Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Äldre tycker till om ny teknik i vård och omsorg

3 januari, 2020 - Luleå tekniska universitet

Nu undersöker forskare hur äldre uppfattar användningen av avancerad teknik som kan ersätta vård- och omsorgspersonal i vissa moment. Det handlar om till exempel uppkopplade duschrobotar och larm- och tillsynssystem. Äldre personer i Kalix ges möjligheten att ta del av ny teknik och får därefter svara på en rad frågor relaterade till etik.

Bygger avancerad AI-fabrik för järnväg

19 december, 2019 - Luleå tekniska universitet

AI-teknologi som klarar att förutse drift- och underhållsbehovet av järnvägen i Sverige – och som automatiserar förebyggande underhåll och reparationer. Hela den underhållskedjan ska förenklas genom en avancerad AI-fabrik för järnväg vid Luleå tekniska universitet. Verkliga försök med en digitaliserad järnväg ska genomföras i hela landet.

Antarktisexpedition ska säkra kvarlevor av Nordenskjöld-expeditionen år 1901-1903

18 december, 2019 - Luleå tekniska universitet

Lämningarna efter den första svenska Antarktis-expeditionen hotas att förstöras av de snabba klimatförändringarna. Nu ska svenska och argentinska forskare åka dit för att dokumentera och försöka bevara lämningarna innan det är för sent. Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, leder det svenska forskarteamet under expeditionen CHAQ 2020 I början av januari inleds […]

Få högskoleutbildade satsar på egenföretagande

18 december, 2019 - Göteborgs universitet

Sedan mitten av 1990-talet har EU aktivt uppmuntrat egenföretagande i sina policyer. Inte minst högskoleutbildade och kvinnor förväntas enligt dessa policyer vara grupper med hög potential att starta eget. Men enligt en studie vid Göteborgs universitet är den utvecklingen osannolik. Skälet är att EU har hämtat sina idéer från USA, vars samhällsstruktur skiljer sig för mycket från bland annat Sveriges.

Pressinbjudan LTU-forskare i ledningen för Antarktisexpedition

17 december, 2019 - Luleå tekniska universitet

I början av januari inleds en svensk-argentinsk expedition som går till de historiska lämningarna av den första svenska Antarktis-expeditionen, Nordenskjöld-expeditionen år 1901-1903. Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, leder det svenska forskarteamet i CHAQ 2020 och medverkar i den arkeologiska dokumentationen som ska utföras under expeditionen.

Undervisning om klimatförändringar som påverkar elevers beteende

16 december, 2019 - Karlstads universitet

Vilka förmågor, värderingar och attityder leder till att man agerar på ett sätt som är bra för klimatet? Det ska Nina Christenson, Niklas Gericke och Jesper Haglund, forskare i SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt fyraårigt forskningsprojekt.

30 miljoner till stort AI-projekt i Norrbotten

12 december, 2019 - Luleå tekniska universitet

Stärkt innovationskraft, större konkurrensmöjligheter och en mer hållbar utveckling inom tillämpad forskning kring artificiell intelligens, i Norrbotten. Det är syftet med ett nytt 30 miljonersprojekt, Applied AI DIH North, som leds av Luleå tekniska universitet.

Europeiskt samarbete för bättre skolmiljö

11 december, 2019 - Högskolan i Gävle

​I ett treårigt projekt ska forskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs vid Högskolan i Gävle, tillsammans med skolpersonal, utveckla metoder för att förändra och förbättra skolans fysiska miljö.

Projektet är ett samarbete mellan forskare från Sverige, England, Island, Danmark, Italien och Portugal

Elevers röster lyfts fram i bok om hot och våld i skolan

9 december, 2019 - Göteborgs universitet

Hot, våld och trakasserier i skolan uppmärksammas allt oftare och väcker debatt. Mer sällan kommer dock eleverna själva till tals. I en nyutkommen bok skriven av forskare vid Göteborgs universitet vittnar eleverna om hur våld och kränkningar finns i deras vardag. De uttrycker även vad de anser krävs för att skapa en trygg och säker skola.