Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Pressinbjudan: Världsunikt center för insektsforskning invigs!

23 januari, 2020 - SLU

För att bättre förstå det framtida samspelet mellan insekter, klimat och människa startar Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet ett nytt forskningscenter – Max Planck Center – next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE). Initialt ska centrat drivas under en femårsperiod. De tre lärosätena står gemensamt för finansieringen på totalt 75 miljoner kronor. Målet är […]

Höftledsdysplasi är ärftligt och vanligare hos stora katter

20 november, 2019 - SLU

Katters höftledshälsa är inte särskilt väl undersökt. En ny studie från SLU, med fokus på rasen maine coon, visar att höftledsdysplasi är ärftligt och vanligare hos större katter. Studien visar också att avelsarbetet inom det svenska hälsoprogrammet effektivt minskar förekomsten av höftledsdysplasi inom rasen. Studien tydliggör att avel mot större katter också ökar risken för höftledsdysplasi.

Viktigt lyssna på djurägarnas syn på skyddsåtgärder mot rovdjur

31 oktober, 2019 - SLU

Vad tycker de som ska skydda sina tamdjur mot rovdjur? Funkar åtgärderna för dem? Tror de att de är effektiva? Ann Eklund har undersökt vad fårägare, fäbodbrukare, jägare med hund, renskötare och sällskapshundsägare tycker. Hon har sett att det kan finnas många orsaker till att tamdjursägare inte vill använda en åtgärd – allt från att den inte fungerar i vardagen till att de finner den oetisk.

Skogsbränder kan öka risken för sorkfeber

28 oktober, 2019 - SLU

Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomar som bärs av gnagare, såsom viruset som orsaker sorkfeber. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU

8 oktober, 2019 - SLU

SLU har erhållit 224 000 kronor från Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna.

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

26 augusti, 2019 - SLU

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte orsakas av smärta? Detta kan vara svårt att avgöra när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att ryttarna upplever dem som friska. I en ny studie visade det sig att rörelsemönstret hos sådana hästar inte påverkades av antiinflammatorisk behandling, men det gick inte att utesluta att vissa av dem ändå hade ont.

Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

7 augusti, 2019 - SLU

​I en ny studie har forskare vid SLU jämfört hur växters energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar att energi- och proteininnehållet i växterna är högre om de betas än om de klipps och att energi- och proteininnehållet från de betade områdena ökar med åren.

SLU koordinerar forskning för hållbar mjölkproduktion och -konsumtion

5 juni, 2019 - SLU

Sveriges lantbruksuniversitet har blivit utsett att koordinera fem forskningsprojekt kring hållbar mjölkproduktion och hållbar konsumtion. Projekten genomförs på tre olika forskningsinstitutioner: SLU, RISE samt Chalmers och kommer att pågå mellan 2019 och 2022. Totalt har projekten beviljats 16 miljoner kronor och medlen kommer från Arla och Stiftelsen Lantbruksforskning.

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

6 mars, 2019 - SLU

Att mata hundar med rått kött har blivit något av en trend, men det finns risker med detta. Det obehandlade kött som säljs som hundmat innehåller ofta mycket bakterier, enligt en ny undersökning. Hundar som just ätit sådant kött bör inte få slicka folk i ansiktet, skriver forskarna. Dessutom bör hundar inte utfodras med sådant kött i hushåll med spädbarn eller människor med nedsatt immunförsvar.

Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna

20 februari, 2019 - SLU

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. Svenska forskare har tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika. Gräsmarker har betydelse för bl a klimatet, för jordbruket, för vattnet i landskapet och inte minst för vår kultur.