Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Överbelastningsskador stort problem inom friidrotten

24 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Sju av tio elitfriidrottare drabbas av en överbelastningsskada under en säsong. I över hälften av fallen leder skadan till mer än fyra veckors rehab vilket i sin tur resulterar i reducerad tränings- och tävlingsmängd. Det framgår av en ny avhandling i idrottsvetenskap. Andreas Lundberg Zachrisson har i samarbete med Göteborgs friidrottsförbund följt 58 friidrottare under […]

Elever ger ris och ros till ämnet svenska som andraspråk

22 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Elever som läser svenska som andraspråk har en kluven inställning till ämnet. Å ena sidan upplever de att de får en stämpel som invandrare trots att de kan vara födda i Sverige och har svenska som vardagsspråk. Å andra sidan uppskattar de undervisningen i svenska som andraspråk. Frida Siekkinen har studerat hur elever på en […]

Ny professor ska arbeta med datavisualisering på Universeum

9 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Göteborgs universitet och Universeum stärker sin samverkan och genomför en gemensam satsning på lärande via datavisualisering. Med avancerad teknik kommer besökare på Universeum att kunna uppleva avlägsna platser och få en förståelse för komplexa samband och skeenden. Som ett led i satsningen inrättas en ny professur som får både universitetet och Universeum som sin arbetsplats.  […]

Nytt skid- och snölabb ska ge Sverige fler medaljer

8 februari, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet och Sveriges Olympiska Kommitté inleder ett samarbete om teknikforskning för prestationsutveckling inom idrott.
– I ett första steg skapar vi ett nytt innovativt och dynamiskt skid- och snölabb för att få fram världens snabbaste skidor, säger professor H-C Holmberg, SOK:s forsknings- och utvecklingschef som nu knyts till Luleå tekniska universitet.

Lappat och lagat – det nya high tech

4 februari, 2021 - Luleå tekniska universitet

Slit och släng-eran är förbi. Det som ökar konkurrenskraften hos framtidens industri är att lyckas designa en produkt, till exempel en bil som kan återvinnas, uppgraderas och återanvändas gång på gång. Luleå tekniska universitets 28-miljonerssatsning CREATERNITY med 100-talet forskare i 25 olika forskningsämnen och en ny forskarskola.

Barn i förskoleåldern upprepar och utmanar heteronormativitet

2 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Regnbågsfamiljer och allas rätt att älska vem den vill har en självklar plats i många barns föreställningsvärld. Det är också tydligt framskrivet i förskolors policydokument att barn ska få kännedom om olika familjekonstellationer. Men samtidigt är barns lekar på förskolan fortfarande starkt präglade av en heterosexuell norm. Det framgår av en ny avhandling. – Normkritik […]

Ny föreläsningsserie för forskning och utveckling i skolor

29 januari, 2021 - Luleå tekniska universitet

För att främja utveckling inom förskola och skola startar Luleå tekniska universitet en ny seminarieserie. Hittills är åtta seminarier inplanerade, bland annat om motivation och lärande och aktionsforskning i praktiken.

Norra Sverige ska bli bäst i världen på basindustrins klimatomställning

29 januari, 2021 - Luleå tekniska universitet

Norra Sverige har förutsättningar att globalt visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin. En ny satsning på Luleå tekniska universitet i nära samarbete med svensk industri ska utveckla naturresursbaserad basindustri mot FN:s hållbarhetsmål – med ökad lönsamhet.