Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

>

Pressinbjudan: Hur kan vi locka fler kvinnor till ingenjörsyrket?

21 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet bjuder i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen in till Vera Roadshow, ett event med fokus på jämställd kompetensförsörjning. Eventet i Vetenskapens hus den 26 februari är det första stoppet på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella turné.

>

Pressinbjudan Sveriges ledande järnvägsforskare har modellen för bättre järnvägsunderhåll

14 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in. Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av […]

>

Pressinbjudan 14 februari Sveriges ledande järnvägsforskare har modellen för bättre järnvägsunderhåll

14 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in. Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av […]

>

Så påverkar tillgången till förskola barnens hälsa

13 februari, 2019 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Att ge barn tillgång till förskola kan öka risken för infektioner på kort sikt, medan risken för att utveckla astma och allergier tycks minska, visar en ny rapport skriven av forskare vid IFAU och Uppsala universitet.

>

Övertro på förskolebarns förmåga att själva ta till sig vetenskapligt innehåll

12 februari, 2019 - Göteborgs universitet

I förskolan behandlas ofta vetenskapligt innehåll med hjälp av bilder, modeller eller lek vilket ger barnen möjligheter att uppleva, upptäcka, uttrycka och lära med hela kroppen och alla sinnen. Men ofta görs detta utan att barnen får någon förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det innehåll som står i fokus. Det visar forskning från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

>

Det fria skolvalet förstärker ojämlikhet mellan elevgrupper och regioner

5 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Inte alla kan utnyttja det fria skolvalets möjligheter. De missgynnade bor på landsbygden, går i skolor i utsatta områden eller tillhör olika minoriteter. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet där konsekvenserna av det fria skolvalet undersökts.

>

Receptet på den perfekta snön

21 januari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Det ökade intresset för snötillverkning inom skidindustrin och biltestverksamheten gör att forskare vid Luleå tekniska universitet påbörjar en klassificering av snösorter. Att vetenskapligt hitta förklaringar till varför snö och tillverkad snö har olika egenskaper eller hur ett bildäck svarar på olika vinterväglag, sparar miljö och pengar.

>

Samarbete på distans behöver underlättas

16 januari, 2019 - Högskolan Väst

Med den nya digitala tekniken möts vi mer och mer på distans. Också av hållbarhetsaspekter inför arbetsplatser distansmöten för att slippa resa till varandra. Hur kan vi via teknikens hjälp samarbeta bättre fast vi inte ser varandra? Ny forskning ska göra det lättare att koordinera samarbete på en delad teknisk arbetsyta.

>

Texten väger tyngst vid bedömning av digitala skolarbeten

20 december, 2018 - Göteborgs universitet

I läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och vuxenutbildningen poängteras numera behovet av digital kompetens. Men ute i klassrummen väger ännu det talade och skrivna ordet tyngst i bedömningen av texter som också innehåller symboler, bild och ljud. Det visar forskning vid Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad.

>

Övre Norrland ska bli Sveriges rymdregion

18 december, 2018 - Luleå tekniska universitet

Arbetet med att utveckla och stärka Luleå tekniska universitet som landets ledande rymduniversitet fortsätter. Projektet Rymd för innovation och tillväxt, RIT, har fått fortsatt finansiering. Målet med RIT 2021 är att ta vid där föregångaren RIT slutade – att etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion.