Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Adress:

Box 1206, 111 82 Stockholm

Telefon:

08 775 4000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

GD Ingrid Petersson

URL:

http://www.formas.se

Presskontakt

Namn:

Emilie von Essen

Telefon:

08 775 40 38

Mobil:

073 350 31 61