Högskolan i Gävle har cirka 15 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 500 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.
Våra övergripande forskningsprofiler är Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö.Viktiga delar är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syftet att förebygga arbetsrelaterade skador. Sedan 2010 har vi rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd Miljö och sedan 2012 inom Hälsofrämjande arbetsliv.

Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning. Högskolan i Gävle är i dag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning.

Adress:

801 76 Gävle

Telefon:

026-648500

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Maj-Britt Johansson

URL:

http://www.hig.se

Presskontakt

Namn:

Per-Arne Wikström

Telefon:

026-648703

Mobil:

070-649 87 03