Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som bedrivs integreras teknik och IT även med andra discipliner såsom ekonomi, design, stadsplanering samt hälsa och vård, för att bidra till lösningar på samhällets komplexa utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv – innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

 

 

Adress:

371 79 Karlskrona

Telefon:

+46 455 38 50 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Anders Hederstierna

URL:

http://www.bth.se

Presskontakt

Namn:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: