Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Mycket ägg ger lata höns

3 april, 2008 - Linköpings universitet

Värphöns och broiler är latare än sina ursprungliga artfränder djungelhönsen. Det gör att de också är sämre rustade att klara förändringar i sin miljö, visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Vision för SLU-projekt: Ökad fruktsamhet via feromoner

31 mars, 2008 - SLU

Att en ko eller kviga visar brunst och kan insemineras är viktigt för en kontinuerlig produktion av mjölk. Nu undersöker forskare vid SLU om feromoner (doftämnen) kan vara till hjälp för att öka fruktsamheten hos svenska mjölkkor.

Luftvägsproblem sänker hästens prestation

27 mars, 2008 - SLU

Inflammation i luftvägarna behöver inte alltid ge hosta hos hästar – däremot sänker det prestationen hos hårt arbetande tävlingshästar. Det visar ny forskning vid SLU.

Rosat veterinärprogram vid SLU

5 mars, 2008 - SLU

Veterinärprogrammet och forskarutbildningen inom veterinärmedicin vid SLU får mycket positiva omdömen i en nu redovisad kvalitetsgranskning.

SLU:s profil rätt i tiden

4 mars, 2008 - SLU

Kännedomen om SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har ökat 2008 jämfört med för tre år sedan. Såväl presumtiva studenter som allmänheten har bättre kunskap om vilka områden som SLU utbildar och forskar kring jämfört med tidigare. Bland annat vet betydligt fler i dag än tidigare att SLU är verksamt inom miljöområdet.

Fördjupad kunskap hos framtidens hippologer

8 januari, 2008 - SLU

Nu tar hippologerna ett stort kliv framåt i utbildningssverige. Från och med 2010 kommer de i dag tvååriga utbildningarna vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att göras om till tre år och därmed ge helt andra möjligheter till fördjupning inom olika ämnen.

SLU leder expertgrupp mot fågelinfluensa

12 december, 2007 - SLU

Biståndsorganet Sida har förnyat ett avtal med fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU om att leda en grupp av experter från svenska myndigheter för att följa FAO:s (FN:s livsmedels och jordbruksorgan) globala arbete med att bekämpa fågelinfluensan.

Mot friskare hundar!

6 november, 2007 - SLU

Med avelsprogram där hundarna dna-testas för vissa sjukdomar kan man få fram friskare hundraser. Genetiker vid SLU i Uppsala har nu i samarbete med forskare från Uppsala universitet och USA lyckats kartlägga exakt vilken mutation som ger sjukdomar kopplade till vita tecken och rygghårkam.