Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Ovanlig parasit drabbar Skånekatter

21 mars, 2018 - Ovanlig parasit drabbar Skånekatter

I Klippan har en grupp förvildade, till synes friska katter insjuknat svårt av lungmask. Av 33 smittade katter har 24 dött, eller varit så svårt sjuka att de har avlivats av djurskyddsskäl. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill nu få in avföringsprover från friska utekatter för att följa upp sjukdomens utbredning. Katterna omhändertogs av kattföreningen Hemlösa […]

Nya grepp i skötseln av travhästar gick överraskande bra

5 mars, 2018 - SLU

En diet helt baserad på energirikt grovfoder och en aktiv grupphästhållning är bra alternativ för tränande travhästar. Dessutom tycks transporter påverka hästarnas ämnesomsättning på ett sätt som bör kunna utnyttjas strategiskt i förberedelserna inför ett lopp. Det visar Malin Connysson från SLU i en avhandling om flera skötselfrågor som inte har studerats tidigare.

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

19 februari, 2018 - SLU

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet med fokus på travhästens rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu börjar bli möjligt att realisera.

Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka

12 februari, 2018 - SLU

Forskare vid SLU, KI och AHT i Storbritannien har under lång tid arbetat med att utveckla ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka.

Rapport Uppsala Health Summit: 100 år efter Spanska sjukan – Hur kan vi skydda oss mot nya epidemier?

1 februari, 2018 - Uppsala universitet

​Utan bättre samarbete och förankring av smittskyddsplaner på global och lokal nivå kommer vi även i framtiden ha svårt att skydda oss mot epidemier, så det är viktigt att agera innan det händer. Detta är ett av budskapen i en ny rapport som sammanfattar diskussionerna från höstens Uppsala Health Summit på temat Tackling Infectious Disease Threats.

Massdöd bland utrotningshotade saiga-antiloper efter ovanligt väder

24 januari, 2018 - SLU

I centrala Kazakstan dog över 200 000 saiga-antiloper under tre veckor i maj 2015 – mer än 60 procent av hela den globala populationen. Nu har en forskargrupp utrett orsakerna till den plötsliga massdöden inom denna akut hotade art. Den direkta dödsorsaken visade sig vara bakteriell blodförgiftning, men en utlösande faktor tycks ha varit några dagar med ovanligt varmt och fuktigt väder.

Julgransodlingar kan sprida sjukdomar

12 december, 2017 - SLU

Odling av julgranar är en tickande bomb med sjukdomar, vilket drabbat odlare i flera länder. Sverige, med relativt blygsamma odlingar, har goda möjligheter att bromsa sjukdomarna och bygga upp en julgransindustri, säger Martin Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet som snart försvarar sin avhandling om julgransodling först vid SLU och några veckor därefter på universitetet i North Carolina.

Diabetes vanligast hos medelålders hankatter av vissa raser

8 december, 2017 - SLU

Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och det är de medelålders, inaktiva och glupska hankatterna som löper störst risk att bli överviktiga och få diabetes. Det har veterinär Malin Öhlund kommit fram till i sitt doktorsarbete vid SLU. Resultaten kan hjälpa både veterinärer och kattägare att förebygga sjukdomen.

Harpestbakterie finns även i harköttet

4 december, 2017 - Harpestbakterie finns även i harköttet

Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Gete Hestvik visar i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för första gången att även muskulaturen hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest, Francisella tularensis, samt att brunbjörn, järv, vildsvin och rödräv i Sverige kan bära på antikroppar mot bakterien.

Skogsharar och ett flertal smågnagararter är mycket känsliga för infektion av harpest och drabbas ofta av akut sjukdom som snabbt leder till döden. Många kött- och allätare, som till exempel brunbjörn, järv, räv och vildsvin, insjuknar däremot inte alls eller drabbas av mild sjukdom. Människor får vanligen symptom som feber, huvudvärk och illamående.

Genteknik i storskalig ko-avel väcker etiska och praktiska frågor

28 november, 2017 - SLU

Genteknik väcker praktiska, tekniska och etiska frågor. För- och nackdelar med olika tekniker bör vägas mot varandra i varje enskilt användningsområde innan de tillämpas i ett avelsprogram. Detta skulle kunna ske genom rådgivande etiska kommittéer i avelsorganisationerna, vilka skulle kunna bidra till öppna och nyanserade diskussioner och en ansvarsfull tillämpning, föreslår forskare från SLU.