Centrum för idrottsforskning (CIF) har i uppdrag att initiera, stödja och informera om idrottsforskning. CIF ansvarar även för uppföljning av statens idrottsstöd. Idrottsforskning.se är CIF:s populärvetenskapliga webbtidning med aktuell svensk idrottsforskning

Adress:

Box 5626, 114 86 Stockholm

Telefon:

08-120 537 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Christine Dartsch

URL:

http://centrumforidrottsforskning.se/

Presskontakt

Namn:

Christine Dartsch

Telefon:

08-120 537 60

Mobil:

0706-202620