Pressmeddelanden

Veterinärmedicin

Laserbehandling minskar inte hälta hos häst

26 september, 2006 - SLU

Behandling med koldioxidlaser ger ingen positiv effekt på kotledsinflammation i hästens ben. 90 procent av det ljus som lasern ger ifrån sig absorberas redan i hästbenets yttre hudskikt. Ingen effekt kan mätas inne i hästens kotled.

Nytt virus funnet på kalv – kan spridas via vaccin

25 september, 2006 - SLU

Två fruktade virusinfektioner hos kor världen över kan ge hög kalvdödlighet, fosterdöd, kastningar eller luftvägsinfektioner. I Sverige är dessa två virus i det närmaste utrotade, men nu har ett nytt virus hittats i thailändska besättningar. Risken finns att detta nya virus kan finnas i olika vacciner, som produceras (framställs) med hjälp av kalvserum.

Salmonellasmitta avbräck för SLU-forskare

17 augusti, 2006 - SLU

Samtliga djur på SLU:s försöksanläggning, Mellangård, i Alnarp måste avlivas enligt beslut från Jordbruksverket. Anledningen är den salmonellasmitta som man inte lyckas få bukt med trots ett nära årslångt sanerande.

Belastade hästmuskler kräver återhämtning

30 maj, 2006 - SLU

En häst som arbetar hårt, till exempel vid intervallträning i backe, behöver 48 timmars återhämtning innan koncentrationen av glykogen i musklerna når sin ursprungliga nivå.

Nötkreatur i ranchdrift har det bra

9 maj, 2006 - SLU

Nötkreatur som lever utomhus i ranchdrift har det bättre än djur som hålls i ligghallar. Tillräckligt med foder är en av förutsättningarna för att djuren inte ska fryas under vintern. Det visade tre forskare vid SLU i Alnarp vid ett seminarium.

Nu hittar studenterna till SLU – ökning sedan 2005!

4 maj, 2006 - SLU

SLU är det enda svenska universitet som under 2006 har haft fler antal sökande studenter än föregående år.
Jämfört med övriga universitet och högskolor har SLU ökat antalet studenter som sökt till höstterminen med två procent. Endast tre högskolor och ett universitet har i år haft en positiv utveckling av antalet sökande.

Grisar bekänner färg

23 januari, 2006 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Amelie Johansson vid Högskolan i Kalmar har studerat variationer i arvsmassan (DNA) hos gris som påverkar immunförsvar, blodbild och färgteckning. Studierna visar att vita grisar har ett större behov av järntillskott än grisar med en annan variant av KIT-genen. Ett område på kromosomen framför KIT-genen har också identifierats som kan påverka uttrycket av genen så att Hampshiregrisar får sitt karakteristiska vita bälte.

Vissa Campylobacter värst på sommaren

29 september, 2005 - SLU

Campylobacter är en bakterie som är vanlig hos slaktkycklingar och som orsakar svåra matförgiftningar hos människa. I en doktorsavhandling från SLU visar Helena Höök att det är vissa genotyper av bakterien som orsakar de flesta sjukdomsfallen under sommar och tidig höst. Om man kunde knyta dessa sjukdomsfall till någon speciell smittkälla under denna period skulle de förebyggande åtgärderna kunna riktas bättre.

Hov på glid bäst för hästen

27 maj, 2005 - SLU

Hästens ben utsätts för starka påfrestningar när den rör sig. Speciellt får hoven och benets nedre delar ta emot största delen av den uppbromsning som sker mot underlaget. Ju snabbare hästen springer desto större blir belastningen.