Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

>

Kompostpåsar som går sönder – här är förklaringen

23 juli, 2019 - Luleå tekniska universitet

Är du en av dem som slänger ditt matavfall i brännbart istället för att använda kompostpåse? Kanske har du upplevt att kompostpåsen gått sönder på väg till soptunnan. Fem studenter på Luleå tekniska universitet har undersökt vilka faktorer som gör att kompostpåsarna inte håller, trots att de är gjorda för ändamålet.

>

Pressinbjudan: Från rymd till gruva – Luleå tekniska universitet i Almedalen

26 juni, 2019 - Luleå tekniska universitet

Vilken nytta gör rymdinvesteringar på jorden? Hur kan rymdteknik användas för att hålla koll på planetens hälsa? Går det att tillgodose den gröna omställningens ökade efterfrågan på metaller och mineral på ett hållbart sätt? Detta är på agendan på Luleå tekniska universitets seminarier under Almedalsveckan i Visby, där Matilda Ernkrans, Anna Kinberg Batra och ledande forskare och aktörer deltar.

>

Miljonanslag till studie om undervisning på engelska

14 juni, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

På senare år har det blivit vanligare att elever i grundskolan får undervisning delvis på engelska. Forskaren Eva Olsson vill ta reda på vad det innebär för barnens ämneskunskaper. Vetenskapsakademien beviljar nu projektet en och en halv miljon kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse. Idag vet vi inte med säkerhet hur barn som får undervisning […]

>

Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

13 juni, 2019 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Samarbetet – som omfattar forskning, innovation och utbildning – ska leda till satsningar som säkerställer kompetensförsörjning och stödjer övergången till en biobaserad ekonomi.

>

Flerspråkiga elevers läsförståelse kan utvecklas med lässtrategier

12 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Att vara medveten om sin läsförståelse och hur den kan utvecklas är av vikt för alla elever men kan vara särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Arbete med lässtrategier kan vara ett led i att utveckla en sådan medvetenhet, visar en avhandling i svenska som andraspråk från Göteborgs universitet.  Flerspråkiga elevers läsförståelse har uppmärksammats i ett […]

>

Framgångsfaktorerna bakom gränsregionens framgångsrika företag

12 juni, 2019 - Högskolan Väst

Vad är det som gör att många business-to-business-företag i gränsregionen Fyrbodal-Östfold lyckas så bra? Beror det på närheten till gränsen eller helt andra faktorer?
25 framgångsrika företag har deltagit i forskningsstudien Framfor. Idag presenteras forskningsresultaten och även idéer om hur gränsregionens näringsliv kan bli ännu starkare.

>

Pressinbjudan Hur kan samhällsvetare lösa våra globala miljöproblem?

7 juni, 2019 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är 10–12 juni värd för en internationell konferens med fokus på hur samhällsvetare kan bidra till att lösa vår tids globala miljöproblem. Konferensen lockar forskare från hela världen och bland dem flera internationellt välkända samhällsdebattörer.

>

Så kan elevers upplevelser hjälpa oss utveckla undervisningen i matematik

28 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

Matematik är ett ämne som kan upplevas som svårt i skolan, inte minst när det finns särskilda utbildningsbehov. Hur kan man få elever att känna sig inkluderade i undervisningen? När känner de att de deltar aktivt och när lär de sig matematik bäst? Det är vad Helena Roos doktorsavhandling handlar om. Att lära ut matematik […]

>

Försöker rena PFAS-förorenad jord direkt i fält

28 maj, 2019 - Luleå tekniska universitet

Föroreningar av PFAS, eller högfluorerande ämnen i bland annat brandbekämpningsmedel, har fått stor uppmärksamhet under det senaste decenniet. För närvarande finns ingen etablerad metod för att effektivt rena PFAS-förorenade jordmassor och vattentäkter. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet kombinera de mest lovande efterbehandlingsmetoderna och skala upp dem så att de fungerar i fält.

>

MDH-forskare vill ta språkundervisningen till nästa nivå

27 maj, 2019 - MDH-forskare vill ta språkundervisningen till nästa nivå

MDH etablerar sig på språkforskningskartan när över hundra forskare från ett tjugotal länder, spridda hela vägen från USA till Japan, samlas för att diskutera interaktion i språkundervisning, språkinlärning och språkanvändning, ett nytt forskningsfält och en framtidskompetens både i klassrummen och på arbetsmarknaden.