Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Hästens hoppförmåga ligger i generna

13 mars, 2007 - SLU

Hur väljer man rätt hingst till sitt avelssto? Vilka egenskaper ska man titta på? Inför varje avelssäsong ägnas såväl gamla som nya avelshingstar noggrann granskning av stoägare som vill betäcka sitt sto.

Influensavirus sprids med simänder

7 mars, 2007 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Efter flera års studier och provtagning av fåglar vid Ottenby Fågelstation på Öland har en forskargrupp vid Högskolan i Kalmar kommit fram till att simänderna är själva motorn i spridningen av lågpatogena, milda, influensavirus. I det kommande numret av den prestigefyllda amerikanska tidningen Emerging Infectious Diseases presenterar forskarna data på hur influensavirus varierar över tid bland vilda fåglar.

Nya prionrön från får och ko

29 november, 2006 - SLU

Galna kosjukan och de två fårsjukdomarna Nor98 och scrapie orsakas av felveckade proteiner i djurkroppen, prioner. Mikael Klingeborn har i sitt doktorsarbete vid SLU funnit att Nor98 sannolikt härrör från en åldersrelaterad spontan felveckning av prionproteinet. Han har också i cellkulturer studerat prionproteiner från ko och hittat en ny, möjlig smittväg. Resultaten kan i förlängningen leda till nya typer av diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av prionsjukdomar.

Laserbehandling minskar inte hälta hos häst

26 september, 2006 - SLU

Behandling med koldioxidlaser ger ingen positiv effekt på kotledsinflammation i hästens ben. 90 procent av det ljus som lasern ger ifrån sig absorberas redan i hästbenets yttre hudskikt. Ingen effekt kan mätas inne i hästens kotled.

Nytt virus funnet på kalv – kan spridas via vaccin

25 september, 2006 - SLU

Två fruktade virusinfektioner hos kor världen över kan ge hög kalvdödlighet, fosterdöd, kastningar eller luftvägsinfektioner. I Sverige är dessa två virus i det närmaste utrotade, men nu har ett nytt virus hittats i thailändska besättningar. Risken finns att detta nya virus kan finnas i olika vacciner, som produceras (framställs) med hjälp av kalvserum.

Salmonellasmitta avbräck för SLU-forskare

17 augusti, 2006 - SLU

Samtliga djur på SLU:s försöksanläggning, Mellangård, i Alnarp måste avlivas enligt beslut från Jordbruksverket. Anledningen är den salmonellasmitta som man inte lyckas få bukt med trots ett nära årslångt sanerande.

Belastade hästmuskler kräver återhämtning

30 maj, 2006 - SLU

En häst som arbetar hårt, till exempel vid intervallträning i backe, behöver 48 timmars återhämtning innan koncentrationen av glykogen i musklerna når sin ursprungliga nivå.

Nötkreatur i ranchdrift har det bra

9 maj, 2006 - SLU

Nötkreatur som lever utomhus i ranchdrift har det bättre än djur som hålls i ligghallar. Tillräckligt med foder är en av förutsättningarna för att djuren inte ska fryas under vintern. Det visade tre forskare vid SLU i Alnarp vid ett seminarium.

Nu hittar studenterna till SLU – ökning sedan 2005!

4 maj, 2006 - SLU

SLU är det enda svenska universitet som under 2006 har haft fler antal sökande studenter än föregående år.
Jämfört med övriga universitet och högskolor har SLU ökat antalet studenter som sökt till höstterminen med två procent. Endast tre högskolor och ett universitet har i år haft en positiv utveckling av antalet sökande.