Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Halmfoder ger inte hästar magsår

13 februari, 2019 - SLU

Under vintern har en studie genomförts på SLU och UDS med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En viktig frågeställning var om halm i foderstaten ger upphov till magsår. Den praktiska delen av studien är nu avslutad och preliminära resultat visar att en foderstat som innehåller halm med bra kvalitet inte ger upphov till mer magsår än om halm inte ingår i foderstaten.

SLU får miljonbidrag till forskning om kycklingsjukdomar

30 januari, 2019 - SLU

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare ger 3,75 miljoner kronor till en femårig satsning på forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inom området fjäderfämedicin med inriktning på kyckling och bidrar därutöver med stora forskningsmedel för ett doktorandprojekt vid universitetet.

Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

18 december, 2018 - SLU

Maria Knutson Wedel föreslås av styrelsen för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bli ny rektor. Hon efterträder professor Peter Högberg, som avgår till årsskiftet.

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

27 november, 2018 - SLU

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla Ström Hallenberg från SLU i en avhandling där fältarbetet har gjorts hos grisuppfödare i eller i utkanten av Phnom Penh i Kambodja.

Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion!

16 november, 2018 - SLU

Välkommen till Alnarps Mjölkdag den 20 november!Då kommer årets stora utmaning, torkan och effekterna av den, ges utrymme i programmet. Även framtidsfrågor som digitalisering och en noll-vision om hälta hos kor kommer att diskuteras. Dagen vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter och arrangeras av institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp, Skånemejerier ek […]

Halm som hästfoder lösning i torkans spår

23 oktober, 2018 - SLU

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, SLU. I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen.

Mångmiljondonation till SLU för forskning på mjölkkor

9 oktober, 2018 - SLU

Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen ger 4,8 miljoner till en fyraårig satsning på en ung lovande forskare inom området juverinflammation hos mjölkkor samt 4,5 miljoner under tre år till forskning om nya djurhållningssystem för mjölkkor, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Juverinflammation är den vanligaste sjukdomen hos svenska mjölkkor. Den orsakar djuren obehag […]

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas

3 september, 2018 - SLU

Vildsvinskött har blivit en allt viktigare naturresurs, men både vid slakt och vid senare hantering av kött bör man vara mycket noggrann med hygienen. Matförgiftningsbakterier är nämligen vanliga i den svenska vildsvinsstammen. Det visar Axel Sannö från SLU i en avhandling där han har utnyttjat en nyutvecklad, snabb diagnosmetod för sådana bakterier.

Ny operationsmetod möjliggör mindre öppning i bröstkorgen

21 augusti, 2018 - SLU

Ett pågående forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Nihon University, Japan, har visat mycket gynnsamma resultat för en ny metod för thoraxoperationer på hund. Resultaten ska närmast presenteras på Kirurgveckan i Helsingborg 20-24 augusti, Sveriges största konferens för kirurger.