Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Underlättar valet av järnvägsunderhåll

14 juli, 2020 - Luleå tekniska universitet

Varje år orsakar förslitningsskador på järnvägen enorma kostnader, inte bara i form av reparationskostnader utan även genom förseningar i tågtrafiken. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta fram modeller med syfte att stödja valet av underhållsåtgärder för järnvägen.

Pressinbjudan: Ungdomar stadsplanerar som sommarjobb

1 juli, 2020 - Luleå tekniska universitet

Ett 40-tal ungdomar, fördelat på två perioder i sommar, har som sommarjobb att stadsplanera Hertsöheden, ett idag obebyggt område mellan Lerbäcken och Hertsön i Luleå. Sommarjobbarna leds av studenter från civilingenjörsprogrammen i arkitektur och väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet.  Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Luleå kommun och äger rum […]

Utmanar bilden av skogsnäringens jämställdhetsarbete

30 juni, 2020 - Luleå tekniska universitet

Det konsensus- och marknadsorienterade jämställdhetsarbetet i skogsnäringen kommer i konflikt med kvinnliga anställdas upplevelse av diskriminering. Det visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. De som har problemformuleringsprivilegiet inom skogsnäringen tenderar att hänföra problemet till manlig arbetarklass i glesbygd.

Att utbilda sig till frisör – en potentiell klassresa?

29 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

För att bli en framgångsrik frisör förväntas du vara tävlingsbenägen, självständig, vilja slita hårt och vara en entreprenör. Och bara du anstränger dig tillräckligt mycket kan du bli en av de bästa. Pedagogikforskaren Eva Klope har i sin avhandling undersökt hur tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning förväntas vara i sin yrkesroll som frisörer. En slutsats är […]

Nytt samarbete för framtidens gröna industri

22 juni, 2020 - Luleå tekniska universitet

Northvolt, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och RISE Research Institutes of Sweden inleder ett nytt strategiskt samarbete för att utveckla kompetensförsörjningen för den moderna industrin.

Låg beredskap att övergå till distansundervisning

17 juni, 2020 - Göteborgs universitet

En blixtstudie visar att lärare i förskoleklass på egen hand har försökt att förbereda sig för en eventuell övergång till distansundervisning. De har bland annat inhämtat information och diskuterat med kollegor. Men skolhuvudmännen har upplevts som i stort sett frånvarande i den diskussionen och den begränsade tillgången till digital teknik skulle göra en eventuell distansundervisning […]

Storsatsning ska få datacenterbranschen att växa

17 juni, 2020 - Luleå tekniska universitet

Ökad omsättning, fler anställda och nya företagsetableringar. Det är några av målsättningarna när forskare vid Luleå tekniska universitet i en treårig satsning om 17 miljoner kronor ska hjälpa små och medelstora företag inom datacenterbranschen att expandera.

Linköpingsforskare får 1,7 miljoner till studier om dyskalkyli

16 juni, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Studier av dyskalkyli får nu 1,7 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse. Varför vissa barn har svårare för att lära sig räkna än andra är fortfarande höljt i dunkel. Forskaren Kenny Skagerlund vid Linköpings universitet vill reda ut vad dyskalkyli beror på så att fler kan få hjälp.

Trygga och tillitsfulla vuxna är viktiga när barn ska berätta om våld i hemmet

9 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Våren 2019 kom Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet. Avhandlingen fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Nu kommer en omarbetad, svensk version av avhandlingen som ska göra den än mer lättillgänglig. – Det […]

Vill tillvarata gammal kunskap inom renslakt

27 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.