Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Vill tillvarata gammal kunskap inom renslakt

27 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.

10,5 miljoner till två forskare vid Linnéuniversitetet

27 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Ulrika Järkestig-Berggren och Italo Masiello, båda forskare vid Linnéuniversitetet, har fått drygt 5 miljoner kronor var från forskningsrådet Forte till ny forskning. Ulrika Järkestig Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, har fått ca 5,3 miljoner kronor till projektet Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Projektet är […]

Verksamhetens villkor begränsar barns inflytande i förskolan

25 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Barns inflytande är ett centralt mål i förskolan. Men i praktiken underordnas det konkurrerande mål i läroplanen och andra behov i verksamheten. Det visar en ny avhandling som efterlyser en fördjupad diskussion om vad barns inflytande betyder.

Webbaserat verktyg ska ge bättre jämställdhet och affärer

20 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Nu finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Lansering av verktyget sker 27 maj kl. 13 via Zoom.

Nya betongmetoder kan spara 50 miljoner per år

14 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

Behovet av miljövänlig och stark betong ökar i Sverige. Flera stora infrastrukturprojekt pågår just nu, som bygget av Förbifart Stockholm och tunnlar och broar för Götaälv och Mälarbanan. Sveriges ledande betonglabb vid Luleå tekniska universitet utvecklar nu nya betongmetoder, för att redan i år kraftigt kunna minska koldioxidutsläpp och kostnaderna inom svensk betongbransch.

Ämnesinnehållet riskerar att bli underordnat i ett digitalt klassrum

6 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Den svenska skolan befinner sig i en snabb, pågående digitaliseringsprocess. Men när digitala verktyg används i undervisningen finns det en risk att just dessa verktyg och inte undervisningsinnehållet hamnar i fokus. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Anne Kjellsdotter har studerat undervisningen i en tredjeklass på en skola som valt att satsa på […]

Studerar effekten av långvarig syrebrist

5 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en metod för att studera hur muskelceller i lungans blodkärl, permanent drar ihop sig på grund av långvarig syrebrist. Effekten blir tydlig vid lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och den rådande Covid-19-pandemin; otillräckligt syreutbyte på grund av störd lungfunktion kan leda till dödsfall under infektioner.

Miljonsatsning på coronaforskning

29 april, 2020 - Malmö universitet

Malmö universitet satsar upp till sju miljoner kronor på att stimulera forskning som anknyter till den pågående coronakrisen. – Vi vill bidra med forskningsbaserad kunskap som behövs för att hantera konsekvenserna av pandemin men även för att bättre kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger rektor Kerstin Tham. Redan nu har en rad forskningsinitiativ i […]

Hur ser COVID-19 pandemin ut i våra nära grannländer österut?

16 april, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) tillsammans med Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies (FREE Network) kartlägger COVID-19 situationen i länder runt Baltikum, i Östeuropa och Kaukasusregionerna. KORT OM SITE: På Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) pågår forskning främst inom transitionsekonomier med fokus på östeuropeiska regionen. Forum for Research on Eastern […]