Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Vissa Campylobacter värst på sommaren

29 september, 2005 - SLU

Campylobacter är en bakterie som är vanlig hos slaktkycklingar och som orsakar svåra matförgiftningar hos människa. I en doktorsavhandling från SLU visar Helena Höök att det är vissa genotyper av bakterien som orsakar de flesta sjukdomsfallen under sommar och tidig höst. Om man kunde knyta dessa sjukdomsfall till någon speciell smittkälla under denna period skulle de förebyggande åtgärderna kunna riktas bättre.

Hov på glid bäst för hästen

27 maj, 2005 - SLU

Hästens ben utsätts för starka påfrestningar när den rör sig. Speciellt får hoven och benets nedre delar ta emot största delen av den uppbromsning som sker mot underlaget. Ju snabbare hästen springer desto större blir belastningen.

Parasitbekämpning- inte bara avmaskning

13 april, 2005 - SLU

Att regelbundet använda avmaskningspreparat är den vanligaste metoden att hålla ner parasitsmittan hos hästar. Så har man gjort sedan 1960-talet.
Men det är knappast en hållbar metod i längden. Slentrianmässig avmaskning belastar såväl miljön samt ökar risken för resistens hos parasiterna.

Var fjärde tik får sjukdom i livmodern

10 februari, 2005 - SLU

Livmoderinflammation är hundsläktets stora ”kvinnosjukdom”. En fjärdedel av alla tikar får sjukdomen innan de når tio års ålder. Hos en del raser, som t ex berner sennerhund och rottweiler, drabbas upp till 50 procent av tikarna.

SVAMPAR I KAMP MOT BLODSUGANDE MAGMASK

29 april, 2004 - SLU

I en SLU-avhandling visar Chandrawathani Panchadcharam att en blodsugande magmask som parasiterar på får och getter har blivit resistenta mot avmaskningsmedel i Malaysia. En alternativ metod för att kontrollera parasiterna är larvätande svampar.

Maskinmjölkade vattenbufflar ingen utopi

16 april, 2004 - SLU

Vattenbufflar som är vanliga i Asien kan likaväl som svenska kor mjölkas med maskin, enligt ett doktorsarbete vid SLU. Vattenbufflarnas juver ser dock annorlunda ut och djuren är mer lättstörda än vanliga kor. För att få ut mesta möjliga mjölk vid maskinmjölkning måste därför både teknik och rutiner anpassas.

Naturligt vitamin bäst för mjölkkon

16 april, 2004 - SLU

När kor ska kalva försämras deras immunförsvar. Djurens utfodring spelar här en viktig roll. För att kontrollera djurens behov av vitamin E och selen kan ett blodprov före kalvning ge värdefull information. Det har Guillermo Meglia vid SLU kommit fram till i sitt doktorsarbete. Han fann också att om extra tillskott av vitamin E behövs är naturligt vitamin E den bästa källan.

Molekylära dragkedjor i jästceller

9 december, 2003 - SLU

Ett avgörande steg för transport inuti en cell är sammansmältning av membran med olika ursprung. Mattias Öyen, SLU, har studerat speciella SNARE-proteiner som drar ihop membranen och får dem att smälta samman. Han visar att proteinerna är mer specifika än vad som tidigare varit känt.

Ny forskning om ursprunget till SARS

28 november, 2003 - Formas

Ett nytt forskningsprojekt vid SLU, Statens Veterinärmedicinska anstalt och Uppsala universitet ska söka källan till den smittsamma virussjukdomen SARS. Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.