Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Forskartips från SLU

2 juli, 2007 - SLU

Nedan finns förslag på ämneskunniga personer inom några av SLU:s områden. Naturligtvis kan vi inte lämna garantier på att de alltid är anträffbara. För att komma till listan klickar du på länken längst ner.

Ny teknik kan ge tidig diagnos av hjärtfel hos hund

1 juni, 2007 - SLU

En helt ny teknik att diagnosticera hjärtfel hos hund har testats av veterinär Katja Höglund vid SLU. I en avhandling visar hon att en digital analys av blåsljud från hjärtat kan upptäcka de lindriga hjärtfel som sällan upptäcks vid normal besiktning. Metodiken kan förhoppningsvis komma till nytta även inom humanvården. Tidig diagnos av hjärtfel hos små barn skulle enklare kunna utföras med denna metod.

Campylobacter hos slaktkyckling kan minskas ytterligare

24 maj, 2007 - SLU

Under 2000-talet har andelen Campylobacter-smittade kycklingflockar minskat betydligt i Sverige. Veterinär Ingrid Hansson har i sitt doktorsarbete vid SLU nu visat att andelen kycklingflockar som har Campylobacter kan reduceras ytterligare. Arbetet är utfört vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Myr i norr sväljer kol

14 maj, 2007 - SLU

Jörgen Sagerfors, SLU Umeå, har funnit att näringsrika, norrländska myrar binder mer koldioxid än de avger. Han har dessutom visat att upptaget av koldioxid är stabilt även när nederbörd och temperatur varierar.

Testa unga avelstjurar

14 maj, 2007 - SLU

Utveckla ettårsbesiktningen av ungtjurar för att upptäcka djur med sen könsmognad och dålig spermakvalitet, uppmanar forskare vid SLU.

Tikens foder skyddar valpen mot allergi

8 maj, 2007 - SLU

Bullterrier är en av de hundraser som ofta drabbas av atopisk dermatit, en allergisk reaktion med klåda som främsta symptom. Ane Nødtvedt vid SLU har visat att valpar efter en tik som föds upp på hemlagat foder under diperioden inte drabbas i lika hög grad som andra valpar. Åkomman är vanlig även hos människa, även känt som atopiskt eksem, och har ökat i den alltmer ”hygieniska” västvärlden.

Hästars mediciner måste träffa rätt

4 maj, 2007 - SLU

Mediciner som ges till hästar får inte alltid den effekt som önskas. Många preparat som används är utvecklade för människor trots att förmågan att ta upp läkemedel skiljer sig markant.

Ett liv som hund ger snabbare mutationer

2 maj, 2007 - Uppsala universitet

Att den kinesiska nakenhunden härstammar från vargen är svårt att se, men att två pudlar av olika storlek är släkt är lättare att greppa. Susanne Björnerfeldt, vid institutionen för evolution, genomik och systematik vid Uppsala universitet, visar i sin avhandling, som hon lägger fram 3 maj, att hundar inom en ras skiljer sig åt mer genetiskt än vad man hittills trott.

Hormoner i naturen förtunnar äggskal

25 april, 2007 - SLU

Hönor som får i sig östrogenliknande miljögifter, t.ex. från p-piller, lägger ägg med tunnare skal. Alexandra Hermansson vid SLU fann i sitt doktorsarbete att gifterna minskade enzymet karbanhydras i skalkörteln hos värphöns. Tupparnas parningsegenskaper påverkades också negativt.