Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Tidigare jordbruksminister föreläser vid SLU

29 september, 2008 - SLU

Åtta nya hedersdoktorer installeras i samband med Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) promotionshögtid i Uppsala den 10-11 oktober. Under fredagen 10 oktober ger hedersdoktorerna sina föreläsningar

Öringen hugger snabbare på iögonfallande byten

22 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Öringen har lättare att hitta ett väl synligt byte än ett som är kamouflerat. Det visar forskning vid Göteborgs universitet. Därmed ges vetenskapligt stöd åt en gammal sportfiskesanning: ju mer iögonfallande byte, desto snabbare hugger fisken.

Sällskapsdjurens forskningsfonds första stipendiat utsedd

2 juli, 2008 - SLU

Doktoranden Patricio Rivera vid institutionen för kliniska vetenskaper på SLU får ett stipendium på 25 000 kronor ur Sällskapsdjurens forskningsfond. Stipendiet avser stöd till ett forskningsprojekt om genomiska markörer i juvertumörer hos hund. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer. En av förhoppningarna med forskningsprojektet är att bidra till förståelsen av sjukdomen hos både människa och hund.

Djurs hälsa och välfärd

27 maj, 2008 - Linköpings universitet

Vackra ord om djurs hälsa och välfärd riskerar förbli tomma begrepp om de inte definieras tydligt och fylls med ett innehåll.

1270 vill forska med bidrag från Forskningsrådet Formas

13 maj, 2008 - Formas

Cirka 1270 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning, ungefär lika många som förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 840 att jämföra med förra årets 900. Nytt för i år var att Formas även utlyste postdoktors-stipendium till forskare med examen från utländskt universitet.

Ny cancermedicin för hund – och människa?

8 maj, 2008 - SLU

Likheterna mellan melanom (hudcancer) hos hund och människa gör att spontant uppkomna maligna melanom hos hund är en utmärkt modell för att utveckla nya behandlingsmetoder hos båda arterna.

Pris till trogen kämpe inom naturvård

23 april, 2008 - SLU

ArtDatabankens naturvårdspris 2008 går till Klas Hjelm, en ivrig förkämpe för svensk naturvård. Han har spelat en nyckelroll för den mycket positiva utveckling som Naturskyddsföreningen genomgått.