Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Halm som hästfoder lösning i torkans spår

23 oktober, 2018 - SLU

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, SLU. I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen.

Mångmiljondonation till SLU för forskning på mjölkkor

9 oktober, 2018 - SLU

Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen ger 4,8 miljoner till en fyraårig satsning på en ung lovande forskare inom området juverinflammation hos mjölkkor samt 4,5 miljoner under tre år till forskning om nya djurhållningssystem för mjölkkor, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Juverinflammation är den vanligaste sjukdomen hos svenska mjölkkor. Den orsakar djuren obehag […]

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas

3 september, 2018 - SLU

Vildsvinskött har blivit en allt viktigare naturresurs, men både vid slakt och vid senare hantering av kött bör man vara mycket noggrann med hygienen. Matförgiftningsbakterier är nämligen vanliga i den svenska vildsvinsstammen. Det visar Axel Sannö från SLU i en avhandling där han har utnyttjat en nyutvecklad, snabb diagnosmetod för sådana bakterier.

Ny operationsmetod möjliggör mindre öppning i bröstkorgen

21 augusti, 2018 - SLU

Ett pågående forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Nihon University, Japan, har visat mycket gynnsamma resultat för en ny metod för thoraxoperationer på hund. Resultaten ska närmast presenteras på Kirurgveckan i Helsingborg 20-24 augusti, Sveriges största konferens för kirurger.

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

4 juni, 2018 - SLU

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger bättre kroppskontroll. Det konstaterar Maria Terese Engell i en doktorsavhandling inom ridkonst vid SLU.

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

7 maj, 2018 - SLU

Välfärdsaspekter har blivit allt viktigare i studier som handlar om djurhållning. Enkla, pålitliga och objektiva mått på djurs välbefinnande är dock en bristvara, men snart kan vi förhoppningsvis använda kors kroppsspråk som mått på deras känslotillstånd. Grunden är lagd av en studie från SLU som visar hur djuren vinklar sina öron, vad de gör med svansen och hur nacken är böjd i olika situationer.

Vägrenar och kraftledningsgator kan användas bättre för naturvård

4 maj, 2018 - SLU

Vid vägrenar, kraftledningsgator och längs med järnvägar finns stora arealer naturmark, som kan bli en viktig resurs för naturvården. Det visar forskare vid bl a Sveriges lantbruksuniversitet i en stor sammanställning av data från hela världen. Med hjälp av rätt skötsel av dessa områden skulle man kunna gynna biologisk mångfald till en relativt liten kostnad.

Nya metoder för analys av hästdopningsprover

27 april, 2018 - Nya metoder för analys av hästdopningsprover

Selective androgen receptor modulators (SARM) är ämnen som hos människa ger muskeltillväxt likt anabola steroider, men som har betydligt mindre biverkningar. Ämnena kan därför användas som dopningspreparat, även för till exempel hästar. Annelie Hansson visar i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala universitet vilka nedbrytningsprodukter och kemiska strukturer som bör analyseras vid […]

Nya markörer för autoimmun sjukdom hos hund

5 april, 2018 - SLU

Hunden och människan har många gemensamma ärftliga sjukdomar och detta utnyttjas alltmer i forskningen. Nu har en analysmetod från humanmedicinen använts för att identifiera sjukdomsmarkörer i blod hos hundar med den SLE-liknande sjukdomen reumatisk ledvärk. Förhoppningen är att markörerna ska kunna användas för diagnos av SLE-liknande autoimmuna sjukdomar hos hund, och möjligen även hos människa.