker. Forskare på Chalmers har nu visat att de med sin lilla, men välfungerande kvantdator kan lösa en liten del av ett verkligt logistikproblem. Intresset för att bygga kvantdatorer […]

Unikt forskningsprojekt om pandemin i Norrbotten

17 december, 2020 - Luleå tekniska universitet

Coronaviruset har förändrat mycket i vår tillvaro. I ett nytt projekt ska forskare i historia och omvårdnad vid Luleå tekniska universitet – tillsammans med ett stort antal andra intressenter – samla in kunskaper och erfarenheter från den pågående pandemin.

Utvinner värdefull zink ur aska

16 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Genom avfallsförbränning produceras varje år miljoner ton flygaska i Europa, och askan läggs ofta på deponier för farligt avfall. Flygaskan innehåller dock betydande mängder värdefulla metaller som zink, och med en unik metod utvecklad av forskare vid Chalmers kan nu en del av metallen utvinnas vilket leder till minskade miljöföroreningar, mindre deponi och färre transporter. […]

Arkitektstudenter gör skillnad för flyktingar i Izmir och Lesvos

16 december, 2020 - Umeå universitet

​Flyktingkrisen är en av de största utmaningarna för det globala samhället och med effekterna av klimatförändringar kommer den att fortsätta växa i omfattning och betydelse. Det är därför Arkitekthögskolan vid Umeå universitet satte igång ett projekt som i år engagerar 40 hängivna mastersstudenter i att göra konkret skillnad för människor som befinner sig på flykt. Projekten redovisas denna vecka.

Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

15 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Pressmeddelande från Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet Ett nytt tvärvetenskapligt centrum etableras i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av ny teknik och nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, såsom amputationer och nervskador. Tack vare frikostiga donationer kan Center for Bionics and Pain Research, förkortat CBPR, hjälpa patienter att återfå […]

Har utvecklat kraftmätningsteknik med artificiell intelligens

9 december, 2020 - Göteborgs universitet

Nu har fysiker vid Göteborgs universitet utvecklat en programvara som effektivt mäter krafter som verkar på mikroskopiska partiklar. Något som är betydelsefullt för att förstå partiklarnas struktur och funktion.