Arbetsmiljöverket verkar för att ohälsa och olyckor i arbetslivet förebyggs. Våra specialiserade tekniker, ingenjörer, kemister, mikrobiologer, läkare, ergonomer och beteendevetare behärskar hela spannet av hälsorisker i arbetsmiljön– allt ifrån tryckkärl, damm, kemiska ämnen och luftkvalitet till fysisk och psykosocial belastning. Fråga dem om risker, regler och åtgärder. Verket svarar också för den nationella arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken.

Adress:

Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm

Telefon:

010-730 90 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Erna Zelmin-Ekenhem

URL:

http://www.av.se/

Presskontakt

Namn:

Presstjänsten

Telefon:

010 - 730 91 55

Mobil:

070-210 79 99