Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Kommersiella aktörer tjänar på skola i kris

25 november, 2020 - Malmö universitet

​Skolan har blivit en attraktiv marknad för kommersiella företag som vill sälja både digitala verktyg och kompetensutveckling. På köpet för de så kallade edu-prenörerna med sig en kultur där läraren betraktas som coach och där eleverna förväntas jobba mer självständigt, visar ny forskning vid Malmö universitet.

Hur ska man veta vad forskningen säger?

18 november, 2020 - Skolforskningsinstitutet

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet bedömer att huvudmän, rektorer, förskollärare och lärare behöver stöd för att kunna leva upp till skollagens krav och lanserar i dag en rapport […]

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

18 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.
Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men nere på klassrumsnivå.

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2020

6 november, 2020 - Luleå tekniska universitet

Linn Berglund, biträdande universitetslektor i trä- och bionanokompositer, har av Vattenfall tilldelats 2020 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Nordeas vetenskapliga pris till Vinit Parida

5 november, 2020 - Luleå tekniska universitet

2020 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation. vid Luleå tekniska universitet.

Pressinbjudan: Nya professorer i högaktuella ämnen

4 november, 2020 - Luleå tekniska universitet

Den akademiska traditionen bjuder på att universitetets nyinstallerade professorer håller en installationsföreläsning som är öppen för allmänheten. Ta chansen, möt och lyssna till våra nya professorer. De bjuder på kunskap inom en stor ämnesbredd i flera aktuella forskningsfrågor.

4,5 miljoner till praktiknära skolforskning om gruppdiskussioner

30 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

Leder gruppdiskussioner i matematik och naturvetenskap till att elever lär sig mer av ämnesinnehållet? Det ska ett nytt forskningsprojekt som beviljats medel av Skolforskningsinstitutet ta reda på. Forskningsprojektet är ett av fyra som beviljas medel i Skolforskningsinstitutets utlysning för praktiknära skolforskning. I det treåriga projektet ska två skilda undervisningsupplägg jämföras. I det ena sker undervisning […]

30 miljoner till forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap

30 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

Elever, lärare och rektorer som tar politisk strid. Rasism och nazism i klassrummet. Matematik i förskoleklass. Det är några av de projekt inom utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet som får dela på över 30 miljoner kronor i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Det är sex forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som får dela på över 30 miljoner i 2020 […]