Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

>

SKF och Luleå tekniska universitet förnyar samarbetet

25 september, 2018 - Luleå tekniska universitet

Det globala teknikföretaget SKF och Luleå tekniska universitet förlänger samarbetet inom området avancerad tillståndsövervakning. Det nya avtalet sträcker sig till år 2020. – Vi är väldigt glada för den här satsningen. SKF är en viktig industripartner för oss och jag är övertygad om att samarbetet kommer att leda till fortsatt forskning och innovation av hög […]

>

Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom äldrevården

24 september, 2018 - Örebro universitet

Framtidens robotar ska hjälpa de äldre och samtidigt anpassa sig till kulturen hos den individ de tar hand om. Nu ska de första av dessa robotar testas på äldreboende inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Caresses där AI-forskare från Örebro universitet deltar. – Redan i dag är robotar närvarande i våra liv. De finns i […]

>

Bäst med morän i vägarnas stödremsor

24 september, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Morän är bättre än bergkross i det material som omger vägkanterna. Stödremsan behöver inte bara ha god bärighet utan framför allt ha hög täthet, enligt en forskningsrapport från VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut.

>

Hur mycket stiger havet? Prognoserna spretar rejält

21 september, 2018 - Lunds universitet

I Sverige räknar de flesta kustkommuner med att havets medelvattennivå stiger med en meter fram till år 2100. I Tyskland och Portugal är motsvarande siffra 1,5 meter – medan man i England räknar på ett worst case-scenario på nästan två meter. Skillnaderna framkommer i en ny sammanställning som diskuteras på en kustkonferens i Ystad nästa […]

>

Ny metod ska utveckla den växande 3D-printindustrin

21 september, 2018 - Mittuniversitetet

Mittuniversitetet leder ett treårigt projekt som utvecklar en ny metod där additiv tillverkning, 3D-print eller AM, ska kunna bedrivas med lägre kostnader och högre funktionalitet. Projektet på närmare tio miljoner kronor fokuserar på flyg- och implantatindustrin och har fått knappt fem miljoner kronor i stöd av VINNOVA.

>

Bioraffinaderierna kan bli fler – utan att priset på råvara drivs upp

18 september, 2018 - Luleå tekniska universitet

Efterfrågan på biobränslen ökar, inte minst sedan krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel infördes tidigare i år. Men även om antalet bioraffinaderier blir fler behöver det inte betyda att priset på bioråvara pressas upp, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

>

Svårbotad cancer kan upptäckas tidigt med nytt test

17 september, 2018 - Lunds universitet

Bukspottkörtelcancer upptäcks ofta när det är för sent. Men med ett nytt blodbaserat test går den att upptäcka när den ännu är kirurgiskt behandlingsbar, vilket ökar möjligheterna till överlevnad. Resultaten är publicerade i Journal of Clinical Oncology. På grund av mycket diffusa symptom upptäcks bukspottkörtelcancer vanligen mycket sent i sjukdomsförloppet. Det gör att det idag […]

>

Attityder till teknik studeras i nytt projekt

17 september, 2018 - Lunds universitet

Att unga människor kan och tar till sig ny teknik bättre än äldre är en vanlig uppfattning. Det menar professor Susanne Iwarsson som nu ska undersöka vilken betydelse tekniken har, och har haft, för olika generationer.  – När man säger att unga är de som kan teknik så är det den digitala tekniken man tänker på. […]

>

Beskriv hur du mår – ny AI-algoritm ställer diagnos

13 september, 2018 - Lunds universitet

AI och maskininlärning tar steget in i psykologmottagningen. En ny, unik algoritm ställer diagnos genom att analysera vilka ord patienten använder för att beskriva sitt mående. Metoden, som utvecklats av tre psykologforskare vid Lunds universitet, ska nu testas på tre kliniker i Malmö. Forskningen och innovationen blev igår kväll utnämnd till ”Startup of the year” […]

>

Ny studie lyfter fram möjligheter för biobränsleproduktion

11 september, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers har identifierat de två största utmaningarna för produktion av förnybart biobränsle från billiga källor. Den första är att sänka kostnaden för utveckling av mikrobiella cellfabriker, den andra handlar om att införa effektivare metoder för hydrolys av biomassa till jäsbara sockerarter. Studien publicerades nyligen i tidskriften Nature Energy.